Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruke Outlook med tastaturet og Skjermleser til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Beste brukeropplevelsen, anbefaler vi at deaktivere Leseruten og vise e-postmeldinger som meldinger og ikke som samtaler.

I dette emnet

Gå til hovedvisning

Bla gjennom elementer i hoved-visningen

Trykk F6 (fremover eller SKIFT + F6 (bakover) til å bla gjennom elementer i følgende rekkefølge:

 • Bånd

 • Mapperute

 • Meldingsliste

 • Statuslinje

Navigere i kategoriene på båndet

Båndfanene inneholder viktigste Outlook-verktøy for å sende og motta e-post, merking meldinger og administrere e-postmapper.

 • Hvis du vil navigere kategoriene på båndet, trykker du Alt. Du hører "Kategorier på båndet," etterfulgt av den valgte kategorien.

 • Bruk pil venstre eller høyre for å flytte mellom kategorier på båndet, og trykk Enter for å velge en kategori.

Navigere i mapperuten

Mapperuten inneholder de tilgjengelige e-postmapper. Mest brukte mapper finnes i Favoritter-mappen. Hver e-postkonto, har også en egen undermapper. Når fokus endres til denne ruten, leser skjermleser navnet på mappen er aktiv.

 • Hvis du vil navigere mapperuten, trykker du opp eller pil ned. Skjermleser leser mappenavnene som de er uthevet.

 • For mappene Favoritter og konto leser skjermleser også om mappen er skjult eller utvidet. Hvis du vil skjule en mappe, trykker du pil venstre. Hvis du vil vise en mappe, trykker du på høyre piltast.

 • Hvis du vil åpne en merket mappe, trykker du Enter. Innholdet i mappen vises i meldingslisten.

 • Hvis du vil navigere til meldingslisten, trykker du Tab-tasten.

Navigere i meldingslisten

Meldingslisten inneholder innholdet i mappen er aktiv. Meldinger som er gruppert etter dato. Når fokus endres til meldinger-listen, leser skjermleser avsender, emne, dato og en kort forhåndsvisning av innholdet i den merkede meldingen.

 • Hvis du vil navigere meldingslisten, trykker du opp eller pil ned. Skjermleser leser avsender, emne, dato og en kort forhåndsvisning av innholdet i den merkede meldingen.

 • Hvis du vil åpne den valgte meldingen, trykker du Enter.

Navigere i meldingsvinduet

Melding-vinduet viser hele teksten og annen informasjon for en e-postmelding. Meldingsvinduet har sin egen kategorier på båndet, og under dem, en rute som inneholder topptekst, eventuelle vedlegg og meldingen meldingsteksten. Når fokus endres til meldingsvinduet, gir Skjermleser beskjed om Meldingsemnet og format. Fokus plasseres til begynnelsen av meldingsteksten.

 • Hvis du vil navigere kategoriene på båndet, trykker du Alt. Du hører "Kategorier på båndet," etterfulgt av den valgte kategorien.

 • Hvis du vil flytte mellom kategorier på båndet, trykk Pil venstre eller høyre, og trykk Enter for å velge en kategori.

 • Hvis du vil lese informasjon i meldingshodet, trykker du Ctrl + Tab til du hører det ønskede topptekstfeltet.

 • Hvis du vil ha tilgang til alle vedlegg i meldingen, trykker du Ctrl + Tab til du hører navnet på vedlegget du vil bruke, og trykk Alt + Pil ned piltast for å åpne hurtigmenyen for vedlegget. Trykk opp eller pil ned for å bla gjennom på hurtigmenyen, og trykk deretter Enter for å velge alternativet.

 • Trykk Alt + F4 for å lukke meldingsvinduet, og gå tilbake til meldingslisten.

Gå til statuslinjen

Statuslinjen inneholder visuelle informasjon om gjeldende status for Outlook. Når fokus endres til statuslinjen, Skjermleser gir beskjed om "Statuslinjen" etterfulgt av visningen aktive Outlook.

