Bruk av kontakter (Personer) i Outlook på nettet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Logg på Outlook på nettet med jobb- eller skolekontoen din.

I Outlook på nettet, kan du bruke personer-siden til å opprette, vise og redigere kontakter, kontaktlister og grupper.

Velg din versjon for å få instruksjoner

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker den nye versjonen av Outlook på nettet. Velg den versjonen av Outlook på nettet du bruker, for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Betaversjon av Outlook på nettet

Se Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook på nettet.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Outlook på nettet

Se Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

Obs!: Hvis organisasjonen har inkludert en logo på verktøylinjen, kan det se litt annerledes ut enn vist ovenfor.

Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook på nettet

Logg på Outlook på nettet for å gå til personer-siden, og velg personer-ikonet Personer nederst på siden

 • Bruke søkeboksen til å søke etter en person eller en liste over kontakter.

 • Verktøylinjen inneholder menyer og kommandoer for å opprette og endre kontaktene, kontaktlister og grupper avhengig av sammenhengen

 • Favoritter viser alle du har lagt til i Favoritter.

 • Alle kontakter viser alle lagrede kontaktene og kontaktlistene i alle mapper.

 • Alle kontaktlister viser alle kontaktlister i alle mapper.

 • Foreslått viser personer du har blitt kommuniserer med, men som ikke er i kontaktene dine lagrede. Du kan legge dem til kontakter eller Favoritter for å gå tilbake til dem på.

 • Mapper: standardmappen kalt kontakter som inneholder kontaktene og lister. Du kan også opprette dine egne mapper.

 • Grupper: JOIN viser gruppene du er medlem av, og som eies viser grupper der du er eieren.

 • Den midterste ruten viser Favoritter, kontakter, kontaktlister eller grupper avhengig av hva du valgte i navigasjonsruten. Bruke filtermenyen til å sortere og Velg hvordan kontaktnavn vises.

 • Den høyre ruten viser detaljer om kontakten, kontaktliste eller gruppen som er valgt i den midterste ruten.

Som standard lagres kontaktene og kontaktlistene i kontakter-mappen under mapper i navigasjonsruten. Du kan også opprette dine egne kontaktmapper for å beholde bestemte kontakter eller kontaktlister sammen og finne dem enklere.

 • Slik oppretter du en ny kontaktmappe: Velg Ny mappe Under mapper, og Skriv inn et navn. Deretter velger du mappen og legge til kontakter i den.

 • Hvis du vil gi nytt navn til eller slette en kontaktmappe du har opprettet, høyreklikker du mappen, og velg deretter Gi nytt navn til eller slette.

Opprette, vise og redigere kontakter

Nye kontakter lagres i standard Kontakter-mappen, og du vil også se dem under Mine kontakter. Hvis du vil lagre den nye kontakten i en annen mappe, velger du mappen før du oppretter kontakten.

 1. Logg på Outlook på nettet.

 2. Velg personer-ikonet Personer nederst i navigasjonsruten.

 3. Velg Ny kontakt på personer-siden, på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av ny kontakt-knapp

 4. Skriv inn opplysninger om kontakten. Velg Legg til flere for å legge til flere opplysninger, for eksempel kontaktens adresse og fødselsdag.

 5. Velg Opprett.

Når du klikker en persons navn eller bilde i Outlook eller andre Office-programmer og -tjenester, vil du se deres Profilkort med informasjon om dem. Fra sine Profilkort, kan du lagre dem i kontaktene dine, for eksempel hvis du vil legge til kommentarer eller annen informasjon.

Her får du vite hvordan du kan legge til en kontakt fra en e-postmelding:

 1. Åpne en e-postmelding i leseruten i e-post, og velg deretter navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til i kontaktene.

 2. Velg Flere alternativer > Legg til i kontakter på profilkortet som åpnes.

  Velg de tre prikkene, og velg deretter Legg til i kontakter

 3. Legge til mer informasjon hvis du vil bruke. Velg Add more til å legge til mer informasjon, for eksempel kontaktens adresse og fødselsdag.

