Bruk utskriftsfletting til masseutsending av e-postmeldinger

Bruk utskriftsfletting til masseutsending av e-postmeldinger

Hvis du ønsker å sende en melding til mange personer via e-post og du ønsker å tilpasse meldingen personlig til hver enkelt mottaker, bruker du utskriftsfletting. Du kan opprette en gruppe personlige e-postmeldinger som er formatert identisk og som bruker den samme teksten og grafikken. Bare bestemte deler av e-postmeldingen varier og tilpasses personlig. Utskriftsfletting – i motsetning til å sende en melding til en gruppe personer – gjør hver enkelt mottaker av meldingen til den eneste mottakeren.

Tre filer i utskriftsflettingen, som er et hoveddokument pluss en adresseliste som produserer sett med brev eller e-postmeldinger, konvolutter eller etiketter.

Det er tre dokumenter som må være på plass for å opprette e-postmeldinger med utskriftsfletting:

 • Hoveddokumentet
  Dette dokumentet er e-postmeldingen. Det inneholder tekst og grafikk (for eksempel en logo eller et bilde) som er identisk for alle versjonene av det flettede dokumentet.

 • Adresselisten
  Dette dokumentet inneholder dataene som brukes til å fylle ut informasjonen i brevet. Adresselisten inneholder for eksempel navn, og hoveddokumentet er e-postmeldingen som vil bli adressert til navnene i listen.

 • Det flettede dokumentet
  Dette dokumentet er en kombinasjon av hoveddokumentet og adresselisten. Utskriftsfletting henter informasjon fra adresselisten og setter den inn i hoveddokumentet. Resultatet er et personlig tilpasset, flettet dokument som sendes til hver enkelt person i adresselisten.

Trinn 1: Klargjør hoveddokumentet

Skriv inn meldingsteksten du vil sende til alle i Word, før du begynner. Hvis du for eksempel skal informere om et forestående arrangement, inkluderer du navn, dato, klokkeslett og sted for arrangementet. Disse detaljene er viktig å vite for alle.

 • I Start e-postfletting-gruppen på Masseutsendelser-fanen velger du Start e-postmelding > E-postmeldinger.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser kommandoen Start utskriftsfletting, samt listen over tilgjengelige alternativer for typen fletting du vil kjøre.

Trinn 2: Sett opp adresselisten

For å sende e-postmeldinger må et MAPI-kompatibelt e-postprogram som Outlook eller Gmail være installert. Hvis du bruker Word MAPI, må du kontrollere at versjonene av Outlook og Outlook er de samme.

Adresselisten er datakilden. Det kan være en mappe med Outlook-kontakter, en Access-database, eller en Office-adresseliste. Den inneholder postene som Word henter informasjon fra til å opprette e-postmeldingene dine.


Tips

Trinn 3: Koble adresselisten til e-postmeldingen

Nå er det på tide å velge mottakere fra en datakilde (en adresseliste). Kontroller at datakilden har en kolonne for e-postadresser og at det er en e-postadresse for hver person du sender e-posten til.

 1. I Start utskriftsfletting-gruppen på Masseutsendelser-fanen velger du Velg mottakere, og velger deretter et alternativ.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du ikke har en adresseliste, velger du Lag en ny liste og oppretter en.

   eller

  • Hvis adresselisten er i et Excel-regneark, en Access-database eller en annen type datafil, velger du Bruk en eksisterende liste. Deretter går du til listen og velger Åpne.

   eller

  • Hvis du bruker Outlook-kontaktene dine, velger du Velg blant Outlook-kontaktene.

 3. Velg Fil > Lagre som.

 4. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, og velg deretter Lagre.


Redigere adresselisten

Hvis du sender e-postmeldinger til alle på listen, går du til Trinn 4: Legge til personlig tilpasset innhold i e-postmeldingen. Hvis du vil sende e-postmeldinger til bestemte personer på listen, kan du begrense listen ved å følge fremgangsmåten under Redigere adresselisten.

 1. Velg Rediger mottakerlisten.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser kommandoen Rediger mottakerliste som uthevet.

 2. Merk av for navnene på personene som du vil skal motta e-postmeldingen.

  Velge rader ved å aktivere avmerkingsboksen

Du kan også sortere eller filtrere listen for å gjøre det enklere å finne navn og adresser.