 • Hvis du vil veksle mellom visningsalternativene, trykker du opp eller pil ned. Skjermleser leser alternativet som er merket. Trykk Enter for å velge alternativet for kodevisning.

Bruke Focused innboks

 1. Når du viser innboksen i meldingslisten, åpnes Focused innboksen som standard.

 2. Hvis du vil åpne den andre innboksen, trykker du Ctrl + Tab til du hører "Av, en annen knapp", og trykk Enter.

 3. Hvis du vil gå tilbake til innboksen Focused, trykker du Ctrl + Tab til du hører "Av, Focused knappen", og trykk Enter.

Flytte mellom visninger

Navigere på Fil-menyen

I fil-menyen kan du konfigurere nye e-postkontoer, konfigurere automatiske svar, Skriv ut meldinger eller få tilgang til Office kontoinformasjonen.

 1. Trykk Alt + F for å åpne fil-menyen.

 2. Hvis du vil flytte mellom kategoriene menyen, trykker du opp eller pil ned til du hører det du vil bruke, og trykk deretter Tab for å bla gjennom elementer i kategorien.

 3. For å lukke fil-menyen, og gå tilbake til de viktigste visningen, trykker du Esc.

Navigere i Alternativer for Outlook

Du kan endre postinnstillinger for e-som meldingsformat, melding mottas varsler, meldinger automatisk lagring og alternativer for meldingssporing i vinduet Outlook alternativer.

 1. Trykk Alt + F, T for å åpne vinduet med Alternativer.

 2. Hvis du vil flytte mellom alternativer-kategorier, trykker du opp eller pil ned til du hører det du vil bruke, og trykk deretter Tab for å merke den. Trykk Tab for å flytte mellom de forskjellige alternativene i en kategori, og trykk mellomrom for å aktivere/deaktivere alternativet som er merket.

 3. For å lukke vinduet med Alternativer, og gå tilbake til de viktigste visningen, trykker du Enter.

Navigere mellom Outlook e-post og kalender

 • Hvis du vil navigere til Outlook e-post, trykker du Ctrl + 1.

 • Hvis du vil navigere til Outlook-kalenderen, trykker du Ctrl + 2.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Bruke Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • De E-post-tilknyttede instruksjonene er dokumentert med Leserute avslått.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook 2016 for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner Outlook for Mac, vises den primære e-post-visningen, som viser meldingslisten med de nyeste e-postmeldinger i Innboks-mappen.

Navigere gjennom og innenfor hovedvisningene og skjermbildet elementer:

 • Trykk Tab for å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Hvis du vil bla gjennom de viktigste områdene i skjermbildet bare (menyen båndet, navigasjonsruten, melding listevisning og hurtigtilgang strek), trykker du F6.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å utføre handlingen, eller Velg elementet.

Hoved-visningen inneholder følgende områder: rask tilgang til toppen, menyen båndet like nedenfor, mapperuten på venstre og meldingen-listevisningen som tar mest plass på skjermen i midten, og statuslinjer nederst.

Hurtigtilgangsfelt

Verktøylinjen for hurtigtilgang er plassert øverst på skjermen. Den inneholder søkefeltet og kommandoer festet det for enkel tilgang, for eksempel Skriv ut. Hvis du vil flytte fokus til båndet, trykker du F6 til du hører navnet på den første festede kommandoen, som er "Ut" som standard. Du kan navigere i verktøylinjen for hurtigtilgang, trykk Kommando + Tilvalg + Pil høyre eller venstre piltast, og trykk Kommando + Tilvalg + mellomrom for å velge.

Menyen båndet

Menyen båndet inneholder de fleste kommandoer i Outlook for Mac. Den er delt inn i flere kategorier, for eksempel Hjem, Organiser og Verktøy. Hvis du vil flytte fokus til båndet, trykker du F6 til du hører navnet av kategorien gjeldende, for eksempel "Home-fanen." Hvis du vil navigere mellom kategoriene på båndet, trykk Kommando + Tilvalg + Pil høyre eller venstre piltast, og trykk Kommando + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien du er på. Når du har åpnet en kategori på båndet, Bruk TAB eller Skift + Tab til å bla gjennom sin kommandoer og alternativer, og trykk Kommando + Tilvalg + mellomrom for å velge.