 4. Velg Opprett.

Obs!: Kontakten er lagret i standardmappen for kontakter på personer-siden.

Hvis firmaet har en mappe som er satt opp, må du kunne se informasjon om kollegene dine uten å lagre dem som kontakter. Du kan søke etter dem, eller velg navnet eller bildet fra en e-postmelding. Deres Profilkort viser informasjonen som samles inn fra andre systemer (mappe). Hvis du vil legge til annen informasjon, for eksempel notater, kan du lagre kollegene i kontaktene dine. Den nye kontakten er koblet automatisk til den eksisterende mappe kontakten. Det vises bare informasjonen du har lagt til.

Hvis du vil legge til noen i favorittene dine, velger du kontakten, og deretter velger du Legg til i favoritter på verktøylinjen.

Tips!: Favorittkontakter som har en e-postadresse også vises i navigasjonsruten i e-post, slik at du kan se alle e-posten på ett sted.

Velg en kontakt i den midterste ruten se eller redigere informasjon om dem på personer-siden. Hva du ser en versjon av Profilkort. Hvilke faner og inndelinger vises kan variere.

 • Filer: Nylig brukte filer som kontakten har delt med deg.

 • E-post: nylig brukte e-postmeldinger og e-postvedlegg mellom deg og kontakten.

 • LinkedIn: Hvis kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samme e-postadresse som du har lagret for kontakten, vil du se LinkedIn-informasjonen her.

Hvis du vil redigere en kontakt, velger du Rediger kontakt ved siden av Kontaktinformasjon, eller velg Rediger på verktøylinjen.

Et skjermbilde av Rediger kontakt-knappen

 1. Velg en kontakt på Personer-siden.

 2. Velg kameraikonet.

  Velg kameraikonet for å velge et bilde
 3. Velg Last opp et nytt bilde, velg filen du vil bruke, og velg deretter Åpne å laste opp.

 4. Hvis du vil endre plasseringen for bildet, klikker du inne i sirkelen og drar pekeren. Bruk glidebryteren nedenfor til å zoome inn på eller ut av bildet.

  Juster bildet, og velg Bruk
 5. Velg Bruk, og velg deretter ferdig.

Du kan velge hvordan du viser og sortere kontaktene. Bruk Sorter-menyen øverst i listen.

Velg for eksempel Sorter etter > Etternavn og vises som > Etternavn.

Du kan koble sammen kontakter for å angi at de er beslektede, for eksempel hvis du har flere oppføringer for samme person. Kontakter som er koblet sammen, vises som én enkelt kontakt.

Slik kobler du kontaktene:

 • Velg to eller flere kontakter på personer-siden, og velg deretter Koble kontakter i panelet som vises.

Slik fjerner du koblingen for en sammenkoblet kontakt:

 • Velg kontakten på Personer-siden, velg Sammenkoblede kontakter på verktøylinjen, og deretter velger du Fjern kobling.

 1. Velg én eller flere kontakter, og velg deretter Slett.

 2. Velg Slett for å bekrefte.

Opprette, vise og redigere kontaktlister

En kontaktliste er en samling av e-postadresser, og er nyttig for å sende e-post til en gruppe personer. Kontaktlister kalles noen ganger distribusjonslister.

Legge til alle medlemmer av adresseboken klubben din i den, for eksempel opprette en kontaktliste kalt Mine bokklubb. Når du vil sende en e-postmelding til alle i klubben, skriver du bare "Min bok klubben" i til-linjen i e-postmeldingen.

Obs!: Kontaktlister som er opprettet i standardmappen for kontakter som standard, og du kan også se dem under kontakten min lister. Hvis du vil lagre listen med kontakter i en annen mappe, velger du mappen før du velger Ny kontaktliste. Når du oppretter en liste over kontakter i en mappe, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe.

 1. På siden personer på verktøylinjen velger du pilen ved siden av Ny kontakt, og velg deretter Ny kontaktliste.

  Et skjermbilde av ny kontaktmeny med ny kontakt liste som er valgt

 2. Skriv inn et navn for listen, og Legg til navnene eller e-postadresser.

 3. Velg Opprett.

Tips!: Hvis du vil gruppere kontakter for andre årsaker enn å sende e-post, kan du opprette en mappe i stedet. Deretter kan du legge til kontakter i mappen.

