Bruk en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister med Word 2016

Bruk en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister med Word 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister. Du kan også slå av eksisterende tekstlinjer i en liste, endre punktstil eller lage nestede lister.

Skjermlesere varierer i deres mulighet til å beskrive stilen til punkt eller tall som brukes for en liste. Du må kanskje justere innstillingene for detaljnivå i skjermleseren din. JAWS kan for eksempel identifisere de ti vanligste punkttegntypene.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer som lar deg skrive inn en punktliste eller nummerert liste.

Skrive inn en punktmerket eller nummerert liste

 1. Med denne metoden skriver du inn tekstlinjene først og bruke dem deretter som en liste.

 2. Skriv inn linjer med tekst for listen.

 3. Velg elementene for listen.

 4. Hvis det er en punktliste, trykker du på ALT+H og deretter på U. Hvis det er en nummerert liste, trykker du på ALT+H og deretter på N.

  I Skjermleser kan du høre en beskrivelse av den valgte punkt- eller nummerstilen.

 5. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, trykk PIL NED-tasten for å flytte til neste område med tekst.

Lage en liste ved å velge en punkt- eller tallstil fra båndet

 1. Med denne metoden bruker du først punkt- eller tallstilen først og skriver så deretter inn listeelementene.

 2. Hvis du vil skrive inn en punktliste, trykker du ALT+H og trykker deretter U for å åpne biblioteket med punktstiler. Hvis du vil skrive inn en nummerert liste, trykker du ALT+H og trykker deretter N for å åpne biblioteket med tallstiler.

 3. Trykk TAB-tasten for å gå gjennom de tilgjengelige stilene, og trykk deretter ENTER for å velge en.

 4. Skriv inn det første elementet i listen. Hvis du vil fortsette listen, trykker du ENTER.

 5. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, trykk PIL NED-tasten for å flytte til neste område med tekst.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel sekundær punktmerking i en punktliste eller disposisjonsstil-nummerering i en nummerert liste.

Slik lager du en nestet liste

 1. Velg elementet som skal komme foran nestede listen fra en eksisterende liste, og trykk ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 2. Gå til stedet i listen der du vil den nye listen skal begynne.

  Med markøren på begynnelsen av linjen for det nye elementet trykker du TAB-tasten. Word 2016 øker automatisk innrykket for elementet, og gjør det en del av en nestet liste eller liste innen den omkringliggende listen.

  Punkt- eller nummerstilen for det nye elementet i listen er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil. Hvis du vil finne ut hvordan, se Endre punkt- eller tallstil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Merk hele listen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • For å velge Punktmerking-knappen og åpne biblioteket, trykker du ALT+H, U.

  • For å velge Nummerering-knappen og åpne biblioteket, trykker du ALT+H, N.

 3. Trykk på en piltast for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene, som kan variere avhengig av hva du nylig har brukt mest. Trykk på ENTER for å velge en stil.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke Reduser innrykk -knappen og Øk innrykk-knappen.

 1. Merk hele listen

 2. Hvis du vil redusere innrykk eller flytte listen nærmere til margen, trykker du ALT+H og deretter A, O.

 3. For å øke innrykket eller flytte listen lenger bort fra margen, trykker du ALT + H og deretter A, I.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til eller redigere tekst i et dokument i Word 2016

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word 2016

Hurtigtaster i Microsoft Word 2016 for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å opprette punktmerkede eller nummererte lister. Med Word 2016 for Mac kan du gjøre eksisterende linjer med tekst om til en liste, endre punktstil og lage nestede lister. Alle disse listetypene lar deg fortsette listen automatisk, ved at du bare trykker på ENTER på slutten av en linje.

Du kan også stille inn Word slik at det oppretter punktlister eller nummererte lister automatisk når du skriver inn snarveien.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer som lar deg skrive inn en punktliste eller nummerert liste.

