Bruk en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruk en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å gjøre presentasjonene engasjerende ved å legge til bilder, tabeller eller grafikk. Du kan også redigere innholdet du legger til, for eksempel beskjære bilder, flytte tabeller og legge til og fjerne tabellrader og -kolonner.

Kommentarer: 

I dette emnet

Legge til bilder fra enheten, nettverket eller Internett

Når du bruker bilder, utklipp eller andre filer fra nettet, er det viktig å respektere opphavsretten. Filtrer bilder etter lisenstype kan hjelpe deg med å velge hvilke filer du vil bruke.

Slik legger du til et bilde fra enheten eller nettverket

 1. Gå til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på ALT+N for å gå til Sett inn-fanen. Du hører: «Sett inn-fane.»

 3. Trykk på P for å åpne Sett inn bilde-dialogboksen. Du hører: «Sett inn bilde-dialogboks. Filnavn.»

  Tips!: Sett inn bilde-dialogboksen er en versjon av standardvinduet for Filutforsker, som åpnes i Bilder-mappen din. Det er lurt å ha plasseringen for bildefilen nært tilgjengelig, slik at du enkelt kan finne den.

 4. Skriv inn filnavnet og -banen i Filnavn-feltet, og velg filen du ønsker å sette inn. Deretter trykker du på ENTER.

 5. Bildet settes inn og blir valgt.

  Merknad: Når et bilde blir valgt, er den kontekstavhengige Format-fanen tilgjengelig. Du kan bruke alternativene i fanen til å endre størrelsen på bildet, eller legge til farger, stiler og mer. Klikk på ALT+J for å åpne Format-fanen. Du hører «Format-fanen.» Trykk på TAB for å navigere i Format-alternativene.

Slik legger du til et bilde fra Internett

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på ALT+N for å gå til Sett inn-fanen. Du hører: «Sett inn-fane.»

 3. Hvis du vil finne et bilde på Internett for å legge til i presentasjonen, trykker du på F. Du hører: «Skriv inn søkeordet, redigering.» I JAWS hører du: «Sett inn bilder»

 4. Skriv inn søkeordet og trykk på ENTER.

 5. Søkeresultatene vises. Du blar gjennom bildene ved å trykke på TAB, helt til du hører en bildestørrelse og -kilde. Bruk piltastene til å navigere deg gjennom bildene. Bildebeskrivelsene leses opp av skjermleser etter hvert som du flytter deg rundt. JAWS leser ikke bildebeskrivelsene.

 6. Du merker et bilde ved å plassere fokus på det og trykke på ENTER.

  Merknad: Du kan velge mer enn ett bilde.

 7. Trykk på TAB til du hører «Sett inn-knapp», og trykk på ENTER.

  Bildet settes inn og blir valgt.

Beskjær et bilde

Endre formen på bildene for presentasjonen til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskjære til en bestemt figur

 1. Merk bildet du vil beskjære i presentasjonen ved å gå til lysbildeområdet. Hvis du vil velge et bilde i lysbildeområdet, trykker du på TAB til skjermleser sier: «Bilde.» I JAWS hører du: «Bilde.»

 2. Trykk på ALT+J for å åpne Format-menyen. Du hører: «Format-fane.»

 3. Hvis du vil gå til Beskjær-menyen, trykker du på V til du hører: «Beskjær.»

 4. Hvis du vil beskjære bildet til en bestemt figur, trykker du på PIL NED for å navigere til Beskjær til figur-undermenyen. Hvis du vil vise undermenyen, trykker du på MELLOMROM.

 5. Bruk piltastene for å bla gjennom figuralternativene. Figuralternativene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 6. Du velger en beskjæringsfigur ved å trykke på ENTER. Bildet blir beskåret til den merkede figuren.

