Bruk en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister med Word 2016

Bruk en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister med Word 2016

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister. Du kan også slå av eksisterende tekstlinjer i en liste, endre punktstil eller lage nestede lister.

Skjermlesere varierer i deres mulighet til å beskrive stilen til punkt eller tall som brukes for en liste. Du må kanskje justere innstillingene for detaljnivå i skjermleseren din. JAWS kan for eksempel identifisere de ti vanligste punkttegntypene.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer som lar deg skrive inn en punktliste eller nummerert liste.

Skrive inn en punktmerket eller nummerert liste

 1. Med denne metoden skriver du inn tekstlinjene først og bruke dem deretter som en liste.

 2. Skriv inn linjer med tekst for listen.

 3. Velg elementene for listen.

 4. Hvis det er en punktliste, trykker du på ALT+H og deretter på U. Hvis det er en nummerert liste, trykker du på ALT+H og deretter på N.

  I Skjermleser kan du høre en beskrivelse av den valgte punkt- eller nummerstilen.

 5. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, trykk PIL NED-tasten for å flytte til neste område med tekst.

Lage en liste ved å velge en punkt- eller tallstil fra båndet

 1. Med denne metoden bruker du først punkt- eller tallstilen først og skriver så deretter inn listeelementene.

 2. Hvis du vil skrive inn en punktliste, trykker du ALT+H og trykker deretter U for å åpne biblioteket med punktstiler. Hvis du vil skrive inn en nummerert liste, trykker du ALT+H og trykker deretter N for å åpne biblioteket med tallstiler.

 3. Trykk TAB-tasten for å gå gjennom de tilgjengelige stilene, og trykk deretter ENTER for å velge en.

 4. Skriv inn det første elementet i listen. Hvis du vil fortsette listen, trykker du ENTER.

 5. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, trykk PIL NED-tasten for å flytte til neste område med tekst.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

Slik lager du en nestet liste

 1. Velg elementet som skal komme foran nestede listen fra en eksisterende liste, og trykk ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 2. Gå til stedet i listen der du vil den nye listen skal begynne.

  Med markøren på begynnelsen av linjen for det nye elementet trykker du TAB-tasten. Word 2016 øker automatisk innrykket for elementet, og gjør det en del av en nestet liste eller liste innen den omkringliggende listen.

  Punkt- eller nummerstil for nytt listeelement er basert på stilen på det overordnede området. Du kan endre disse stilene til alle tilgjengelige punkt eller tall-stil. Lære hvordan, kan du se endre punkt eller tall-stil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Merk hele listen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • For å velge Punktmerking-knappen og åpne biblioteket, trykker du ALT+H, U.

  • For å velge Nummerering-knappen og åpne biblioteket, trykker du ALT+H, N.

 3. Trykk på en piltast for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene, som kan variere avhengig av hva du nylig har brukt mest. Trykk på ENTER for å velge en stil.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke Reduser innrykk -knappen og Øk innrykk-knappen.

 1. Merk hele listen

 2. Hvis du vil redusere innrykk eller flytte listen nærmere til margen, trykker du ALT+H og deretter A, O.

 3. For å øke innrykket eller flytte listen lenger bort fra margen, trykker du ALT + H og deretter A, I.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister. Med Word 2016 for Mac kan du gjøre eksisterende linjer med tekst om til en liste, endre punktstil og lage nestede lister. Alle disse listetypene lar deg fortsette listen automatisk, ved at du bare trykker på ENTER på slutten av en linje.

Du kan også stille inn Word slik at det oppretter punktlister eller nummererte lister automatisk når du skriver inn snarveien.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer som lar deg skrive inn en punktliste eller nummerert liste.

Opprette en punktliste mens du skriver

 1. Skriv inn * (stjerne) på begynnelsen av en ny linje, og deretter trykker du på MELLOMROM eller TAB. Et fylt, rundt punktmerke opprettes automatisk.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Opprette en nummerert liste mens du skriver

 1. Skriv inn 1. (tallet 1 etterfulgt av punktum) på begynnelsen av en ny linje, og deretter trykker du på MELLOMROM eller TAB. Et nummerert punktmerke opprettes automatisk.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Lag en liste ved å velge en punkt- eller tallstil på båndet

 1. Plasser markøren i begynnelsen av en ny liste.

 2. Gå til Hjem-fanen, trykk F6 til du hører et kategorinavn etterfulgt av "Du er på en tab...inside en fanegruppen." Bruk deretter pil høyre eller venstre til du hører: "I kategorien Hjem." Trykk mellomrom for å merke.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en punktliste, og velg en stil, trykk TAB til du hører: "Punktmerking, menyknappen." For å utvide menyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + M. Hvis du vil velge en Punktstil, trykk Pil ned, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom stilene. Stilene som er mottatt som du flytter.

