Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å endre tekstjustering i dokumentene dine. Du kan midtstille tekst raskt, justere i forhold til venstre eller høyre marg eller blokkjustere avstanden mellom ord i et avsnitt, slik at både høyre og venstre kant er jevne.

Hvordan justering beskrives i Word 2016-dokumenter kan variere avhengig av skjermleseren. Du må kanskje justere skjermleserens innstillinger for detaljrikhet. Hvis du vil høre en beskrivelse av tekstjusteringen i JAWS, trykker du for eksempel på Insert+F. I Skjermleser trykker du på Caps Lock+0. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentene som tilhører skjermleseren.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Venstrejuster tekst

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk på CTRL+L. Eller trykk på ALT+H og deretter A, L.

Høyrejuster tekst

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk CTRL+R. Eller trykk ALT+H, og trykk så A, R.

Midtstille tekst

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk CTRL+E. Eller trykk ALT+H, og trykk så A, C.

Blokkjuster tekst

Forsiktig!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig, bør du velge en annen justeringsstil.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk CTRL+J.

Tilpass avsnittsjustering

For å justere teksten din til et bestemt sted, kan du raskt rykke inn avsnitt fra den venstre eller høyre margen på siden.

Innrykk fra venstre marg

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil rykke inn.

 2. Trykk ALT+P, og trykk så I, L.

 3. I Innrykk-området i Venstre-boksen skriver du inn et tall i tommer, eller du bruker PILTASTENE til å velge i intervaller på 1/10 tomme.

  Obs!: Hvis du vil angi andre enheter enn tommer, skriver du inn et tall etterfulgt av måleenheten, for eksempel 12 pt for 12 punkter, 1 cm for 1 centimeter eller 15 px for 15 piksler.

 4. For å bruke endringene trykker du ENTER.

For å justere teksten din til et bestemt sted, kan du raskt rykke inn avsnitt fra den venstre eller høyre margen på siden.

Innrykk fra høyre marg

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil rykke inn.

 2. Trykk ALT+P, og trykk så I, R.

 3. I Innrykk-området i Høyre-boksen skriver du inn et tall i tommer, eller du bruker PILTASTENE til å velge i intervaller på 1/10 tomme.

  Obs!: Hvis du vil angi andre enheter enn tommer, skriver du inn et tall etterfulgt av måleenheten, for eksempel 12 pt for 12 punkter, 1 cm for 1 centimeter eller 15 px for 15 piksler.

 4. For å bruke endringene trykker du ENTER.

Juster tekst ved bruk av Fortell meg det

Når du ikke kjenner til hva som er hurtigtasten for et valg, eller hvis du vil vite mer om alternativer, bør du prøve å bruke Fortell meg hva du vil gjøre-boksen.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Du går til Fortell meg hva du vil gjøre-boksen ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn et nøkkelord eller uttrykk relatert til oppgaven du vil utføre, og trykk deretter PIL NED for å velge fra søkeresultatene. Skriv for eksempel justere tekst for relaterte handlinger, som for eksempel Høyrejuster-knappen. Noen av resultatene kan være undermenyer med flere alternativer.

 4. For å velge et alternativ trykker du ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å endre tekstjustering. Word for Mac justerer vanligvis tekst langs venstre marg og lar høyre marg være ujevn. Du kan midtstille tekst, justere den langs høyre eller venstre marg, eller blokkjustere avstanden mellom ord i et avsnitt, slik at både høyre og venstre kant er jevne.

Obs!: 

I dette emnet

Juster tekst til høyre eller venstre, midtstill tekst eller blokkjuster tekst

Justering bestemmer utseendet og retningen til kantene av avsnittet: venstrejustert, høyrejustert, midtstilt eller blokkjustert tekst. Du kan raskt formatere avsnitt i dokumentet til ønsket justering.

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil justere.

  Tips!: Merk en bit med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE for å gå til Justering-menyen. Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Du kan bla til et alternativ i Justering-menyen ved å trykke på CTRL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED. Alternativene leses opp etter hvert som du flytter deg i visningen.

  Tabellen nedenfor oppsummerer alternativene du kan bruke til å formatere avsnittsjustering.

