Bruk Skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver i Word Mobile

Bruk Skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver i Word Mobile

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å utføre grunnleggende oppgaver, som for eksempel å opprette, redigere og skrive ut dokumenter.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i Word for Windows Phone 10, kan du se Berøringsveiledning til Word Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Opprette et nytt dokument

Når du starter Word Mobile, åpnes det en liste over nylig brukte dokumenter. For å opprette et nytt dokument.

 1. Sveip mot høyre til du hører «Ny knapp, dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne listen over maler.

 2. Hvis du vil opprette et nytt tomt dokument, bare dobbelttrykker du på skjermen når du hører «Tomt dokument, 1 av 24.» Hvis du vil opprette et nytt dokument basert på en mal, sveiper du til høyre for å flytte mellom elementer til du hører navnet på malen du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Åpne et eksisterende dokument

Når du starter Word Mobile, åpnes det en liste over nylig brukte dokumenter. Hvis du vil åpne en av dem, sveiper du til høyre til du hører navnet på dokumentet du vil bruke, etterfulgt av plasseringen. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne dokumentet.

Tips!: Behold alle Word-dokumenter i samme mappe. Dermed er det enklere å finne den.

Hvis dokumentet du leter etter, ikke er i listen over nylig brukte dokumenter, kan du søke etter det på enheten eller OneDrive.

Åpne et dokument fra OneDrive

 1. Sveip mot høyre til du hører «Bla gjennom-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Velg en app-dialogboksen.

 2. Sveip til høyre for å flytte mellom elementer, helt til du hører «Denne enheten», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre inntil skjermleseren sier navnet på en mappe, og deretter angir du hvor mange som finnes (for eksempel «1 av 6»). Fortsett å sveipe mot høyre for å flytte mellom elementer til du hører navnet på mappen du ønsker, for eksempel «Dokumenter». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne mappen.

 4. Skjermleseren sier navnet på det første elementet i mappen, og deretter angir du hvor mange som finnes (for eksempel «1 av 2»). Sveip til høyre for å flytte mellom elementer inntil du hører navnet på dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne den.

Åpne et dokument på enheten

 1. Sveip mot høyre til du hører «Bla gjennom-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Velg en app-dialogboksen.

 2. Sveip til høyre for å flytte mellom elementer, helt til du hører «Denne enheten», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre inntil skjermleseren sier navnet på en mappe, og deretter angir du hvor mange som finnes (for eksempel «1 av 6»). Fortsett å sveipe mot høyre for å flytte mellom elementer til du hører navnet på mappen du ønsker, for eksempel «Dokumenter». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne mappen.

 4. Skjermleseren sier navnet på det første elementet i mappen, og deretter angir du hvor mange som finnes (for eksempel «1 av 2»). Sveip til høyre for å flytte mellom elementer inntil du hører navnet på dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne den.

Legg til, rediger eller formater tekst

I tillegg til skriving av tekst med Word Mobile, du kan også formatere den, for eksempel ved å legge til en punktliste. Dersom du vil legge til tekst eller formatere eksisterende tekst, kan du sveipe opp eller ned for å endre Skjermleser sin visningsmodus fra elementer, som er den vanlige navigasjonsmodusen, til ord, avsnitt eller linjer. Når du sveiper til høyre eller venstre i disse modusene, leser Skjermleser valgt mengde tekst.

Skriv i dokumentet

Før du kan begynne å skrive, må du finne riktig sted i dokumentet:

 1. Når du åpner et dokument, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Dette forteller deg at du er i skriveområdet. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å begynne å legge til tekst.

  • Hvis du starter et nytt tomt dokument, begynner du ganske enkelt å skrive ved hjelp av tastaturet eller diktering.

  • Hvis dokumentet eller malen allerede har tekst, bruker du skjermleseren kommandoer for lesing av et avsnitt, linje eller ord til å hjelpe deg med å finne riktig sted for å fortsette å skrive, og deretter kan du begynne skrivingen ved hjelp av tastaturet eller diktering.

Tips!: Hvis du bruker diktering, kan du ta pauser for å legge inn tegnsetting i teksten.

Formatere tekst

I tillegg til å legge til ren tekst, kan du formatere dokumentet/malen på forskjellige måter:

 1. Mens du er i skriveområdet, etter at du finner ordet, avsnitt eller linjen du vil formatere med skjermleserkommandoene, kan du trippeltrykke på skjermen for å gå inn i merkemodus. Sveip mot venstre eller høyre for å velge teksten du vil formatere, og trippeltrykk på skjermen for å fullføre det merkede området.