  • Hvis du vil opprette en nummerert liste, og velg en stil, trykk TAB til du hører: "Nummerering, menyknappen." For å utvide menyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + M. Hvis du vil velge en nummerstil, trykk Pil ned, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom stilene. Stilene som er mottatt som du flytter.

  Trykk på MELLOMROM for å velge en stil.

 4. Listen opprettes, og fokus flyttes til dokumentet.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

Slik lager du en nestet liste

 1. Gå til slutten av elementet du vil starte nestede listen hvoretter i en eksisterende liste, og trykk Enter.

 2. Med markøren i begynnelsen av linjen for det nye elementet, trykker du Tab-tasten. Word øker innrykket for det elementet og gjør det automatisk en del av en nestet liste, eller liste i omkringliggende listen.

  Obs!: Punkt- eller nummerstilen for det nye elementet i listen er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil. Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, se Endre punkt- eller tallstil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Velg en liste eller et nestet liste.

  Tips!: Merk en bit med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Gå til Hjem-fanen, trykk F6 til du hører et kategorinavn etterfulgt av "Du er på en tab...inside en fanegruppen." Bruk deretter pil høyre eller venstre til du hører: "I kategorien Hjem." Trykk mellomrom for å merke.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en ny stil for Punktmerking, trykk TAB til du hører: "Punktmerking, menyknappen." For å utvide menyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + M. Trykk pil ned for å bla gjennom stilene, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom stilene.

  • Hvis du vil velge en ny stil for Nummerering, trykk TAB til du hører: "Nummerering, menyknappen." For å utvide menyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + M. Trykk pil ned for å bla gjennom stilene, og bruk deretter piltastene.

  Trykk på MELLOMROM for å velge en stil.

 4. Listestilen endres, og fokus flyttes til dokumentet.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke Reduser innrykk-knappen og Øk innrykk-knappen på båndet.

 1. Velg en liste eller et nestet liste.

 2. Gå til Hjem-fanen, trykk F6 til du hører et kategorinavn etterfulgt av "Du er på en tab...inside en fanegruppen." Bruk deretter pil høyre eller venstre til du hører: "I kategorien Hjem." Trykk mellomrom for å merke.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil redusere innrykk, eller Flytt listen nærmere til marg, trykk TAB til du hører: "Reduser innrykk-knappen."

  • Hvis du vil øke innrykk, eller flytte listen lenger bort fra margen, trykk TAB til du hører: "Øk innrykk-knappen."

  Trykk på MELLOMROM for å velge et alternativ.

 4. Trykk på F6 for å flytte fokus tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruke Word for iOS med VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser til å opprette punktmerkede eller nummererte lister på telefonen. Word for iOS lar deg endre eksisterende linjer med tekst i en liste, endre punktmerkingen og opprette nestede lister. Alle disse typer lister kan du fortsette listen automatisk, ved å trykke ENTER på slutten av en linje.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer for å legge til punktlister eller nummererte lister i dokumentet.

Skrive en punktmerket liste

 1. I redigeringsvisning, skriver du inn det første elementet i listen ved hjelp av den skjermtastaturet. Sveip mot høyre til du hører et tastatur-element for å gå til tastaturet.

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 2. Når du har skrevet, for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip mot venstre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "I kategorien Hjem."

 3. I kategorien Hjem, sveip høyre til du hører "Punktmerking, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen Punktmerking åpnes.

 4. Sveip ned én gang på punkt-menyen, og sveip deretter høyre for å gå gjennom de tilgjengelige punktstilene: fylt sirkel, Hult sirkel, heldekkende firkant, 4 small romber, hul pil eller merket. Du hører beskrivelser av punkt-stil ved å sveipe. Når du stilen du vil, dobbelttrykk for å merke den. Punktet er lagt til det valgte elementet og flytter fokus til kategorien Hjem.

