Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruke Outlook med tastaturet og Skjermleser til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Fra 1. oktober 2017 er tabellnavigasjon ved hjelp av en skjermleser midlertidig deaktivert.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Kalenderen består av to ruter: mappe-ruten til venstre og Kalender-ruten til høyre. Inneholder et bånd over disse rutene. Det vises en statuslinje nederst.

 • Hvis du vil bla gjennom elementer i visningen hovedvinduet, trykker du F6 (fremover) eller SKIFT + F6 (bakover).

Navigere i kategoriene på båndet

Kalenderen åpnes med kategorien Hjem. Kategorien Hjem inneholder også knapper, for eksempel for å opprette en ny avtale eller en møteinvitasjon og dele en kalender.

 • Hvis du vil navigere kategoriene på båndet, trykker du Alt. Du hører "Kategorier på båndet," etterfulgt av den valgte kategorien.

 • Trykk Pil venstre eller høyre for å flytte mellom kategoriene, og trykk deretter TAB én gang til å flytte til tastene kommandoen på båndet.

Navigere i Kalender-ruten

Når du havner i Kalender-ruten, gir Skjermleser beskjed om valgt dato og klokkeslett, hendelser (hvis aktuelt) og Kalender-visningen.

 • Flytte mellom kalenderhendelser, bruker du TAB eller SKIFT + kategorien Skjermleser gir beskjed om arrangementsdetaljene. Hvis du vil åpne en hendelse i et eget vindu, trykker du Enter. For å avslutte en hendelse, trykker du Esc.

 • Bruk piltastene til å flytte i kalenderen og høre når du er tilgjengelig.

 • Hvis du vil gå til en bestemt dato, trykker du Ctrl + G. Det vises en datovelger. Fokuserer på datofeltet. Skriv inn datoen, og trykk Enter. Hvis du vil gå tilbake til i dag, trykker du Alt + H, O, D.

Navigere i mapperuten

Når du havner i mapperuten, du hører "kalendermapper" og Skjermleser gir beskjed om det gjeldende mappenavnet.

Du kan velge hvilke kalendere vises i Kalender-ruten i mapperuten. Du kan for eksempel velge feriekalender for ditt land eller delte kalendere fra kolleger arbeid.

 • Hvis du vil navigere mappene, trykker du opp eller pil ned. Skjermleser leser mappenavnene som de er uthevet.

 • Skjermleser leser også om mappen er skjult eller utvidet. Hvis du vil skjule en mappe, trykker du pil venstre. Hvis du vil vise en mappe, trykker du på høyre piltast.

 • Hvis du vil velge en kalender, trykker du mellomrom.

Flytte mellom visninger

Bytte mellom et nytt vindu for hendelsen og hovedkalendervisningen

 1. Trykk Ctrl + N for å åpne en tom avtalevinduet. Fokuserer på tekstfeltet Emne. Du hører: "Emne, redigering."

 2. Hvis du vil bytte tilbake til de viktigste kalendervisningen, holder du nede Alt-tasten, og trykk deretter TAB flere ganger for å bla gjennom aktive programmene. Skjermleser gir beskjed om disse programmene.

 3. Slipp Tab-tasten når du hører "Kalender".

Navigere på Fil-menyen

Du kan, for eksempel endre kalenderinnstillingene og angi ut av fraværsmeldinger i fil-menyen.

 1. Trykk Alt + F for å åpne fil-menyen.

 2. Hvis du vil flytte mellom alternativer for fil-menyen, trykker du opp eller pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter Enter for å velge et menyelement eller Tab for å bla gjennom elementer i en kategori.

 3. For å lukke fil-menyen, og gå tilbake til de viktigste visningen, trykker du Esc.

Gå til kalenderinnstillinger

Du kan endre kalenderinnstillinger i vinduet Alternativer for Outlook. Du kan for eksempel angi arbeidstimene og arbeidsdager og definere standard påminnelser tidspunktet.

 1. Trykk Alt + F, t for å åpne vinduet Alternativer for Outlook,

 2. Trykk pil ned til du hører "Kalender".

 3. Hvis du vil gå gjennom listen over innstillinger, trykker du Tab-tasten. Trykk mellomrom for å velge en innstilling du vil endre.