Beskjære til et størrelsesforhold

 1. Merk bildet du vil beskjære i presentasjonen ved å gå til lysbildeområdet.

 2. Trykk på ALT+J for å åpne Format-menyen. Du hører: «Format-fane.»

 3. Hvis du vil gå til Beskjær-menyen, trykker du på V til du hører: «Beskjær.»

 4. Hvis du vil beskjære bildet til et størrelsesforhold, trykker du på PIL NED for å navigere til Størrelsesforhold-undermenyen. Hvis du vil vise undermenyen, trykker du på MELLOMROM.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene for størrelsesforhold. Størrelsesforholdet leses opp mens du flytter.

 6. Trykk på ENTER for å velge et størrelsesforhold. Bildet blir beskåret til det valgte størrelsesforholdet.

Legge til og formatere en tabell i et lysbilde

 1. Med presentasjonen åpen, går du lysbildeområdet der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på ALT+N for å gå til Sett inn-fanen. Du hører: «Sett inn-fane.»

 3. Trykk på T for å åpne Tabell-menyen. Du hører: «1x1-tabell.»

 4. Du setter inn tabellen i presentasjonen ved å trykke på I.

 5. Sett inn tabell-dialogboksen åpnes med fokus på Antall kolonner-feltet. Standardantallet kolonner er 5. Hvis du ønsker å slette standardantallet, trykker du på SLETT. Skriv deretter inn et nytt kolonneantall. Trykk deretter på TAB. Fokuset flyttes til Antall rader-feltet Standardtallet er 2. Du endrer dette ved å skrive inn antallet rader, og trykk på ENTER.

 6. Tabellen settes inn på valgte lysbilde, med musepekeren i cellen øverst til venstre. Skjermleseren identifiserer den som «celle ved rad null, kolonne null.»

 7. Du legger til tekst i tabellcellene ved å plassere musepekeren i cellen, og deretter skrive inn teksten. Bruk piltastene til å bla gjennom cellene. Skjermleser leser opp celleplasseringen etter hvert som du beveger deg.

 8. Trykk på ESC for å avslutte redigeringen av tabellen.

Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

Legge til en rad

 1. Merk tabellen i presentasjonen ved å gå til lysbildeområdet. Hvis du vil velge en tabell i lysbildeområdet, trykker du på TAB til skjermleser sier: «Tabell.» I JAWS hører du: «Objekt-plassholder» og teksten i cellene. Trykk på ENTER for å redigere tabellen.

 2. Bruk piltastene til å flytte musepekeren i cellen ovenfor eller under plasseringen av den nye raden.

 3. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 4. Gjør noe av følgende:

  • Du legger til en rad ovenfor valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn over-knapp».

  • Du legger til en rad nedenfor valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn under-knapp».

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 5. Raden settes inn, og fokuset flyttes til cellen helt til venstre i den nye raden.

Legg til en kolonne

 1. Merk tabellen i presentasjonen ved å gå til lysbildeområdet.

 2. Flytt musepekeren til en celle til høyre eller venstre for området du ønsker at den nye kolonnen skal vises.

 3. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 4. Gjør noe av følgende:

  • Du legger til en kolonne til venstre for valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn til venstre, knapp.»

  • Du legger til en kolonne til høyre for valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn til høyre, knapp.»

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 5. Kolonnen settes inn, med fokus på cellen øverst i den nye kolonnen.

Slette rader og kolonner

 1. Flytt musepekeren i tabellen til en celle i kolonnen eller raden du ønsker å slette.

 2. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 3. Trykk på D for å åpne Slett-menyen.

 4. Gjør noe av følgende:

  • Du sletter en kolonne ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Slett kolonner.»

  • Du sletter en rad ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Slett rader.»

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 5. Kolonnen eller raden slettes, og fokus flyttes til en annen celle i tabellen.

Tips!: Du kan raskt slette hele tabellen ved å velge tabellen, og deretter trykke på SLETT.

Legge til en kantlinje i en tabell

 1. I presentasjonen merker du tabellen du vil legge til en kantlinje i. Hvis du vil velge en tabell i lysbildeområdet, trykker du på TAB til skjermleser sier: «Tabell.» I JAWS hører du: «Objekt-plassholder» og teksten i cellene.

