Bruk en skjermleser til å velge og lese tekstbokser og bilder i Word

Bruk en skjermleser til å velge og lese tekstbokser og bilder i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, for å velge og lese bilder, figurer og tekstbokser i Word 2016-dokumenter.

Du kan vise alle bilder, figurer og tekstbokser i dokumentet som en liste ved hjelp av Utvalg-ruten i Word 2016. Du kan lese listen med Skjermleser og velge listeelementer for å lese alternative tekster eller for å redigere dem.

Obs!: 

I dette emnet

Få tilgang til tekst i tekstbokser

Siden tekstbokser flyter over dokumentets tekstlag, kan ikke skjermlesere finne dem mens de leser i brødtekst. Hvis du vil ha tilgang til tekst i en tekstboks, må du bruke valgruten.

Tips!: Hvis du raskt ønsker å flytte fokuset til den første flytende figuren, for eksempel en tekstboks, trykker du på CTRL+ALT+5. Deretter trykker du på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

 1. I dokumentet trykker du ALT + H for å åpne Hjem-fanen.

 2. Slik åpner du valgruten: Skriv inn SL og deretter P. Skjermleser sier «Vis alle-knappen». Tekstbokser, bilder og figurer vises på en liste.

  Obs!: Hvis det er skift (for eksempel side- og inndelingsskift) i dokumentet, viser valgruten bare elementene opptil neste skift.

 3. Bruk piltastene til å flytte oppover og nedover i listen. Skjermleser leser opp listeelementene etter hvert som du beveger deg.

 4. Trykk MELLOMROM-tasten for å merke en tekstboks.

 5. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier: «Klipp ut menyelement».

 6. Bruk piltastene i Skjermleser til å gå til Rediger tekst-elementet, og trykk ENTER. Trykk en tast for å plassere markøren i tekstboksen.

  I JAWS må du legge tekstboksen på linje med teksten i dokumentet. Hvis du vil legge tekstboksen på linje med teksten, går du til Bryt tekst og bruker PIL HØYRE eller VENSTRE til å gå til På linje med teksten, og trykker deretter ENTER. Trykk ESC for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

 7. Skjermleser kan nå lese teksten i tekstboksen. Trykk CAPS LOCK + M for å begynne å lese. Hvis du vil gå tilbake til brødteksten i dokumentet etterpå, trykker du ESC to ganger.

  Hvis du vil lese innholdet i en tekstboks i JAWS, trykker du ALT + numerisk tastatur 5.

Få tilgang til bilder ved hjelp av valgruten

Bilder som ikke er innebygde bilder kan være utilgjengelige for skjermlesere. Hvis du vil ha tilgang til alle bildene i et dokument, bruker du valgruten.

Tips!: Hvis du raskt ønsker å flytte fokuset til den første flytende figuren, for eksempel et bilde, trykker du på CTRL+ALT+5. Deretter trykker du på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

 1. I dokumentet trykker du ALT + H for å åpne Hjem-fanen.

 2. Skriv inn SL og deretter P for å åpne valgruten.

  Bildene, figurene og tekstboksene vises på en liste.

  Obs!: Hvis det er skift (for eksempel side- og inndelingsskift) i dokumentet, viser valgruten bare elementene opptil neste skift.

 3. Bruk piltastene til å flytte oppover og nedover i listen. Skjermleser leser opp listeelementene etter hvert som du beveger deg.

 4. Trykk MELLOMROM for å velge et bilde.

 5. Hvis du vil gå tilbake til dokumentteksten, trykker du ESC. Skjermleser sier filnavnet til dokumentet.

 6. Skjermleser kan nå lese den alternative teksten for bildet, hvis det finnes en. Trykk CAPS LOCK + M for å begynne å lese.

  I JAWS trykker du CTRL + numerisk tastatur 5.

Få tilgang til linjebundede bilder ved hjelp av valgruten

Hvis du vil arbeide på de linjebundede bildene når du leser et dokument, trenger du ikke å åpne valgruten.

 1. Skjermleser leser opp bildene når den leser gjennom et dokument. Hvis du vil stoppe på et bilde, trykker du CTRL.

  Tips!: Hvis du går glipp av riktig sted og trenger å gå tilbake eller videre i dokumentet ett ord om gangen, trykker du PIL VENSTRE eller HØYRE til du hører Skjermleser lese opp bildet.