 4. For å lukke vinduet med Alternativer, og gå tilbake til de viktigste visningen, trykker du Enter.

Gå til påminnelser

 1. Vise alle gjeldende påminnelser, trykker du Alt + V, M. Skjermleser gir beskjed om hvor mange påminnelser.

 2. Trykk opp eller pil ned for å flytte mellom påminnelser.

 3. Trykk mellomrom for å åpne påminnelsen, eller trykk Esc for å avslutte påminnelser.

Navigere mellom Hovedvisninger av Microsoft Outlook

 • Hvis du vil navigere til e-post, trykker du Ctrl + 1.

 • Hvis du vil gå til Kalender, trykker du Ctrl + 2.

 • Hvis du vil navigere til kontakter, trykker du Ctrl + 3.

 • Hvis du vil navigere til aktiviteter, trykker du Ctrl + 4.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando raskt, kan du bruke Fortell meg det. Hvis du vil lære mer om Fortell meg det-funksjonen, kan du se denne videoen: Bruk Fortell meg det til å få ting gjort raskt med en skjermleser og et tastatur.

Følg denne fremgangsmåten for å finne en kommando med Fortell meg det:

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil utføre en handling.

 2. Gå til Fortell meg det-redigeringsfeltet ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn kommandoen du er ute etter. Du kan for eksempel skrive inn «punktmerking».

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom resultatene. Trykk ENTER for å velge et resultat.

Se også

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for å navigere i kalenderen i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Bruke Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook 2016 for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Kalenderen består av tre hovedområder: navigasjonsruten til venstre, Kalender-ruten på høyre side og båndet ovenfor rutene Navigasjon og Kalender.

Menylinjen er plassert øverst, over båndet, og den inneholder knapper for lagring, angre og gjøre om handlinger og rask skrives ut.

Det finnes en verktøylinjen for hurtigtilgang for å navigere mellom Hovedvisninger av Outlook under navigasjonsruten.

Statuslinjen nederst, viser antall elementer i gjeldende kalendervisning.

Trykk F6 (fremover) eller SKIFT + F6 (bakover) for å bla gjennom elementer i følgende rekkefølge:

 • Bånd

 • Navigasjonsruten

 • Kalenderruten

 • Verktøylinje for hurtigtilgang

 • Statuslinje

 • Menylinje

Navigere i kategoriene på båndet

Kalender åpnes med kategorien Hjem valgt. Kategorien Hjem inneholder også knapper for hovedkalenderen handlinger, for eksempel å opprette en ny avtale eller et møte og endre kalendervisningen.

Du kan legge til nye kalendere og endre mellom rutenettvisning og listevisning i Ordne-fanen.

I Verktøy-fanen kan du få tilgang til kontoinformasjonen, importere og eksportere data og angi ut av fraværsmeldinger.

 1. Hvis du vil flytte mellom kategoriene på båndet, trykker du F6 til du hører på det merkede båndfanen.

 2. Trykk Pil venstre eller høyre til å flytte mellom kategoriene, og trykk deretter mellomrom for å velge en kategori.

 3. Hvis du vil flytte til kommandoer på valgte båndet, trykker du Tab-tasten.

Navigere i navigasjonsruten

Når du havner i navigasjonsruten, hører du "Navigasjonsruten". Du kan velge hvilke kalendere vises i Kalender-ruten i navigasjon-ruten-tabellen.

 • Trykk Skift + Pil ned-pil for å åpne tabellen navigasjon-ruten.

 • Hvis du vil navigere til kalenderne, trykker du opp eller pil ned. VoiceOver leser kalender navnene som de er uthevet. VoiceOver også gir beskjed om om kalenderen vises eller skjules i gjeldende Kalender-ruten.

 • Trykk mellomrom for å merke eller oppheve merkingen av en kalender.

 • Trykk Skift + Pil opp piltast for å lukke tabellen navigasjon-ruten.