 2. Trykk på ALT+J og deretter T for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Utforming-fane.»

 3. Du velger en kantlinjestil ved å trykke på L. Du hører: «Ingen kantlinje», eller en kantlinjestil. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom stilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

 4. Trykk på ALT+J for å velge hvor du ønsker å legge til kantlinjen, og trykk på T for å åpne Utforming-fanen. Deretter trykker du på B. Da hører du: «Ingen kantlinje» eller et kantlinjealternativ. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene. Alternativene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 5. Kantlinjen legges til i tabellen, og fokuset flyttes til cellen i øverste venstre hjørne i tabellen.

Endre utseendet på en tabell

Du kan bruke kommandoene på Utforming-fanen for å endre måten tabellen ser ut. Du kan for eksempel ta i bruk en Tabellstil, eller endre bakgrunnsfargen.

Ta i bruk en tabellstil

 1. Velg en tabell fra presentasjonen din som du ønsker skal ta i bruk én av følgende formateringsstiler. Hvis du vil velge en tabell i lysbildeområdet, trykker du på TAB til skjermleser sier: «Tabell.» I JAWS hører du «Objektplassholder» og teksten i cellene.

 2. Trykk på ALT+J og deretter T for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Utforming-fane.»

 3. Trykk på A for å åpne Tabellstiler-menyen. Du hører gjeldende tabellstil.

 4. Bruk piltastene for å bla gjennom tabellstilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

  Tips!: Du fjerner en stil fra tabellen ved å trykke på C i Tabellstiler-menyen.

 5. Tabellstilen endres, og fokuset flyttes til cellen i øverste venstre hjørne i tabellen.

Legge til eller endre bakgrunnen

 1. I presentasjonen merker du tabellen du ønsker å endre bakgrunnsfarge i.

 2. Trykk på ALT+J og deretter T for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Utforming-fane.»

 3. Trykk på H for å åpne Skyggelegging-menyen. Du hører gjeldende bakgrunnsfarge.

 4. Bruk piltastene til å bla gjennom bakgrunnsfargene. Fargene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

  Tips!: Du fjerner bakgrunnen ved å trykke på N og velge Uten fyll.

 5. Bakgrunnsfargen i tabellen endres, og fokuset flyttes til cellen i øverste venstre hjørne i tabellen.

Flytte eller endre størrelsen på en tabell

Flytte tabeller

 1. Merk tabellen du vil flytte i presentasjonen. Hvis du vil velge en tabell i lysbildeområdet, trykker du på TAB til skjermleser sier: «Tabell.» I JAWS hører du: «Objekt-plassholder» og teksten i cellene.

 2. Bruk piltastene til å flytte tabellen inni lysbildet.

 3. Trykk på ESC for å avslutte flyttingen av tabellen.

Endre størrelsen på tabeller

Angi en bestemt tabellstørrelse

 1. Merk tabellen i presentasjonen som du ønsker å endre størrelse på.

 2. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 3. Gjør noe av følgende:

  • Trykk på TH for å endre høyden til tabellen. Trykk på ENTER for å angi høyden i tommer.

  • Trykk på TW for å endre bredden til tabellen. Trykk på ENTER for å angi bredden i tommer.

Tabellstørrelsen endres, og fokuset flyttes til cellen i øverste venstre hjørne i tabellen.

Endre størrelsen på en kolonne eller rad

 1. Velg tabellen der du ønsker å endre kolonne- eller radstørrelse. Trykk på ENTER for å redigere tabellen.

 2. Bruk piltastene til å plassere musepekeren i cellen som inneholder kolonnen eller raden som du ønsker å endre størrelse på.

 3. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 4. Gjør noe av følgende:

  • Trykk på H for å endre høyden til raden. Deretter angir du høyden i tommer og trykker på ENTER.

  • Trykk på W for å endre bredden til kolonnen. Deretter angir du bredden i tommer, og trykker på ENTER.

