Bruk Oppsettalternativer for Word til å flytte bilder

Når man skal flytte eller omplassere et bilde på siden i Word, er det vanligvis bare å dra det med musen.

Det er imidlertid ikke alltid dette fungerer. Det kan for eksempel være at teksten rundt et bilde rotes til når du flytter bildet.

Nøkkelen for å få det resultatet du ønsker, er vanligvis å klikke på Oppsettalternativer-ikonet.

Oppsettalternativer-ikon

 1. Klikk på et bilde for å velge det.

 2. Klikk Oppsettalternativer-ikonet.

 3. Velg oppsettalternativene du ønsker:

  Oppsettalternativer-boksen

  • Hvis du vil vise bildet foran teksten, og angi at det forblir på et bestemt sted på siden, klikker du på Foran teksten (under Med tekstbryting), og deretter på Fast plassering på siden.

  • Hvis du vil bryte tekst rundt bildet og samtidig la bildet flyttes opp eller ned når tekst legges til eller slettes, klikker du på Kvadratisk (under Med tekstbryting), og deretter på Flytt med teksten.

Hvis du vil ha mer informasjon og eksempler på tekstbryting, kan du se Bryte tekst rundt bilder i Word

Bildet er sannsynligvis plassert bak et annet objekt, for eksempel en tekstblokk:

Eksempel på et bilde bak en tekstblokk

Bruk valgruten til å velge bildet:

 1. Klikk Hjem > Velg > Valgrute.

 2. Klikk bildet i valgruten.

Legge til bakgrunner eller vannmerker

Hvis du vil flytte et bilde et ørlite grann, merker du bildet og holder deretter nede CTRL-tasten mens du trykker en piltast.

Hvis du vil flytte flere objekter samtidig, grupperer du dem:

 1. Klikk det første objektet.

 2. Hold nede CTRL-tasten og klikk de andre objektene.

 3. Høyreklikk et av objektene, pek på Grupper, og klikk deretter Grupper.

  Tips!: Hvis du ikke kan gruppere eller velge bilder, er det mulig at oppsettet av bildet er innebygd i tekst. Hvis det er tilfelle, kan du se Åpne alternativer for oppsett for å endre bilde oppsettet til et hvilket som helst alternativ under med tekst bryting.

Hvis du vil ha total kontroll over justeringen og plasseringen av et bilde, kan du bruke Oppsett-boksen for å angi justering i forhold til marger eller kolonner, absolutt plassering i tommer eller prosentvis relativ posisjon. Dette er nyttig når du vil plassere et bilde i en viss avstand fra et annet element, for eksempel en sidemarg.

 1. Klikk bildet.

 2. Klikk Oppsettalternativer-ikonet.

 3. Klikk på Se mer, og utfør deretter justeringer og posisjonsjusteringer på Plasser-fanen.

  Hvis du ikke kan velge noen av plasseringsalternativene på Plassering-fanen, klikker du på Tekstbryting-fanen, og deretter klikker du på et hvilket som helst alternativ bortsett fra alternativet På linje med teksten.

Hvis du har mer enn ett bilde du vil skal overlappe på en side, kan du aktivere dette i Oppsett-boksen.

 1. Klikk et bilde.

 2. Klikk Oppsettalternativer-ikonet.

 3. Klikk Se mer.

 4. Merk av for Tillat overlapping nederst i Alternativer-gruppen på Posisjon-fanen.

 5. Gjenta for hvert bilde du vil aktivere overlapping for.

I tillegg til å justere og plassere bilder på en side, kan du også justere bilder i forhold til hverandre, eller til andre objekter på siden. Selv om bilde-til-bilde-justering ikke er tilgjengelig fra Oppsettalternativer-ikonet eller dialogboksen Oppsett, er det en vanlig oppgave som du kan gjøre mens du arbeider med plassering og justering av bilder.

 1. Hold nede CTRL mens du klikker på hvert objekt du vil merke.

 2. Klikk på Juster i Ordne-gruppen på Bildeverktøy | Format-fanen, og velg deretter et alternativ, som Midtstill, Topp eller Bunn.

Et objekt anker Objektanker-ikon angir hvor et bilde eller objekt befinner seg i forhold til teksten i dokumentet. Ankre vises ikke for innebygde bilder. linje bundne objekter er knyttet til plasseringen i teksten der de ble satt inn, og behandles som et tekst tegn – på linje med teksten.

Alle andre alternativer for tekst bryting (FIR kantet, tett, gjennom, øvre og nedre, bak teksten, foran teksten) er forankret til et bestemt sted i dokumentet. ankeret angir hvilket avsnitt objektet er knyttet til. Klikk et bilde, og klikk deretter ikonet for oppsetts Alternativer for å finne ut hvordan bildet er satt inn.

Oppsettalternativer-ikon

Obs!: Hvis du klikker på et bilde og det ikke er på linje med tekst, men du ikke ser et objektanker, kan du sørge for at ankere vises på to måter:

 • Vis formateringsmerker: klikk på Vis/skjul ¶ i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

 • Alltid vise ankere: Klikk på Fil > Alternativer > Vis, og merk deretter av for Objektankere.

Siden ankere ganske enkelt er en visuell indikasjon på den relative posisjonen til et bilde på en side, kan de ikke fjernes. Ved å prøve ut ulike alternativer for tekstbryting kan du imidlertid finne all fleksibiliteten du trenger når du skal plassere et bilde, uavhengig av det tilhørende ankeret.

Hvis du vil ha mer informasjon og eksempler på tekstbryting, kan du se Bryte tekst rundt bilder i Word.

Hvis du vil forsikre deg om at et bilde forblir der det er, selv om teksten rundt det er slettet, kan du låse det tilhørende ankeret:

 1. Klikk bildet.

 2. Klikk Oppsettalternativer-ikonet.

 3. Klikk på Se mer, og velg deretter Lås anker under Alternativer.

  Obs!: Siden forankring ikke brukes for bilder som er plassert på linje med teksten, er låsing av ankere og alle andre alternativer for plassering ikke tilgjengelig(e) for innebygde bilder.

Hvis du satte inn et bilde i dokumentet mens du brukte Word for nettet, kan du klippe det ut og lime det inn for å flytte det i et dokument, og du kan bruke avsnittsformatering på det, for eksempel loddrett avstand og midtstilling. Du kan imidlertid ikke flytte et bilde som ble satt inn når du brukte skrivebordsversjonen av Word, dersom bildet har tekstbryting eller en fast plassering på siden.

Hvis du ser at du ikke kan gjøre endringer på et bilde, og du har skrivebordsversjonen av Word, klikker du på Åpne i Word for å åpne dokumentet i Word og gjøre endringer i oppsettet.

Når du er ferdig, trykker du på Ctrl + S for å lagre dokumentet til den opprinnelige plasseringen. Du kan deretter åpne dokumentet på nytt i Word for nettet og fortsette med redigeringen. Word for nettet vil beholde innstillingene for oppsett som du har brukt i skrivebordsversjonen av Word.

Hvis du vil ha den komplette programserien med Office-programmer og -tjenester, kan du prøve eller kjøpedet på Office.com.

Tips!: Office Online-appene oppdateres hele tiden med nye funksjoner. Besøk Office Online-bloggen for å se de siste nyhetene og kunngjøringene.

Se også

Bryt tekst rundt bilder i Word

Roter tekstbokser, figurer, WordArt eller bilder

Grupper eller del opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter

Beskjær et bilde eller en figur med et bildefyll

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×