Office
Logg på
Bruk en skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde i Word

Bruk en skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å legge til eller redigere et bilde. Du kan også legge til alternativ tekst for å gjøre bildet mer tilgjengelig.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Sett inn et bilde fra datamaskinen

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. Åpne dialogboksen Sett inn bilde ved å trykke Alt + N, P.

 3. Bla til plasseringen for bildet på datamaskinen, Merk bildet, og trykk deretter Enter. Det opprinnelige bildet er innebygd i dokumentet.

  Viktig!: For at bildet skal kunne leses riktig av en skjermleser, må bildet være linjebundet med teksten.

 4. Word 2016 setter som standard inn et bilde linjebundet med teksten. Andre versjoner, slik som for mobil eller Word 2016 for Mac gjør ikke dette.

  For å påse at bildet er linjebundet med teksten i dokumentet, merker du bildet og trykker ALT+JP for å åpne Bildeformat-båndet.

 5. Trykk PO, og trykk deretter ENTER. Dette åpner Posisjon-knappen og velger deretter Linjebundet med tekst.

  Tips!: 

  • Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen på dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn.

  • I Sett inn bilde-dialogboksen tabulerer du til Sett inn-knappen, trykker PIL NED-tasten for å få tilgang til rullegardinmenyen og deretter velger du Koble til fil.

Sett inn et bilde fra en kilde på Internett

Du kan sette inn et bilde fra en plassering på Internett.

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. For å åpne Sett inn bilder-dialogboksen og søke etter bilder på Internett, trykker du ALT+N, F for å åpne Søk etter bilder på Bing-søkeboksen.

 3. I Søk Bind-dialogboksen som allerede er valgt, skriver du inn et ord eller en setning som beskriver bildet du ser etter, og trykk ENTER.

 4. Trykk ALT+PIL HØYRE-tasten eller ALT+PIL VENSTRE-tasten for å bla gjennom søkeresultatene. (I Skjermleser trykker du ganske enkelt PILTASTENE.) Word 2016 beskriver hvert bilde når det velges.

 5. Hvis du vil sette inn et valgt bilde, trykker du Alt + Enter. (I Skjermleser, trykker du Enter.) Word 2016 laster ned og setter inn bildet i dokumentet.

  Tips!: Du kan finne flere kilder for nettbaserte bilder fra Sett inn bilde-dialogboksen ved å logge på for å bla gjennom de personlige kontoene dine, for eksempel OneDrive, Facebook eller Flickr.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Når du har satt inn bildet i dokumentet, kan du legge til en alternativ tekst for å bidra til å gjøre dokumentet ditt så tilgjengelig som mulig.

 1. Merk bildet du vil legge til alternativ tekst til i dokumentet.

 2. For å åpne Format-fanen i Bilde-verktøy trykker du ALT+JP, og deretter trykker du TAB-tasten til du kommer til Formater objekt-knappen. Trykk ENTER for å åpne Formater bilde-ruten. Du hører «Skygge», det første alternativet. Skjermleser sier ikke navnet på ruten.

  Obs!: Hvis du ikke hører «Skygge», kan navigasjon med tastaturet ha plassert fokus i et annet område. Trykk F6 til du hører «Skygge».

 3. I Formater bilde-ruten (etter at du har hørt «Skygge»), trykker du SKIFT+TAB for å gå til menyen for verktøysalternativer. Du hører navnet på ett av disse alternativene lest høyt:

  • Effekter

  • Oppsett og egenskaper

  • Bilde

  • Fyll og linje

 4. Hvis du vil flytte til Oppsett og egenskaper-knappen, trykk Pil høyre til du hører navnet på knappen. Trykk Tab for å flytte til Tekstboksen, det første alternativet på menyen.

 5. For å gå til Alternativ tekst-alternativet trykker du TAB-tasten igjen, og deretter trykker du PIL NED-tasten for å gå til Tittel-boksen.

 6. Skriv inn tittelen på den alternative teksten for bildet. Alternativ tekst bør beskrive handlingen i eller formålet med bildet, ikke hvordan det ser ut.

