Bruk en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruk en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Project 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, for å gjøre de grunnleggende oppgavene. Du kan også bruke skjermleseren JAWS. Du kan opprette et nytt prosjekt, legge til oppgaver, tildele ressurser, skrive ut prosjekt og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Project 2016.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne Project 2016 og opprette et tomt prosjekt

Å starte et nytt prosjekt i Project 2016 er enkelt.

 1. Trykk på Windows-logotasten. Du hører: «Søkeboks, redigerer.» Med JAWS hører du: «Cortana.»

 2. Skriv inn de første bokstavene i Project 2016, til du hører «Project 2016 – skrivebordsprogrammet.»

  Tips!: Å skrive inn «Pr» er vanligvis nok til å finne den riktige appen.

 3. Trykk på ENTER for å åpne Project 2016. Det åpnes en liste over nylig brukte prosjekter og prosjektmaler. Du hører: «Tomt prosjekt-knapp.»

 4. Hvis du vil opprette et nytt prosjekt, trykker du på MELLOMROM.

Legge til oppgaver og tilordne ressurser

Det nye prosjektet åpnes i Gantt-diagram-visningen, som er den enkleste visningen å arbeide med.

 1. Når du åpner et tomt prosjekt, er fokuset øverst i det venstre hjørnet av diagrammet. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Kolonneoverskrift, Oppgavenavn, valgt», og skriv deretter inn navnet på den første oppgaven. Med JAWS hører du: «Oppgavenavn, tom.»

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Kolonneoverskrift, Ressursnavn, kombinasjonsboks, valgt», og skriv deretter inn navnet på ressursen som du vil skal håndtere oppgaven. Med JAWS hører du: «Ressursnavn, tom.»

  Tips!: Ressursnavnet er vanligvis navnet på en person eller en gruppe, men du kan selv velge navn.

 3. Trykk på ENTER for å fullføre og legge til oppgaven. Fokuset flyttes til den neste raden i Ressursnavn-kolonnen.

 4. Trykk på PIL VENSTRE til du hører «Kolonneoverskrift, Oppgavenavn, valgt» for å legge til en annen oppgave, og skriv deretter inn navnet på oppgaven. Med JAWS hører du: «Oppgavenavn, tom.»

 5. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Kolonneoverskrift, Ressursnavn, valgt» for å legge til en ressurs til oppgaven, skriv deretter inn navnet på ressursen og trykk avslutningsvis på ENTER. Med JAWS hører du: «Ressursnavn, tom.»

  Tips!: Hvis du vil legge til en ressurs du allerede har brukt på en tidligere rad, trenger du bare å skrive inn de første bokstavene i navnet for at Project 2016 skal foreslå den. Når du trykker på ENTER, blir det foreslåtte navnet alltid fullført.

 6. Gjenta disse trinnene til du har lagt til alle oppgavene og tilordnet ressurser til dem.

Planlegge oppgaver i Ressursplanlegger-visningen

Du kan bruke Ressursplanlegger-visningen for å planlegge oppgavene du har angitt.

Obs!: JAWS gjengir ikke ressurs- eller oppgavenavn riktig i Ressursplanlegger-visningen, så du bør bruke Skjermleser til å planlegge oppgavene.

 1. For å endre til Ressursplanlegger-visning, trykker du på ALT+H, G og deretter P. Du hører: «Ressursplanlegger, visning.»

 2. Trykk på PIL NED for å høre navnet på den første ressursen. Du kan bruke tastene PIL OPP og PIL NED for å navigere mellom ressursene.

 3. Trykk på PIL HØYRE for å gå til oppgavene som er tilordnet til ressursen som er valgt. Du hører oppgavens navn, etterfulgt av «Ikke-planlagt oppgave.» Hvis ressursen har flere oppgaver som er tilordnet, bruker du piltastene til høyre og venstre for å navigere mellom dem.

 4. Trykk på SKIFT+F2 for å åpne Aktivitetsinformasjon-vinduet for den valgte oppgaven.

 5. Trykk på TAB til du hører «Start, redigerbar, rediger», og trykk på ALT+PIL NED for å åpne datovelgeren.

 6. Trykk på T for å angi dagens dato som startdatoen, eller bruk piltastene til å finne riktig dato. Trykk på MELLOMROM for å bekrefte det merkede området. Skjermleser leser opp den valgte datoen.