 5. Kolonne- eller radstørrelsen endres, og fokuset flyttes til den tidligere valgte cellen.

 Sette inn en figur eller SmartArt

 1. Naviger til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en SmartArt-grafikk.

 2. Trykk på ALT+N for å gå til Sett inn-fanen. Du hører: «Sett inn-fane.»

 3. Trykk på M for å åpne SmartArt-dialogboksen. Du hører: «Velg en SmartArt-grafikk.»

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom SmartArt-kategoriene. Kategoriene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på TAB når du befinner deg på ønsket kategori.

 5. Bruk piltastene til å bla gjennom SmartArt fra valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

 6. SmartArt opprettes og settes inn i valgte lysbilde, og fokuset flyttes til den første redigerbare tekstboksen.

  Tips!: Du kan bruke kommandoene i Format- og Design-fanene for å endre utseendet til SmartArt. Trykk på ALT+J og deretter O for å åpne Format-fanen. Trykk på ALT+J og deretter S for å åpne Utforming-fanen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å presentere PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å gjøre presentasjonene engasjerende ved å legge til bilder, tabeller eller grafikk. Du kan også redigere innholdet du legger til, for eksempel beskjære bilder, flytte tabeller og legge til og fjerne tabellrader og -kolonner.

Kommentarer: 

I dette emnet

Legge til bilder på Internett eller utklipp i presentasjonen

Å søke etter og sette inn utklipp eller bilder fra andre Internett-kilder direkte fra PowerPoint støttes ikke i PowerPoint 2016 for Mac. Du kan imidlertid fortsatt legge til utklipp og bilder på Internett til din PowerPoint-presentasjon ved å søke etter bildet du vil bruke på nettet, lagre en lokal kopi av det og deretter sette inn kopien du lagret i PowerPoint.

Lagre et bilde fra nettet

Merknad: Du kan navigere nettsider bare ved hjelp av piltastene, hvis du slår på Hurtignavigasjon. Du kan slå Hurtignavigasjon på eller av ved å trykke på PIL VENSTRE og PIL HØYRE samtidig. Hvis du vil lære mer om hvordan du navigerer nettsider ved hjelp av Hurtignavigasjon, kan du gå til VoiceOver for Mac: Naviger ved hjelp av Hurtignavigasjon. Dette emnet antar at du har slått på Hurtignavigasjon.

 1. Bruk en nettleser og gå til www.bing.com. Fokuset flyttes til Bing-søkeboksen.

 2. I Søk-boksen skriver du inn et nøkkelord for bildetypen du leter etter, og trykker deretter på ENTER.

 3. Hvis du vil filtrere søkeresultatene til kun bilder i Bing-søkeresultatene, kan du gå til Bilder-fanen. Trykk på ENTER for å velge.

  Merknad: I Lisens-filteret kan du filtrere søkeresultater til kun Alle Creative Commons (les mer om lisenser) eller du kan velge å se alle bilder. Hvis du velger Alle, utvides søkeresultatene til å vise alle Bing-bilder. Du er ansvarlig for å overholde andres rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du vil vite mer om lisensalternativene, kan du se Filtrere bilder etter lisenstype. Hvis du vil velge et alternativ for lisens, bruker du PIL OPP eller PIL NED, og trykker deretter på ENTER for å velge.

 4. Hvis du vil begrense resultatene til utklipp (tegnefilmaktige bilder), kan du legge til «utklipp» på slutten av søkeordet. Du kan også gå til Type-filteret i søkeresultatene for Bing-bilde og deretter trykke på ENTER for å merke, og bruke PIL NED til å navigere til Utklipp. Hvis du vil merke filteret, trykker du på ENTER.

 5. Bruk piltastene til å navigere til bilderesultatene. Du hører: «Kobling, bilde, bilderesultat.»

 6. Hvis du vil åpne bildet i full størrelse, trykker du på ENTER.

 7. Hvis du vil laste ned bildet, trykker du på ALT+TAB til du hører «Koble», etterfulgt av navnet og filtypen. Trykk på ENTER for å velge. Trykk KOMMANDO+S.