 7. Trykk PIL NED-tasten på nytt for å gå til Beskrivelse-boksen, og skriv inn en beskrivelse.

 8. Når du har skrevet inn tittelen og beskrivelsen, trykker du ESC for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Bruk en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren til å legge til eller redigere et bilde. Du kan også legge til alternativ tekst for å gjøre bildet mer tilgjengelig.

Obs!: 

I dette emnet

Sett inn et bilde fra datamaskinen

 1. Plasser markøren der du vil sette inn bildet i Word 2016 for Mac.

 2. Trykk på CTRL+OPTION+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Sett inn.» Trykk deretter på PIL NED til du hører: «Bilder, undermeny.» Hvis du vil vise undermenyen for Bilder, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk PIL NED-tasten til du hører: «Bilde fra fil.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 5. Dialogboksen bilde fra fil åpnes. Hvis du vil bla til plasseringen der bildet er lagret, trykk TAB til du hører: "Sidepanel tabell".

  Obs!: Hvis du vil åpne Sidepanel, trykker du på TAB til du hører: «Vis sidepanel-knapp», og deretter trykker du på MELLOMROM.

  Fokuset flyttes til listen over favorittsteder, for eksempel Alle filene mine eller Dokumenter. VoiceOver leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du er på riktig sted, trykker du Tab-tasten. Deretter Bruk pil opp eller pil ned for å bla til undermappen eller filen du vil bruke. Hvis du vil angi en undermappe, trykker du på høyre piltast.

 7. Når den riktige filen er valgt, trykker du på ENTER eller CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å sette inn bildet. Bildet settes inn i dokumentet.

Sett inn et bilde fra en kilde på Internett

Søke etter og sette inn utklipp eller bilder fra andre kilder på Internett direkte fra Word 2016 for Mac støttes for øyeblikket ikke i Word 2016 for Mac. Du kan imidlertid fremdeles legge til et bilde fra nettet i dokumentet ved å søke etter bilder på Internett, lagre en lokal kopi og sette inn den lokale kopien i dokumentet.

 1. Bruk en nettleser og gå til www.bing.com. Fokuset flyttes til Bing-søkeboksen.

 2. I Søk-boksen skriver du inn et nøkkelord for bildetypen du leter etter, og trykker deretter på ENTER.

 3. Hvis du vil filtrere søkeresultatene til bare bilder i Bing-søkeresultatene, kan du trykke på TILVALG+TAB for å gå til Bilder-fanen. Trykk på ENTER for å velge.

  Obs!: I Lisens-filteret kan du filtrere søkeresultater til Alle Creative Commons (les mer her) eller du kan velge å se alle bilder. Hvis du velger Alle, utvides søkeresultatene til å vise alle Bing-bilder. Du er ansvarlig for å overholde andres rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du vil vite mer om lisensalternativene, kan du se Filtrere bilder etter lisenstype. Hvis du vil velge et alternativ for lisens, bruker du PIL OPP eller PIL NED, og trykker deretter på ENTER for å velge.

 4. Trykk på TILVALG+TAB for å gå til bilderesultatene. Du hører: «Kobling, søk.»

 5. Hvis du vil åpne bildet i full størrelse, trykker du på ENTER.

 6. Hvis du vil laste ned bildet, trykker du på TILVALG+TAB til du hører «Kobling», etterfulgt av navnet og filtypen. Trykk på ENTER for å velge. Trykk deretter på KOMMANDO+S.

 7. Dialogboksen Eksporter som åpnes. Markøren er plassert i Filnavn-feltet. Velge Lagre plassering, trykk Tab for å gå til der pop-knappen, og deretter bruker du pil taster til å velge en plassering. Hvis du vil lagre, trykk kommando + S.

  Tips!: Lagre bildene under Dokumenter for å gjøre dem enklere å sette inn i et Word-dokument.

