Office
Logg på
Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Project 2016 har tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enkelt for personer med funksjonshemninger, som begrenset fingerferdighet eller svakt syn, å opprette og administrere prosjektdata. Du finner mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og -funksjoner som er plattformspesifikke under Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Project 2016.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Bli kjent med oppsettet i Project 2016

Når du åpner Project 2016, vises navnet på type nåværende visning på toppen av skjermen, på venstre side av filnavnet. Project 2016 åpnes vanligvis i Gantt-diagram-visning.

App-kontrollknapper som Minimer og Lukk er plassert øverst i høyre hjørne. Som standard ligger Verktøylinjen for hurtigtilgang øverst til venstre på skjermen. Denne verktøylinjen kan tilpasses, og inneholder kommandoer som brukes ofte – som for eksempel Lagre, Angre og Gjør om.

Det er et sett med båndfaner under denne verktøylinjen. Følgende faner er inkluderte:

 • Fil

 • Oppgave

 • Ressurs

 • Rapport

 • Prosjekt

 • Visning

 • Format

Båndet er nedenfor denne raden med faner. Når man velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd som inneholder alternativer som er organisert i grupper. Visning-fanen viser eksempelvis et bånd som lar deg velge ulike alternativer for visning av dataene i filen.

Til høyre for fanene finner du Fortell meg det-søkefeltet for tekst. Langt til høyre finner du tilbakemeldingsknappen Hjelpe med å forbedre Office? samt knappene Gjenopprett vindu og Lukk vindu.

Prosjektdata-innholdet vises under båndet og tar opp mesteparten av vinduet.

Nederst i vinduet finner du Statuslinjen som kan tilpasses, og som viser eksempelvis statusinformasjon og de valgte knappene for hurtigtilgang for de ulike visningene samt glidebryteren for zoom.

Navigere ved hjelp av tastaturet

Bruk følgende snarveier for å navigere i Project 2016 og for å gå gjennom elementer på skjermen:

 • Trykk på TAB hvis du vil flytte fremover. Trykk på SKIFT+TAB hvis du vil flytte bakover.

 • Trykk på ENTER hvis du vil velge et element.

 • Trykk på ALT+PIL NED for å vise en undermeny eller en liste.

 • Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla inni menyer eller lister.

 • Trykk på ENTER hvis du vil foreta et valg i en liste.

 • Når du vil avslutte en meny eller modus, trykker du ESC.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando raskt, kan du bruke Fortell meg det. Hvis du vil lære mer om Fortell meg det-funksjonen, kan du se denne videoen: Bruk Fortell meg det til å få ting gjort raskt med en skjermleser og et tastatur.

Følg denne fremgangsmåten for å finne en kommando med Fortell meg det:

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil utføre en handling.

 2. Gå til Fortell meg det-redigeringsfeltet ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn kommandoen du er ute etter. Du kan for eksempel skrive inn «punktmerking».

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom resultatene. Trykk ENTER for å velge et resultat.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project 2016

Bruke en skjermleser til å arbeide med visninger i Project 2016

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project 2016

Hurtigtaster for Project 2016

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke Project Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å utforske og navigere elementer på skjermen og visninger.

Project Online er et nettbasert verktøy for behandling av flere prosjekter, sporing av fremdrift, og belastningsfordeling ressursbehov.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Project Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som i nettleseren. Ettersom Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra dem i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke Ctrl + F6 i stedet for F6 for å hoppe og kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og Ctrl + O (åpne) bruke nettleseren – ikke Project Online.

I dette emnet

Bla gjennom og innenfor hovedskjerm elementer

Hvis du vil bla gjennom og innenfor Project Online skjermelementer, trykker du Tab-tasten (fremover) eller Skift + Tab (bakover). Hvis du vil velge et element i et element, trykker du Enter.

Fokus går gjennom følgende elementer:

 • Hovedinnholdsområdet i midten av skjermen. Innholdet avhenger av den valgte visningen. Området inneholder de viktigste dataene prosjekter i en tabell.

 • Vannrett applinjen øverst på skjermen. Du hører: "startprogrammet for apper, menyelementet." Du kan for eksempel åpner appvarslinger, innstillinger og hjelp.

 • Vannrett innholdskategoriene. Skjermleser gir beskjed om gjeldende kategorinavn. Du kan også trykke Ctrl + F6 for å gå direkte til en fane. Fanene tilgjengelige, avhenger av visningen, og hva som er valgt i innholdsområdet. Fra innholdskategoriene, kan du aktivere båndet som inneholder redigeringsalternativene for det merkede området. Hvis du vil aktivere båndet, trykker du Enter når du er på en fane.

