Bruke aktivitet tavler i Microsoft Project Online-skrivebordsklienten

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du er en abonnent Project Online, kan du arbeide med prosjekter på en mer smidig måte i Project Online skrivebord-klienten. Hvis du er vant til å bruke Kanban for Scrum metoder til å administrere prosjekter, den elektroniske skrivebordsklienten i Project, kan du opprette og administrere prosjekter på et kjent måte ved å bruke tavle aktivitetsvisninger over prosjektene og muligheten til å opprette deler-baserte prosjekter.

Viktig!: 

 • Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen er bare tilgjengelige med versjonen av prosjektet som er tilgjengelig med Project Online-abonnement. Hvis du vil sjekke hvilken versjon du bruker Project, åpne prosjektet, velger du fil, og velg deretter kontoen. Under Produktinformasjon, har du abonnementsversjon Hvis du ser følgende: Skjermbilde av navnet Abonnementsprodukt: Microsoft Project Online-skrivebordsklient, slik den vises i Fil > Konto-inndelingen av Project.

 • I tillegg tilføres funksjonalitet gradvis for organisasjoner som har satt opp alternativene for målrettet utgivelse i Office 365. Dette betyr at du ikke kan se denne funksjonen ennå, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

I denne artikkelen finner du ut hvordan du:

Vise prosjektet i en oppgavetavle

Hvis du er vant til å arbeide med prosjekter med Kanban funksjoner, for eksempel tavler, kan du vise og administrere eksisterende tradisjonelle "fossefall" prosjekter i en Oppgavetavle-visning i Project.

Vise prosjektet i en oppgavetavle:   

 • Åpne prosjektet, og i kategorien Vis i delen Aktivitetsvisning Velg Oppgavetavle.

  Oppgavetavle på Vis-båndet

  Aktivitetene i prosjektet, vises som tavler i visningen Oppgavetavle.

  Aktivitetsvisning tavle

Obs!: En prosjektaktivitet å vise Oppgavetavle må, innstillingen Vis om bord for aktiviteten settes til Ja (standardinnstillingen).

Slik endrer du av for Vis on board innstillingen for en aktivitet:   

 1. Åpne prosjektet i Gantt-diagramvisning.

 2. Velg Legg til en ny kolonne i Gantt-diagrammet for prosjektet.

 3. Velg Vis om bord fra listen.

  Vise on board innstilling for aktiviteter
 4. Vis om bord-kolonnen vises verdien for hver aktivitet (Ja eller Nei ).

 5. Hvis du vil endre innstillingen, klikker du verdien for aktiviteten, og velg verdien du vil endre til.

 6. Lagre endringene.

Legge til mer informasjon i oppgaven brettet kort

Når oppgaver vises på Oppgavetavle visninger, vises aktiviteten "kort" som standard flere grunntall felt sammen med navnet på aktiviteten (ressurs tilordnet til den, og merke hvis aktiviteten er fullført). Du kan velge å gi mer informasjon i oppgaven kortene for prosjektet (for eksempel informasjon om egendefinerte felt) ved hjelp av funksjonen Tilpasse oppgave brettet kort. Dermed kan du vise informasjon for opptil fem egendefinerte felt i hver oppgave-kort, i tillegg til å velge grunntall feltene som vises.

Slik tilpasser du oppgaven kort for et prosjekt:   

 1. Velg kategorien Format, og velg deretter Tilpasse kort.

  Tilpasse kortet
 2. Velg Base feltene som du vil vise i inndelingen Base felt på siden Tilpass aktivitet brettet kort.

 3. I delen Ekstra feltene klikker du rullegardinmenyen og velg det egendefinerte feltet du vil vise. Du kan velge opptil fem egendefinerte felt.

  Tilpasse kortet konfigurasjonsinnstillinger
 4. Klikk OK.

  Du skal nå se alle oppgave-kort for project-visning med feltene du valgte.

  Oppgave kort med tilpassing.

Obs!: Innstillinger for tilpassing av kortet er spesifikke for prosjektet de ble angitt. Hvis du vil vise samme tilpasningene i andre prosjekter, må du konfigurere dem for disse prosjektene som skal delta fysisk.

Legge til deler på et eksisterende prosjekt

Nå som du kan vise og behandle prosjektet via en Oppgavetavle, kan Project du også legge til deler på den. Når du har lagt til flere deler i prosjektet, gir kategorien deler deg flere deler funksjoner.