 8. Plasser markøren der du vil sette inn bildet i Word 2016 for Mac. Bruk deretter Sett inn-menyen på menylinjen for å sette inn bildet du nettopp lagret. Hvis du vil lese mer om hvordan du setter inn et bilde som er lagret lokalt, kan du se Sette inn et bilde fra datamaskinen.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Når du har satt inn bildet i dokumentet, kan du legge til en alternativ tekst for å bidra til å gjøre dokumentet ditt så tilgjengelig som mulig.

 1. Merk bildet du vil legge til alternativ tekst til, i dokumentet. Hvis vil velge et bilde i Word, plasserer du markøren foran bildet, holder nede SKIFT, og trykker deretter på PIL HØYRE. Du hører: «Bilde, oppsettselement.»

 2. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+1 for å åpne Formater bilde-ruten. Du hører: «Formater bilde, oppgaverute.»

 3. Trykk TAB for å åpne kategorien Oppsett og egenskaper, før du hører et kategorinavn og "Du er på en fane, inne på et område for rullefelt." Trykk høyre eller venstre piltast til du hører: "Oppsett og egenskaper, valgte kategorien." Trykk mellomrom for å velge kategorien.

 4. Hvis du vil gå til alternativet Alternativ tekst, trykker du Tab-tasten til du hører: "Alternativ tekst, som er skjult." Hvis du vil vise alternativet Alternativ tekst, trykker du mellomrom.

 5. Hvis du vil gå til Tittel-feltet, trykker du Tab-tasten. Du hører: "Tittel". Skriv inn tittelen alternativ tekst for bildet. Alternativ tekst bør Beskriv handling eller hensikter bildet, ikke utseendet.

 6. Hvis du vil gå til Beskrivelse-feltet, trykker du Tab-tasten. Du hører: "Rediger tekst." Skriv deretter inn en beskrivelse.

 7. Når du har skrevet inn tittelen og beskrivelsen, og skal flytte fokus tilbake til bildet i dokumentet, trykker du på F6 til du hører bildetittelen og «oppsettselement».

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word for iOS med VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser til å sette inn et bilde eller et bilde.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Sette inn bilder fra telefonen

 1. Når du redigerer dokumentet, kan du gå til plasseringen der du vil sette inn et bilde.

 2. Hvis det er nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet, sveiper mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "I kategorien Hjem."

 3. For å åpne kategorien Sett inn, trykk skjermen, sveip mot høyre til du hører "Kategorien Sett inn", og dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Sett inn-fanen."

 4. Sveip til høyre til du hører "Knappen Sett inn bilder", og dobbelttrykk deretter skjermen. Bilder-appen åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører plasseringen som inneholder bildet du vil sette inn, og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge.

 6. Sveip høyre eller venstre for å bla gjennom bildene på en plassering. Når du flytter, VoiceOver gir beskjed om bildene. VoiceOver gir beskjed om bildene etter bildetyper, papirretning, datoer.

 7. Når du vil gjøre følgende på bildet, dobbelttrykk deretter skjermen for å sette inn bildet.

  Bildet er satt inn, fokus tilbake til dokumentet med bilder som er valgt, og bilde-fanen åpnes.

Sette inn et bilde fra kameraet

Du kan sette inn et bilde fra kameraet enheten.

 1. Når du redigerer dokumentet, kan du gå til plasseringen der du vil sette inn et bilde.

 2. Hvis det er nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet, sveiper mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "I kategorien Hjem."

 3. For å åpne kategorien Sett inn, trykk skjermen, sveip mot høyre til du hører "Kategorien Sett inn", og dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Sett inn-fanen."

 4. Sveip mot høyre til du hører "Sett inn bilde fra kameraet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kamera åpnes.

  Obs!: Du kan få en hurtigmeny for dialogboksen sier: "Word vil ha tilgang til kameraet." Hvis du gjør, sveip mot høyre til du hører "OK, knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde, knapp.» Rett kameraet i den retningen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "Bruk bilde, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen for å sette inn bildet. Fokus tilbake til dokumentet med bilder som er valgt, og bilde-fanen åpnes.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Når du har satt inn bildet i dokumentet, kan du legge til en alternativ tekst for å bidra til å gjøre dokumentet ditt så tilgjengelig som mulig.