 8. Dialogboksen Lagre åpnes. Markøren er plassert i filnavnfeltet. Hvis du vil velge lagringsplassering, trykker du på TAB for å navigere til popup-knappen Hvor, og bruker deretter piltastene til å velge en plassering. Trykk på KOMMANDO+S for å lagre.

Legge til et bilde i presentasjonen

 1. I PowerPoint går du til glideinnholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Hvis du vil gå til Sett inn-fanen, trykker du på F6 til du hører et kategorinavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Bilde-fanen.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil velge et lagret bildet som skal settes inn, kan du bruke PIL NED til å navigere til Bilde-menyen. Trykk deretter på MELLOMROM for å utvide. Trykk på PIL NED for å gå til Bilde fra fil. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Bilde fra fil-dialogboksen åpnes. Hvis du vil bla til plasseringen der bildet er lagret, trykker du på TAB til du hører: «Sidepanel-tabell». Fokuset flyttes til listen over favorittsteder, for eksempel Alle filene mine eller Dokumenter. VoiceOver leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg.

 5. Når du er på riktig sted, trykker du på TAB. Deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED for å bla til undermappen eller filen du vil bruke. Hvis du vil angi en undermappe, trykker du på PIL HØYRE.

 6. Når den riktige filen er valgt, trykker du på TAB for å navigere til Sett inn-dialogboksknappen hvis du vil sette inn bildet. Trykk på MELLOMROM for å velge. Bildet settes inn i lysbildet. Du hører: «Du er i et oppsettsområde.»

Beskjær et bilde

Endre formen på bildene for presentasjonen til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskjære til en bestemt figur

 1. Merk bildet du vil beskjære i presentasjonen. Hvis du vil velge et bilde i lysbildeområdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: «Bilde, oppsettselement.»

 2. Hvis du vil gå til Bildeformat-fanen, trykker du på F6 flere ganger til du hører et kategorinavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Bildeformat-fanen.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil gå til Beskjær-menyen, trykker du på TAB til du hører: «Beskjær, menyknapp.» Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+ALT+SKIFT+M.

 4. Hvis du vil beskjære bildet til en bestemt figur, trykker du på PIL NED for å navigere til Beskjær til figur-undermenyen. Hvis du vil vise undermenyen, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 5. Hvis du vil merke beskjæringsfiguren, trykker du på PIL NED én gang, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom alternativene for figur. VoiceOver sier figurbeskrivelsen etter hvert som du flytter. Du kan velge blant 8 grupper med figurer: Rektangler, Grunnfigurer, Blokkpiler, Likningsfigurer, Flytskjema, Stjerner og bannere, Bildeforklaringer, og Handlingsknapper.

 6. Trykk på MELLOMROM. Bildet er beskåret til den merkede figuren.

Beskjære til et størrelsesforhold

 1. Merk bildet du vil beskjære i presentasjonen. Hvis du vil velge et bilde i lysbildeområdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: «Bilde, oppsettselement.»

 2. Gå til Bildeformat-fanen, trykk på F6 til du hører et kategorinavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Bildeformat-fanen.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil gå til Beskjær-menyen, trykker du på TAB til du hører: «Beskjær, menyknapp.» Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+ALT+SKIFT+M.

 4. Hvis du vil beskjære bildet til et størrelsesforhold, trykker du på PIL NED for å navigere til Størrelsesforhold-undermenyen. Hvis du vil vise undermenyen, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 5. Hvis du vil velge et størrelsesforhold å beskjære, trykker du på PIL NED én gang, og deretter bruke du PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene for størrelsesforhold. VoiceOver sier aspektforholdene etter hvert som du flytter. Du kan velge fra 3 grupper med størrelsesforhold: Rektangel, Stående og Liggende.