Navigere i Kalender-ruten

Når du havner i Kalender-ruten, VoiceOver gir beskjed om datoer og antall hendelser i gjeldende kalendervisning. Hvis gjeldende visning inneholder hendelser, VoiceOver gir beskjed om detaljene for den første hendelsen.

 • Flytte mellom kalenderhendelser, trykker du TAB eller SKIFT + kategorien VoiceOver gir beskjed om arrangementsdetaljene. Hvis du vil undersøke arrangementsdetaljene, trykker du mellomrom. Hvis du vil lukke arrangementsdetaljene, trykker du Esc.

 • Trykk kommando + O for å åpne og redigere hendelsen.

 • Avhengig av visningen din gjør du ett av følgende for å flytte i kalenderen:

  • Hvis du vil flytte til neste dag, uke eller måned, trykker du på KOMMANDO+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil flytte til forrige dag, uke eller måned, trykker du på KOMMANDO+PIL VENSTRE.

 • Hvis du vil gå tilbake til i dag, trykk kommando + T.

Flytte mellom visninger

Bytte mellom et nytt vindu for hendelsen og hovedkalendervisningen

Trykk kommando + N for å åpne en tom avtale-vinduet. Fokuserer på tekstfeltet Emne.

Hvis du vil veksle mellom vinduet for ny hendelse og hovedkalendervisningen, kan du navigere Dock på følgende måte:

 1. Hvis du vil flytte til Dock, trykker du CTRL + ALT + D.

 2. Trykk Pil venstre eller høyre til du hører "Microsoft Outlook."

 3. Trykk opp piltast til du hører "Kalender" eller emnet for avtalen du vil bytte til, og trykk mellomrom.

Navigere på Fil-menyen

I fil-menyen kan du for eksempel opprette nye avtaler og møteinnkallelser.

 1. I Outlook, trykker du CTRL + ALT + M. Du hører: "Menylinjen Apple."

 2. Trykk på pil høyre til du hører: «Fil».

 3. Trykk pil ned for å åpne fil-menyen.

 4. Trykk opp eller pil ned for å flytte i fil-menyen til du hører alternativet du ønsker, og trykk deretter mellomrom for å velge alternativet.

 5. For å lukke fil-menyen, og gå tilbake til hovedkalendervisningen, trykker du Esc.

Gå til innstillingene for kalenderen

Du kan endre kalenderinnstillinger i Outlook-innstillinger-vinduet. Du kan for eksempel angi arbeidstimene og dager og definere standard påminnelser tidspunktet.

 1. Trykk kommando + komma (,) for å åpne Outlook-innstillinger.

 2. Trykk TAB til du hører "Kalender, -knappen," og trykk deretter mellomrom.

 3. Hvis du vil gå gjennom listen over innstillinger, trykker du Tab-tasten. Hvis du vil velge en innstilling du vil endre, trykker du mellomrom.

 4. Trykk kommando + W for å lukke innstillinger-vinduet, og gå tilbake til de viktigste visningen.

Gå til påminnelser

 1. Hvis du vil flytte til Dock, trykker du CTRL + ALT + D.

 2. Trykk Pil venstre eller høyre til du hører "Microsoft Outlook."

 3. Trykk Pil opp til du hører antall påminnelser.

 4. Trykk mellomrom for å åpne vinduet påminnelser.

Navigere mellom Hovedvisninger av Microsoft Outlook

 • [Gå til e-post, kan du trykke kommando + 1.

 • Hvis du vil gå til kalender, trykk kommando + 2.

 • [Gå til personer, kan du trykke kommando + 3.

 • Hvis du vil navigere til aktiviteter, kan du trykke kommando + 4.

Se også

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke Outlook for iOS med VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Gå til hovedvisning

Når du åpner kalenderen i Outlook for iOS, viser viktigste standardvisningen visningen saksliste om forestående hendelser. Den øvre kanten av hovedvinduet visningen har knappen Vis navigasjon-ruten, navnet på gjeldende måned, Saksliste visning-knappen for å endre gjeldende kalendervisning, og Opprett en hendelse-knapp.