Opprette en punktliste mens du skriver

 1. Skriv inn * (stjerne) på begynnelsen av en ny linje, og deretter trykker du på MELLOMROM eller TAB. Et fylt, rundt punktmerke opprettes automatisk.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Opprette en nummerert liste mens du skriver

 1. Skriv inn 1. (tallet 1 etterfulgt av punktum) på begynnelsen av en ny linje, og deretter trykker du på MELLOMROM eller TAB. Et nummerert punktmerke opprettes automatisk.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Lag en liste ved å velge en punkt- eller tallstil på båndet

 1. Plasser markøren i begynnelsen av en ny liste.

 2. Hvis du vil gå til Hjem-fanen, trykker du på F6 til du hører et fanenavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Hjem-fane.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil opprette en punktliste og velge en stil, trykker du på TAB til du hører: «Punktmerking, menyknapp». Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på PIL NED for å velge en punktstil, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom stilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

  • Hvis du vil opprette en nummerert liste og velge en stil, trykker du på TAB til du hører: «Nummerering, menyknapp». Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på PIL NED for å velge en nummereringsstil, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom stilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

  Trykk på MELLOMROM for å velge en stil.

 4. Listen opprettes, og fokus flyttes til dokumentet.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel sekundær punktmerking i en punktliste eller disposisjonsstil-nummerering i en nummerert liste.

Slik lager du en nestet liste

 1. Gå til slutten av elementet der du vil starte den nestede listen i en eksisterende liste, og trykker deretter på ENTER.

 2. Trykk på TAB med markøren på begynnelsen av linjen for det nye elementet. Word øker automatisk innrykket for elementet, og gjør det en del av en nestet liste eller liste innen den omkringliggende listen.

  Obs!: Punkt- eller nummerstilen for det nye elementet i listen er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil. Hvis du vil finne ut hvordan du gjør dette, se Endre punkt- eller tallstil.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Velg en liste eller et nestet liste.

  Tips!: Merk en bit med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Hvis du vil gå til Hjem-fanen, trykker du på F6 til du hører et fanenavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Hjem-fane.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil velge en ny Punktmerking-stil, trykker du på TAB til du hører: «Punktmerking, menyknapp». Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på PIL NED og deretter de andre piltastene for å bla gjennom stiler.

  • Hvis du vil velge en ny Nummerering-stil, trykker du på TAB til du hører: «Nummerering, menyknapp». Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på PIL NED og deretter de andre piltastene for å bla gjennom stiler.

  Trykk på MELLOMROM for å velge en stil.

 4. Listestilen endres, og fokus flyttes til dokumentet.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke Reduser innrykk-knappen og Øk innrykk-knappen på båndet.

 1. Velg en liste eller et nestet liste.

 2. Hvis du vil gå til Hjem-fanen, trykker du på F6 til du hører et fanenavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Hjem-fane.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil redusere innrykk eller flytte listen nærmere til margen, trykker du på TAB til du hører: «Reduser innrykk-knapp».

  • Hvis du vil øke innrykk eller flytte listen lenger unna margen, trykker du på TAB til du hører: «Øk innrykk-knapp».

  Trykk på MELLOMROM for å velge et alternativ.

 4. Trykk på F6 for å flytte fokus tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster for Word 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette punktlister eller nummererte lister på telefonen. Med Word Mobile kan du gjøre eksisterende linjer med tekst om til en liste, endre punktstil og lage nestede lister. Alle disse listetypene lar deg fortsette listen automatisk, ved at du bare trykker på ENTER på slutten av en linje.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

Det finnes flere alternativer for å legge til punktlister eller nummererte lister i dokumentet.

Skrive inn en punktmerket liste

 1. Skriv inn den første tekstlinjen for listen.

 2. I Word Mobile-dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip til venstre eller høyre for å bla deg frem til tekstlinjen du vil endre til en punktliste. Trippeltrykk skjermen for å merke linjen.

