Office
Logg på
Bruk en skjermleser til å utheve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bruk en skjermleser til å utheve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk SharePoint Online med tastaturet og en skjermleser, slik som JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å utheve viktige filer, mapper eller koblinger i et dokumentbibliotek ved å feste dem til toppen av dokumentbiblioteket. Når du fester et element, vises et miniatyrbilde øverst på siden for dokumentbiblioteket, noe som gjør det enklere for brukere å finne det.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil bruke hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i SharePoint Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker SharePoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden SharePoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) for nettleseren, men ikke for SharePoint Online.

I dette emnet

Spotlight et element i et dokumentbibliotek

Obs!: 

 • Det uthevede området er spesifikt for en enkelt mappe- eller bibliotekvisning. Når du bruker egendefinerte visninger, må du feste elementet i hver visning der du vil det skal vises.

 • Du kan utheve maksimalt tre elementer per biblioteket, mappe eller visning.

 • Denne fremgangsmåten er ikke tilgjengelig i klassisk modus.

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder filen, mappen eller koblingen du vil utheve.

 3. I Liste-visning eller Flis-visning velger du elementet du vil sette spotlight på.

  Tips!: 

  • For å velge en fil trykker du TAB til du hører «Rutenett, kolonneoverskrifter, bruk menyer for å sortere, filtrere eller gruppere etter en kolonne», og bruk deretter PIL NED-tasten. (I Skjermleser hører du «Tabellnavn» og navnet på den neste kolonnen.)

  • Slik bytter du mellom Liste-visning og Flis-visning:

   • Kontroller at ingen filer eller mapper er valgt. Ny-knappen og Vis-menyen er bare tilgjengelig på menyen når ingen filer er merket i dokumentbiblioteket.

   • TAB til du hører «Ny, opprett en ny mappe eller et nytt Office-dokument i denne plasseringen».

   • Trykk PIL HØYRE til du hører «Vis-menyen», og trykk ENTER.

   • Trykk PIL NED-tasten til du hører «Liste» eller «Fliser», og trykk ENTER.

 4. TAB til du hører «Åpne».

 5. Trykk PIL HØYRE til du hører «Fest til toppen av siden», og trykk ENTER. Det vises et miniatyrbilde av elementet øverst i biblioteket.

  Tips!: Hvis Fest til toppen av siden ikke er tilgjengelig på menylinjen, trykker du PIL HØYRE til du hører «Flere kommandoer, og undermeny for andre ting du kan gjøre med de valgte elementene», og trykk ENTER. På undermenyen trykker du PIL NED-tasten til du hører «Fest til toppen av siden», og trykk deretter ENTER.

Obs!: Hvis du velger miniatyrbildet for elementet med spotlight, er det enkelt å arbeide med elementet:

 • For å velge et miniatyrbilde, trykker du TAB til du hører «Listeboks over festede elementer». Trykk deretter PIL HØYRE til du hører navnet på rampelyset elementet du ønsker. (I Skjermleser hører du «Festede elementer».)

 • For å åpne det valgte spotlight-elementet trykker du ENTER.

 • For å åpne en kontekstmeny med en liste over flere handlinger du kan utføre for spotlight-elementet, f.eks. Gi nytt navn, Varsle meg, Versjonslogg og Sjekk ut:

  1. TAB til du hører «Åpne».

  2. Trykk PIL HØYRE til du hører «Flere kommandoer, undermeny for andre ting du kan gjøre med de valgte elementene», og trykk ENTER.

  3. På hurtigmenyen, bruker du PIL NED-tasten for å velge, og deretter trykker du ENTER.

Endre rekkefølgen på spotlight-elementer

Når du har mer enn ett spotlight-element, kan du endre rekkefølgen de vises i ved å flytte et element til høyre eller venstre.

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-programmet, og åpne deretter dokumentbiblioteket.

 2. Trykk på TAB til du hører «Ta en titt-knappen» for å se SharePoint Online-dokumentbiblioteker. Trykk på ENTER. Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-visningen og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

  Tips!: Hvis du ikke hører «Ta en titt-knappen», bruker du allerede SharePoint Online-visningen.

 3. Gå til dokumentbiblioteket, mappen eller visningen der det er spotlight på elementet.

 4. Hvis du vil merke elementet vil du endre rekkefølgen på, trykker du TAB til du hører «Listeboks, festede elementer». Trykk deretter PIL HØYRE til du hører navnet på spotlight-elementet som du vil flytte til en ny posisjon. (I Skjermleser hører du «Festede elementer».)

 5. TAB til du hører «Åpne».

 6. Trykk PIL HØYRE-tasten til du hører «Rediger festet» og trykk så ENTER.

  Tips!: Hvis alternativet Rediger festet ikke er tilgjengelig på menylinjen, trykker du PIL HØYRE til du hører «Flere kommandoer, og undermeny for andre ting du kan gjøre med de valgte elementene», og trykk så ENTER. På undermenyen trykker du PIL NED-tasten til du hører «Rediger festet», og trykk deretter ENTER.

