Bruk en skjermleser for å sette inn et bilde i Word 2016

Bruk en skjermleser for å sette inn et bilde i Word 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å legge til eller redigere et bilde. Du kan også legge til alternativ tekst for å gjøre bildet mer tilgjengelig.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Sett inn et bilde fra datamaskinen

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. Åpne Sett inn bilde-dialogboksen ved å trykke ALT+N, P.

 3. Bla frem til plasseringen av bildet på datamaskinen, velg bildet og trykk så ENTER. Originalbildet bygges inn i dokumentet.

  Viktig!: For at bildet skal kunne leses riktig av en skjermleser, må bildet være linjebundet med teksten.

 4. Word 2016 setter som standard inn et bilde linjebundet med teksten. Andre versjoner, slik som for mobil eller Word 2016 for Mac gjør ikke dette.

  For å påse at bildet er linjebundet med teksten i dokumentet, merker du bildet og trykker ALT+JP for å åpne Bildeformat-båndet.

 5. Trykk PO, og trykk deretter ENTER. Dette åpner Posisjon-knappen og velger deretter Linjebundet med tekst.

  Tips!: 

  • Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen på dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn.

  • I Sett inn bilde-dialogboksen tabulerer du til Sett inn-knappen, trykker PIL NED-tasten for å få tilgang til rullegardinmenyen og deretter velger du Koble til fil.

Sett inn et bilde fra en kilde på Internett

Du kan sette inn et bilde fra en plassering på Internett.

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. For å åpne Sett inn bilder-dialogboksen og søke etter bilder på Internett, trykker du ALT+N, F for å åpne Søk etter bilder på Bing-søkeboksen.

 3. I Søk Bind-dialogboksen som allerede er valgt, skriver du inn et ord eller en setning som beskriver bildet du ser etter, og trykk ENTER.

 4. Trykk ALT+PIL HØYRE-tasten eller ALT+PIL VENSTRE-tasten for å bla gjennom søkeresultatene. (I Skjermleser trykker du ganske enkelt PILTASTENE.) Word 2016 beskriver hvert bilde når det velges.

 5. Hvis du vil sette inn et valgt bilde, trykker du ALT+ENTER. (I Skjermleser trykker du ganske enkelt ENTER.) Word 2016 laster ned og setter inn bildet i dokumentet ditt.

  Tips!: Du kan finne flere kilder for nettbaserte bilder fra Sett inn bilde-dialogboksen ved å logge på for å bla gjennom de personlige kontoene dine, for eksempel OneDrive, Facebook eller Flickr.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Når du har satt inn bildet i dokumentet, kan du legge til en alternativ tekst for å bidra til å gjøre dokumentet ditt så tilgjengelig som mulig.

 1. Merk bildet du vil legge til alternativ tekst til i dokumentet.

 2. For å åpne Format-fanen i Bilde-verktøy trykker du ALT+JP, og deretter trykker du TAB-tasten til du kommer til Formater objekt-knappen. Trykk ENTER for å åpne Formater bilde-ruten. Du hører «Skygge», det første alternativet. Skjermleser sier ikke navnet på ruten.

  Obs!: Hvis du ikke hører «Skygge», kan navigasjon med tastaturet ha plassert fokus i et annet område. Trykk F6 til du hører «Skygge».

 3. I Formater bilde-ruten (etter at du har hørt «Skygge»), trykker du SKIFT+TAB for å gå til menyen for verktøysalternativer. Du hører navnet på ett av disse alternativene lest høyt:

  • Effekter

  • Oppsett og egenskaper

  • Bilde

  • Fyll og linje

 4. For å gå til Oppsett og egenskaper-knappen trykker du PIL HØYRE-tasten til du hører navnet på knappen. Trykk så TAB-tasten for å gå til Tekstboks, det første alternativet på menyen.

 5. For å gå til Alternativ tekst-alternativet trykker du TAB-tasten igjen, og deretter trykker du PIL NED-tasten for å gå til Tittel-boksen.

 6. Skriv inn tittelen på den alternative teksten for bildet. Alternativ tekst bør beskrive handlingen i eller formålet med bildet, ikke hvordan det ser ut.

 7. Trykk PIL NED-tasten på nytt for å gå til Beskrivelse-boksen, og skriv inn en beskrivelse.

 8. Når du har skrevet inn tittelen og beskrivelsen, trykker du ESC for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser for å sette inn en hyperkobling i Word 2016

Bruke en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word 2016

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren til å legge til eller redigere et bilde. Du kan også legge til alternativ tekst for å gjøre bildet mer tilgjengelig.

Obs!: 

I dette emnet

Sett inn et bilde fra datamaskinen

 1. Plasser markøren der du vil sette inn bildet i Word 2016 for Mac.

 2. Trykk på CTRL+OPTION+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Sett inn.» Trykk deretter på PIL NED til du hører: «Bilder, undermeny.» Hvis du vil vise undermenyen for Bilder, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk PIL NED-tasten til du hører: «Bilde fra fil.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

 5. Bilde fra fil-dialogboksen åpnes. Hvis du vil bla til plasseringen der bildet er lagret, trykker du på TAB til du hører: «Sidepaneltabell.»