 3. I dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 4. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Punktmerking-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre med én finger til du hører: Flere alternativer-knappen. Skjult. Dobbelttrykk for å utvide. Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: «Hjem. Knappen er skjult.»

 6. I menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Punktmerking-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 7. Sveip til høyre for å gå gjennom de tilgjengelige punktstilene: heldekkende sirkel, hul sirkel, heldekkende firkant, 4 små romber, hul pil eller merke. Du hører punktstilbeskrivelsen mens du sveiper. Dobbelttrykk for å velge den.

 8. Hvis du vil legge til et nytt punkt, sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen. Utvidet. Dobbelttrykk for å skjule.» Dobbelttrykk for å skjule Flere alternativer. Trykk på tastaturet, og sveip til høyre eller venstre til du hører «Enter». Dobbelttrykk skjermen.

 9. Dobbelttrykk Enter to ganger for å stoppe oppretting av listen.

Skrive inn en nummerert liste

 1. Skriv inn den første tekstlinjen for listen.

 2. I Word Mobile-dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip til venstre eller høyre for å bla deg frem til tekstlinjen du vil endre til en punktliste. Trippeltrykk skjermen for å merke linjen.

 3. I dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 4. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Nummerering-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre med én finger til du hører: Flere alternativer-knappen. Skjult. Dobbelttrykk for å utvide. Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: «Hjem. Knappen er skjult.»

 6. I menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Nummerering-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

 7. Sveip til høyre for å gå gjennom de tilgjengelige nummereringsstilene: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III. , A. B. C., a) b) c), a. b. c. eller i. ii. iii. Du hører nummereringsstilbeskrivelsen mens du sveiper. Dobbelttrykk for å velge den.

 8. Hvis du vil legge til et nytt punkt, sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen. Utvidet. Dobbelttrykk for å skjule.» Dobbelttrykk for å skjule Flere alternativer. Trykk på tastaturet, og sveip til høyre eller venstre til du hører «Enter». Dobbelttrykk skjermen.

 9. Dobbelttrykk Enter to ganger for å stoppe oppretting av listen.

Lage en nestet liste i en liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel sekundær punktmerking i en punktliste eller disposisjonsstil-nummerering i en nummerert liste.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, kontrollerer du at du er i skriveområdet i dokumentet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip til venstre eller høyre for å bla deg frem til listeelementet du vil endre til en nestet liste. Trippeltrykk skjermen for å merke elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 3. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Øk innrykk-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

  Elementet er nå en del av en nestet liste.

 4. Hvis du vil gå tilbake til et høyere listenivå, sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.» Sveip til høyre med én finger til du hører: «Reduser innrykk-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. I dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip mot høyre eller venstre i listenivået for å bla til et listeelement som du vil du vil endre punkt- eller nummereringsstilen for. Trippeltrykk skjermen for å merke elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 3. Sveip til høyre med én finger til du hører: Flere alternativer-knappen. Skjult. Dobbelttrykk for å utvide. Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: «Hjem. Knappen er skjult.»

 4. Sveip mot høyre med én finger til Skjermleser sier at du har kommet til knappen Punktmerking eller Nummerering. Dobbelttrykk for å åpne biblioteket, og sveip mot høyre for å velge den nye stilen.

  Du kan kombinere en punktmerket liste med nestede nummererte lister, eller omvendt.

Endre justeringen av en liste

Hvis du vil endre justeringen av en liste med tanke på margen, kan du bruke knappen Reduser innrykk og Øk innrykk.

 1. I dokumentet kontrollerer du at du er i skriveområdet. Dra fingeren til du hører: «Redigerbar tekst. Dobbelttrykk for å redigere.» Sveip oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Linjer.» Sveip mot høyre eller venstre for å bla til listeelementet der du vil endre justeringen. Trippeltrykk skjermen for å merke elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 3. Sveip mot høyre med én finger til Skjermleser sier at du har kommet til knappen Øk innrykk eller Reduser innrykk. Deretter dobbelttrykker du den.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×