 7. Trykk på TAB til du hører «Ferdig, redigerbar, rediger», og trykk på ALT+PIL NED for å åpne datovelgeren.

 8. Trykk på T for å angi dagens dato som sluttdatoen, eller bruk piltastene til å finne riktig dato. Trykk på MELLOMROM for å bekrefte det merkede området. Skjermleser leser opp den valgte datoen.

 9. Trykk på ENTER for å fullføre og redigere oppgaven. Skjermleser leser opp ressursnavnet, oppgavenavnet og start- og sluttdatoene du nettopp valgte.

  Tips!: Hvis du utilsiktet planlegger oppgaver som overlapper hverandre, hører du «Overallokert.» Trykk på SKIFT+F2 igjen, og planlegg oppgaven på nytt.

 10. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for alle ikke-planlagte oppgaver.

Tips!: Trykk på ALT+H, G og deretter G for å gå tilbake til Gantt-diagram-visningen.

Lagre et prosjekt

Du kan lagre prosjektet på din egen datamaskin eller i en delt nettverksplassering.

Obs!: JAWS gjengir ikke lagrede plasseringer riktig, så du bør bruke Skjermleser til å lagre prosjektet den første gangen.

 1. Trykk på ALT+F. Du hører: «Backstage-visning, valgt.» Med JAWS hører du: «Informasjonfane.»

 2. Trykk på A, og trykk deretter på en annen tast – avhengig av hvor du vil lagre prosjektet:

  • Trykk på N for å synkronisere prosjektet med SharePoint.

  • Trykk på S for å lagre prosjektet på OneDrive- eller SharePoint-nettstedet, eller trykk på K for å logge deg på OneDrive.

  • Trykk på C for å lagre prosjektet på datamaskinen.

 3. Trykk på MELLOMROM to ganger for å bekrefte lagringsstedet, deretter bruker du PIL OPP og PIL NED for å velge nøyaktig hvor i den valgte plasseringen prosjektet skal lagres – for eksempel hvilken mappe på datamaskinen du vil bruke. Når du finner det riktige alternativet, trykker du på ENTER.

 4. Skriv inn filnavnet du vil bruke.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Lagre-knapp», og trykk deretter på ENTER for å lagre filen. Med JAWS hører du: «Avslutter menyer, Lagre-knappen.»

Tips!: Når du har lagret prosjektet én gang, kan du raskt lagre endringer i det ved å trykke på CTRL+S.

Skrive ut et prosjekt

Du må kanskje skrive ut prosjekt-diagrammet for å vise det til noen.

 1. Trykk på ALT+F. Du hører: «Backstage-visning, valgt.» Med JAWS hører du: «Informasjonfane.»

 2. Trykk på P, og trykk deretter på I for å åpne dialogboksen Skrivervalg. Du hører: «Hvilken skriver.»

 3. Bruk deretter PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom de tilgjengelige skriverne. Når du finner det riktige alternativet, trykker du på MELLOMROM for å velge skriveren.

 4. Trykk på ALT+P, og trykk deretter på P for å skrive ut prosjektet.

Se også

Bruk en skjermleser vil vise eller redigere et eksisterende prosjekt i Project 2016

Hurtigtaster for Project 2016

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruk Project Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å opprette et nytt prosjekt, legge til aktiviteter, tildeler ressurser, skrive ut prosjektet og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Project Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som i nettleseren. Ettersom Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra dem i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke Ctrl + F6 i stedet for F6 for å hoppe og kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og Ctrl + O (åpne) bruke nettleseren – ikke Project Online.

I dette emnet

Åpne Project Online og opprette et prosjekt

 1. Gå til portal.office.com eller login.microsoftonline.com i nettleseren og Logg på kontoen din Office 365.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du logger deg Project Online, kan du se logge på Project Online.

 2. Hvis du vil åpne Project Online appen, trykk TAB til du hører "Project kobling", og trykk deretter Enter. Project åpnes på hjemmesiden.

 3. Hvis du vil opprette et prosjekt i Hjem-siden, trykk kategorien viktige til du hører "Tabell, opprette eller importere prosjekter", og trykk deretter Enter. Opprett et nytt prosjekt-siden åpnes, og du hører: "Virksomhetsprosjekt, for når du vil ha mer kontroll over prosjektet."