En dato velger er plassert nedenfor knappene, med gjeldende dato uthevet. Under dato-velgeren presenteres gjeldende og kommende kalenderhendelser som en liste. Sveip opp eller ned for å rulle gjennom listen fremover og bakover.

Nederst på skjermen, under liste over kalenderen er hendelser, kategoriene e-post, Søk og Kalender for å flytte mellom den primære Outlook-visningen.

 • Hvis du vil utforske viktigste visningen, lysbilde med én finger på tvers av skjermen. VoiceOver gir elementene beskjed om når du flytter.

  Tips!: Du kan også navigere viktigste visningen bruker VoiceOver rotoren. Hvis du for eksempel for å flytte mellom overskrifter, slå rotoren til du hører "Overskrifter", og sveip opp eller ned for å flytte mellom overskrifter.

Navigere saksliste-visningen

 1. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Kalender, i dag."

 2. Sveip opp for å flytte fremover i tid, og sveip ned for å gå bakover.

 3. Sveip til høyre til du hører "Sakslisten," etterfulgt av den valgte datoen og den første kalenderhendelsen for den valgte datoen.

 4. Sveip opp for å flytte fremover i listen over kalenderhendelser, og sveip ned for å flytte bakover. Skjermleser leser den navn, Starttid, varighet og antall deltakere for hver hendelse.

 5. Hvis du vil åpne hendelsen som er merket, trykk skjermen. Hendelse-ruten åpnes.

Navigere i hendelse-ruten

Ruten hendelsen inneholder fullstendige hendelsesdetaljer og beskrivelse. Øverst i ruten viser en verktøylinje med tilbake-knappen for å returnere til kalenderen, navnet på kalenderen hendelsen tilhører og e-postadressen kalender brukeren, og Slett-knappen.

Hvis du vil navigere i hendelse-ruten, sveipe mot venstre eller høyre for å flytte mellom elementene i ruten. Skjermleser leser navnet på hvert uthevet element. Når du hører du vil ha, trykk skjermen.

Hvis du vil utforske ruten hendelse, lysbilde med én finger på tvers av skjermen. VoiceOver gir elementene beskjed om når du flytter.

Flytte mellom visninger

Gå til og i Outlook-innstillinger

Du kan endre kalenderinnstillingene for eksempel varsler og integrasjon Kalenderalternativer.

 1. For å åpne navigasjonsruten sveip mot venstre eller høyre til du hører "Knapp for å vise navigering", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Innstillinger-knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen for å åpne Innstillinger-vinduet.

 3. Hvis du vil flytte mellom de ulike innstillingene, sveip mot venstre og høyre til du hører innstillingen du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge. Enkelte innstillinger åpnes i et eget vindu. Hvis dette er tilfelle, kan du gå tilbake til Innstillinger-vinduet ved å sveipe mot venstre til du hører "Tilbake-knappen" og dobbelttrykke skjermen.

 4. For å lukke Innstillinger-vinduet, og gå tilbake til de viktigste visningen, sveip mot venstre til du hører "Lukkeknapp", og dobbelttrykk skjermen.

Navigere mellom Outlook e-post og kalender

 • Hvis du vil ha tilgang til kalenderen, sveiper du til høyre i hovedvinduet visningen til du hører "Kalender-fanen", og dobbelttrykk skjermen.

 • Hvis du vil ha tilgang til e-post, sveiper du til høyre i hovedvinduet visningen til du hører "E-fanen", og dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Bruke Outlook for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner Kalender i Outlook for Android, main visningen som vises i kalenderen for gjeldende uke og neste uke vises. Navigere gjennom og innenfor hovedelementene skjermen og visning:

 • Sveip mot høyre eller venstre til å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Bla gjennom de viktigste områdene i skjermbildet bare (navigering skuff-knappen, dag datovelger Utvid-knappen, hver dag i gjeldende kalender, Legg til ny hendelse og popup-dialogboks som kan være åpen, for eksempel dialogboksen en konto) , sveip opp én gang. Du hører: "-Kontroller. Sveip mot høyre eller venstre til å bla gjennom de viktigste områdene. Sveip ned én gang for å gå tilbake til standardinnstillingen for navigering.