 5. Hvis du vil lukke båndet, og Bytt til tastaturet, sveip høyre til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 6. Hvis du vil legge til et nytt listeelement, velger du Gå tilbake på den skjermtastaturet, og Skriv inn det nye elementet. For å velge returnere, sveip mot høyre til du hører «ENTER», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, gå til Gå tilbake-tasten og trykk skjermen. Du hører: "Ny linje." Gå tilbake til Gå tilbake-tasten og trykk skjermen. Fokuset flyttes under punktlisten.

Skrive inn en nummerert liste

 1. I redigeringsvisning, skriver du inn det første elementet i listen ved hjelp av den skjermtastaturet. Sveip mot høyre til du hører et tastatur-element for å gå til tastaturet.

 2. Når du har skrevet, for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip mot venstre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "I kategorien Hjem."

 3. I kategorien Hjem, sveip høyre til du hører "Nummerering knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen Nummerering åpnes.

 4. Sveip ned én gang på Nummerering-menyen, og sveip deretter høyre for å gå gjennom de tilgjengelige stilene nummerering: 1. 2. 3., 1)-2) 3), I. II. III., A. B. C.a) b) c), a. b. c. eller i. ii. iii. Du hører beskrivelser av nummerering stil ved å sveipe. Når du stilen du vil, dobbelttrykk for å merke den. Word for iOS starter en nummerert liste automatisk flyttes fokus til kategorien Hjem.

 5. Hvis du vil lukke båndet, og Bytt til tastaturet, sveip høyre til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 6. Hvis du vil legge til et nytt listeelement, velger du Gå tilbake på den skjermtastaturet, og Skriv inn det nye elementet. For å velge returnere, sveip mot høyre til du hører «ENTER», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, gå til Gå tilbake-tasten og trykk skjermen. Du hører: "Ny linje." Gå tilbake til Gå tilbake-tasten og trykk skjermen. Fokuset flyttes under den nummererte listen.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, kan du dra fingeren rundt skriveområdet til du hører listeelementet du vil endre til en nestet liste. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Sveip høyre med én finger til du hører "Øk innrykksplassering, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Word for iOS øker innrykket for det elementet og gjør det automatisk en del av en nestet liste.

 3. Legg til et annet nestede listeelement ved å flytte markøren til slutten av elementet ved å sveipe ned med én finger til du hører sist tegn, og velg deretter Gå tilbake på den skjermtastaturet, og Skriv inn det nye elementet.

Obs!: Punkt- eller nummerstil for nestede listeelementet er basert på stilen på det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til alle tilgjengelige punkt eller tall-stil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre punkt- eller nummerstil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Dra fingeren rundt skriveområdet til du hører et element i listenivå der du vil endre punkt eller nummerstil. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. For å lukke tastaturet, og gå til båndet, sveiper mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "I kategorien Hjem."

 3. I kategorien Hjem, gir sveip mot høyre med én finger til VoiceOver beskjed om at du har kommet knappen Punktmerking eller Nummerering. Dobbelttrykk for å åpne biblioteket.

  Tips!: Du kan kombinere en punktmerket liste med nestede nummererte lister, eller omvendt.

 4. Sveip ned én gang for å gå til alternativer, og til høyre til å bla gjennom stilene. VoiceOver gir stilene beskjed om når du flytter. Den valgte stilen angis som "valgt". Hvis du vil velge en stil, trykk skjermen.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke knappen Reduser innrykk og Øk innrykk.

 1. Dra fingeren rundt skriveområdet til du hører det første elementet i det første nivået i listen. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til innrykk til venstre, sveiper mot høyre til du hører "Reduser innrykk, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  • Hvis du vil legge til innrykk til høyre, sveip høyre til du hører "Øk innrykksplassering, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Når du velger et alternativ, legges innrykket til i listen.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister på telefonen. Word for Android lar deg endre eksisterende linjer med tekst i en liste, endre punktmerkingen og opprette nestede lister. Alle disse typer lister kan du fortsette listen automatisk, ved å trykke Enter på slutten av en linje.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer for å legge til punktlister eller nummererte lister i dokumentet.

Skrive en punktmerket liste

 1. I redigeringsvisning, skriver du inn det første elementet i listen ved hjelp av den skjermtastaturet.

  Obs!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Når du er på det ønskede elementet, løfter du fingeren for å velge det. Det er mulig du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. Dette er avhengig av innstillingene på enheten din.

 2. Når du har skrevet, for å lukke tastaturet, og gå til båndet, dra fingeren over tastaturet til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Hjem-fanen åpnes, og du hører: "Fanen menyen home valgt."