Mapperute

Mapperuten inneholder en liste over e-mappene. Du kan finne hurtigtilgang knappene nederst i ruten for e-post, Kalender, personer, oppgaver og notater.

Kontrollere at mapperuten er åpent, trykk CTRL + ALT + M hvor som helst i Outlook for Mac å flytte fokus til menylinjen i Mac OS og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører: "Visning". Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne Vis-menyen, og trykk deretter pil ned til du hører: "Hake, Sidepanel." Hvis du bare hører "Sidepanel", trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne mapperuten. Du hører "Sidepanel, merket," og fokus tilbake til Outlook for Mac.

Trykk F6 for å flytte fokus til mapperuten, til du hører "-tabellen, Innboks," etterfulgt av hvor mange noen uleste meldinger, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned piltast. Navigere i listen over mapper, trykker du pil ned eller opp piltast. VoiceOver leser navnet på hver mappe, og når det gjelder Innboks, antall uleste meldinger. Innholdet i meldingen listevisningen endres til å vise meldingene i den valgte mappen som du flytter mellom mapper. Hvis du vil avslutte mapperuten, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil opp piltast.

Meldingen listevisning

Listevisningen melding inneholder en liste over e-post i den valgte mappen, med den siste siden øverst. Du kan lese og opprette meldinger i listevisningen meldingen.

 • Trykk F6 for å bla gjennom meldingslisten, til du hører "disposisjonsvisning i melding-listen, tabell,", og trykk ned eller pil for å finne e-postmeldingen du vil bruke. VoiceOver leser detaljene for alle e-postmeldinger. Klikk ENTER for å åpne den merkede meldingen. E-postmeldingen erstatter meldingslisten på skjermen, og VoiceOver leser tittelen på e-postmeldingen.

 • Hvis du vil lese innholdet i den åpne e-posten, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-pil. Trykk pil ned for å høre den neste linjen i meldingen. Trykk kommando + W for å lukke postvinduet e-.

 • Trykk kommando + N for å starte skriver en ny e-post. E-post komponisten erstatter meldingslisten på skjermen. Trykk TAB eller Skift + Tab for å flytte mellom felt i meldingen. Når du er ferdig, trykk kommando + retur for å sende e-postmeldingen.

 • Trykk kommando + W for å lukke mail komponisten uten å sende meldingen. Hvis du hadde begynner å skrive meldingen, spør Outlook for Mac du Hvis du vil forkaste det, fortsette å skrive, eller lagre meldingen som en kladd. Trykk TAB eller Skift + Tab for å flytte mellom alternativer, og trykk ENTER for å velge.

  Tips!: Hvis du vil fortsette å skrive en melding du har lagret som en kladd, bruke mapperuten til å navigere til Kladd-mappen i henhold til instruksjonene i mapperuten, og åpne deretter kladden fra visningen av meldingen.

Statuslinje

Statuslinjen viser statusmeldinger som forteller deg hvis din e-postmapper er oppdatert, for eksempel.

Flytte mellom visninger

Hvis du vil flytte fra e-post, Kalender, personer, oppgaver eller notater og tilbake til e-post, kan du bruke følgende hurtigtaster:

 • Trykk kommando + 1 for å gå til e-post-visningen.

 • Trykk kommando + 2 for å gå til Kalender-visningen.

 • Trykk kommando + 3 for å gå til personer-visningen.

 • Trykk kommando + 4 for å gå til oppgaver-visningen.

 • Trykk kommando + 1 for å gå til notater-visningen.

Gå til innstillinger for Outlook

 1. Trykk kommando + komma (,). Dialogboksen Innstillinger for åpnes.

 2. Hvis du vil navigere dialogboksen, trykker du Tab for å flytte videresendinger eller Skift + Tab for å flytte bakover, og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å merke et utvalg.