 2. Trykk SKIFT + PIL HØYRE for å merke bildet.

 3. Nå kan du arbeide på bildet. Du kan for eksempel åpne hurtigmenyen ved å trykke SKIFT+F10.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å velge og lese bilder, figurer og tekstbokser i Word 2016 for Mac dokumenter.

Bruke Valgruten i Word 2016 for Mac, kan du vise bilder, figurer og tekstbokser i dokumentet som en liste. Du kan lese med VoiceOver i listen, og merker elementene i listen til å lese av alternativ tekst eller redigere dem.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I emnet

Få tilgang til tekst i tekstbokser

Som tekstbokser flyter over dokumentets tekstlaget, kan ikke VoiceOver finne dem når du leser brødteksten. Hvis du vil ha tilgang til teksten i en tekstboks, bruker du Valgruten.

 1. I dokumentet, trykker du F6 til du hører "< gjeldende-fanen > valgt, i kategorien" og trykker høyre piltast til du hører: "Oppsett, kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

 2. Hvis du vil åpne Valgruten, trykk TAB til du hører "Valgruten merket avmerkingsboksen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. VoiceOver gir beskjed om: "Sjekk, valgruten, avmerkingsboksen." Tekstbokser, bilder og figurer vises på en liste.

  Obs!: Hvis det er avbrudd (for eksempel side- og inndelingsskift) i dokumentet, viser Valgruten bare varer opp neste pause.

 3. Trykk TAB til du hører "Tabell" og det første elementet på listen.

 4. Bruk pil opp eller pil ned for å flytte oppover og nedover i listen. VoiceOver gir listeelementene beskjed om når du flytter. Tekstbokser er mottatt som: "Tekstboks < tall >." Når elementet du ønsker å få tilgang til, trykker du F6 til VoiceOver gir beskjed om elementet og "Rediger tekst, innholdet som er valgt, < tekst > du er på et tekstområde."

 5. Hvis du vil redigere teksten, trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned, pil, og Skriv inn teksten du vil bruke.

 6. Når du har redigert teksten, gjør du ett hvis følgende.

  • Hvis du vil flytte tilbake til Valgruten, trykk F6 til du hører: "valgruten, kategorien."

  • Hvis du vil gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Esc.

Få tilgang til bilder ved hjelp av valgruten

Bilder som ikke er innebygde bilder kan være utilgjengelige for VoiceOver. Hvis du vil ha tilgang til alle bildene i et dokument, bruker du Valgruten.

 1. I dokumentet, trykker du F6 til du hører "< gjeldende-fanen > valgt, i kategorien" og trykker høyre piltast til du hører: "Oppsett, kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

 2. Hvis du vil åpne Valgruten, trykk TAB til du hører "Valgruten merket avmerkingsboksen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. VoiceOver gir beskjed om "Sjekk, valgruten, avmerkingsboksen." Tekstbokser, bilder og figurer vises på en liste.

 3. Trykk TAB til du hører "Tabell" og det første elementet på listen.

 4. Bruk pil opp eller pil ned for å flytte oppover og nedover i listen. VoiceOver gir listeelementene beskjed om når du flytter. Bilder som er mottatt som: "Bilde < tall >." Når elementet du ønsker å få tilgang til, trykker du F6 til VoiceOver gir beskjed om elementet som: "< alternativ tekst > bilde."

 5. Trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + M for å åpne hurtigmenyen, og få tilgang til alternativene til å formatere bildet, eller legge til eller endre alternativ tekst. Hvis du vil gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Esc.

Få tilgang til linjebundede bilder ved hjelp av valgruten

Hvis du vil arbeide med innebygde bilder mens du leser et dokument, trenger du ikke åpne Valgruten.

 1. VoiceOver gir bildene beskjed om når du flytter markøren gjennom dokumentet. VoiceOver gir beskjed om innebygde bilder som: "< alternativ tekst > bilde på linje med tekst, oppsett for elementet."

 2. Trykk Skift + Pil høyre piltast bildet.

 3. Nå kan du arbeide på bildet. Hvis du for eksempel for å åpne hurtigmenyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + M.