 1. Velg kontakten min lister i navigasjonsruten på siden personer, eller søke etter det kontaktliste.

 2. Velg kontaktlisten, og deretter velger du Rediger.

 3. Oppgi navn eller e-postadresser.

 4. Velg Lagre.

 1. Velg kontakten min lister i navigasjonsruten på siden personer, eller søke etter det kontaktliste.

 2. Velg kontaktlisten, og deretter velger du Rediger.

 3. Velg x for navnet eller e-postadressen du vil fjerne.

 4. Velg Lagre.

 1. Velg kontaktlisten du vil slette, og velg Slett.

 2. Velg Slett for å bekrefte.

Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

 1. Logg på Outlook på nettet. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Logge på Outlook på nettet.

 2. Velg startprogrammet Ikonet til startprogrammet i Office 365 øverst på skjermen > Outlook.

  Startprogrammet for apper i Office 365 med Outlook-appen uthevet.

  Finner du ikke appen du leter etter? Klikk på Alle apper i startprogrammet for apper for å se en alfabetisk liste over Office 365-apper som er tilgjengelige. Derfra kan du søke etter en bestemt app.

 3. Klikk Personer.

Følgende skjermbilde viser hva du ser på Personer-siden.

Et skjermbilde av Personer-siden.

Her er en beskrivelse av det du får se:

 1. Boksen Søk etter personer, som du bruker til å søke etter en kontakt eller kontaktliste

 2. Verktøylinjen med menyer og kommandoer for å opprette og endre kontaktene og kontaktlistene avhengig av sammenhengen

 3. Aktuelle personer, som viser personer du ofte kontakter, som du møter, som du har merket som favoritter eller kanskje du vil følge opp med

 4. Dine kontakter, som inneholder alle kontaktmappene

 5. Den midterste ruten, som viser kontaktene og kontaktlistene som finnes i elementet som er valgt i navigasjonsruten

 6. Kontaktkortet, som viser detaljer om kontakten eller kontaktlisten som er valgt i den midterste ruten

Velg hvordan personer-siden din skal se ut ved å feste én eller flere av disse visningene fra listen under Fremhevede personer:

 • Personer du ofte kontakter: Se nylig kommunikasjon og oppdateringer for personene du kommuniserer med mest.

 • Personer i kalenderen i dag: Se hvem du skal møte og hva du skal arbeide med i dag.

 • Favoritter: Personer du har valgt som favoritter, vises her, og du får dermed rask tilgang til den nyeste e-posten.

 • Personer du vil følge opp med: Finne flaggede elementer og meldinger der du har vært @nevnt, sammen med uleste meldinger fra folk du kontakter oftest.

 • Alle kontakter: Dette er den klassiske Personer-visningen, som viser alle kontaktene på ett sted.

Hvis du vil feste en visning som utgangspunkt, velger du Fest denne visningen.

Et skjermbilde av knappen Fest denne visningen.

Hvis du vil endre utgangspunkt, velger du Løsne denne visningen fra menylinjen øverst i visningen du festet, eller velg Fest denne visningen fra menylinjen øverst i en av de andre visningene under Aktuelle personer.

Obs!: Avhengig av din versjon av Outlook, er det ikke sikkert at alle av disse visningene er tilgjengelig.

Når du velger en av kontaktene dine, åpnes en rute til høyre. Her ser du mer informasjon om kontakten, for eksempel e-post, telefon og kontorplassering. Du ser også hvem de er koblet til i organisasjonen, og hvilke grupper de tilhører.

På den nederste delen av ruten ser du samhandlingen med kontakten. Vise e-postmeldinger du har utvekslet, filer som er delt med deg og alle vanlige møter eller hendelser i fortiden eller i fremtiden.

Et skjermbilde av kontaktkortet på Personer-siden.

Når du oppretter en kontakt eller kontaktliste fra grunnen av, blir den lagret i Kontakter-mappen som er valgt i navigasjonsruten. Du kan opprette kontaktmapper for å beholde bestemte kontakter eller kontaktlister sammen og finne dem enklere.