 3. Trykk kommando + W for å lukke dialogboksen Innstillinger for.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Bruke Outlook for iOS med VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Gå til hovedvisning

Når du åpner Outlook, viser main innboksen. Den øvre kanten av hovedvinduet visningen har knappen Vis navigasjonsruten, navnet på postboksen og Skriv-knappen for å opprette en ny melding. Knappene Focused og andre er plassert like under, etterfulgt av Filter-knappen for å filtrere innholdet innboks.

Er meldinger-listen, som viser den nyeste meldingen første nedenfor knappene. Er kategoriene e-post, Søk og Kalender for å flytte mellom den primære Outlook-visningen nederst på skjermen.

Hvis du vil utforske viktigste visningen, lysbilde med én finger på tvers av skjermen. VoiceOver gir elementene beskjed om når du flytter.

Tips!: Du kan også navigere viktigste visningen bruker VoiceOver rotoren. Hvis du for eksempel for å flytte mellom overskrifter, slå rotoren til du hører "Overskrifter", og sveip opp eller ned for å flytte mellom overskrifter.

Navigere i meldingslisten

 1. Sveip mot høyre for å bla gjennom meldinger-listen. VoiceOver leser navnet på avsenderen av meldingen, emne, dato og en kort forhåndsvisning av meldingsinnholdet.

 2. Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne den valgte meldingen i et eget vindu.

Bruke Focused innboks

 1. Når du viser innboksen i hoved-visningen, er Focused innboksen aktivert som standard. Bytt til andre innboksen, sveip mot venstre eller høyre til du hører "Andre knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Hvis du vil gå tilbake til innboksen Focused, sveiper mot venstre eller høyre til du hører "Fokusert knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Flytte mellom visninger

Gå til e-postmapper

Navigasjonsruten viser en liste over alle e-postkontoer lagt til Outlook. Du kan også legge til en ny e-postkonto og få tilgang til innstillingene i navigasjonsruten. I tillegg kan du redigere listen over favoritt e-postmapper som vises øverst i listen.

 1. For å åpne navigasjonsruten sveip mot venstre eller høyre til du hører "Knapp for å vise navigering", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Hvis du har lagt til mer enn én konto, sveip mot høyre til du høre riktig, og dobbelttrykk deretter skjermen for å merke den.

 3. Sveip til høyre til du hører mappen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke navigasjonsruten, og åpne den valgte i hoved-visningen.

Gå til og i Outlook-innstillinger

 1. For å åpne navigasjonsruten sveip mot venstre eller høyre til du hører "Knapp for å vise navigering", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Innstillinger-knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen for å åpne Innstillinger-vinduet.

 3. Flytte mellom ulike innstillinger, sveip til venstre og høyre til du hører det du vil bruke og dobbelttrykk deretter skjermen for å merke den. Enkelte innstillinger åpnes i et eget vindu. Hvis dette er tilfelle, kan du gå tilbake til Innstillinger-vinduet ved å sveipe mot venstre til du hører "Tilbake-knappen" og dobbelttrykke skjermen.

 4. For å lukke Innstillinger-vinduet, og gå tilbake til de viktigste visningen, sveip mot venstre til du hører "Lukkeknapp", og dobbelttrykk skjermen.

Navigere mellom Outlook e-post og kalender

 • Hvis du vil ha tilgang til kalenderen, sveiper du til høyre i hovedvinduet visningen til du hører "Kalender-fanen", og dobbelttrykk skjermen.

 • Hvis du vil ha tilgang til e-post, sveiper du til høyre i hovedvinduet visningen til du hører "E-fanen", og dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Bruke Outlook for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner Outlook for Android, vises Innboksvisning som viser de nyeste e-poster. Navigere gjennom og innenfor hovedelementene skjermen og visning:

 • Sveip mot høyre eller venstre til å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Hvis du vil bla gjennom de viktigste områdene i skjermbildet bare (navigering skuff-knapp, Diagramfiltre-knappen, Skriv-knappen og popup-dialogboks som kan være åpen, for eksempel dialogboksen en konto), sveiper du opp på én gang. Du hører: "-Kontroller. Sveip mot høyre eller venstre til å bla gjennom de viktigste områdene. Sveip ned én gang for å gå tilbake til standardinnstillingen for navigering.