 3. I kategorien Hjem, sveip mot høyre til du hører "Punkt-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen Punktmerking åpnes.

 4. Sveip høyre for å gå gjennom de tilgjengelige punktstilene punkt-menyen: fylt sirkel, Hult sirkel, heldekkende firkant, 4 small romber, hul pil eller merket. Du hører beskrivelser av punkt-stil ved å sveipe. Når du stilen du vil, dobbelttrykk for å merke den. Punktet er lagt til det valgte elementet.

 5. Hvis du vil lukke båndet, og Bytt til tastaturet, sveip mot høyre til du hører "Checked, flere alternativer, byttingen," og dobbelttrykker skjermen.

 6. Hvis du vil legge til et nytt listeelement, velger du Skriv inn på den skjermtastaturet, og Skriv inn det nye elementet. Hvis du vil velge skriver, drar du fingeren på tastaturet til du hører "Enter," og løft den (og dobbelttrykker om nødvendig).

 7. Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, velger du ENTER to ganger.

Skrive inn en nummerert liste

 1. I redigeringsvisning, skriver du inn det første elementet i listen ved hjelp av den skjermtastaturet.

 2. Når du har skrevet, for å lukke tastaturet, og gå til båndet, dra fingeren over tastaturet til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Hjem-fanen åpnes, og du hører: "Fanen menyen home valgt."

 3. I kategorien Hjem, sveip mot høyre til du hører "Nummerering menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen Nummerering åpnes.

 4. Sveip høyre for å gå gjennom de tilgjengelige nummerering stilene i menyen Nummerering: 1. 2. 3., 1)-2) 3), I. II. III., A. B. C.a) b) c), a. b. c. eller i. ii. iii. Du hører beskrivelser av nummerering stil ved å sveipe. Når du stilen du vil, dobbelttrykk for å merke den. Word for Android starter en nummerert liste automatisk.

 5. Hvis du vil lukke båndet, og Bytt til tastaturet, sveip mot høyre til du hører "Checked, flere alternativer, byttingen," og dobbelttrykker skjermen.

 6. Hvis du vil legge til et nytt listeelement, velger du Skriv inn på den skjermtastaturet, og Skriv inn det nye elementet. Hvis du vil velge skriver, drar du fingeren på tastaturet til du hører "Enter," og løft den (og dobbelttrykker om nødvendig).

 7. Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, velger du ENTER to ganger.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, kan du dra fingeren rundt skriveområdet til du hører listeelementet du vil endre til en nestet liste. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Sveip høyre med én finger til du hører "Øk innrykk, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Word for Android øker innrykket for det elementet og gjør det automatisk en del av en nestet liste.

 3. Hvis du vil legge til et annet nestede listeelement, velger du Skriv inn på den skjermtastaturet, og Skriv inn det nye elementet.

Obs!: Punkt- eller nummerstil for nestede listeelementet er basert på stilen på det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til alle tilgjengelige punkt eller tall-stil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre punkt- eller nummerstil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Dra fingeren rundt skriveområdet til du hører et element i listenivå der du vil endre punkt eller nummerstil. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det. TalkBack gir beskjed om nivået for et element som: "Nivået < nivå tall >, < Elementtekst >."

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet dra fingeren over tastaturet til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Hjem-fanen åpnes, og du hører: "Fanen menyen home valgt."

 3. I kategorien Hjem, gir sveip mot høyre med én finger til TalkBack beskjed om at du har kommet knappen Punktmerking eller Nummerering. Dobbelttrykk for å åpne biblioteket.

  Tips!: Du kan kombinere en punktmerket liste med nestede nummererte lister, eller omvendt.

 4. Sveip mot høyre til å bla gjennom stilene. TalkBack av gir beskjed om stilene som du flytter. Den valgte stilen angis som "valgt". Hvis du vil velge en stil, trykk skjermen.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke knappen Reduser innrykk og Øk innrykk.

 1. Dra fingeren rundt skriveområdet til du hører det første elementet i det første nivået i listen. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det. TalkBack gir beskjed om det første elementet i det første nivået i listen som: "1 av (...) på nivå 1, < Elementtekst >."