  Obs!: Hvis du hører TalkBack ber deg om å logge på en konto når du åpner Outlook for Android, sveip mot høyre eller venstre gjentatte ganger til å navigere til en popup-dialogboks. Du hører: "Logg knappen". Trykk skjermen og følg deretter instruksjonene for å logge på kontoen din.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykk skjermen for å utføre handlingen eller merke elementet.

Kalender inneholder følgende områder: menylinjen øverst, gjeldende kalenderen i midten og navigasjonsfeltet nederst.

Menylinje

Menylinjen er øverst på skjermen. Den inneholder knappen Navigasjon skuff i øverste venstre hjørne som lar deg for å legge til en ny konto, og få tilgang til kontoinnstillinger og Outlook for Android innstillinger. Den inneholder også for dagen datovelger Utvidelsesknapp som lar deg for å vise eller skjule gjeldende kalendervisning. Når du navigerer til dag datovelger Utvidelsesknapp, TalkBack gir beskjed om gjeldende måned og år, for eksempel "2018 på juni".

Gå til Kontoinnstillinger

 1. For å åpne navigasjonsruten skuff, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Åpne navigasjon skuff, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Du hører "-menyen" etterfulgt av hvor mange elementer som vises.

 2. Mens navigasjon skuff er åpne, sveip mot høyre eller venstre for å flytte mellom Kalender-kontoer. Hver konto har ett eller flere synlighet innstillinger, for eksempel Kalender eller Fødselsdag. Når du hører Talkback annonser noe du ikke vil inkludere i kalenderen, for eksempel "Checked, fødselsdager kalender synlighet avmerkingsboksen" dobbelttrykk deretter skjermen for å deaktivere den eller tilbake på.

 3. Sveip ned deretter venstre for å lukke navigasjonsruten skuff og gå tilbake til kalenderen.

Gå til innstillinger

 1. Hvis du vil åpne Innstillinger-menyen, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Åpne navigasjon skuff, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Innstillinger», og dobbelttrykk skjermen.

 3. Sveip ned deretter venstre for å lukke Innstillinger-menyen, og gå tilbake til innboksen.

Gjeldende kalender

Gjeldende kalender viser gjeldende uke og neste uke i en dag-velgeren, etterfulgt av en liste over hendelser for de neste dagene. Hvis du vil bla velgeren for dagen, sveip høyre eller venstre for å flytte til neste eller forrige dag. Dobbelttrykk deretter skjermen for å fokusere på Hendelsesliste på den valgte dagen.

Hvis du vil vise gjeldende kalender for å vise tre flere uker, sveiper mot venstre eller høyre til du hører gjeldende måned, etterfulgt av "dag datovelger Utvidelsesknapp", og dobbelttrykk skjermen. Den samme knappen kan du skjule gjeldende kalender.

Under velgeren for dagen er det en liste over hendelser for de neste dagene, eller for den valgte dagen Hvis du valgte den fra velgeren for dag. Sveip høyre eller venstre for å flytte til neste eller forrige dag for å bla gjennom hendelser. Hvis du vil ha tilgang til detaljene for en hendelse, trykk skjermen. Sveip ned deretter venstre for å avslutte en hendelse.

Hvis du vil opprette et nytt arrangement fra gjeldende kalendervisning, sveip mot høyre eller venstre inntil du høre "Legg til ny hendelse for", og dobbelttrykk skjermen. Hendelsen komponisten erstatter kalenderen på skjermen. Sveip mot høyre eller venstre for å flytte mellom feltene hendelsen, og bruke den skjermtastaturet til å fylle ut informasjon. For å lagre hendelsen, og sveip mot venstre eller høyre til du hører «Lagre», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Navigasjonsfelt

Navigasjonsfeltet er plassert nederst på skjermen. Den inneholder knapper for rask tilgang for e-post, Søk og Kalender.

Flytte mellom visninger

Å flytte fra kalenderenSøk eller e-post og tilbake til kalenderen, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Mail", "Søke;" eller "Kalender", og dobbelttrykk skjermen. TalkBack gir beskjed om gjeldende visning. Du hører: "Merket", etterfulgt av visningsnavnet.