  Obs!: Hvis du vil åpne Sidepanel, trykker du på TAB til du hører «Vis sidepanel-knapp», og deretter trykker du på MELLOMROM.

  Fokuset flyttes til listen over favorittsteder, for eksempel Alle filene mine eller Dokumenter. VoiceOver leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du er på riktig sted, trykker du på TAB. Deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED for å bla til undermappen eller filen du vil bruke. Hvis du vil angi en undermappe, trykker du på PIL HØYRE.

 7. Når den riktige filen er valgt, trykker du på ENTER eller CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å sette inn bildet. Bildet settes inn i dokumentet.

Sett inn et bilde fra en kilde på Internett

Å søke etter og sette inn utklipp eller bilder fra andre Internett-kilder direkte fra Word 2016 for Mac støttes ikke i Word 2016 for Mac. Du kan imidlertid fortsatt legge til bilder fra Internett i dokumentet ved å søke etter bildet du vil bruke på nettet, lagre en lokal kopi og deretter sette inn den lokale kopien i dokumentet.

 1. Bruk en nettleser og gå til www.bing.com. Fokuset flyttes til Bing-søkeboksen.

 2. I Søk-boksen skriver du inn et nøkkelord for bildetypen du leter etter, og trykker deretter på ENTER.

 3. Hvis du vil filtrere søkeresultatene til bare bilder i Bing-søkeresultatene, kan du trykke på TILVALG+TAB for å gå til Bilder-fanen. Trykk på ENTER for å velge.

  Obs!: I Lisens-filteret kan du filtrere søkeresultater til Alle Creative Commons (les mer her) eller du kan velge å se alle bilder. Hvis du velger Alle, utvides søkeresultatene til å vise alle Bing-bilder. Du er ansvarlig for å overholde andres rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du vil vite mer om lisensalternativene, kan du se Filtrere bilder etter lisenstype. Hvis du vil velge et alternativ for lisens, bruker du PIL OPP eller PIL NED, og trykker deretter på ENTER for å velge.

 4. Trykk på TILVALG+TAB for å gå til bilderesultatene. Du hører: «Kobling, søk.»

 5. Hvis du vil åpne bildet i full størrelse, trykker du på ENTER.

 6. Hvis du vil laste ned bildet, trykker du på TILVALG+TAB til du hører «Kobling», etterfulgt av navnet og filtypen. Trykk på ENTER for å velge. Trykk deretter på KOMMANDO+S.

 7. Eksporter som-dialogen åpnes. Markøren er plassert i filnavnfeltet. Hvis du vil velge plasseringen du vil lagre til, trykker du på TAB for å navigere til Hvor-hurtigmenyknappen, og bruker deretter piltastene til å velge en plassering. Trykk KOMMANDO+S for å lagre.

  Tips!: Lagre bildene under Dokumenter for å gjøre dem enklere å sette inn i et Word-dokument.

 8. Plasser markøren der du vil sette inn bildet i Word 2016 for Mac. Bruk deretter Sett inn-menyen på menylinjen for å sette inn bildet du nettopp lagret. Hvis du vil lese mer om hvordan du setter inn et bilde som er lagret lokalt, kan du se Sette inn et bilde fra datamaskinen.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Når du har satt inn bildet i dokumentet, kan du legge til en alternativ tekst for å bidra til å gjøre dokumentet ditt så tilgjengelig som mulig.

 1. Merk bildet du vil legge til alternativ tekst til, i dokumentet. Hvis vil velge et bilde i Word, plasserer du markøren foran bildet, holder nede SKIFT, og trykker deretter på PIL HØYRE. Du hører: «Bilde, oppsettselement.»

 2. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+1 for å åpne Formater bilde-ruten. Du hører: «Formater bilde, oppgaverute.»

 3. Hvis du vil åpne Egenskaper og oppsett-fanen, trykker du på TAB til du hører et fanenavn og «Du er for øyeblikket på en fane, i et rullefeltområde». Trykk deretter på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Oppsett og egenskaper, valgt fane.» Trykk på MELLOMROM for å velge fanen.

 4. Gå til alternativet Alternativ tekst ved å trykke på TAB, til du hører: «Alternativ tekst, skjult.» Trykk på MELLOMROM for å utvide alternativet Alternativ tekst.

 5. Trykk på TAB for å gå til Tittel-feltet. Du hører: «Tittel.» Skriv inn tittelen for den alternative teksten for bildet. Alternativ tekst bør beskrive handlingen i eller formålet med bildet, ikke hvordan det ser ut.

 6. Trykk på TAB for å gå til Beskrivelse-feltet. Du hører: «Rediger tekst.» Skriv deretter inn en beskrivelse.

 7. Når du har skrevet inn tittelen og beskrivelsen, og skal flytte fokus tilbake til bildet i dokumentet, trykker du på F6 til du hører bildetittelen og «oppsettselement».

Se også

Bruke en skjermleser for å sette inn en hyperkobling i Word 2016

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×