Trinn 4: Legge til personlig tilpasset innhold i e-postmeldingen

Tilpass hver enkelt e-postmelding ved å legge til en persons navn og adresse. Anbefalt fremgangsmåte for å legge til disse detaljene, er å sette inn flettefelt i hoveddokumentet.

 1. Velg Adresseområde i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Sette inn flettefelt for adresseområde

 2. I dialogboksen Sett inn adresseområde velger du et format for mottakerens navn slik det skal vises i e-postmeldingen.

  Alternativer for adresseområde

 3. Velg OK for å sette inn flettefeltet.

 4. I Skriv og sett inn-gruppen velger du Hilsen.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser kommandoen Velkomstmeldinglinje som uthevet.

 5. I Sett inn hilsen-dialogboksen velger du formatet du vil bruke.

 6. Velg OK for å sette inn flettefeltet.

 7. Velg Fil > Lagre for å oppbevare e-postene.

  Obs!: Du må formatere e-post manuelt når du har satt inn felt.

Du kan også legge til andre felter fra datakilden i e-postadressen. Du finner mer informasjon om dette under Sett inn felter for utskriftsfletting.

Kontrollere navn på flettefelt

Kontroller at Word finner navnene og adressene i adresselisten.

 1. Velg Samsvarsfelter i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelse-fanen.

  Tips!: Flettefelter kan også åpnes fra Sett inn adresseområde-dialogboksen du brukte til å legge til et adresseområde i hoveddokumentet.

 2. I Samsvarsfelt-dialogboksen kontrollerer du at postene som vises i listen, samsvarer med navnene på kolonneoverskriftene for postene i adresselistedatakilden.

  Dialogboksen Tilordne felt

  Obs!: Det finnes to kolonner i dialogboksen. Den venstre kolonnen er for eksempel en liste over vanlige navn i en forretningsoppføring. Den høyre kolonnen er feltnavnet for fellesnavnet som er tilordnet en kolonneoverskrift i datakildefilen.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis de viste feltnavnene samsvarer med kolonneoverskriftene du brukte for postene i adresselistedatakilden, trenger du ikke gjøre noe.

   eller

  • Hvis (ingen samsvar) vises i et feltnavn som du forventet skulle samsvare med en kolonneoverskrift i datakilden, velger du PIL NED-tasten, og deretter velger du feltnavnet i adresselistedatakilden. Gjenta etter behov.

 4. Velg OK.


Formater felt for utskriftsfletting

Hvis du vil endre skrift, størrelse eller avstand for det flettede innholdet, velger du navnet på det flettede feltet og foretar de ønskede endringene.

 1. Masseutsendelser-fanen i Forhåndsvis resultater-gruppen velger du Forhåndsvis resultater for å bytte fra de flettede resultatene tilbake til flettefeltene i brevet.

  I Word, på Masseutsendelser-fanen, i Forhåndsvis resultater-gruppen.

 2. Velg feltnavnet for flettingen.

  Merket adresseområdefelt

 3. Hjem-fanen velger du skriften og skriftstørrelsen du vil bruke.

  I Word, på Hjem-fanen i Skrift-gruppen, velger du en skrift og en skriftstørrelse.

 4. Sideoppsett-fanen (Word 2013) eller Oppsett-fanen (Word 2016), velger du hvilken avsnittsavstand du vil bruke.

  I Word, på Oppsett-fanen i Avsnitt-gruppen, angir du linjeavstanden.

  Obs!: Fordi Word behandler hver linje i et adresseområde som et avsnitt, er det best å redusere avstanden mellom linjene.

Trinn 5: Forhåndsvise og fullføre

Når du legger til flettefeltene i hoveddokumentet, er du klar til å forhåndsvise resultatene av flettingen. Når du er fornøyd med forhåndsvisningen, fullfører du flettingen.

 1. Velg Forhåndsvis resultater, og velg deretter Neste Neste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet eller Forrige Forrige innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet for å sikre at navnene og adressene i brødteksten i brevet ser riktig ut.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser gruppen Forhåndsvisning av resultater.

  Tips!: Hvis du vil gå til begynnelsen av listen, velger du Første Første innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet -knappen, og hvis du vil gå til slutten av listen, velger du Siste Siste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet -knappen.

 2. Velg Fullfør og slå sammen > Send e-postmeldinger.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser kommandoen Fullfør og slå sammen, og tilhørende alternativer.

 3. I Til-boksen velger du navnet på kolonnen for e-postadresse i listen.

  Obs!: Word sender en melding til hver enkelt e-postadresse. Du kan ikke angi kopi eller blindkopi til andre mottakere, og du kan ikke legge til vedlegg i e-postmeldingen.

