Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word 2016

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å endre tekstjustering i dokumentene dine. Du kan midtstille tekst raskt, justere i forhold til venstre eller høyre marg eller blokkjustere avstanden mellom ord i et avsnitt, slik at både høyre og venstre kant er jevne.

Hvordan justering beskrives i Word 2016-dokumenter kan variere avhengig av skjermleseren. Du må kanskje justere skjermleserens innstillinger for detaljrikhet. Hvis du vil høre en beskrivelse av tekstjusteringen i JAWS, trykker du for eksempel på Insert+F. I Skjermleser trykker du på Caps Lock+0. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentene som tilhører skjermleseren.

Kommentarer: 

I dette emnet

Venstrejuster tekst

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk på CTRL+L. Eller trykk på ALT+H og deretter A, L.

Høyrejuster tekst

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk CTRL+R. Eller trykk ALT+H, og trykk så A, R.

Midtstille tekst

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk CTRL+E. Eller trykk ALT+H, og trykk så A, C.

Blokkjuster tekst

Forsiktig!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig, bør du velge en annen justeringsstil.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Trykk CTRL+J.

Tilpass avsnittsjustering

For å justere teksten din til et bestemt sted, kan du raskt rykke inn avsnitt fra den venstre eller høyre margen på siden.

Innrykk fra venstre marg

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil rykke inn.

 2. Trykk ALT+P, og trykk så I, L.

 3. I Innrykk-området i Venstre-boksen skriver du inn et tall i tommer, eller du bruker PILTASTENE til å velge i intervaller på 1/10 tomme.

  Merknad: Hvis du vil angi andre enheter enn tommer, skriver du inn et tall etterfulgt av måleenheten, for eksempel 12 pt for 12 punkter, 1 cm for 1 centimeter eller 15 px for 15 piksler.

 4. For å bruke endringene trykker du ENTER.

For å justere teksten din til et bestemt sted, kan du raskt rykke inn avsnitt fra den venstre eller høyre margen på siden.

Innrykk fra høyre marg

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil rykke inn.

 2. Trykk ALT+P, og trykk så I, R.

 3. I Innrykk-området i Høyre-boksen skriver du inn et tall i tommer, eller du bruker PILTASTENE til å velge i intervaller på 1/10 tomme.

  Merknad: Hvis du vil angi andre enheter enn tommer, skriver du inn et tall etterfulgt av måleenheten, for eksempel 12 pt for 12 punkter, 1 cm for 1 centimeter eller 15 px for 15 piksler.

 4. For å bruke endringene trykker du ENTER.

Juster tekst ved bruk av Fortell meg det

Når du ikke kjenner til hva som er hurtigtasten for et valg, eller hvis du vil vite mer om alternativer, bør du prøve å bruke Fortell meg hva du vil gjøre-boksen.

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet du vil justere.

 2. Du går til Fortell meg hva du vil gjøre-boksen ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn et nøkkelord eller uttrykk relatert til oppgaven du vil utføre, og trykk deretter PIL NED for å velge fra søkeresultatene. Skriv for eksempel justere tekst for relaterte handlinger, som for eksempel Høyrejuster-knappen. Noen av resultatene kan være undermenyer med flere alternativer.

 4. For å velge et alternativ trykker du ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til eller redigere tekst i et dokument i Word 2016

Bruke en skjermleser til å angi avsnittsavstand og innrykk i Word 2016

Hurtigtaster i Microsoft Word 2016 for Windows

Kom i gang ved hjelp av en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å endre tekstjustering. Word for Mac justerer vanligvis tekst langs venstre marg og lar høyre marg være ujevn. Du kan midtstille tekst, justere den langs høyre eller venstre marg, eller justere avstanden mellom ord i et avsnitt, slik at både høyre og venstre kant er jevne.

Kommentarer: 

I dette emnet

Juster tekst til høyre eller venstre, sentrer tekst eller blokkjuster tekst.

Justering bestemmer utseendet og retningen til kantene av avsnittet: venstrejustert, høyrejustert, midtstilt eller blokkjustert tekst. Du kan raskt formatere avsnitt i dokumentet til ønsket justering.

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil justere.

  Tips!: Merk en bit med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE for å gå til Justering-menyen. Hvis du vil vise menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Du kan bla til et alternativ i Justering-menyen ved å trykke på CTRL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED. Alternativene leses opp etter hvert som du flytter deg i visningen.

  Tabellen nedenfor oppsummerer alternativene du kan bruke til å formatere avsnittsjustering.

  Hvis du vil

  Velg

  Justere teksten til venstre

  Venstre

  Justere teksten til høyre

  Høyre

  Midtstille teksten

  Midtstilt

  Blokkjustere tekst

  Blokkjustert

  Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

  Forsiktig!: Blokkjustert tekst kan være svært vanskelig å lese for personer med lesevansker, som for eksempel dysleksi. For å gjøre dokumentet så tilgjengelig som mulig bør du velge en annen justeringsstil.

 4. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Tilpasse avsnittsinnrykk

Hvis du vil rykke inn tekst med et bestemt tall, kan du legge til innrykk fra venstre eller høyre marg på siden.

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil rykke inn.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes.

 3. Bruk alternativene i Innrykk-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til innrykk til venstre, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Foran tekst».

  • Hvis du vil legge til innrykk til høyre, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Etter tekst».

  Hvis du vil angi størrelsen på innrykket, skriver du inn et tall i tommer eller bruker PIL OPP eller PIL NED til å justere innrykket i intervaller på 1/10 tomme. Innrykkstørrelsen leses opp.

 4. Trykk på ENTER for å bruke endringene og gå tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×