 6. Trykk på MELLOMROM. Bildet er beskåret til det valgte størrelsesforholdet.

Legge til og formatere en tabell i et lysbilde

Legge til en tabell

 1. Med PowerPoint-presentasjonen åpen, går du lysbildeområdet der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 3. Trykk på PIL HØYRE til VoiceOver sier: «Sett inn.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 4. Trykk på PIL NED til VoiceOver sier: «Tabeller, ellipse.» Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Dialogboksen Sett inn tabell åpnes med fokuset på Antall kolonner-feltet. Standard antall kolonner er 3. Skriv inn et nytt tall for å endre det. Trykk på TAB to ganger for å flytte til Antall rader-feltet. Standard antall rader er 3. Skriv inn et nytt tall for å endre det. Trykk på ENTER for å sette inn tabellen i lysbildet.

 6. Tabellen er satt inn, og pekeren er i cellen øverst til venstre. Bruk piltastene til å bla gjennom cellene. VoiceOver leser celleinnholdet og plasseringen din mens du flytter rundt. Du kan legge til tekst ved å plassere musepekeren i en celle og begynne å skrive.

 7. Trykk på ESC for å avslutte redigeringen av tabellen.

Legge til en rad eller kolonne

 1. Gå til miniatyrbilderuten i PowerPoint-presentasjonen, og velg lysbildet som inneholder tabellen.

 2. Trykk på TAB i miniatyrbilderuten flere ganger for å flytte fokuset til tabellen i lysbildet. Når VoiceOver sier «Tabell», er tabellen valgt.

 3. Du kan begynne å redigere tabellen ved å trykke på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED.

 4. Bruk piltastene til å flytte musepekeren i cellen ovenfor eller nedenfor plasseringen av den nye raden, eller i en celle til venstre eller høyre for kolonnen som skal settes inn.

 5. Trykk på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havner på Utforming-fanen, trykker du på PIL HØYRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Oppsett, fane, 10 av 10.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 6. Gjør noe av følgende:

  • Du legger til en rad ovenfor valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn over, knapp.»

  • Du legger til en rad nedenfor valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn under, knapp.»

  • Du legger til en kolonne til venstre for valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn til venstre, knapp.»

  • Du legger til en kolonne til høyre for valgte celle ved å trykke på TAB, helt til du hører: «Sett inn til høyre, knapp.»

  Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Raden eller kolonnen settes inn.

Slette rader og kolonner

 1. Flytt musepekeren i tabellen til en celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Trykk på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havner på Utforming-fanen, trykker du på PIL HØYRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Oppsett, fane, 10 av 10.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Slett, menyknapp.», trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge og åpne menyen.

 4. Gjør noe av følgende:

  • Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å slette en kolonne.

  • Trykk på PIL NED to ganger for å slette en rad. VoiceOver sier: «Slett rader.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å slette.

  Kolonnen eller raden slettes.

Legge til en kantlinje i en tabell

 1. Merk tabellen i PowerPoint-presentasjonen som du ønsker å legge til kantlinje i.

 2. Trykk på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Tabellutforming-fanen, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til VoiceOver sier: «Tabellutforming, fane, 9 av 10.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Kantlinjer, menyknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+M for å åpne menyen.

 4. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene. Alternativene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  Kantlinjen legges til i tabellen. Fokuset forblir på menyknappen.

Flytte tabeller

 1. Merk tabellen i PowerPoint-presentasjonen som du vil flytte.

 2. Slik flytter du tabellen inni lysbildet:

  • Trykk på SKIFT+PIL HØYRE for å flytte tabellen til venstre.

  • Trykk på SKIFT+PIL VENSTRE for å flytte tabellen til høyre.

  • Trykk på SKIFT+PIL OPP for å flytte tabellen opp.

  • Trykk på SKIFT+PIL NED for å flytte tabellen ned.

 3. Trykk på ESC for å avslutte flyttingen av tabellen.

Endre størrelsen på tabeller

 1. Merk tabellen i presentasjonen som du ønsker å endre størrelse på.

 2. Trykk på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havner på Utforming-fanen, trykker du på PIL HØYRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Oppsett, fane, 10 av 10.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil endre høyden på tabellen, trykker du på TAB flere ganger til du hører: «Høyde, <gjeldende høyde>, trinnkontroll.» Deretter skriver du inn høyden i tommer og trykker på ENTER.