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et Virksomhetsprosjekt, trykk TAB til du hører "Deretter koble", og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil opprette en Sharepoint-aktivitetslisten, trykker du Skift + Tab til du hører "Sharepoint-aktivitetslisten, for når du vil at alle skal kunne opprette og redigere aktiviteter,", og trykk deretter Enter. Trykk deretter TAB til du hører "Neste, kobling," og trykk deretter Enter.

  Obs!: Hvis du vil lære mer om hvert prosjekt, kan du se opprette et prosjekt i Project Web App.

 5. Skriv inn prosjektnavnet eller andre detaljer (Hvis nødvendig). Hvis du vil flytte mellom felt Trykk TAB eller SKIFT + kategorien annonserer Skjermleser feltets beskrivelse som du flytter.

 6. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører "Fullfør, kobling," og trykk deretter Enter.

Åpne et eksisterende prosjekt

Åpne et eksisterende prosjekt fra Prosjektsenteret til å redigere den og, for eksempel legge til nye aktiviteter.

 1. Project Online hjemmesiden, til å åpne Prosjektsenter, trykker du Tab nøkkel til du hører "prosjekter koblingen," og trykk deretter Enter.

 2. Trykk TAB til du hører prosjektet du vil åpne, og trykk deretter Enter for å velge, i Prosjektsenteret. Skjermleser gir beskjed om prosjektene som: "< prosjektnavn > Åpne på menyen."

 3. Når du har valgt prosjektet, trykker du Ctrl + F6. Du hører: "Bla gjennom-fanen 1 av 2."

 4. For å åpne prosjektet, trykker du TAB til du hører «Åpne, knappen», og trykk deretter mellomrom. Trykk TAB til du hører "i leseren for redigering, knappen", og trykk mellomrom.

  Project-siden åpnes.

Legge til oppgaver og tilordne ressurser

En av de første trinnene for å administrere et prosjekt er å legge til oppgaver som får prosjektet ferdig. Listen over oppgaver kan bestå av bare en sjekkliste med ting som må blir gjort, eller det kan være litt mer involvert, med start- og sluttdatoer, relasjoner til andre aktiviteter og andre tilknyttede aktivitetsinformasjon.

Opprette en ny aktivitet i et Sharepoint-aktivitetslisteprosjekt

Legge til en enkel sjekkliste med oppgaver i et Sharepoint-oppgavelisteprosjekt.

 1. Åpne prosjektet for redigering i henhold til instruksjonene i Åpne et eksisterende prosjekt. Prosjekt Hjem-siden åpnes, og du hører: "Hjem < prosjektnavn >.

 2. project hjemmesiden, Trykk TAB til du hører "Legg til oppgave, kobling," og trykk deretter Enter.

 3. Flyttes fokus til Aktivitetsnavn-feltet, og du hører: "Navn nødvendige aktivitetsfelt." Skriv inn navnet på aktiviteten du vil bruke.

 4. Hvis du vil legge til en startdato, trykk TAB til du hører "Startdato, redigerer,", og Skriv inn datoen.

 5. Hvis du vil legge til en forfallsdato, trykk TAB til du hører "Forfallsdato, redigerer,", og Skriv inn datoen.

 6. Hvis du vil tilordne oppgaven til en ressurs, trykker du TAB til du hører "Tilordnet til, redigere,", og Skriv inn navnet på ressursen som fungerer på aktiviteten.

  Obs!: En liste over forslag vises mens du skriver. Hvis du vil velge et forslag fra listen, trykk TAB til du hører du forslaget du vil bruke, og trykk deretter Enter.

  Tips!: Ressursnavnet er vanligvis navnet på en person eller en gruppe, men du kan selv velge navn.

 7. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører "Lagre-knappen", og trykk deretter Enter.

  Aktiviteten er lagt til i oppgaver-listen, og fokuset flyttes til project startsiden.

Opprette en ny aktivitet et virksomhetsprosjekt

Hvis du har de nødvendige tillatelsene i Project Online, kan du enkelt opprette en ny aktivitet et virksomhetsprosjekt.

 1. Åpne Enterprise prosjektet for redigering i henhold til instruksjonene i Åpne et eksisterende prosjekt. Project tidsplan-siden åpnes, som viser alle gjeldende aktiviteter, og du hører: "Prosjekt detaljer, side, tidsplan."

 2. Hvis du vil opprette en ny oppgave, skriver du inn aktivitetsinformasjonen i den tomme raden nederst i oppgaver-listen.

 3. Hvis du vil legge til et navn på oppgaven i en tom rad, trykk TAB til du hører "Merket, redigerbar, kolonneoverskriften, Aktivitetsnavn," Trykk Enter, og skriv deretter inn navnet på aktiviteten.