 4. I Emnelinje-boksen skriver du inn en emnelinje for meldingen.

 5. I E-postformat-boksen velger du HTML (standardinnstillingen) eller Ren tekst for å sende dokumentet som brødteksten i e-postmeldingen.

  Viktig!: Hvis du sender e-postmeldingen som ren tekst, inneholder ikke hoveddokumentet tekstformatering eller grafikk.

 6. Gjør ett av følgende under Send poster:

  • Godta standardinnstillingen for å slå sammen og sende alle poster.

   eller

  • Velg Gjeldende post, så sendes bare posten som vises på skjermen, i meldingen.

   eller

  • Velg det siste alternativet, og i Fra-boksen skriver du inn postnummeret som skal starte flettingen. I Til-boksen skriver du inn postnummeret som skal avslutte flettingen.

   Obs!: En e-post blir ikke sendt til de som har et postnummer som ikke er inkludert i Fra-Til-området.

 7. Klikk OK for å kjøre e-postfletting.

Trinn 6: Lagre den personlig tilpassede meldingen

Lagre meldingen hvis du skal bruke den til flere utskriftsflettinger.

Når du lagrer hoveddokumentet, lagrer du også koblingen mellom dokumentet og datakilden du valgte. Neste gang du åpner hoveddokumentet, ber Word deg om å velge om du vil beholde tilkoblingen til datakilden.

 • Hvis du velger Ja, åpnes dokumentet og viser informasjonen som er slått sammen med den første posten.

 • Hvis du velger Nei, oppheves koblingen mellom hoveddokumentet og datakilden. Hoveddokumentet for e-postmeldingen blir et standard Word-dokument.

Se også

Hvis du ønsker å sende et brev til mange personer via e-post og du ønsker å tilpasse brevet til hver enkelt person, bruker du utskriftsfletting. Du kan opprette en gruppe personlige e-postmeldinger som er formatert identisk og som bruker den samme teksten. Bare bestemte deler av e-postmeldingen varierer og tilpasses personlig. Ved bruk av Utskriftsfletting – så vil hver enkelt mottaker av meldingen være unik i motsetning til når man foretar en masseutsendelse.

Det er tre dokumenter som må være på plass for å opprette e-postmeldinger med utskriftsfletting:

 • Hoveddokumentet
  Dette dokumentet er e-postmeldingen din. Det inneholder tekst som er identisk for alle versjonene av det flettede dokumentet.

 • Adresselisten
  Dette er datakilden, ofte et Excel-regneark som brukes til å fylle ut informasjonen i e-postmeldingen. Adresselisten inneholder for eksempel navn, og hoveddokumentet er e-postmeldingen som vil bli adressert til navnene i listen.

 • Det flettede dokumentet
  Dette dokumentet er en kombinasjon av hoveddokumentet og adresselisten. Utskriftsfletting henter informasjon fra adresselisten og setter den inn i hoveddokumentet. Resultatet er et personlig tilpasset, flettet dokument som sendes til hver enkelt person i adresselisten.

Første trinn i prosessen med utskriftsfletting, er å opprette et hoveddokument.

 1. Velg Start utskriftsfletting > eEpostmeldingerMasseutsendelser-fanen.

  utskriftsfletting av e-post

 2. Skriv inn meldingsteksten du vil sende til alle, i Word.

Den første raden i Excel-regnearket er toppteksten i posten. Hver kolonne i raden har et etikettnavn som angir en kategori med informasjon. Kolonneetikettene kan for eksempel være </c0>e-postadresse, navn, gateadresse, by, stat og postnummer</c5>. Hver etterfølgende rad inneholder én enkelt post med data for hver mottaker. Det kan ikke være noen tomme rader eller kolonner i listen.

Tips!: For å lage et Excel regneark av Outlook-adresseboken, eksporterer du kontaktene til en tabulatordelt fil (.txt), og åpner deretter TXT-filen i Excel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksporter eller arkiver Outlook-elementer manuelt.

 1. I den første raden i Excel regnearket skriver du inn kolonneetikettene for mottakerne. I den første kolonnen skriver du for eksempel e-postadressen, i den andre kolonnen skriver du Fornavn, og i den tredje kolonnen skriver du Etternavn.

  Viktig!: Det anbefales at den første kolonnen inneholder hver mottakers e-postadresse.