  Hvis du vil

  Velg

  Justere teksten til venstre

  Venstre

  Justere teksten til høyre

  Høyre

  Midtstille teksten

  Midtstilt

  Blokkjustere teksten

  Blokkjustert

  Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

  Forsiktig!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig bør du velge en annen justeringsstil.

 4. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Tilpasse avsnittsinnrykk

Hvis du vil rykke inn tekst med et bestemt tall, kan du legge til innrykk fra venstre eller høyre marg på siden.

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil rykke inn.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes.

 3. Bruk alternativene i Innrykk-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til innrykk til venstre, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Foran tekst».

  • Hvis du vil legge til innrykk til høyre, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Etter tekst».

  Hvis du vil angi størrelsen på innrykket, skriver du inn et tall i tommer eller bruker PIL OPP eller PIL NED til å justere innrykket i intervaller på 1/10 tomme. Innrykkstørrelsen leses opp.

 4. Trykk på ENTER for å bruke endringene og gå tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Word for iOS med tastaturet og TalkBack, innebygde Android skjermleseren, for å endre tekstjustering. Word for iOS vanligvis Justerer tekst vannrett på den venstre margen, og lar høyremargen blir ujevn. Du kan midtstille tekst, justerer den til høyre eller venstre marg eller blokkjustere den for å justere avstanden mellom ord i et avsnitt slik at venstre og høyre kant selv.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Juster tekst til høyre eller venstre, midtstill tekst eller blokkjuster tekst

Justeringen bestemmer utseendet og retningen på kantene av avsnittet: venstrejustert, høyrejustert, midtstilt eller blokkjustert tekst. Du kan raskt formatere avsnittene i dokumentet for å bruke den ønskede justeringen.

 1. Når du redigerer et dokument, drar du fingeren rundt skriveområdet til VoiceOver leser linjen i avsnittet der du vil endre justeringen. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Hvis det er nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip mot venstre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "I kategorien Hjem."

 3. Gjør ett av følgende i kategorien Hjem:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, sveip mot høyre til du hører "Venstre, Juster-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil justere teksten til høyre, sveip mot høyre til du hører "Høyre og Juster-knappen" og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil midtstille teksten, sveip høyre til du hører "midtstille tekst, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil justere teksten, sveip høyre til du hører "Blokkjuster tekst, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

   Obs!: Den valgte justeringen angis som "Merket < justering > knapper."

   Obs!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig bør du velge en annen justeringsstil.

 4. Hvis du vil lukke båndet, og Bytt til tastaturet, sveiper du mot venstre til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

Tilpasse avsnittsinnrykk

Du kan legge til innrykk fra venstre eller høyre marg på siden.

 1. Når du redigerer et dokument, drar du fingeren rundt skriveområdet til VoiceOver leser linjen i avsnittet der du vil endre justeringen. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til innrykk til venstre, sveiper mot høyre til du hører "Reduser innrykk, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  • Hvis du vil legge til innrykk til høyre, sveip høyre til du hører "Øk innrykksplassering, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Når du velger et alternativ, legges innrykket til avsnitt.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Android med tastaturet og TalkBack, innebygde Android skjermleseren, for å endre tekstjustering. Word for Android vanligvis Justerer tekst vannrett på den venstre margen, og lar høyremargen blir ujevn. Du kan midtstille tekst, justerer den til høyre eller venstre marg eller blokkjustere den for å justere avstanden mellom ord i et avsnitt slik at venstre og høyre kant selv.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Juster tekst til høyre eller venstre, midtstill tekst eller blokkjuster tekst

Justeringen bestemmer utseendet og retningen på kantene av avsnittet: venstrejustert, høyrejustert, midtstilt eller blokkjustert tekst. Du kan raskt formatere avsnittene i dokumentet for å bruke den ønskede justeringen.

 1. Når du redigerer et dokument, drar du fingeren rundt skriveområdet til TalkBack leser linjen i avsnittet der du vil endre justeringen. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til kategorien Hjem, sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "Fanen menyen Home valgt."

