Bruke animasjon i presentasjoner

Animasjon kan være med på å gjøre en Microsoft PowerPoint 2010-presentasjon mer dynamisk og gjøre det enklere å huske informasjon. De vanligste typene animerseffekter inkluderer inngangs- og avslutningseffekter. Du kan også legge til lyd for å gjøre animasjonseffektene mer intense. Hvis du vil bruke en animasjonseffekt på SmartArt-grafikk, kan du se Animere SmartArt-grafikk.

Tips!:  Mage presentasjonseksperter anbefaler at du bruker animasjons- og lydeffekter med måte. Animasjon kan være nyttig til å gjøre en presentasjon mer dynamisk og hjelpe til med å fremheve punkt, men for mye animasjon kan være distraherende. Ikke la animasjon og lyd ta fokus bort fra det du sier.

I denne artikkelen

Bruke inngangs- og avslutningsanimasjoner

Bruke lydeffekter på animert tekst og animerte objekter

Bruke en bevegelsesbane på tekst eller et objekt

Bruke inngangs- og avslutningsanimasjoner

Se på denne korte videodemonstrasjonen om hvordan du legger til inngangs- og avslutningsanimasjoner. Animasjonene som brukes, er bare eksempler. Du kan bruke den samme fremgangsmåten til å bruke enhver tilgjengelig animasjon på tekst eller objekter.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Slik legger du til animasjon for tekst eller et objekt:

 1. Merk teksten eller objektet du vil animere.

 2. Klikk en animasjonseffekt i galleriet i Animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner. Klikk Mer-pilen hvis du vil se flere alternativer.

  Obs!:  I galleriet er ikoner for inngangseffekter grønne, ikoner for uthevingseffekter er gule, og ikoner for utgangseffekter er røde.

 3. Hvis du vil endre hvordan den merkede teksten animeres, klikker du Effektalternativer, og deretter klikker du hva du vil at animasjonen skal gjøre.

  Obs!:  Ikke alle animasjonseffekter har de samme valgene for Effektalternativer.

 4. Hvis du vil angi tidsberegning for effektene, bruker du kommandoene i Tidsberegning-gruppen i kategorien Animasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se Angi alternativer for tidsberegning eller effekter for en animasjon.

Til toppen av siden

Bruke lydeffekter på animert tekst og animerte objekter

Du kan legge mer vekt på animert tekst eller animerte objekter ved å bruke lydeffekter.

Slik legger du til lyd for animert tekst eller et animert objekt:

 1. Klikk AnimasjonsruteiAvansert animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner. Animasjonsruten åpnes ved siden av arbeidsområderuten og viser rekkefølgen, typen og varigheten til animasjonseffekter som er brukt på tekst eller objekter på et lysbilde.

 2. Finn effekten du vil legge til lyd for, klikk nedoverpilen, og klikk deretter Alternativer for effekt.
  Legge til effektalternativer for en effekt i animasjonsruten

  Obs!: Alternativene som vises i dialogboksen Alternativer for effekt, avhenger av typen animasjon du valgte.

 3. Klikk pilen for å åpne listen forLyd-boksen underForbedringer i kategorienEffekt, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk en lyd i listen, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil legge til en lyd fra en fil, klikker du Annen lydi listen og finner lydfilen du vil bruke, og deretter klikker du Åpne.

   Klikk en lyd i listen i kategorien Effekt
   Når du klikker OK eller Åpne, vises en forhåndsvisning av animasjonen sammen med lyden. Hvis du vil endre lydvolumet i forhåndsvisningen, klikker du Lyd Lyd i boksen med alternativer for animasjonseffekter og flytter glidebryteren opp eller ned. Hvis du vil slå av forhåndsvisningslyden, merker du av for Demp.

 4. Gjenta dette for hvert punkt med tekst som du vil legge til en lydeffekt for.

 5. Hvis du ønsker en forhåndsvisning av all animasjon og lyd for et lysbilde, klikker du Spill av i animasjonsruten.

Til toppen av siden

Bruke en bevegelsesbane på tekst eller et objekt

Du kan legge til mer kompliserte eller egendefinerte animasjonsbevegelser for tekst eller et objekt. Hvis du vil se noen eksempler, kan du se på denne korte demonstrasjonen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klikk objektet eller teksten du vil legge til en bevegelsesbane for. Banen du bruker, følges av midtpunktet til objektet eller tekstpunktet.

 2. Gjør ett av følgende under Bevegelsesbaner i Animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner:

 3. KlikkLinjer, Buer, Snuinger, FigurerellerLøkker. Banen du velger, vises som en stiplet linje på det valgte objektet eller tekstobjektet.
  Den grønne pilen angir hvor banen begynner, og den røde pilen angir slutten.

 4. Klikk Egendefinert bane. Når du klikker der du vil at bevegelsesbanen skal begynne, endres pekeren til en penn Blyant brukes til å tegne tabeller .
  Tegne en bane med koblede rette linjer    Klikk der du vil at bevegelsesbanen skal begynne. Flytt pekeren, og klikk der du vil at linjen skal slutte. Tegn den neste koblede linjen ved å klikke der du vil at den skal slutte. Dobbeltklikk det siste sluttpunktet til bevegelsen.
  Tegne en uregelmessig bane    Klikk der du vil at bevegelsen skal begynne. Hold nede venstre museknapp, og flytt pekeren langs banen du vil at bevegelsesbanen skal følge. Dobbeltklikk det siste sluttpunktet til bevegelsen

 5. Hvis du vil se alle animasjoner og lyd for lysbildet, klikker du Forhåndsvisning i Forhåndsvisning-gruppen i kategorien Animasjoner.

  Obs!: 

  • Hvis du vil flytte hele bevegelsesbanen, klikker du den for å endre pekeren til en firehodet pil Flyttepeker i Excel , og deretter drar du bevegelsesbanen dit du ønsker.

  • Figurer - og Løkker -banene er lukket, som betyr at objektet går tilbake til utgangspunktet. Hvis du vil gå tilbake til utgangspunktet med en åpen bane, for eksempel Linjer , Buer , Snuinger eller Egendefinert bane , høyreklikker du banen, og deretter klikker du Lukk bane . En rett bane legges til fra det forrige sluttpunktet til startpunktet.

  • Hvis du vil endre formen til en bevegelsesbane, høyreklikker du banen, og deretter klikker du Rediger punkt . Firkantede, svarte håndtak vises på banen. Dra et håndtak for å flytte den delen av banen.

  • Alle deler av banen, inkludert start- og sluttpunktet, kan være utenfor lysbildet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×