  Obs!: Hvis du hører TalkBack ber deg om å logge på en konto når du åpner Outlook for Android, går du til en popup-dialogboks som beskrevet ovenfor. Du hører: "Logg knappen". Trykk skjermen og følg deretter instruksjonene for å logge på kontoen din.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykk skjermen for å utføre handlingen eller merke elementet.

Innboks inneholder følgende områder: menyområdet øverst, melding listevisning i midten, og navigasjonsfeltet nederst.

Menyområdet

Menyområdet er øverst på skjermen. Den inneholder knappen Navigasjon skuff i øverste venstre hjørne slik at du kan gå direkte til e-postkontoene, mapper og Outlook for Android innstillinger.

Under menyområdet kan du veksle mellom Focused og andre innboksene.

Flytte mellom Focused og andre innbokser

 1. Hvis du vil bytte fra Focused innboksen til andre innboksen, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "veksleknappen til andre e-post, bytter," og dobbelttrykker skjermen. Du hører: "Focused Innboks er deaktivert, som viser andre e-post."

 2. Når du vil bytte tilbake til innboksen Focused, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "veksleknappen til Focused innboks, bytter," og dobbelttrykker skjermen.

Gå til e-postmapper og -kontoer

 1. For å åpne navigasjonsruten skuff, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Åpne navigasjon skuff, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Du hører "-menyen" etterfulgt av hvor mange elementer som vises.

 2. Mens navigasjon skuff er åpne, sveip mot høyre eller venstre for å bytte mellom e-postkontoer og mapper i hver konto.

 3. Sveip ned deretter venstre for å lukke navigasjonsruten skuff og gå tilbake til innboksen.

Gå til innstillinger

 1. Hvis du vil åpne Innstillinger-menyen, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Åpne navigasjon skuff, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Innstillinger», og dobbelttrykk skjermen.

 3. Sveip ned deretter venstre for å lukke Innstillinger-menyen, og gå tilbake til innboksen.

Meldingen listevisning

Meldingen listevisningen viser e-postmeldinger. Sveip høyre eller venstre for å bla gjennom meldingene som vises i listen. Sveip opp eller ned for å rulle meldingslisten for å vise flere meldinger med to fingre. Listevisningen melding inneholder også Skriv-knappen, som er plassert etter meldingene som vises i listen.

Du kan lese og opprette meldinger i listevisningen melding:

 • Hvis du vil åpne den valgte e-posten, trykk skjermen. E-postmeldingen erstatter meldingslisten på skjermen. Sveip til høyre for å høre innholdet i e-post, én overskriften eller avsnitt om gangen. Hvis du vil gå tilbake til innboksen, sveiper du ned deretter venstre.

 • Sveip mot høyre eller venstre inntil du hører "Skriv knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å starte skriver en ny e-post. E-post komponisten erstatter meldingslisten på skjermen. Hvis du vil gå tilbake til innboksen, sveiper du ned deretter venstre.

Navigasjonsfelt

Navigasjonsfeltet er plassert nederst på skjermen. Den inneholder knapper for rask tilgang for e-post, Søk og Kalender.

Flytte mellom visninger

Flytte fra e-post til Søk eller Kalender og tilbake til e-post, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Mail", "Søke;" eller "Kalender", og dobbelttrykk skjermen. TalkBack gir beskjed om gjeldende visning. Du hører: "Merket", etterfulgt av visningsnavnet.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Bruke Outlook E-post med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner Outlook E-post, vises Innboksvisning som viser de nyeste e-poster eller møteinvitasjoner. Navigere gjennom og innenfor hovedelementene skjermen og visning:

 • Sveip oppover til du hører "Elementer", og sveip deretter høyre eller venstre for å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykk skjermen for å utføre handlingen eller merke elementet.

Innboks inneholder følgende områder: menyområdet øverst, melding listevisning i midten, og navigasjonsfeltet nederst.