 3. Gjør ett av følgende i kategorien Hjem:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre og sveip høyre til du hører "Venstre, Juster-bryteren", og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil justere teksten til høyre og sveip høyre til du hører "Juster høyre og Bytt", og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil midtstille teksten, sveip høyre til du hører "Center, byttingen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil justere teksten, sveip høyre til du hører "Blokkjuster, byttingen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Obs!: Den valgte justeringen angis som "Checked < justering > Bytt."

  Obs!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig bør du velge en annen justeringsstil.

 4. Hvis du vil lukke båndet, og Bytt til tastaturet, sveip mot høyre til du hører "Checked, flere alternativer, byttingen," og dobbelttrykker skjermen.

Tilpasse avsnittsinnrykk

Du kan legge til innrykk fra venstre eller høyre marg på siden.

 1. Når du redigerer et dokument, drar du fingeren rundt skriveområdet til TalkBack leser linjen i avsnittet der du vil endre innrykket. Dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte markøren det.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til innrykk til venstre, sveiper mot høyre til du hører "Reduser innrykk, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  • Hvis du vil legge til innrykk til høyre, sveip høyre til du hører "Øk innrykk, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Når du velger et alternativ, legges innrykket til avsnitt.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, for å endre tekstjustering i dokumentene. Midtstille tekst eller justere det på høyre eller venstre marg eller Blokkjustere tekst for å justere avstanden mellom ord i et avsnitt slik at venstre og høyre kant selv.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Endre tekstjustering

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, sveip høyre til du hører "Av, Juster venstre museknapp", og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • For å justere teksten til høyre, sveip mot høyre til du høre Juster høyre knapp"" av, og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil midtstille teksten, sveip mot høyre til du hører "Av, Midtstill-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Blokkjuster tekst

Obs!: Justert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer som har en funksjonshemming lese for eksempel dysleksi. Gjøre dokumentet så tilgjengelige som mulig, velger en annen justering-stil.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører "Av, kan du justere, knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen for å justere avsnitt.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, for å endre tekstjustering i dokumentene. Midtstille tekst, justere det på høyre eller venstre marg eller blokkjustere den for å justere avstanden mellom ord i et avsnitt slik venstre og høyre kant er enda raskt.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Endre tekstjustering

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du Ctrl + L.

  • Trykk Ctrl + R for å høyrejustere tekst.

  • Hvis du vil midtstille teksten, trykker du Ctrl + E.

Blokkjuster tekst

Obs!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig bør du velge en annen justeringsstil.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil blokkjustere.

 2. Trykk Ctrl + J for å justere teksten slik at venstre og høyre kant er selv.

Tilpass avsnittsjustering

For å justere teksten din til et bestemt sted, kan du raskt rykke inn avsnitt fra den venstre eller høyre margen på siden.

Innrykk fra venstre marg.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil rykke inn.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, og trykk deretter P, I, L. Fokus endres til boksen til venstre i området innrykk.

 3. Skriv inn et tall i tommer og trykk Enter, eller bruker pil opp og pil ned for å endre innrykket i intervaller av 1/10 tomme.

  Obs!: Hvis du vil angi innrykk i centimeter, skriver du inn et tall etterfulgt av "cm".

Rykk inn fra høyre marg.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil rykke inn.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, og trykk deretter P, I, R. Fokus endres til høyre-boksen på området innrykk.

 3. Skriv inn et tall i tommer og trykk Enter, eller bruker pil opp og pil ned for å endre innrykket i intervaller av 1/10 tomme.

  Obs!: Hvis du vil angi innrykk i centimeter, skriver du inn et tall etterfulgt av "cm".

Juster tekst ved bruk av Fortell meg det

Når du ikke kjenner hurtigtasten eller vil du vite om flere alternativer, kan du prøve å bruke boksen Fortell meg hva du vil gjøre.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Hvis du vil flytte til boksen Fortell meg hva du vil gjøre, trykker du Alt + Windows-tasten, og trykk deretter Q.

 3. Skriv inn et nøkkelord eller uttrykk som er knyttet til oppgaven, og trykk deretter pil ned til å bla gjennom søkeresultatene. Skriv for eksempel "justere tekst" for tilknyttede handlinger for eksempel Høyrejuster-knappen. Noen resultater kanskje undermenyer med flere valg.

 4. Velg mellom søkeresultatene med opp og pil ned, og velg et alternativ ved å trykke Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×