Se også

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Bruke Outlook Kalender med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner Outlook Kalender, vises Saksliste visningen som vises i kalenderen for den gjeldende uken. Navigere gjennom og innenfor hovedelementene skjermen og visning:

 • Sveip oppover til du hører "Elementer", og sveip deretter høyre eller venstre for å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykk skjermen for å utføre handlingen eller merke elementet.

Hoved-visningen inneholder følgende områder: menylinjen øverst, gjeldende kalenderen og listen over hendelser i midten og navigasjonsfeltet nederst.

Menylinje

Menylinjen er øverst på skjermen. Den inneholder navigasjonsknappen i øverste venstre hjørne, som gjør det mulig å legge til eller velge kalendere som skal vises. Den inneholder også knappen Vis flere som lar deg for å vise eller skjule gjeldende kalendervisning.

Gjeldende kalender

Gjeldende kalender i visningen Saksliste viser den gjeldende uken i en dag-velgeren, etterfulgt av en liste over hendelser for de neste dagene. Hvis du vil bla velgeren for dagen, sveip høyre eller venstre for å flytte til neste eller forrige dag. Dobbelttrykk deretter skjermen for å fokusere på Hendelsesliste på den valgte dagen.

Hvis du vil vise gjeldende kalender for å vise fem flere uker, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Vis mer, knappen skjult" og dobbelttrykker skjermen. Den samme knappen kan du skjule gjeldende kalender.

Liste over hendelser

Under velgeren for dagen er det en liste over hendelser for de neste dagene, eller for den valgte dagen Hvis du valgte den fra velgeren for dag. Sveip høyre eller venstre for å flytte til neste eller forrige dag for å bla gjennom hendelser. Hvis du vil ha tilgang til hendelsen Detaljer-vinduet, trykk skjermen. Avslutte Detaljer-vinduet, og gå tilbake til visningen sakslisten, sveip mot høyre til du hører "Tilbake-knapp skjult", og dobbelttrykk skjermen.

Navigasjonsfelt

Navigasjonsfeltet er plassert nederst på skjermen. Fra navigasjonsfeltet kan du, for eksempel opprette en ny hendelse, endre kalendervisningen eller tilgang til flere alternativer-menyen. Du får tilgang innstillingene for kontoen og Outlook Kalenderflere alternativer-menyen.

Gå til Kontoinnstillinger

 1. For å åpne flere alternativer, sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer, knappen er skjult, knappen," og dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Flere alternativer, -menyen."

 2. For å åpne Behandle kontoer-menyen, sveip høyre til du hører "Administrere kontoer, knappen," og dobbelttrykker skjermen. På menyen, sveip mot høyre eller venstre til å flytte mellom Kalender-kontoer.

 3. Lukke Behandle kontoer-menyen, og gå tilbake til visningen sakslisten, sveip mot høyre til du hører "Tilbake-knapp skjult", og dobbelttrykk skjermen.

Gå til innstillinger

 1. For å åpne flere alternativer, sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer, knappen er skjult, knappen," og dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Mer alternativet, -menyen."

 2. Hvis du vil åpne Innstillinger-menyen, sveip høyre til du hører "Innstillinger, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Lukke Behandle kontoer-menyen, og gå tilbake til visningen sakslisten, sveip mot høyre til du hører "Tilbake-knapp skjult", og dobbelttrykk skjermen.

Flytte mellom Outlook-kalenderen og Outlook e-post-apper

 1. I Outlook Kalender, gå til startskjermen, sveip mot høyre til du hører "Startknapp, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Outlook e-post", og deretter dobbelttrykker skjermen. Outlook E-post åpnes.

 3. Flytte tilbake til Outlook Kalender, i Outlook E-post, sveip mot høyre til du hører "Startknapp, som er skjult," dobbelttrykk skjermen, sveip mot høyre til du hører "Alle apper, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Sveip mot høyre til du hører "Outlook-kalenderen", og deretter dobbelttrykker i applisten, skjermen. Outlook Kalender åpnes.