Menyområdet

Menyområdet er øverst på skjermen. Den inneholder navigasjonsknappen i øverste venstre hjørne slik at du kan gå direkte til e-postkontoer og mapper.

Gå til e-postmapper og -kontoer

 1. For å åpne navigasjonsruten, sveiper du mot venstre til du hører "navigasjon, knappen er skjult," og dobbelttrykker skjermen. Du hører: "navigasjon, knappen utvidet."

 2. Når navigasjonsruten er åpne, sveip mot høyre eller venstre for å bytte mellom e-postkontoer og mapper i hver konto. Den valgte kontoen angis som: "Merket", etterfulgt av navnet på e-postkontoen og antall uleste meldinger. Den valgte mappen angis av den valgte mappen og antall uleste meldinger.

 3. Hvis du vil lukke navigasjonsruten, og gå tilbake til innboksen, sveiper du mot venstre til du hører "navigasjon, knappen utvidede," og dobbelttrykker skjermen.

Meldingen listevisning

Meldingen listevisningen viser e-postmeldinger eller møteinvitasjoner. Sveip høyre eller venstre for å bla gjennom elementene som vises i listen. Sveip opp eller ned for å rulle meldingslisten for å vise flere meldinger med to fingre.

Du kan lese meldinger i listevisningen meldingen. Hvis du vil åpne den valgte e-posten, trykk skjermen. E-postmeldingen erstatter meldingslisten på skjermen. Sveip til høyre for å høre innholdet i e-post, én overskriften eller avsnitt om gangen. Gå tilbake til innboksen, sveip mot høyre til du hører "Tilbake, knappen er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

Navigasjonsfelt

Navigasjonsfeltet er plassert nederst på skjermen. Fra navigasjonsfeltet kan, for eksempel Skriv en ny e-post, søke etter en e-post, eller få tilgang til flere alternativer-menyen. Flere alternativer-menyen kan du få tilgang til Outlook E-post-innstillingene.

Gå til innstillinger

 1. Hvis du vil åpne Innstillinger-menyen, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Flere alternativer, knappen er skjult," og dobbelttrykker skjermen. Du hører: "Flere alternativer, -menyen."

 2. Sveip mot høyre til du hører "Innstillinger-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Lukke Innstillinger-menyen, og gå tilbake til innboksen, sveip mot høyre til du hører "Tilbake, knappen er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

Flytte mellom Outlook e-post og Outlook kalender-appene

 1. I Outlook E-post, gå til startskjermen, sveip mot høyre til du hører "Startknapp, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Alle apper, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Applisten åpnes.

 3. Sveip mot høyre til du hører "Outlook-kalenderen", og deretter dobbelttrykker skjermen. Outlook Kalender åpnes.

 4. Flytte tilbake til Outlook E-post, i Outlook Kalender, sveip mot høyre til du hører "Startknapp, som er skjult," dobbelttrykk skjermen, sveip mot høyre til du hører "Outlook e-post", og deretter dobbelttrykker skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde i en e-postmelding i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Bruke Outlook Web App med tastaturet og en skjermleser til å utforske og navigere i de ulike visningene og flytte mellom dem. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som i nettleseren. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Microsoft Edgefor. Ettersom Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra dem i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke Ctrl + F6 i stedet for F6 for å hoppe og kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og Ctrl + O (åpne) bruke nettleseren - ikke Outlook Web App.

 • Oppsett for Outlook Web App overholder siste internasjonale retningslinjene om tilgjengelige tastaturet navigasjonen. Hvis du bruker visse bestemte hurtigtaster til skjermleseren, kan du dra nytte av ARIA markeringen på siden.

 • Beste brukeropplevelsen, anbefaler vi at deaktivere Leseruten og vise e-postmeldinger som meldinger og ikke som samtaler.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

I dette emnet

Navigere hovedelementene i visningen og skjermen

Når du åpner e-post i Outlook Web App, vises den primære visningen. Fokuserer på meldingslisten, med den nyeste e-posten. Navigere gjennom og innenfor hovedelementene skjermen og visning:

 • Trykk Tab for å flytte fokus til elementer på skjermen.

