Bruk inndelingsskift til å endre oppsettet eller formateringen i én del av dokumentet

Du kan bruke inndelingsskift til å endre oppsettet eller formateringen for én eller flere sider i dokumentet. Du kan for eksempel utforme en del av en énspalters side som to spalter. Du kan skille kapitlene i dokumentet slik at sidenummereringen for hvert kapittel begynner på 1. Du kan også opprette en forskjellig topp- eller bunntekst for en inndeling i dokumentet.

Eksempel på et dokument med inndelingsskift

1. Inndeling formatert som en enkelt spalte. Dette er standardspalteformatet i Microsoft Office Word.

2. Inndeling formatert som to spalter. Hvis du vil flytte tekst til et oppsett med to spalter, merker du teksten du vil skal vises i to spalter, klikker på Sideoppsett (i Office 2007, Office 2010 og Office 2013) eller Oppsett (i Office 2016). Deretter klikker du på PIL NED under Spalter og klikker på To i gruppen Utskriftsformat.

I denne artikkelen

Typer inndelingsskift du kan sette inn

Endre oppsettet eller formateringen for dokumentet

Fjerne endringer i dokumentoppsettet

Typer inndelingsskift du kan sette inn

Inndelingsskift brukes til å gjøre endringer i oppsettet eller formateringen i en del av dokumentet. Du kan endre følgende i individuelle inndelinger:

 • Marger

 • Papirstørrelse eller papirretning

 • Papirkilde for en skriver

 • Sidekanter

 • Loddrett tekstjustering på en side

 • Topptekst og bunntekst

 • Kolonner

 • Sidenummerering

 • Linjenummerering

 • Fotnoter og sluttnoter

  Obs!: 

  • Et inndelingsskift styrer inndelingsformateringen for teksten før inndelingsskiftet. Når du sletter et inndelingsskift, sletter du også formateringen for teksten i inndelingen før skiftet. Denne teksten blir nå en del av den etterfølgende inndelingen og formateres som den. Hvis du for eksempel skiller kapitlene i et dokument ved hjelp av inndelingsskift, og deretter sletter inndelingsskiftet på begynnelsen av kapittel 2, blir kapittel 1 og kapittel 2 i samme inndeling og får den formateringen som tidligere ble brukt bare på kapittel 2.

  • Inndelingsskiftet som styrer formateringen for siste del av dokumentet, vises ikke som en del av dokumentet. Hvis du vil endre dokumentformateringen, klikker du i det siste avsnittet i dokumentet.

Eksemplene nedenfor viser hvilke typer inndelingsskift du kan sette inn. (Den prikkede linjen i hver illustrasjon angir et inndelingsskift).

Kommandoen Neste side setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på en ny side. Denne typen inndelingsskift er spesielt nyttig når du skal opprette nye kapitler i et dokument.

Inndelingsskiftet Neste side

Kommandoen Fortløpende setter inn et inndelingsskift og begynner den nye inndelingen på samme side. Fortløpende inndelingsskift er nyttige når du vil gjøre en formateringsendring på en side, for eksempel bruke et annet antall spalter.

Inndelingsskiftet Fortløpende

Kommandoene Partallsside eller Oddetallsside setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste partalls- eller oddetallsside. Hvis du vil at kapitlene i dokumentet alltid skal begynne på en oddetallsside eller en partallsside, bruker du inndelingsskiftalternativet Oddetallsside eller Partallsside.

Inndelingsskiftet Oddetallssider

Til toppen av siden

Endre oppsettet eller formateringen for dokumentet

 1. Klikk der du vil endre formateringen.

  Det kan hende du vil merke en del av dokumentet og sette inn inndelingsskift før og etter denne delen.

 2. Klikk på Skift i gruppen Utskriftsformat under fanen Sideoppsett (eller fanen Oppsett i Office 2016).

  Båndet i Word

 3. I Inndelingsskift-gruppen klikker du den typen inndelingsskift som passer til formateringsendringen du vil gjøre.

  Hvis du for eksempel deler et dokument inn i kapitler, vil du kanskje at alle kapitlene skal begynne på en oddetallsside. Klikk Oddetallsside i Inndelingsskift-gruppen.

Til toppen av siden

Fjerne endringer i dokumentoppsettet

Et inndelingsskift angir hvor i dokumentet det er en formateringsendring. Når du sletter et inndelingsskift, sletter du også inndelingsformateringen for teksten før inndelingsskiftet. Denne teksten blir nå en del av neste inndeling og formateres som den.

Kontroller at du er i Kladdevisning og ser den doble prikkede linjen for inndelingsskiftet.

 1. Merk inndelingsskiftet du vil slette.

 2. Trykk DELETE.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×