Se også

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Bruke Outlook Web App med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som i nettleseren. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Microsoft Edgefor. Ettersom Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra dem i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke Ctrl + F6 i stedet for F6 for å hoppe og kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og Ctrl + O (åpne) bruke nettleseren - ikke Outlook Web App.

 • Oppsett for Outlook Web App overholder siste internasjonale retningslinjene om tilgjengelige tastaturet navigasjonen. Hvis du bruker visse bestemte hurtigtaster til skjermleseren, kan du dra nytte av ARIA markeringen på siden.

 • Kalender relatert instruksjonene dokumenteres med Leseruten av.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner Kalender i Outlook Web App, vises de viktigste visningene. Du hører gjeldende dato og om det finnes hendelser for dagen. Du kan også høre det totale antallet hendelser for gjeldende måned. Navigere gjennom og innenfor hovedvisningene og skjermbildet elementer:

 • Trykk Tab for å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Bla gjennom de viktigste områdene på skjermen bare (den Ny hendelse-knappen, dato utvalget, kalenderlisten, modul bytte til en annen, alternativer for visning av kalenderen, og Kalender-visningen), trykk Ctrl + F6 til du hører "Hoppe til" etterfulgt av navnet på et område du vil flytte til, og trykk deretter Enter.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykker du Enter for å utføre handlingen eller merker du elementet.

Outlook Web AppKalender inneholder følgende Hovedvisninger og områder: vannrett navigasjonsfelt på toppen eller navigasjonsruten på venstre, gjeldende kalenderen i midten og Saksliste visningen til høyre.

Vannrett navigasjonsfelt

Det er det vannrette navigasjonsfeltet øverst på skjermen under URL-adresse-feltet. Den inneholder Startprogrammet og eventuelle festede apper på venstre, et søkefelt i midten, og tilgang til generell informasjon, for eksempel Hjelp og Innstillinger til høyre.

Hvis du vil ha generell informasjon, for eksempel innstillingene, åpnes i en egen rute på høyre side av visningen Saksliste.

Navigasjonsruten

Navigasjonsruten viser knappen Ny hendelse øverst, og en dato velger og en kalenderliste under den. Du kan finne velgeren modul, som inneholder knapper for rask tilgang til e-post, Kalender, kontakter og oppgaver nederst i ruten.

Hvis du vil flytte mellom elementene i ruten, trykker du Tab-tasten.

Gjeldende kalender

Gjeldende kalender viser den valgte visningen for den gjeldende kalenderen, for eksempel uke eller måned. Hvis du vil bla gjennom kalenderen, trykker du opp eller pil ned.

Det er en kommando verktøylinje der du kan utforske gjeldende måned og år, velg den forrige eller neste måneden eller bruke en måned datovelger Velg visningen for gjeldende kalender (dag, arbeid arbeidsuke, uke eller øverst på gjeldende kalender Måned, eller i dag ) og dele kalendere. Trykk Pil venstre eller høyre til å flytte mellom verktøylinjen elementene, og trykk deretter Enter for å velge et element.

Hvis du vil begynne å opprette en ny hendelse, trykker du Ctrl + N. Hendelsen komponisten erstatter kalenderen på skjermen. Trykk Tab for å flytte mellom hendelse-felt. Hvis du vil lagre hendelsen, trykker du Skift + Tab til du hører «lagre», og trykk deretter Enter. Hvis du vil avslutte komponisten hendelsen uten å lagre, trykker du Esc.

Flytte mellom visninger

Hvis du vil flytte fra kalenderen til e-post, kontakter eller oppgaver, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Hoppe til modul bryter" og deretter trykke Tab-tasten én gang, og trykk deretter høyre piltast til du hører navnet på modulen du ønsker, og trykk Enter.

Trykk Tab-tasten for å åpne Innstillinger-ruten, til du hører "Innstillinger-knappen", og trykk Enter. Bruk tabulatortasten til å navigere til innstillingen du ønsker, og trykk Enter.

Se også

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet og Outlook.com

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Gjør Outlook e-post som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×