 2. Gjør ett av følgende:

  • For å legge til innrykk til venstre, sveip mot høyre til du hører "Reduser innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • For å legge til innrykk til høyre, sveip mot høyre til du hører "Øk innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Når du velger et alternativ, legges innrykket til i listen.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows skjermleseren, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister på telefonen. Word Mobile lar deg endre eksisterende linjer med tekst i en liste, endre punktmerkingen og opprette nestede lister. Alle disse typer lister kan du fortsette listen automatisk, ved å trykke Enter på slutten av en linje.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha berøringsfunksjoner i Word Mobile, går du til Kommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser-tastatur.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer for å legge til punktlister eller nummererte lister i dokumentet.

Skrive inn en punktmerket liste

 1. Skriv inn den første tekstlinjen for listen.

 2. I Word Mobile-dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip til venstre eller høyre for å bla deg frem til tekstlinjen du vil endre til en punktliste. Trippeltrykk skjermen for å merke linjen.

 3. I dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 4. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Punktmerking-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre med én finger til du hører: Flere alternativer-knappen. Skjult. Dobbelttrykk for å utvide. Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: «Hjem. Knappen er skjult.»

 6. I menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Punktmerking-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 7. Sveip til høyre for å gå gjennom de tilgjengelige punktstilene: heldekkende sirkel, hul sirkel, heldekkende firkant, 4 små romber, hul pil eller merke. Du hører punktstilbeskrivelsen mens du sveiper. Dobbelttrykk for å velge den.

 8. Hvis du vil legge til et nytt punkt, sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen. Utvidet. Dobbelttrykk for å skjule.» Dobbelttrykk for å skjule Flere alternativer. Trykk på tastaturet, og sveip til høyre eller venstre til du hører «Enter». Dobbelttrykk skjermen.

 9. Dobbelttrykk Enter to ganger for å stoppe oppretting av listen.

Skrive inn en nummerert liste

 1. Skriv inn den første tekstlinjen for listen.

 2. I Word Mobile-dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip til venstre eller høyre for å bla deg frem til tekstlinjen du vil endre til en punktliste. Trippeltrykk skjermen for å merke linjen.

 3. I dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 4. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Nummerering-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre med én finger til du hører: Flere alternativer-knappen. Skjult. Dobbelttrykk for å utvide. Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: «Hjem. Knappen er skjult.»

 6. I menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Nummerering-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 7. Sveip til høyre for å gå gjennom de tilgjengelige nummereringsstilene: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III. , A. B. C., a) b) c), a. b. c. eller i. ii. iii. Du hører nummereringsstilbeskrivelsen mens du sveiper. Dobbelttrykk for å velge den.

 8. Hvis du vil legge til et nytt punkt, sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen. Utvidet. Dobbelttrykk for å skjule.» Dobbelttrykk for å skjule Flere alternativer. Trykk på tastaturet, og sveip til høyre eller venstre til du hører «Enter». Dobbelttrykk skjermen.

 9. Dobbelttrykk Enter to ganger for å stoppe oppretting av listen.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, kontrollerer du at du er i skriveområdet i dokumentet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip til venstre eller høyre for å bla deg frem til listeelementet du vil endre til en nestet liste. Trippeltrykk skjermen for å merke elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 3. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Øk innrykk-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

  Elementet er nå en del av en nestet liste.

 4. Hvis du vil gå tilbake til et høyere listenivå, sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.» Sveip til høyre med én finger til du hører: «Reduser innrykk-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. I dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip mot høyre eller venstre i listenivået for å bla til et listeelement som du vil du vil endre punkt- eller nummereringsstilen for. Trippeltrykk skjermen for å merke elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 3. Sveip til høyre med én finger til du hører: Flere alternativer-knappen. Skjult. Dobbelttrykk for å utvide. Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: «Hjem. Knappen er skjult.»

 4. Sveip mot høyre med én finger til Skjermleser sier at du har kommet til knappen Punktmerking eller Nummerering. Dobbelttrykk for å åpne biblioteket, og sveip mot høyre for å velge den nye stilen.

  Du kan kombinere en punktmerket liste med nestede nummererte lister, eller omvendt.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke knappen Reduser innrykk og Øk innrykk.

 1. I dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip mot høyre eller venstre for å bla til listeelementet der du vil endre justeringen. Trippeltrykk skjermen for å merke elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 3. Sveip mot høyre med én finger til Skjermleser sier at du har kommet til knappen Øk innrykk eller Reduser innrykk. Deretter dobbelttrykker du den.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word Online med Skjermleser, innebygde Windows skjermleseren, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister i dokumentet. Word Online lar deg endre eksisterende linjer med tekst i en liste, endre punktmerkingen og opprette nestede lister. Alle disse typer lister kan du fortsette listen automatisk, bare ved å trykke Enter på slutten av en linje.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer som lar deg skrive inn en punktliste eller nummerert liste.