Legge til deler i prosjektet:

 1. Velg Behandle deler i kategorien prosjekt.

  Behandle deler-knappen
 2. På siden Behandle deler legges til første sprint som standard. Du kan redigere lengden og starte informasjonen for Sprint 1:

  • Lengde: varigheten til sprint.

  • Start: datoen sprint starter.

 3. Angi informasjon for flere deler du vil legge til i delen Legge til Sprint:

  • Start Sprint: startdatoen for sprint du legger til.

  • Varighet: lengden på tid fo sprint (for eksempel én uke).

 4. Velg Legg til Sprint. Dette legger til en ekstra sprint prosjektet.

  Behandle deler
 5. Når du har lagt til alle deler, velger du OK.

Når du har lagt til flere deler i prosjektet, vises en deler-fane på båndet, slik at du kan behandle sprint funksjonene i prosjektet. Ved hjelp av disse funksjonene er beskrevet i delen planlegge prosjektet med deler .

Deler-fanen

Opprette et nytt prosjekt i deler

Ikke bare kan du legge til deler i et eksisterende prosjekt, men du kan også opprette nye prosjekter i deler-baserte fra deler Project-mal.

Slik oppretter du et nytt prosjekt deler:

 1. Velg fil-menyen, velg Ny, og velg Deler prosjektet i malene under aktuelt.

  Deler Project-mal
 2. Sprint planlegging tavlen vises, slik at du kan legge til prosjektaktivitetene og flytte dem til ulike sprint sykler.

  Deler planlegging tavle

Planlegge prosjektet med deler

Hvis du vil kjøre et prosjekt med deler i Project, må du først legge til aktiviteter i prosjektet, og deretter tilordne oppgaver til deler, og til slutt flytte oppgaver på brettet som gruppen arbeider på og fullfører dem. Du kan bruke deler visninger for å vise aktiviteter som er tilordnet til bestemte deler.

Du kan se alle smidig aktiviteter i visningen Gantt-diagram og behandle dem ved hjelp av begge tradisjonell fossefall metoder og med deler. Du kan også kjøre bare et delsett av en tradisjonell prosjektet ved hjelp av deler. Se Administrere oppgaver med deler i Gantt-diagrammet.

Legge til aktiviteter i prosjekter

Den enkleste måten å legge til nye aktiviteter i prosjektet deler er:

 • Tavle aktivitetsvisning: Velg knappen Ny oppgave på en av Oppgavetavle visninger til å opprette en ny oppgave.

 • Gantt-diagramvisning: oppgaver lagt til Gantt-diagramvisningen også legge dem til på oppgave-tavlene.

 • Oppgavetavle arkvisning: du kan legge til nye aktiviteter gjennom arkvisning Oppgavetavle på samme måte.

Hver av fremgangsmåtene ovenfor legger til den nye aktiviteten Ikke startet-kolonnen i den Oppgavetavle.

Ikke startet oppgaver

Tilordne oppgaver til deler

Når du oppretter listen over aktiviteter for prosjektet, sortere du disse oppgavene til deler i henhold til når du vil at disse oppgavene som er fullført. Først må du definere sprint lengden og datoer, og deretter kan du flytte oppgaver til bestemte deler.

Slik definerer du sprintlengde og -datoer:   

 1. Gjør ett av følgende for å gå til siden Behandle deler.:

  • Velg Behandle i kategorien deler.

  • Velg Behandle deler i Egenskaper-gruppen i kategorien prosjekter.

 2. På siden Behandle deler legges til første sprint som standard. Du kan redigere lengden og starte informasjonen for Sprint 1:

  • Lengde: varigheten til sprint.

  • Start: datoen sprint starter.

 3. Angi informasjon for flere deler du vil legge til i delen Legge til Sprint:

  • Start Sprint: startdatoen for sprint du legger til.

  • Varighet: lengden på tid fo sprint (for eksempel én uke).

 4. Velg Legg til Sprint. Dette legger til en ekstra sprint prosjektet.

  Behandle deler

Slik flytter du oppgaver til bestemte sprinter:   

 1. Velg Planlegging i visninger-gruppen i kategorien deler, og velg deretter Sprint planlegging tavle.

 2. Dra oppgaver fra Ingen sprint-kolonnen til en hvilken som helst sprint du ønsker å utføre oppgaven i, på Tavlen for planlegging av sprinter.