 4. Hvis du vil angi varigheten for aktiviteten, trykk TAB til du hører "Merket, redigerbar, kolonneoverskriften, varighet," Trykk Enter, og skriv deretter varigheten.

 5. Hvis du vil angi startdatoen for oppgaven, trykk TAB til du hører "Merket, redigerbar, kolonneoverskriften, start" Trykk Enter, og skriv deretter hvilken dag.

 6. Hvis du vil angi sluttdatoen for aktiviteten, trykk TAB til du hører "Merket, redigerbar, kolonneoverskriften Fullfør," Trykk Skriv inn, og skriv deretter forfaller dagen.

 7. Hvis du vil tildele ressurser til aktiviteten, trykker du Tab-tasten til du hører "Merket, redigerbar, kolonneoverskriften ressursnavn," og deretter trykker du Alt + Pil ned pil for å bla gjennom ressurslisten. Hvis du vil velge en ressurs, trykker du mellomrom. Når du har valgt informasjonen du vil bruke, trykker du Enter.

  Obs!: Før du tildeler ressurser, kontroller at du har opprettet en gruppe. Hvis du vil lære hvordan du oppretter en gruppe i Project Online, kan du se bruke en skjermleser til å bygge en gruppe i Project.

 8. Hvis du vil velge mellom automatisk eller manuell planlegging av en aktivitet, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil planlegge aktiviteten manuelt, trykker du Ctrl + Skift + M.

  • Hvis du vil planlegge automatisk aktiviteten, trykker du Ctrl + Skift + A.

  Obs!: Hvis du vil lære mer om automatisk eller manuell planlegging av en aktivitet i Project Online, kan du referere til å velge mellom automatisk eller manuell planlegging av en aktivitet

 9. Når du har lagt til aktiviteten, lukke og sjekke inn prosjektet igjen, trykker du Ctrl + F6. Du hører: "Bla gjennom-fanen 1 av 5." Trykk TAB til du hører "Lukkeknappen", og trykk Enter. En dialogboks åpnes, og du hører "Lukk dialogboksen". Trykk Enter to ganger.

  Det flyttes fokuset til Prosjektsenteret.

Lagre og publisere et prosjekt

Når du har opprettet et virksomhetsprosjekt i Project Online, eller når du har gjort endringer i den, må du publisere prosjektet. Publisere prosjektet, blir den nyeste informasjonen tilgjengelig for andre, inkludert gruppemedlemmer som er tildelt til prosjektets aktiviteter. Du kan også lagre endringene uten å publisere dem slik at andre kan vise.

 1. Åpne Enterprise prosjektet for redigering i henhold til instruksjonene i Åpne et eksisterende prosjekt. Project tidsplan-siden åpnes.

 2. Trykk Ctrl + S for å lagre, når du har gjort endringer i prosjektet. Prosjektet er lagret, og du hører: «Lagre fullført.»

 3. Hvis du er klar til å publisere endringene, trykker du Ctrl + F6 til du hører: "Bla gjennom kategorien 1 av 5." Trykk TAB til du hører "Publiser, knappen," og trykk deretter Enter. Prosjektet er publisert.

Skrive ut et prosjekt

Du må kanskje skrive ut prosjektplanen fra et virksomhetsprosjekt til å vise den til noen.

 1. Åpne prosjektet Enterprise som beskrevet i Åpne et eksisterende prosjekt. Project tidsplan-siden åpnes.

 2. Hvis du vil skrive ut prosjektplanen, trykker du Ctrl + Skift + O. Dialogboksen Skriv ut åpnes. Du hører: "< prosjektnavn > Skriv ut-dialogboksen."

 3. Hvis du vil velge et utskriftsalternativ, trykk Enter, og bruk opp eller pil ned til du hører ønsket alternativ. Trykk Enter.

 4. Hvis du vil gå gjennom alternativene i dialogboksen, trykker du Tab-tasten. Utvide alternativet menyer, trykk Alt + Pil ned, pil, og foreta et valg, trykker du Enter.

 5. Hvis du vil skrive ut, trykker du Tab-tasten til du hører "Skriv ut-knappen", og trykk deretter Enter.

Se også

Bruk en skjermleser vil vise eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Bruk en skjermleser til å bygge en gruppe i Project

Hurtigtaster i Project Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Project

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×