  • Hvis du vil endre bredden på tabellen, trykker du på TAB flere ganger til du hører: «Bredde, < gjeldende bredde > trinnkontroll.» Deretter skriver du inn bredden i tommer og trykker på ENTER.

  Tabellstørrelsen er endret. Fokuset forblir på menyknappen.

Sette inn en figur eller SmartArt

 1. Naviger til innholdsområdet på lysbildet i PowerPoint-presentasjonen der du vil sette inn en SmartArt-grafikk.

 2. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 3. Trykk på PIL HØYRE til VoiceOver sier: «Sett inn.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 4. Trykk på PIL NED til VoiceOver sier: «SmartArt, undermeny». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom SmartArt-kategoriene. Kategoriene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Når du kommer til kategorien du ønsker, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. SmartArt-grafikken opprettes og settes inn i det valgte lysbildet. Fokuset er på den første redigerbare tekstboksen. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive. Du flytter til neste tekstboks ved å trykke på ESC, og deretter på TAB.

 7. Trykk på ESC for å avslutte redigeringen av SmartArt.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å gjøre presentasjonene engasjerende ved å legge til bilder og tabeller. Du kan også redigere innholdet som ble lagt til, for eksempel ved å legge rammer til bildene og legge til eller fjerne tabellrader og -kolonner.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til bilder

Du kan bruke et bilde du har tatt med kameraet på enheten, eller laste ned et bilde fra Internett.

Legge til et bilde fra enheten

Hvis du har lagret bilder på enheten, kan du bruke dem i presentasjonen, eller du kan søke etter bilder på Internett og lagre dem på enheten.

 1. Hvis du trenger å finne bildet på nettet, kan du bruke Safari eller en annen nettleser til å søke etter den typen bilde du leter etter, for så å lagre det på enheten. Bilder lagres som standard i Bilder.

  Merknad: Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av nettleseren og søkemotoren du bruker.

 2. I PowerPoint går du til glideinnholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Hjem, fane.»

 4. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder åpnes.

  Merknad: Det kan hende at det åpnes et popup-vindu som sier: «PowerPoint ønsker tilgang til bildene dine.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører «Kamerarull», etterfulgt av antallet bilder i mappen. Dobbelttrykk på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du finner det riktige bildet. VoiceOver leser bilderetningen og datoen til hvert bilde.

 8. Du setter inn bildet som er valgt for øyeblikket, ved å dobbeltrykke på skjermen. Fokuset går tilbake til presentasjonen din, hvor bildet er valgt.

Legge til et bilde fra kameraet

 1. I PowerPoint går du til glideinnholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Hjem, fane.»

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilde fra kameraet, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kamera åpnes.

  Merknad: Det kan hende at det åpnes et popup-vindu som sier: «PowerPoint ønsker tilgang til kameraet.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde, knapp.» Rett kameraet i den retningen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Bruk bilde, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet. Fokuset går tilbake til presentasjonen din, hvor bildet er valgt.

Endre bildestiler

Du kan legge til ulike rammer eller kantlinjestiler i bildene dine.

 1. Naviger til bildet som du ønsker å endre i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bildestil, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du ser stilalternativene, for eksempel, «Enkeltramme, knapp.» Fortsett å sveip til du finner stilen du ønsker å bruke, deretter dobbelttrykker du på skjermen for å ta den i bruk på bildet.

 4. Hvis du vil lukke menyen, sveip mot venstre til du hører: «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til og formatere en tabell

Du kan legge til tabeller i presentasjonen din for å vise informasjon på en kompakt, organisert måte.

 1. I PowerPoint går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en tabell.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Hjem, fane.»

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

En standardtabell med 3 rader og 3 kolonner opprettes.

Legge til eller slette rader og -kolonner

 1. I PowerPoint, gå til lysbildet der tabellen er.

 2. Sveip til venstre til du finner tabellen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til venstre for å bla gjennom cellene, med start fra cellen lengst til høyre på den nederste raden. Fortsett å sveipe til du finner den riktige raden eller kolonnen.