  Flytte en aktivitet til sprint.

Tips!: Du kan også tilordne oppgaver til sprinter i arkvisning ved å endre innholdet i Sprint-kolonnen. Slik får du tilgang til arkvisning:

 1. Hvis du er i en tavle-visning, velger du kategorien Format .

 2. Velg arket i Vis-gruppen.

Flytte oppgaver rundt på tavlen

Som gruppen arbeider på aktiviteter i bestemte deler, kan du flytte dem på tvers av din Oppgavetavle til å spore fremdriften mot fullføring.

 1. Gjør ett av følgende for å gå til å vise Gjeldende Sprint tavle:

  • Velg Sprint, deretter Gjeldende Sprint tavle i visninger-gruppen i kategorien deler.

  • Velg Oppgavetavle, deretter Flere visninger, og velg deretter Gjeldende Sprint tavle i kategorien visninger i gruppen Aktivitetsvisninger.

 2. I Project har du tre kolonner å starte med: Neste, Pågår og Fullført.

  Gjeldende Sprint tavle

  • Hvis du vil endre navnet på en kolonne, høyreklikker du på kolonnenavnet, velger Gi nytt navn til, skriver inn et nytt navn, og trykker deretter på Enter.

  • Hvis du vil legge til flere kolonner, velger du Legg til ny kolonne til høyre for den siste kolonnen, skriver inn et navn, og trykker deretter på Enter.

 3. Dra-og-slipp oppgaver til kolonnene som samsvarer med statusen deres.

  Flytte en aktivitet i den gjeldende deler tavlen.

Tips!: Du kan også endre status for en oppgave i arkvisning ved å endre innholdet i Tavlestatus-kolonnen. Slik får du tilgang til arkvisning:

 • Velg Sprint, deretter Gjeldende Sprint ark i visninger-gruppen i kategorien deler.

 • Velge Oppgavetavle i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien visninger, deretter Tavle aktivitetsliste.

Se oppgaver som er tilordnet til bestemte deler

Du kan se alle oppgavene som er tilordnet til bestemte deler gjennom Oppgavetavle tilgjengelige visninger i kategorien deler.

Sprint visninger
 1. Velg kategorien deler til å vise båndet deler.

 2. Velg Sprintpå båndet, og velg bestemte sprint som du vil vise fra rullegardinmenyen.

  Hvis du for eksempel vil velge Sprint 2 vise oppgavene for denne bestemte sprint i Sprint tavlen.

  Sprint tavle visning for en bestemt sprint

Du kan også vise oppgaver som ikke er tilordnet til deler ved å velge Ingen Sprint.

Administrere dine smidige oppgaver i Gantt-diagrammet

Du kan spore aktivitetene i prosjektet i tradisjonell fossefall visning og aktivitet tavler samtidig, uten å påvirke enten lese. Tavler aktivitetsvisninger legge til informasjon i oppgaver, men kan du ta ikke aktivitetsdetaljer for Gantt-diagram. Du se ikke alle aktivitetsdetaljer i visningene Oppgavetavle, men den vil alle fortsatt være der i andre prosjektvisninger.

Du kan begrense hvilke aktiviteter som vises i Oppgavetavle postvisningen – for eksempel hvis du har et stort prosjekt og bare vil spore en liten del av den ved hjelp av deler.

Slik behandler du hvilke aktiviteter som vises i boksen visninger for Oppgavetavle:   

 1. Velg Gantt-diagramOppgave-båndet.

 2. Velg den siste kolonnen i diagrammet: Legg til ny kolonne.

 3. Velg Vis om bord i kolonne-listen.

 4. Alle aktiviteter er satt til Ja i denne kolonnen automatisk. Hvis du vil fjerne en oppgave fra din smidig visninger, kan du endre verdien i Vis om bord-kolonnen til Nei. Denne oppgaven, vises ikke lenger i Oppgavetavle visninger.

  Vise on board innstillingen

Få Oppgavetavle rapporter

Project omfatter innebygde Oppgavetavle-rapporter basert på aktiviteten, arbeid og sprint status.

Slik finner du Oppgavetavle rapportene:   

 1. Velg Oppgavetavle under Vis rapporter rapport -båndet.

 2. Velg en rapport.

  Et eksempel på én av disse rapportene:

  Skjermbilde av gjeldende Sprint – statusrapport for arbeid i Project

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×