Bruk betinget formatering i Excel

Betinget formatering gjør at du kan bruke farger for celler som er basert på bestemte betingelser, for eksempel dupliserte verdier, verdier som oppfyller bestemte vilkår, for eksempel større enn 100, eller er lik «Inntekt» med Merk celler-regler og Øverste/nederste-regler. Du kan også vise hvordan individuelle celler rangerer mot et verdiområde med datastolper, fargeskalaer og ikonsett. Betinget formatering er dynamisk, så formateringen justeres automatisk når verdiene dine endres.

Alternativer for betinget formatering

Betinget formatering med fargeskalaer

Alternativer for betinget formatering

Betinget formatering med skala med tre farger

Obs!: Før Excel 2007 måtte regler for betinget formatering bli opprettet med en formel, og støttet bare tre nivåer. Siden Excel 2007 har betinget formatering fått mange forhåndsdefinerte regler som er enkle å bruke, og kan støtte opptil 64 nivåer. Hvis du har en formateringssituasjon som ikke kan opprettes med de forhåndsdefinerte betingede formatene, kan du fortsatt bruke en formel for betinget formatering.

Vi viser flere måter disse forhåndsdefinerte reglene for betinget formatering kan brukes på i dette emnet. Vær oppmerksom på at det finnes tusenvis av forskjellige kombinasjoner du kan opprette, så det er lurt å eksperimentere med dem til du finner det som fungerer best for deg. Du må også ta hensyn til målgruppen, siden det er fort gjort å bruke så mange forskjellige betingede formater at du gjør det vanskelig for andre å forstå det du prøver å vise.

Du kan utheve like elementer i en kolonne med data:

Betinget formatering med duplikatverdier uthevet

 1. Velg området der du vil formatere dupliserte verdier med en farge, for eksempel kolonnen med navn på ansatte i dette tilfellet.

 2. Klikk på Betinget formatering > Merk celler-regler > Dupliserte verdierHjem-fanen.

  Duplikatverdier

 3. Velg et format fra rullegardinlisten med alternativer, og klikk deretter på OK for å formatere cellene.

  Utheve duplikater av formateringsalternativer

Nå er området formatert med like elementer som er uthevet i fargen du valgte.

Sorter etter farge

Det dupliserte søket kan utvides ytterligere ved å sortere listen etter farge. Dette kan gjøre det enklere å gjøre flere endringer samtidig på duplikatene, for eksempel slette dem.

 1. Klikk hvor som helst i et dataområde, og klikk på Sorter og Filtrer > SorterData-fanen.

 2. Velg Navn på ansatt for Sorter etter-alternativet, Sorter på > Cellefarge, deretter Rekkefølge > Velg sorteringsfarge > Øverst, og klikk på OK.

Data > Sorter > Sorter etter fargealternativer

Den sorterte tabellen vil gruppere duplikater øverst:

Betinget formatering med duplikatverdier sortert øverst i en liste

Øverste 10 elementer-alternativet kan raskt finne de beste utøverne i et område, for eksempel de 10 beste kundene i en liste basert på rangering. Du kan velge de Nederste 10 elementer, øverste/nederste 10 % eller over/under gjennomsnittet på samme måte. Du kan endre 10 til en verdi du selv ønsker etter at du har valgt en regel. I eksemplet nedenfor uthever vi de øverste 10 inntektsytelsene.

Betinget formatering med de øverste ti elementene brukt på et område
 1. Merk områdene du vil formatere. Det er Inntekt-kolonnen i eksemplet ovenfor.

 2. Klikk på Betinget formatering > Øverste/nederste-regler > Øverste 10 elementerHjem-fanen.

  Betinget formatering med de øverste ti formatene
 3. Du kan deretter justere antall alternativer du vil bruke opp eller ned, og fyllfargen.

  Betinget formatering med de øverste ti elementene

Når du bruker betinget formatering til å vise Datastolper, tegner Excel en stolpe i hver celle med en lengde som svarer til verdien av cellen relativ til de andre cellene i det merkede området.

Betinget formatering med datastolper brukt på et område
 1. Merk området du vil formatere. I dette tilfellet er det Inntekt-kolonnen.

 2. Klikk på Betinget formatering > Datastolper > Velg enten Gradering eller Heldekkende fyll-stilen på Hjem-fanen.

  Stilgalleri for datastolper med betinget formatering
 3. Hvis du vil sortere listen etter å ha brukt datastolpene, velger du kolonnen. Klikk på Sorter og filtrerData-fanen, deretter velger du Hurtigsortering stigende - eller Hurtigsortering synkende -alternativet for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Hvis du bruker et sett med ikoner, kan du visuelt angi hvor verdiene skal falle innenfor bestemte områder på en tall- eller prosentskala. Vi viser den regionale ytelsen til et mål med positive Betinget formatering med positivt ikon , nøytrale Betinget formatering med nøytralt ikon og negative Betinget formatering med negativt ikon ikoner I eksemplet nedenfor.

Betinget formatering-ikonsett brukt på et område
 1. Merk områdene du vil formatere.

 2. Klikk på Betinget formatering > Ikonsett > velg ikonstilen du vil bruke på Hjem-fanen.

  Alternativer for ikoner for betinget formatering
 3. Excel vil prøve å tolke dataene og formatere i henhold til disse, men hvis du vil endre dette kan du gå til Hjem-fanen, klikke på Betinget formatering > Behandle regler > velge Angi ikonregel > Rediger regel. Juster deretter «Vis hvert ikon i henhold til disse reglene»-delen. Vi angir i dette tilfellet regelen om at alt som er større enn 45 000 er positivt, alt mellom 40 000 og 45 000 er nøytralt,og alt som er mindre enn 40 000 er negativt.

  Dialogboks for alternativer for betinget formatering-ikonsett

Betinget formatering med skala med tre farger

Ved hjelp av Fargeskalaer kan du utheve verdier slik at de viser et område og sammenligner høye og lave verdier, i dette tilfellet jan.–juni.

 1. Merk området som har verdiene du vil formatere.

 2. Klikk på Betinget formatering > Fargeskalaer > velg skalaen du vil bruke på Hjem-fanen. Vi brukte rød–gul–grønn-fargeskalaen I dette tilfellet.

  Rød gul grønn fargeskala

Hvis du vil bruke formatering på annenhver rad i dataene, kan du gjøre dette med en formel som bruker betinget formatering, men det er mye enklere å bare formatere dataene som en tabell. Merk en celle i dataområdet og gå til Hjem > Stiler > Formater som tabell > velg stilen du vil bruke fra Stilgalleri, og Excel vil umiddelbart transformere dataene til en tabell.

Stilgalleri for Excel-tabeller

Hvis du bare vil ha tabellformateringen, men ikke den ekstra funksjonaliteten fra en tabell, kan du konvertere tabellen tilbake til et område. Klikk hvor som helst i tabellområdet, og klikk deretter på Tabellverktøy-fanen på Båndet > Utforming > Verktøy > Konverter til område.

Du kan finne ut mer om Excel-tabeller her: Opprette eller slette en Excel-tabell i et regneark.

Hvis ingen av alternativene ovenfor inneholder det du leter etter, kan du opprette en egen betinget formateringsregel.

 1. Velg cellene du vil formatere.

 2. I kategorien Hjem klikker du Betinget formatering > Ny regel.

  Ny formateringsregel

 3. Opprett regelen din, og angi formatalternativene. Klikk deretter på OK. Du kan også se Bruke en formel for betinget formatering hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hurtigstart: Bruke betinget formatering

Bruke en formel for betinget formatering

Bruke betinget formatering til å utheve datoer i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×