 1. Når du redigerer dokumentet for å velge et bilde, drar fingeren rundt skriveområdet til VoiceOver gir beskjed om bildet, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører "Valgt, bilde," etterfulgt av bilde av oppsettet. Bilde-fanen åpnes.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Alternativ tekst-knappen", og deretter dobbelttrykker for å åpne menyen Alternativ tekst fra bilde-fanen, skjermen.

 3. Legge til alternativ tekst, sveip mot høyre til du hører "Flisen, tekstfelt," dobbelttrykk skjermen, og Skriv inn tittelen på alternativ tekst for bildet ved hjelp av den skjermtastaturet. Alternativ tekst bør Beskriv handling eller hensikter bildet, ikke utseendet.

  Obs!: Hvis du vil gå til tastaturet, sveiper du til høyre til du hører et tastaturelement. Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykk på skjermen for å velge elementet.

 4. Hvis du vil legge til en beskrivelse i bildet, sveip høyre til du hører "Beskrivelse, tekstfelt," dobbelttrykk skjermen, og skriv deretter inn i beskrivelse ved hjelp av den skjermtastaturet.

 5. Når å skrive inn tittel og beskrivelse, sveip mot venstre til du hører "Ferdig knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Alternativ tekst-menyen lukkes, og flyttes fokuset tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruk en skjermleser til å angi linje avstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å sette inn et bilde eller et bilde.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Sette inn bilder fra telefonen

 1. Når du redigerer dokumentet, kan du gå til plasseringen der du vil sette inn et bilde.

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "Fanen menyen Home valgt."

 3. For å åpne kategorien Sett inn, trykk skjermen, sveip mot høyre til du hører "Kategorien Sett inn", og dobbelttrykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Bilder-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Bilder-menyen åpnes.

 5. Sveip høyre til du hører "bilder-knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Åpne fra meny åpnes med fokus på plasseringen for lagring av det merkede bildet.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil navigere gjennom bildene på plasseringen for lagring av det merkede bildet, høre sveip mot høyre til du bildet du vil bruke. TalkBack leser navn og datoen for hvert bilde som du flytter.

  • Hvis du vil navigere til en annen lagringssted, for eksempel nedlastinger eller bilder, sveip mot venstre til du hører "Vis ruter-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Sveip til høyre til du hører plasseringen du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen. Sveip til venstre eller høyre til du hører bildet du vil bruke.

  TalkBack gir beskjed om bildene etter filnavn, størrelsen og datoer.

 7. Når bildet du vil, sette inn det valgte bildet dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Ord, bilde av behandlede."

 8. Sveip mot høyre til du hører: «Lagre bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Bildet er satt inn, fokus tilbake til dokumentet med bilder som er valgt, og bilde-fanen åpnes.

Sette inn et bilde fra kameraet

 1. Når du redigerer dokumentet, kan du gå til plasseringen der du vil sette inn et bilde.

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "Fanen menyen Home valgt."

 3. For å åpne kategorien Sett inn, trykk skjermen, sveip mot høyre til du hører "Kategorien Sett inn", og dobbelttrykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Bilder-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Bilder-menyen åpnes.

 5. Sveip mot høyre til du hører "Kameraknappen", og deretter dobbelttrykker skjermen. Kameraappen åpnes.

  Obs!: Du kan få en hurtigmeny for dialogboksen sier: "Tillat Word til å ta bilder og post video". Hvis du gjør, sveip mot høyre til du hører "Tillat knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Hvis du vil ta et bilde, sveip mot høyre til du hører "Lukkerlinje", pek kameraet i riktig retning, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Det flyttes fokuset til ferdig-knappen. Hvis du vil bruke bildet i dokumentet, trykk skjermen. Du hører: "Ord, bilde av behandlede."