 • Hvis du vil bla gjennom de viktigste områdene i skjermbildet bare (søkefeltet i Startprogrammet for verktøylinjen, navigasjonsruten, kommandoen verktøylinjen og meldingslisten), trykker du Ctrl + F6 for å flytte fremover og Skift + Ctrl + F6 for å flytte bakover.

 • Når fokus er på en knapp eller et element som kan velges, trykker du Enter for å utføre handlingen eller merker du elementet.

Hoved-visningen inneholder følgende områder: vannrette navigasjonsfeltet øverst, navigasjonsruten på venstre og meldingslisten vise til høyre.

Vannrett navigasjonsfelt

Det er det vannrette navigasjonsfeltet øverst på skjermen under URL-adresse-feltet. Den inneholder Startprogrammet og noen festede apper til venstre, og tilgang til generell informasjon, for eksempel varsler og Innstillinger til høyre.

Hvis du vil ha generell informasjon, for eksempel varsler, åpnes i en egen rute på høyre side av visningen av meldingen.

Navigasjonsruten

Navigasjonsruten viser søkefeltet øverst og en liste over e-postmapper og grupper under den. Du kan finne hurtigtilgang knappene nederst i ruten for e-post, Kalender, kontakter og oppgaver.

Hvis du vil hoppe mellom mapper og grupper, trykker du Tab-tasten. Hvis du vil navigere i mappen eller gruppe-området, trykker du opp eller pil ned. For eksempel for å åpne en e-post-kladd, trykker du Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 til du hører "Navigasjonsruten", trykker du TAB til du hører navnet på den første e postmappen ved å trykke opp eller pil ned til du hører "Kladd", og trykk deretter Enter.

Meldingen listevisning

Meldingen listevisningen viser e-postmeldinger. Trykk pil ned for å bla gjennom meldingene i listen.

Over meldingslisten, kan du velge grunnleggende innboks innhold med Focusedandre kategoriene, og alle, se informasjon om neste planlagt hendelse og kommende saksliste og filtrere meldingene som vises i listen. Hvis du vil flytte mellom kategoriene innboks innhold, trykk SR tasten + venstre eller høyre pil.

Det er en kommando-verktøylinjen, som viser de vanligste oppgavene relatert til gjeldende viste innholdet (meldingslisten, mottatte e-post eller e-post komponist) øverst i meldingen listevisningen. Trykk Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 til du hører "Kommandoen", og trykk deretter pil venstre eller høyre til å flytte mellom verktøylinjen elementene, og trykk Enter for å velge et element.

Du kan lese og opprette meldinger i listevisningen melding:

 • Hvis du vil åpne en e-postmelding, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Melding listen" Trykk pil ned til du finner e-postmeldingen du vil bruke, og trykk deretter Enter. E-postmeldingen erstatter meldingslisten på skjermen.

 • Trykk for å angi Skanne modus og navigere åpnet e-postmeldingen SR tasten + mellomrom. Trykk opp eller pil ned for å søke gjennom e-postmeldingen. Hvis du vil avslutte Skanne modus, trykker du SR tasten + mellomrom på nytt. Hvis du vil gå tilbake til meldingslisten, trykker du Esc.

 • Trykk Ctrl + N for å starte skriver en ny e-post. E-post komponisten erstatter meldingslisten på skjermen.

Flytte mellom visninger

Hvis du vil flytte fra e-post til Kalender, kontakter eller oppgaver, trykker du Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6 til du hører "Navigasjonsruten", og deretter trykker du TAB til du hører navnet på en visning. Trykk venstre eller høyre piltast til du hører navnet på visningen du vil bruke, og trykk Enter.

Trykk Tab-tasten for å åpne Innstillinger-ruten, til du hører "Innstillinger-knappen", og trykk Enter. Bruk tabulatortasten til å navigere til innstillingen du ønsker, og trykk Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde i en e-postmelding i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet og Outlook.com

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Gjør Outlook e-post som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×