Bruk en skjermleser til å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bruk en skjermleser til å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk SharePoint Online med tastaturet og en skjermleser til å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek til å vise elementer på en måte som passer for deg. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du vil lære hvordan du kan legge til kolonner, merker du kolonnene du vil vise, og ordne kolonnene i rekkefølgen du ønsker. Du kan også sortere, filtrere, gruppere eller slette elementer for å opprette en visning som dekker dine behov. Når du er ferdig, gi visningen et navn og lagre den. En kobling til den egendefinerte visningen vises i Vis-menyen på siden for dokumentbiblioteket der du opprettet visningen.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker SharePoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden SharePoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) for nettleseren, men ikke for SharePoint Online.

I dette emnet

Legg til en kolonne

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket der du vil legge til en kolonne.

 3. I listevisning, trykk TAB til du hører: "Liste over mapper og filer." Du hører i JAWS,: "Entering tabell".

 4. Trykk høyre piltast til du hører "Legg til kolonne", og trykk deretter Enter. Menyen Legg til kolonne åpnes.

 5. Alternativer (for eksempel tall, Person, dato og mer), trykk Pil ned for å gå gjennom menyen til du hører den som du vil bruke, og trykk deretter Enter. Dialogboksen Opprett en kolonne åpnes med fokus på Rediger Kolonnenavn-boksen.

 6. Skriv inn et navn for kolonnen.

 7. Trykk TAB til du kommer til knappen Lagre, og trykk Enter. Kolonnen legges til høyre for dine eksisterende kolonner.

Ordne kolonnene i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil ordne.

 3. I listevisning, trykk TAB til du hører: "Liste over mapper og filer." Du hører i JAWS,: "Entering tabell".

 4. Trykk høyre piltast til du hører "Legg til kolonne", og trykk deretter Enter. Menyen Legg til kolonne åpnes.

 5. Trykk pil ned til du hører "Vis/Skjul kolonner", og trykk Enter. Dialogboksen Rediger Visningskolonner åpnes.

 6. Hvis du vil flytte til listen over kolonner, trykker du Tab-tasten. Skjermleseren leser navnet på den første kolonneoverskriften i listen. Hvis du vil bla gjennom navnene på kolonnene, trykk Pil ned til du hører det du vil flytte.

 7. Når du høre navnet på kolonnen du vil flytte:

  • Hvis du vil flytte kolonnen i listen (til venstre i dokumenter-listen), trykker du på høyre piltast til du hører "Flytt kolonne opp", og trykk deretter mellomrom eller Enter. Kolonnen er flyttet ved ett trinn. Gjenta dette trinnet til kolonnen er i ønsket plassering.

  • Hvis du vil flytte kolonnen i listen (til høyre i dokumenter-listen), trykker du på høyre piltast til du hører "Flytt kolonne ned-knappen", og trykk deretter mellomrom eller Enter. Kolonnen flyttes ved ett trinn. Gjenta dette trinnet til kolonnen er i ønsket plassering.

   Tips!: Du kan bare flytte kolonner som vises. For å vise en kolonne velger du kolonnen i listen og trykker MELLOMROM.

 8. For å kontrollere ordningen av kolonnene trykker du PIL OPP-tasten til du hører navnet på den første kolonnen i listen (som standard er den første kolonneoverskriften Dokumentikon), og bruk deretter PIL NED-tasten.

 9. Hvis du vil bruke valgene, trykk TAB til du hører "Bruk", og trykk deretter Enter.

Sorter elementer i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil sortere.

 3. I listevisning, trykk TAB til du hører: "Liste over mapper og filer." Du hører i JAWS,: "Entering tabell".

 4. Trykk høyre piltast til du hører navnet på kolonnen du vil sortere etter (for eksempel navn, endret dato, endret av, eller kontroller i kommentar), og trykk deretter Enter. Det åpnes en hurtigmeny. Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av hvilken type dataene som blir funnet i denne kolonnen, for eksempel, A til Å, gamle til nyere eller mindre til større. Hvis du vil merke et sorteringsalternativ, trykker du opp eller pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk Enter. Kolonnerekkefølge endres og fokuset flyttes til det første elementet i biblioteket.

Filtrer elementer i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil filtrere.