 8. Sveip mot høyre til du hører: «Lagre bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 9. Bildet er satt inn, fokus tilbake til dokumentet med bilder som er valgt, og bilde-fanen åpnes.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Når du har satt inn bildet i dokumentet, kan du legge til en alternativ tekst for å bidra til å gjøre dokumentet ditt så tilgjengelig som mulig.

 1. Når du har satt inn et bilde, for å åpne menyen Alternativ tekst fra bilde-fanen, sveip mot høyre til du hører "Alternativ tekst-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Rediger boksen for tittel," og Skriv inn tittelen på alternativ tekst for bildet ved hjelp av den skjermtastaturet. Alternativ tekst bør Beskriv handling eller hensikter bildet, ikke utseendet.

  Obs!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Når du er på det ønskede elementet, løfter du fingeren for å velge det. Det er mulig du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. Dette er avhengig av innstillingene på enheten din.

 3. Hvis du vil legge til en beskrivelse i bildet, sveip høyre til du hører "Redigeringsboks, beskrivelse," dobbelttrykk skjermen, og skriv deretter inn i beskrivelse ved hjelp av den skjermtastaturet.

 4. Når du har skrevet tittel og beskrivelse, sveip mot venstre til du hører "Tilbake-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen. Alternativ tekst-menyen lukkes, og flyttes fokuset tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruk en skjermleser til å angi linje avstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å sette inn et bilde eller et bilde.

Obs!: 

I dette emnet

Sette inn bilder fra telefonen

 1. Gå til plasseringen der du vil sette inn et bilde i dokumentet.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Sveip mot venstre med én finger til du hører: "Tabulatorvelgeren, Hjem-knappen er skjult." Trykk skjermen. Du hører: "Popup, Hjem, < antall tilgjengelige kategoriene og i stedet for kategorien gjeldende på menylisten > valgt." Hovedmenyen er nå utvidet.

 5. Sveip høyre med én finger på menyen til du hører: «Sett inn, < antall tilgjengelige kategoriene > og i stedet for kategorien gjeldende på menylisten.» Trykk skjermen. Du hører: "Sett inn-knappen er skjult." Sett inn-fanen alternativene er nå tilgjengelig.

 6. Sveip høyre til du hører "bilder-knappen er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "bilder-knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Bilder-vindu åpnes.

 8. Sveip til høyre til du hører navnet på filen du vil sette inn, og dobbelttrykk skjermen.

 9. Sveip mot høyre til du hører: "Sett inn app-knappen." Dobbelttrykk deretter skjermen for å sette inn bildet i dokumentet.

Obs!: Hvis du vil leses riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten. Som standard inn Word Mobile ikke et bilde på linje med teksten. Kontroller at bildet er på linje med teksten i dokumentet, sveip mot høyre til du hører "Bryt tekst-knappen, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Alternativene for Bryt tekst er nå tilgjengelig. Sveip til høyre til du hører "Av, på linje med tekst-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Sette inn et bilde fra kameraet

Du kan sette inn et bilde fra kameraet enheten.

 1. Gå til plasseringen der du vil sette inn et bilde i dokumentet.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Sveip til venstre til du hører: "Tabulatorvelgeren, Hjem-knappen er skjult." Trykk skjermen. Du hører: "Popup, Hjem, < antall tilgjengelige kategoriene og i stedet for kategorien gjeldende på menylisten > valgt." Hovedmenyen er nå utvidet.

 5. Sveip høyre med én finger på menyen til du hører: «Sett inn, < antall tilgjengelige kategoriene > og i stedet for kategorien gjeldende på menylisten.» Trykk skjermen. Du hører: "Sett inn-knappen er skjult." Sett inn-fanen alternativene er nå tilgjengelig.

 6. Sveip høyre til du hører "bilder-knappen er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Sveip mot høyre til du hører "Kameraknappen", og deretter dobbelttrykker skjermen. Vinduet kamera åpnes.

 8. Sveip mot høyre til du hører "Ta bilde-knappen," Pek kameraet i retningen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter skjermen for å ta bildet.