Opprette en punktliste mens du skriver

 1. I begynnelsen av en ny linje, Skriv inn * (stjerne), og trykk deretter mellomrom. Det opprettes automatisk en fylt runde punkter.

 2. Skriv inn teksten du vil bruke for det første elementet.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, trykker du Enter to ganger.

Opprette en nummerert liste mens du skriver

 1. I begynnelsen av en ny linje, skriver du inn 1. (tallet 1 etterfulgt av et punktum), og trykk deretter mellomrom. Det opprettes automatisk en nummerert punkt.

 2. Skriv inn teksten du vil bruke for det første elementet.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, trykker du Enter to ganger.

Lag en liste ved å velge en punkt- eller tallstil på båndet

 1. Plasser markøren i begynnelsen av en ny liste ved hjelp av piltastene.

 2. Hvis du vil gå til kategorien Hjem, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Merket, < kategorinavnet >-fanen, vare,", og trykk deretter Alt + H.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en punktliste, og velg en stil, trykk TAB til du hører: "punktmerking, knappen er skjult." Hvis du vil vise Punkttegnbibliotek, trykker du Alt + Pil ned-pil. Trykk Tab for å bla gjennom stilene. Stilene som er mottatt som du flytter.

  • Hvis du vil opprette en nummerert liste, og velg en stil, trykker du på Tab til du hører: "Nummerering, knappen er skjult." Hvis du vil vise Nummerering biblioteket, trykker du Alt + Pil ned-pil. Trykk Tab for å bla gjennom stilene. Stilene som er mottatt som du flytter.

  Hvis du vil velge en stil, trykker du Enter.

 4. Listen er opprettet med den valgte stilen og flyttes fokus til dokumentområdet.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

Slik lager du en nestet liste

 1. Bruk piltastene til å gå til slutten av elementet du vil starte nestede listen hvoretter i en eksisterende liste, og trykk Enter.

 2. Med markøren i begynnelsen av linjen for det nye elementet for å gå til kategorien Hjem, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Merket, < kategorinavnet >-fanen, vare," og deretter trykker du Alt + H.

 3. I kategorien Hjem, trykk TAB til du hører "Øk innrykk, knappen," og trykk deretter Enter. Word øker innrykket for det elementet og gjør det automatisk en del av en nestet liste eller en liste i den omkringliggende listen.

  Obs!: Punkt- eller nummerstil for nytt listeelement er basert på stilen på det overordnede området. Du kan endre disse stilene til alle tilgjengelige punktmerkingen eller nummereringen. Lære hvordan, kan du se endre punkt eller tall-stil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Velg en liste eller et nestet liste.

  Tips!: Merk en bit med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Hvis du vil gå til kategorien Hjem, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Merket, < kategorinavnet >-fanen, vare,", og trykk deretter Alt + H.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en punktliste, og velg en stil, trykk TAB til du hører: "punktmerking, knappen er skjult." Hvis du vil vise Punkttegnbibliotek, trykker du Alt + Pil ned-pil. Trykk Tab for å bla gjennom stilene. Stilene som er mottatt når du flytter, og den valgte stilen angis som "valgt".

  • Hvis du vil velge en ny stil for Nummerering, trykk TAB til du hører: "Nummerering, knappen er skjult." Hvis du vil vise Nummerering biblioteket, trykker du Alt + Pil ned-pil. Trykk Tab for å bla gjennom stilene. Stilene som er mottatt når du flytter, og den valgte stilen angis som "valgt".

  Hvis du vil velge en stil, trykker du Enter.

 4. Listestilen endres, og fokus flyttes til dokumentet.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke Reduser innrykk-knappen og Øk innrykk-knappen på båndet.

 1. Velg en liste eller et nestet liste.

 2. Hvis du vil gå til kategorien Hjem, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Merket, < kategorinavnet >-fanen, vare,", og trykk deretter Alt + H.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil redusere innrykk, eller Flytt listen nærmere til marg, trykk TAB til du hører: "Reduser innrykk, knappen".

  • Hvis du vil øke innrykk, eller flytte listen lenger bort fra margen, trykk TAB til du hører: "Øk innrykk, knappen".

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Hvis du vil flytte fokus tilbake til dokumentet, trykker du Ctrl + F6.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×