 2. Hvis du vil ha tilgang til formateringsalternativene, sveiper du oppover eller nedover til Skjermleser er i Elementer-visningsmodus, og sveip deretter til høyre til du hører navnet på den formateringen du vil bruke, for eksempel Fet, Kursiv, Understrek, Punktmerking eller Nummerering. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å slå alternativet av eller på for den merkede teksten.

Tips!: Hvis du bare vil legge til Punktmerking eller Nummerering til ett avsnitt, trenger du ikke å merke all teksten. Du flytter ganske enkelt fokuset til Skjermleser et sted i det samme avsnittet før du bruker formateringen.

Stopp redigering av et dokument

For å stoppe å legge til eller formatere tekst:

 1. Sveip opp for å bytte Skjermleser til visningsmodusen «Dokumentlandemerker og beholdere», og sveip mot høyre til du hører «Applinjen».

 2. Sveip ned én gang, og sveip deretter mot høyre til du hører «Bak, knappen er skjult, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å utvide». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå tilbake til hovedvisningen i Word Mobile.

Lagre dokumentet

Word Mobile lagrer automatisk arbeidet ditt, men du kan endre lagringssted og filnavn.

Lagre en kopi av dokumentet

Når du vil gjøre endringer i filen, men beholde en kopi av originalen, kan du lagre dokumentet med et nytt navn.

 1. Mens du er i skriveområdet, sveiper du til høyre i visningsmodusen «Elementer» til du hører «Fil-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Lagre-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Lagre-dialogboksen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Lagre en kopi av denne fil-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Skjermleseren sier «Velg en app-popup, Denne enheten». Hvis du vil lagre til OneDrive i stedet, sveiper du til høyre til du hører «OneDrive». Når du har valgt lagringsplasseringen, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Dra fingeren rundt den øvre halvdelen av skjermen til skjermleseren sier navnet på en mappe, og sveip deretter til høyre eller venstre for å flytte mellom elementer til du hører navnet på mappen du vil bruke, for eksempel «Dokumenter» eller «Mappe: Dokumenter.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne mappen.

 6. Sveip mot høyre til du hører «Neste appbarknapp, dobbelttrykk for å aktivere», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 7. Dra fingeren rundt øverst på skjermen til du hører «Filnavn, redigerbar tekst», etterfulgt av gjeldende filnavn. Dobbelttrykk på skjermen og bruk tastaturet eller diktering til å skrive et nytt navn for filen.

 8. Sveip opp for å bytte Skjermleser til visningsmodusen «Dokumentlandemerker og beholdere», og sveip mot høyre til du hører «Applinjen». Sveip ned én gang, og sveip deretter mot venstre til du hører «Lagre en kopiappbar-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter skjermen for å lagre kopien.

Du arbeider nå med kopien av dokumentet du nettopp lagret, ikke den opprinnelige filen.

Gi nytt navn til dokumentet

Hvis du begynte med et filnavn til en fil som ikke er ferdig, vil du kanskje gi filen nytt navn senere.

 1. Mens du er i skriveområdet, sveiper du til høyre i visningsmodusen «Elementer» til du hører «Fil-knappen, Dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Lagre-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Lagre-dialogboksen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Gi nytt navn til denne filen-knappen, og dobbelttrykk deretter for å aktivere». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk tastaturet eller diktering for å skrive et nytt navn for filen. For å fullføre skrivingen av navnet, sveiper du for å slå Skjermleser over til visningsmodusen «Dokumentlandemerker og beholdere», sveiper du til høyre, og sveip ned for å endre til «Elementer»-modus. Sveip mot venstre til du hører «Enter», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Bak, knapp skjult, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å utvide». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå tilbake til dokumentet.

Skrive ut dokumentet

Du må kanskje skrive ut dokumentet for å vise det til andre, for eksempel.

 1. Mens du er i skriveområdet, sveiper du til høyre i visningsmodusen «Elementer» til du hører «Fil-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 2. Sveip mot høyre til du hører «Skriv ut-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Skriv ut-dialogboksen.

 3. Hvis du vil kontrollere at du har den rette skriveren valgt, sveiper du til høyre til du hører «Skriver, kombinasjonsboks, dobbelttrykk for å utvide, skjult». Når du dobbelttrykker på skjermen, leser Skjermleseren navnet på den valgte skriveren og forteller deg hvor mange alternativer som finnes (for eksempel «1 av 5»). Hvis du vil velge en skriver, sveiper du til høyre eller venstre til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil skrive ut dokumentet, sveiper du mot høyre til du hører «Skriv ut-knappen, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter skjermen for å sende dokumentet til skriveren.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Se også

Bruk en skjermleser til å sette inn og endre teksten i Word

Bruk en skjermleser til å kontrollere stavemåten i et dokument i Word

Lær hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×