 9. Sveip til høyre til du hører "Knappen godta", og dobbelttrykk deretter skjermen for å sette inn bildet som ble tatt i dokumentet.

Obs!: Hvis du vil leses riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten. Som standard inn Word Mobile ikke et bilde på linje med teksten. Kontroller at bildet er på linje med teksten i dokumentet, sveip mot høyre til du hører "Bryt tekst-knappen, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Alternativene for Bryt tekst er nå tilgjengelig. Sveip til høyre til du hører "Av, på linje med tekst-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Se også

Bruk en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å legge til bilder, grafikk og bilder i dokumentet. Du kan legge til bilder fra datamaskinen eller enheten, eller fra en kilde på Internett eksempel Bing.com.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Internet Explorer som nettleser. Siden Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Sette inn et bilde fra datamaskinen

Følg disse trinnene for å sette et bilde som er på datamaskinen inn i dokumentet.

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at bildet skal vises i dokumentet.

 2. For å flytte fokus til båndet trykker du CTRL+F6 til du hører et fanenavn.

 3. Gå til Sett inn-fanen ved å trykke TAB-tasten og trykk så ENTER.

 4. Gå til Bilde-knappen ved å trykke TAB-tasten og trykk så ENTER. Velg fil som skal lastes opp-dialogboksen åpnes med fokus plassert i Filnavn-boksen.

  Obs!: Vanligvis når du setter inn et bilde, leter Word Online på datamaskinen etter de vanligste bildeformatene (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png og .wmf). Du kan imidlertid søke etter alle filformater. For å gjøre dette går du til Velg fil å laste opp-dialogboksen, trykker TAB-tasten for å gå til Bildefiler-boksen og velger Alle filer (*.*).

 5. Gjør noe av følgende:

  • Skriv inn navnet på et bilde du vil bruke, og trykk så ENTER.

  • Bla gjennom etter et bilde i en annen mappe ved å trykke SKIFT+TAB til du hører et mappenavn, og trykk så ENTER. Bruk TABULATOR-tasten og PILTASTENE for å bla gjennom mapper. Hvis du vil gå opp et nivå, trykker du CTRL+TILBAKE. For å gå til det første bildet i en mappe trykker du TAB-tasten. Når du høre navnet på det ønskede bildet, trykker du ENTER.

Sette inn et bilde fra nettet

Hvis du ikke har det perfekte bildet på datamaskinen, kan du søke på nettet.

Obs!: Når du bruker foto, bilder eller utklipp, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. For bilder kan lisensfilteret i Bing være til hjelp.

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil sette inn bildet i dokumentet.

 2. For å flytte fokus til båndet trykker du CTRL+F6 til du hører et fanenavn.

 3. Gå til Sett inn-fanen ved å trykke TAB-tasten og trykk så ENTER.

 4. Gå til Bilder på Internett-knappen, trykk TAB-tasten og trykk så ENTER. Sett inn bilder-dialogboksen åpnes. Du hører «Søk Bing» og fokus er plassert i boksen for Bing-bildesøk.

 5. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver av bildetypen du vil bruke, og trykk deretter ENTER. Søkeresultatene beskrives.

 6. For å sette inn det du vil bruke trykker du ENTER. (For å velge bildet kan du også trykke MELLOMROM, og for å gå til Sett inn-knappen trykker du TAB-tasten og så trykker du ENTER.)

Legg til alternativ tekst i et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til alternativ tekst på.

 2. Trykk Ctrl + F6 til du hører navnet på en kategori på båndet, trykker du TAB til du kommer til kategorien Format, og trykk deretter Enter.

 3. For å gå til Alternativ tekst-knappen trykker du TAB-tasten og deretter trykker du ENTER. Alternativ tekst-dialogboksen åpnes med fokus i Tittel-boksen. (I Skjermleser hører du «Bilde valgt».)

 4. Trykk på TAB til du kommer til Beskrivelse-boksen og skriv inn teksten du vil bruke.

 5. Trykk på TAB til du kommer til OK, og trykk deretter på MELLOMROM.

Se også

Bruk en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×