 4. Hvis du vil legge til en rad, trykker du på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre og sveiper mot venstre til du hører «Sett inn ovenfor, knapp» eller «Sett inn nedenfor, knapp, avhengig av hvilken side av den valgte raden du vil legge til den nye raden på. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil legge til en kolonne, trykker du på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre og sveiper mot venstre til du hører «Sett inn til venstre, knapp» eller «Sett inn til høyre, knapp, avhengig av hvilken side av den valgte kolonnen du vil legge til den nye kolonnen på. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre størrelsen på tabeller

Etter at du har lagt til tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk endre størrelsen slik at den passer best til det nåværende antall kolonner.

 1. I PowerPoint, gå til lysbildet der tabellen er.

 2. Sveip til venstre til du finner tabellen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Trykk på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og sveip deretter til venstre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Tabell, fane.»

 4. Sveip til høyre til du hører: «Beste tilpassing, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sette inn figurer

Med PowerPoint 2016 for iOS får du et helt bibliotek fullt av klargjorte figurer du kan bruke i presentasjonene dine. De inkluderer linjer, grunnleggende geometriske former, piler og stjerner.

 1. I PowerPoint går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en figur.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører «Hjem, fane.»

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Figurer, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Figurer-menyen åpnes.

  Figurene er organisert i følgende grupper:

  • Nylig brukte figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Grunnfigurer

  • Blokkpiler

  • Ligningsfigurer

  • Flytskjemafigurer

  • Stjerner og bannere

  • Bildeforklaringer

 5. Sveip til høyre til du hører figuren du ønsker å bruke, for eksempel «Rektangel, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn figuren. Fokuset går tilbake til presentasjonen din, hvor figuren er valgt.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å sette inn bilder og tabeller i presentasjonen.

Kommentarer: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Legge til et bilde fra enheten

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, N, P. Du hører: "Åpen, filnavnet." Fokuset er i feltet filnavn tekst i dialogboksen Åpne.

 3. Naviger til bildet du vil bruke, og trykk deretter mellomrom for å merke den.

 4. Hvis du vil sette inn det valgte bildet i presentasjonen, trykker du Alt + O.

Legge til et bilde fra Internett

Når du bruker bilder eller utklipp fra Bing, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg med å velge hvilke bilder du kan bruke.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, N, F. Dialogboksen for Bing-søk åpnes. Fokuset er i tekstfeltet Søk Bing bilder.

 3. Skriv inn søkeord, og trykk deretter Enter. Listen over søkeresultater vises med fokus på det første bildet. Du hører navnet på det første bildet.

 4. Bruk piltastene til å flytte gjennom søkeresultatene bilde. Når du finner bildet du vil, trykker du Enter for å merke den.

 5. Hvis du vil sette inn det valgte bildet i lysbildet, trykk TAB til du hører "Innsettingsknapp", og trykk deretter Enter.

Legge til en tabell i et lysbilde

 1. Gå til innholdsområdet for lysbildet der du vil sette inn tabellen i presentasjonen.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, N, T. Du hører: "En x én, tabell."

 3. For å velge antall rader og kolonner i tabellen, trykker du Skift + piltaster inntil du høre kombinasjonen du vil bruke, og trykk deretter Enter. Tabellen er satt inn i lysbildet.

Sette inn rader eller kolonner i en tabell

 1. I presentasjonen, kan du gå til tabellcelle ovenfor, under eller ved siden av der du vil at den nye raden eller kolonnen skal vises.

 2. Hvis du vil gå til kategorien Oppsett under Tabellverktøy, trykker du Alt + Windows-tasten, J, L. Du hører: "Tabellverktøy, valgte oppsettet faneelement."

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en rad over den aktive cellen, trykker du V.

  • Legge til en rad under den aktive cellen, trykke E.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for cellen, trykker du L.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for cellen, trykker du I.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×