 7. For å velge Flytt til høyre eller Flytt til venstre bruker du PIL NED-tasten og deretter trykker du ENTER.

Løsne et spotlight-element

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365, start SharePoint-programmet, og åpne deretter dokumentbiblioteket.

 2. Trykk på TAB til du hører «Ta en titt-knappen» for å se SharePoint Online-dokumentbiblioteker. Trykk på ENTER. Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-visningen og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

  Tips!: Tips! Hvis du ikke hører «Ta en titt-knappen», bruker du allerede SharePoint Online-visningen.

 3. Gå til dokumentbiblioteket, mappen eller visningen der det er spotlight på elementet.

 4. For å merke elementet som du vil løsne, trykker du TAB til du hører «Listeboks, festede elementer». Trykk deretter PIL HØYRE til du hører navnet på spotlight-elementet som du vil flytte til en ny posisjon. (I Skjermleser hører du «Festede elementer».)

 5. TAB til du hører «Åpne».

 6. Løsne elementet:

  • Hvis bare ett element er festet, trykker du PIL HØYRE-tasten til du hører «Løsne-undermeny», og trykk så ENTER.

  • Hvis mer enn ett element er festet, trykker du PIL HØYRE til du hører «Rediger Fest-undermenyen», og trykk ENTER. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Løsne», og trykk ENTER.

Bruk SharePoint Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, for å utheve viktige filer, mapper eller koblinger i et dokumentbibliotek ved å feste dem til toppen av dokumentbiblioteket. Festede elementet vises som et miniatyrbilde øverst på siden for dokumentbiblioteket.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil bruke hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i SharePoint Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker SharePoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden SharePoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) for nettleseren, men ikke for SharePoint Online.

I dette emnet

Bytte til listevisningen

Hvis du vil vise alle elementene i et dokumentbibliotek, må du bytte til listevisningen.

 1. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder filen, mappen eller koblingen du vil utheve.

 2. Trykk TAB til du hører "Search», trykker du Caps Lock + høyre piltast til du hører"Visningsalternativer", og trykk deretter Enter.

  Hvis du ikke hører "Visningsalternativer", kan du fjerne alle mulige element valg og prøv igjen.

 3. Trykk pil ned til du hører "List", og trykk deretter Enter.

Feste et element i et dokumentbibliotek

Festede elementet vises bare uthevet i mapper og visninger i biblioteket der det opprinnelig ble låst. Hvis du bruker egendefinerte visninger, må du feste elementet i hver visning der du vil det skal vises uthevet. Du kan feste opptil tre elementer per biblioteket, mappen eller visningen.

 1. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder filen, mappen eller koblingen du vil feste.

 2. Trykk Tab-tasten for å merke elementet du vil være festet, til du hører det første elementet i listen over elementer. Trykk Caps Lock + pil venstre eller høyre piltast til du hører navnet på elementet.

 3. Hvis du vil åpne på hurtigmenyen, trykker du Alt + menytasten. Du hører: «Meny.» Hvis du hører "Menyen popup-, lest høyt" i stedet for "Menyen", trykker du Esc for å flytte fokus til riktig hurtigmenyen.

 4. Trykk pil ned til du hører "Feste til toppen av", og trykk deretter mellomrom.

Endre rekkefølgen på festede elementer

Når du har festet mer enn ett element, kan du endre rekkefølgen som de vises.

 1. Gå til dokumentbiblioteket, mappen eller visningen der elementene er låst.

 2. Hvis du vil merke elementet du vil flytte, trykker du Tab festet nøkkel til du hører"elementer." Trykk deretter Caps Lock + høyre piltast til du hører navnet på elementet.

 3. Hvis du vil åpne på hurtigmenyen, trykker du Alt + menytasten. Du hører: «Meny.» Hvis du hører "Menyen popup-, lest høyt" i stedet for "Menyen", trykker du Esc for å flytte fokus til riktig hurtigmenyen.

 4. Trykk Caps Lock + høyre piltast til du hører «Rediger Fest», og trykk deretter mellomrom i hurtigmenyen.

 5. I hvilken retning du skal flytte elementet, trykk Pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter Enter.

Løsne et element

 1. Gå til dokumentbiblioteket, mappen eller visningen der elementet er låst.

 2. Hvis du vil merke elementet du vil løsne, trykker du Tab festet nøkkel til du hører"elementer." Trykk deretter Caps Lock + høyre piltast til du hører navnet på elementet.

 3. Hvis du vil åpne på hurtigmenyen, trykker du Alt + menytasten. Du hører: «Meny.» Hvis du hører "Menyen popup-, lest høyt" i stedet for "Menyen", trykker du Esc for å flytte fokus til riktig hurtigmenyen.

 4. Hvis du vil løsne et element, på hurtigmenyen, trykker du Caps Lock + høyre piltast til du hører «Rediger Fest», og trykk deretter mellomrom. Trykk pil ned til du hører "Løsne", og trykk deretter mellomrom.

Se også

Bruk en skjermleser for å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bruk en skjermleser for å redigere en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hurtigtaster i SharePoint Online

Komme i gang med å bruke en skjermleser i et moderne dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tilgjengelighetsfunksjoner i SharePoint Online

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×