Se også

Bruk en skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk VoiceOver de innebygde iOS skjermbildet leser, for å gå til og lese tekstbokser og bilder i Word dokumenter på telefonen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Lese tekst i tekstbokser

Som tekstbokser flyter over dokumentets tekstlaget, VoiceOver hopper over dem når du leser sideteksten, men du kan navigere til dem separat.

 1. Åpne dokumentet Word på telefonen. Sveip til høyre til du kommer til brødteksten i dokumentet. VoiceOver starter lese teksten.

 2. Når VoiceOver har nådd slutten av siden, sveip mot høyre til VoiceOver gir beskjed om den første tekstboksen og leser innholdet.

 3. Flytte til neste tekstboks på siden, og sveip mot høyre.

  Når du angir bunnteksten på siden, har blitt lest alle tekstbokser på siden. Flytte til neste side, sveip mot høyre.

Tilgang til bilder i teksten

 1. Åpne dokumentet Word på telefonen. Sveip til høyre til du kommer til brødteksten i dokumentet. VoiceOver starter lese teksten.

 2. Når VoiceOver har nådd slutten av siden, og sveip mot høyre. VoiceOver leser alternativ tekst for det første bildet på siden. Hvis bildet ikke har noen alternativ tekst, vil du høre: «Bilde».

 3. Flytte til neste bildet på siden, og sveip mot høyre.

  Når du angir bunnteksten på siden, har du navigere gjennom gjennom alle bildene på siden. Flytte til neste side, sveip mot høyre.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å navigere til og lese tekstbokser og bilder i Word dokumenter på telefonen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Lese tekst i tekstbokser

 1. Åpne dokumentet Word på telefonen. Sveip til høyre til TalkBack begynner å lese dokumentet tekst ett avsnitt om gangen.

 2. Flytte til neste avsnitt, sveip mot høyre. Når du hører "Rektangel, tekstboksen" har du kommet til en tekstboks i dokumentet. TalkBack leser teksten i boksen innholdet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre for å fortsette å lese dokumentet eller til å flytte til neste tekstboks.

Tilgang til bilder i teksten

 1. Åpne dokumentet Word på telefonen. Sveip til høyre til TalkBack begynner å lese dokumentet tekst ett avsnitt om gangen.

 2. Flytte til neste avsnitt, sveip mot høyre. Når du kommer til et bilde, leser TalkBack bilde alt teksten, etterfulgt av «bilde». Hvis bildet ikke har noen alternativ tekst, vil du høre bare "image." Når du er ferdig, sveiper du til høyre for å fortsette å lese dokumentet eller flytte til neste bilde.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å velge og lese tekstbokser i Word dokumenter.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

Lese tekst i tekstbokser

Som tekstbokser flyter over dokumentets tekstlaget, ikke Skjermleser lese dem når du leser brødteksten, slik at du må gå til dem separat.

 1. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 2. Sveip høyre til du hører "Rektangel."

 3. Skjermleser kan nå lese innholdet i tekstboksen. Sveip ned med tre fingre for å starte lesingen. Flytte til neste tekstboks, sveip mot høyre.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å velge og lese bilder i Word-dokumenter.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

Access innebygde bilder

 1. Når du har åpnet et dokument i Word Online, trykk CapsLock + M. Skjermleser for å starte Skjermleser kontinuerlig lesemodus gir beskjed om alle bilder når den leser gjennom dokumentet. Hvis du vil stoppe på et bilde, trykker du Ctrl-tasten.

  Obs!: Hvis du går glipp av riktig sted og trenger å gå tilbake eller Videresend i dokumentet et ord om gangen, trykk Pil venstre eller høyre til du hører skjermleseren kunngjøre bildet

 2. For å velge bildet, trykker du Enter.

 3. Nå kan du arbeide på bildet. Hvis du vil ha tilgang til kategorien Bildeverktøy, trykker du Alt + Windows-tasten, og trykk deretter TAB til du hører "Bildeverktøy, ikke er valgt, Format-fanen element", og trykk Enter for å åpne kategorien Format.

 4. Du kan justere bildeinnstillinger som sin størrelse, stil og alternativ tekst. Trykk TAB til du hører navnet på innstillingen du ønsker, og trykk deretter Enter.

Se også

Bruk en skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×