 2. I andre og påfølgende rader skriver du inn en mottakers E-postadresse, Fornavn og Etternavn.

 3. Velg LagreFil-menyen, og skriv inn et filnavn.

  Obs!: Husk plasseringen av regnearket – du trenger den senere for å koble regnearket til dokumentet for utskriftsfletting.

 4. Lagre og lukk regnearket.

  Obs!: Du kan ikke fullføre flettingen hvis du ikke lukker Excel-regnearket som inneholder listen, eller hvis du åpner det igjen før utskriftsflettingen er ferdig.

Velg Velg mottakereMasseutsendelser-fanen, og velg deretter et alternativ.

Velg mottakere er uthevet med en liste over alternativer på Masseutsendelser-fanen

Alternativ

Beskrivelse

Opprette en ny liste

Starte en ny adresseliste mens du konfigurerer utskriftsflettingen.

Bruke en eksisterende liste

Bruke et Excel regneark, eller en annen type datafil, som adresselisten

Velg fra Outlook Kontakter

Velge navn direkte fra Outlook-kontaktene for adresselisten

Apple-kontakter

Velge navn direkte fra Apple-adresseboken for adresselisten

FileMaker Pro

Importere data fra en FileMaker Pro-database

Opprette en ny liste

Word oppretter automatisk felt for grunnleggende informasjon, som fornavn, etternavn og adresse, i dialogboksen Redigere listefelter. Hvis du ønsker å legge til et nytt felt – for eksempel et meldingsfelt – legger du til dette nå, slik at du kan fylle ut feltet mens du skriver.

 1. Skriv inn navnet på feltet du ønsker å legge til, under Nytt feltnavn, og klikk deretter på plusstegnet.

  Tips!: Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, velger du feltet du ønsker å flytte, og deretter bruker du pil opp eller pil ned for å flytte feltene.

 2. Når alle feltene er satt opp slik du vil, kan du velge Opprett for å opprette en ny liste.

Bruke en eksisterende liste

 1. Bla til filen du vil bruke, og velg Åpne.

 2. Marker regnearket du vil bruke i dialogboksen Åpne arbeidsbok, og gjør deretter ett av følgende:

  • La Celleområdet stå tom for å bruke hele regnearket.

   eller

  • Skriv inn et celleområde for dataene du vil bruke.

 3. Velg OK.

Velg fra Outlook Kontakter

 1. Velg Filtrer mottakere for å velge mottakerne du vil ta med.

 2. Velg Fullfør post i dialogboksen Spørringsalternativer ved siden av Vis mottakere for utskriftsfletting etter.

 3. Velg kontaktene du vil inkludere i utskriftsflettingen i listen over kontakter, og velg deretter OK.

Apple-kontakter

 1. Velg Filtrer mottakere for å velge mottakerne du vil ta med.

 2. Velg gruppen du vil inkludere i utskriftsflettingen i dialogboksen Spørringsalternativer, under Apple-gruppekontakter, og velg deretter OK.

FileMaker Pro

 1. Bla til filen du vil bruke, og velg Åpne.

 2. Velg et feltskilletegn til å skille hvert datafelt, og et postskilletegn til å skille hver datapost i dialogboksen Skilletegn i hovedpost. Velg deretter OK.

 1. Velg Sett inn flettefeltMasseutsendelser-fanen, og velg deretter feltet du vil legge til.

  Sett inn flettefelt er uthevet på Masseutsendelser-fanen

 2. Klikk i boksen Dra felt til denne boksen eller skriv inn tekst i hoveddokumentet, og klikk deretter på teksten for å fjerne den.

 3. Legg til og formater feltene du vil inkludere i e-postmeldingen, og velg OK.

 1. Velg Forhåndsvis resultaterMasseutsendelser-fanen for å se hvordan e-postmeldingen ser ut.

  Forhåndsvis resultater er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Obs!: Bruk pil venstre og pil høyre på Masseutsendelser-fanen for å bla gjennom e-postmeldingen.

 2. Hvis du ønsker å foreta ytterligere formateringsendringer, velger du Forhåndsvis resultater på nytt. Dette gjør at du kan legge til eller fjerne flettefelt.

 3. Når meldingene ser ut slik du ønsker, velger du Fullfør og slå sammen > Slå sammen med e-postMasseutsendelser-fanen for å fullføre.

  Tips!: Flett til e-post er ikke tilgjengelig hvis du ikke har valgt standard e-postprogram.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×