 3. I listevisning, trykk TAB til du hører: "Liste over mapper og filer." Du hører i JAWS,: "Entering tabell".

 4. Trykk høyre piltast til du hører navnet på kolonnen du vil filtrere etter (for eksempel navn, endret dato, endret av, eller kontroller i kommentar), og trykk deretter Enter. Det åpnes en hurtigmeny.

 5. Trykk pil ned til du hører "Filtrer etter", og trykk deretter Enter. Dialogboksen Filtrer etter åpnes.

 6. Trykk TAB til du hører verdien du vil bruke til å filtrere elementene i kolonnen, og trykk Enter for å merke den. Verdiene som er tilgjengelige, avhenger av dataene i den kolonnen. Hvis du filtrerer etter kolonnen endret, kan du for eksempel velge datoer.

 7. Trykk ENTER. Bare elementer som samsvarer med verdien du har valgt, vises i listen.

Obs!: Hvis du vil fjerne et filter, flytte til på hurtigmenyen for kolonnen, og trykk deretter pil ned til du hører "Fjern filter", og trykk deretter Enter.

Grupper elementer i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil gruppere.

 3. I listevisning, trykk TAB til du hører: "Liste over mapper og filer." Du hører i JAWS,: "Entering tabell".

 4. Trykk høyre piltast til du hører navnet på kolonnen du vil gruppeelementer etter, og trykk deretter Enter. Det åpnes en hurtigmeny.

 5. Trykk pil ned til du hører "Gruppere etter," etterfulgt av navnet på kolonnen, og trykk Enter. Dokumenter i biblioteket er gruppert etter verdien du valgte. Hvis du for eksempel er elementene i kolonnen endret gruppert etter datoen de ble endret.

Slett et element i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder elementet du vil slette.

 3. Trykk opp og pil ned til du hører elementet du vil slette (for eksempel en fil, mappe, OneNote notatblokken, kobling eller kolonne), og deretter velge den ved å trykke mellomrom.

 4. Trykk Skift + Tab til du hører "Del".

 5. Trykk høyre piltast til du hører "Slette", og trykk Enter. Dialogboksen Slett åpnes med fokus på Avbryt-knappen, og du hører "Slett", etterfulgt av navnet på elementet.

 6. Trykk TAB til du hører "Slett-knappen", og trykk deretter Enter. Elementet flyttes til papirkurven, og returnerer fokus i bibliotek-listen.

Gi navn til og lagre en egendefinert visning i et dokumentbibliotek

Når du har opprettet en egendefinert visning, og for å indikere at visningen er endret, vises en stjerne øverst til høyre i dokumentbiblioteksiden ved siden av navnet på visningen i Vis-menyen for å angi at visningen er endret. Hvis du f.eks. har foretatt endringer i visningen for Alle dokumenter, vises den i Vis-menyen som Alle dokumenter*. Slik lager du endringene:

 1. Kontroller at ingen elementer er valgt i dokumentbiblioteket. Ny-knappen og menyen Alternativer for visning er bare tilgjengelige når ingen elementer er merket.

 2. Trykk TABULATORTASTEN til du hører «Ny».

 3. Trykk høyre piltast til du hører "Visningsalternativer", og trykk Enter. En hurtigmeny åpnes, og du hører gjeldende visning.

 4. Trykk pil ned til du hører "Lagre visning som", og trykk Enter. Dialogboksen Lagre som åpnes med fokus i boksen Lagre gjeldende visning, eller Skriv inn et nytt Rediger.

 5. Skriv inn et navn for visningen, og deretter trykker du TAB til du hører "Lagre-knappen", og trykk Enter. En kobling til den egendefinerte visningen legges til menyen Alternativer for visning av biblioteket der du opprettet visningen og fjernes stjernen ved siden av visningsnavnet.

Angi standardvisningen for et dokumentbibliotek

Hvis du vil angi standardvisningen for et dokumentbibliotek, må du ha tillatelse som eier eller administrator av det biblioteket. Du finner mer informasjon i Innstillinger for visninger.

Slett en egendefinert visning av et dokumentbibliotek

For å slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek må du ha tillatelse som eier eller administrator av det biblioteket. Du finner fremgangsmåten for å slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i Slett en visning.

Se også

Bruk en skjermleser for å redigere en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bruk en skjermleser for å velge kolonner som skal vises i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hurtigtaster i SharePoint Online

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i SharePoint Online

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×