 • Vannrett båndet (når aktivert) under applinjen. Når båndet er aktivert, flyttes fokus til den første aktiverte knappen og Skjermleser gir beskjed om knappen. Hvis du vil vise en menyknapp, trykker du Ctrl + mellomrom. Hvis du vil skjule en menyknapp, trykker du Esc. De tilgjengelige alternativene, avhenger av den valgte kategorien.

 • Vannrett overskriftsraden. Du hører: "Project web app." Fra overskriftsraden, kan du tilgang til tekst søkefeltet og Hjem-visning.

 • Det loddrette navigasjonsfeltet helt til venstre på skjermen. Du hører: "Prosjekter". Hvis visningen er valgt, vil du høre visningsnavnet, etterfulgt av "Valgt." Hvis visningen ikke er valgt, vil du høre visningsnavnet, etterfulgt av "Kobling." Du kan velge visningen du vil bruke, for eksempel aktiviteter eller ressurser fra i navigasjonsfeltet. Du kan også redigere tilgjengelige navigasjonskoblingene eller legge til nye koblinger.

Navigere i Hovedvisninger

Du kan navigere i visningene Project Online, trykker du Tab-tasten (fremover) eller Skift + Tab (bakover). Hovedvisningene inneholde data hovedsakelig i tabeller. Når du skriver inn en tabell, gir Skjermleser beskjed om tabellen og tilhørende detaljer. Når du åpner tabellen, kan du høre celleinnholdet.

Project Online inneholder følgende hovedvisninger: Home, Prosjektsenter, godkjenninger, aktiviteter, ressurser og rapporter.

Privat visning

Når du først logger på Project Online, havner i Hjem-visningen. Du får tilgang hovedfunksjonene med appen fra Home-visningen. Hvis du ikke har brukt på appen, kan du lære mer om funksjonene i app eller gå rett til å opprette eller importere prosjekter. Du kan også gå til pågående prosjekter, godkjenninger eller oppgaver.

Når du søker i Hjem-visningen, Skjermleser gir beskjed om snarveiene til de viktigste funksjonene som er tilgjengelig i visningen. Du hører, for eksempel «Opprett eller Importer prosjekter» eller "Oppgaver," etterfulgt av hvor mange nye aktiviteter.

Hvis du vil gå tilbake til visningen Hjem fra noen av de andre visningene, trykk TAB til du hører "Project web app, kobling," og trykk deretter Enter.

Prosjektsenter-visning

Prosjektsenter-visning viser alle prosjektene som du har tilgang til i en tabell. Du kan velge et prosjekt og Fortsett å redigere prosjektplan eller detaljer.

Godkjenning Center view

Visningen Godkjenning Center viser alle godkjenninger timeliste for gjennomsyn i en tabell. Du kan velge et element i tabellen og fortsette å godkjenne eller avvise timeregistreringen.

Aktiviteter-visningen

Aktiviteter-visningen viser prosjektoppgaver i en tabell. Du kan velge en aktivitet og redigere detaljene for aktiviteten.

Ressurssenter for visning

Ressurssenter for visningen liste over tilgjengelige ressurser i en tabell. Du kan legge til nye ressurser eller redigere gjeldende dem. Du kan også få tilgang til ressurstildelinger, kapasitetsplanlegging og ressurs ber om sider.

Rapportvisning

Rapportvisning list rapportene i et SharePoint Online-bibliotek. Du kan laste opp en rapport eller opprette nye én rett fra SharePoint Online. Rapportvisning inneholder verktøylinjen SharePoint Online oppå hovedinnholdsområdet.

Instruksjoner for hvordan du navigerer i SharePoint Online, går du til å lære hvordan du navigerer i SharePoint Online ved hjelp av tilgjengelige funksjoner.

Navigere mellom visninger

Du kan enkelt flytte fra én visning til en annen.

Obs!: Hvis du vil gå til Hjem-visning, trykk TAB til du hører "Project web app, kobling," og trykk deretter Enter.

 1. I en visning, trykk TAB til du hører visningen du vil bruke, for eksempel «oppgaver, kobling."

 2. Trykk Enter. Visningen åpnes og Skjermleser gir beskjed om visningsnavnet, for eksempel «Oppgaver».

Se også

Bruk en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruk en skjermleser vil vise eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Hurtigtaster i Project Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×