Bruk betinget formatering i Excel

Betinget formatering gir deg muligheten til å bruke farger på celler som samsvarer med bestemte betingelser som dupliserte verdier, eller verdier som oppfyller bestemte vilkår, for eksempel «større enn 100» eller «er lik inntekt». Det finnes alternativer for Merk celler-regler og konfigurering av Øverste/nederste-regler. Du kan også vise hvordan individuelle celler rangeres mot et verdiområde med datastolper, fargeskalaer og ikonsett. Betinget formatering er dynamisk, noe som betyr at formateringen justeres automatisk når verdiene dine endres.

Alternativer for betinget formatering

Betinget formatering med fargeskalaer

Alternativer for betinget formatering

Betinget formatering med skala med tre farger

Obs!: Før Excel 2007 måtte regler for betinget formatering bli opprettet med en formel, og disse støttet bare tre nivåer. Siden Excel 2007 har betinget formatering fått mange forhåndsdefinerte regler som er enkle å bruke, og de kan støtte opptil 64 nivåer. Hvis du har en formateringssituasjon som ikke kan opprettes med de forhåndsdefinerte betingede formatene, kan du bruke en formel for betinget formatering.

Her skal vi vise ulike måter man kan bruke noen av disse forhåndsdefinerte betingede formateringsreglene på. Det finnes tusenvis av potensielle kombinasjoner, så du kan eksperimentere med dem til du finner det som fungerer best for deg. Ta deg også tid til å tenke på målgruppen, i og med at for høy grad av kompleksitet kan gjøre det vanskelig å forstå intensjonen.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å utheve like elementer i en kolonne med data:

Betinget formatering med duplikatverdier uthevet

 1. Velg området der du må formatere dupliserte verdier med en farge, for eksempel eksemplet med navn på ansatt her.

 2. Klikk på Betinget formatering > Merk celler-regler > Dupliserte verdierHjem-fanen.

  Duplikatverdier

 3. Velg et format fra rullegardinlisten med alternativer, og klikk deretter på OK.

  Utheve duplikater av formateringsalternativer

Området vil vises i et format som uthever like elementer i fargen du valgte.

Ta duplikatsøket ett steg videre ved å sortere listen etter farge. Dette kan gjøre det enklere å utføre endringer for flere elementer samtidig, som eksempelvis å slette dem.

Følg disse trinnene:

 1. Klikk hvor som helst i dataområdet, og klikk påData>Sortert og filtrer>Sorter.

 2. Velg Navn på ansatt for alternativet Sorter etter, velg cellefarge i rullegardinlisten Sorter på, og velg deretter en farge i Rekkefølge, og velg Øverst i den siste rullegardinlisten. Klikk på OK for å bruke denne formateringen.

Data > Sorter > Sorter etter fargealternativer

Den sorterte tabellen vil gruppere duplikater øverst:

Betinget formatering med duplikatverdier sortert øverst i en liste

Alternativet Øverste 10 elementer kan raskt finne de beste utøverne for et område, for eksempel de 10 beste kundene i en liste basert på rangering. På samme måte kan du velge Nederste 10 elementer, Øverste/nederste 10 % eller Over/under gjennomsnittet. Du kan endre de øverste 10 til en verdi du selv ønsker etter at du har valgt en regel.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å se hvordan du kan utheve de øverste 10 inntektsytelsene.

Betinget formatering med de øverste ti elementene brukt på et område
 1. Merk området du vil formatere. I illustrasjonen ovenfor har vi valgt Inntekt-kolonnen.

 2. Klikk på Betinget formatering > Øverste/nederste-regler > Øverste 10 elementerHjem-fanen.

  Betinget formatering med de øverste ti formatene
 3. Du kan deretter justere antall alternativer du vil bruke opp eller ned, og fyllfargen.

  Betinget formatering med de øverste ti elementene

Når du bruker betinget formatering til å vise Datastolper, tegner Excel en stolpe i hver celle med en lengde som svarer til verdien av cellen relativ til de andre cellene i det merkede området.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å gå gjennom et eksempel.

Betinget formatering med datastolper brukt på et område
 1. Merk området du vil formatere. I illustrasjonen ovenfor har vi valgt Inntekt-kolonnen.

 2. Klikk på Betinget formatering > Datastolper>Hjem-fanen. Velg deretter Gradering eller stilen Heldekkende fyll etter ønske.

  Stilgalleri for datastolper med betinget formatering
 3. Hvis du vil sortere listen etter å ha brukt datastolpene, merker du bare kolonnen. Klikk deretter på Sorter og filtrerData-fanen, og velg enten alternativet Hurtigsortering stigende eller Hurtigsortering synkende for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Bruk et sett med ikoner for å visuelt angi hvor verdiene skal falle innenfor bestemte områder på en tall- eller prosentskala. I denne inndelingen ser vi på sammenligning av regional ytelse for en standard med positive Betinget formatering med positivt ikon , nøytrale Betinget formatering med nøytralt ikon og negative Betinget formatering med negativt ikon ikoner.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne ut hvordan det gjøres.

Betinget formatering-ikonsett brukt på et område

 1. Merk området du vil formatere.

 2. Hjem-fanen klikker du på Betinget formatering > Ikonsett. Deretter velger du ikonsettstilen du ønsker.

  Alternativer for ikoner for betinget formatering


 3. Excel vil prøve å tolke dataene og formatene deretter. Hvis du trenger å gjøre endringer, kan du gå til Hjem-fanen og klikke på Betinget formatering > Administrer regler. Velg deretter Ikonsettregel > Rediger regel. Juster deretter «Vis hvert ikon i henhold til disse reglene»-delen. Vi angir i dette tilfellet regelen om at alt som er større enn 45 000 er positivt, alt mellom 40 000 og 45 000 er nøytralt, og alt som er mindre enn 40 000 er negativt.

  Dialogboks for alternativer for betinget formatering-ikonsett

Ved hjelp av Fargeskalaer kan du utheve verdier slik at de viser et område og sammenligner høye og lave verdier – i dette tilfellet jan.–juni.

Betinget formatering med skala med tre farger

Følg disse trinnene:

 1. Merk området som har verdiene du vil formatere.

 2. Klikk på Betinget formatering > FargeskalaerHjem-fanen. Deretter velger du ønsket skala. I dette tilfellet har vi brukt Rød – gul – grønn-fargeskalaen.

  Rød gul grønn fargeskala

Hvis du vil bruke formatering på annenhver rad i dataene, kan du enkelt gjøre dette med en formel som bruker betinget formatering. Det er imidlertid mye enklere å bare formatere dataene som en tabell. Merk en celle i dataområdet, og gå til Hjem > Stiler > Formater som tabell. Velg deretter stilen du vil bruke fra Stilgalleri, og Excel vil umiddelbart overføre dataene til en tabell.

Stilgalleri for Excel-tabeller

Hvis du bare vil ha tabellformateringen, men ikke den ekstra funksjonaliteten fra en tabell, kan du konvertere tabellen tilbake til et område. Klikk hvor som helst i tabellområdet, og klikk deretter på Tabellverktøy-fanen på Båndet > Utforming > Verktøy > Konverter til område.

Du kan finne ut mer om Excel-tabeller her: Opprette eller slette en Excel-tabell i et regneark.

Hvis ingen av alternativene ovenfor inneholder det du leter etter, kan du opprette en egen betinget formateringsregel ved å følge et par enkle trinn:

 1. Velg cellene du vil formatere.

 2. I kategorien Hjem klikker du Betinget formatering > Ny regel.

  Ny formateringsregel

 3. Opprett regelen din, og angi formatalternativene. Klikk deretter på OK. Du kan også ta en titt på Bruk en formel for betinget formatering hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×