Kontaktene som er i navigasjonsruten på personer-siden, inneholder alle kontaktmappene. Når kontaktene er skjult, kan du velge den for å utvide den, og se alle kontaktmappene.

Når Dine kontakter er utvidet, vises Kontakter-mappen rett under den, som vist i skjermbildet. Du får Kontakter-mappen automatisk. Den inneholder alle de lokale kontaktene med mindre du oppretter andre mapper og legge kontakter til i dem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med kontaktmapper senere i denne artikkelen.

Et skjermbilde av markøren som holdes over Kontakter-knappen på Personer-siden.

 1. Velg mappen du vil opprette kontakten under kontakter i navigasjonsruten. Hvis kontaktene er valgt i stedet for en bestemt mappe, opprettes den nye kontakten i kontakter-mappen.

  Obs!: Før du oppretter en ny kontakt, kontroller at du velger du mappen i navigasjonsruten som du vil opprette den i. Når du oppretter en kontakt, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Slette kontakten for å lagre en kontakt i en annen mappe når du har opprettet den, og deretter opprette den på nytt i den andre mappen.

 2. Velg Ny på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Ny-knappen på Personer-siden.

 3. I skjemaet Legg til kontakt som åpnes, fyller du ut informasjonen du vil ta med.

  Du kan velge ikonet Legg til informasjon-ikonet for å se alternativer for den typen informasjon. Velg for eksempel Legg til informasjon-ikonet ved siden av Telefon for å legge til telefonnumre.

 4. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

Hvis du raskt vil legge til en avsender eller mottaker som er i en e-postmelding, i Kontakter-mappen, gjør du følgende:

 1. Velg ikonet til startprogrammet for apper Knapp for startprogrammet for apper. > E-post.

 2. I en e-postmelding i leseruten velger du navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til kontaktene.

 3. På kontaktkortet som vises for denne personen, velger du Flere handlinger Flere alternativer > Legg til i kontakter.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Legg til i kontakter i Flere handlinger-menyen.

 4. I skjemaet Legg til kontakt som åpnes, kan du legge til mer informasjon om kontakten hvis du vil.

 5. Velg Lagre Lagre for å legge til kortet ditt i Kontakter-mappen.

  VIKTIG: når du oppretter en kontakt på denne måten, er det ikke mulig å lagre kontakten i en annen mappe eller å flytte den til en annen mappe.

En kontaktliste er en samling av kontakter. Noen ganger kalles den også en distribusjonsliste. Du kan angi en kontaktliste som en mottaker når du skriver en e-postmelding. Når du sender meldingen, går den til alle kontaktene i listen samtidig. Du kan for eksempel opprette en kontaktliste med navnet Min bokklubb og legge til alle medlemmene i bokklubben i den. Så når du vil adressere en melding til alle i klubben, trenger du bare skrive «Min bokklubb» på Til:-linjen i e-postmeldingen.

Opprette en kontaktliste

 1. Velg mappen du vil opprette kontaktlisten i under kontakter i navigasjonsruten. Hvis kontaktene er valgt i stedet for en bestemt mappe, blir den nye kontaktlisten opprettet i kontakter-mappen.

  Obs!: Før du oppretter en ny kontaktliste, kontroller at du velger du mappen i navigasjonsruten som du vil opprette den i. Når du oppretter en kontaktliste, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Slett kontaktlisten for å lagre en liste over kontakter i en annen mappe når du har opprettet den, og deretter opprette den på nytt i den andre mappen.

 2. Velg pil ned ved siden av Ny på verktøylinjen, og velg deretter Ny kontaktliste.

  Et skjermbilde av hurtigmenyen for knappen «Ny» med «kontaktliste» valgt.

 3. I et tomt skjema som åpnes, skriver du inn kontaktlistenavnet, kontaktlistens medlemmer og valgfrie notater.

 4. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

Du kan redigere kontakter eller kontaktlister som du oppretter eller importerer til Outlook på nettet. Du kan ikke redigere kontakter som du får ved å koble til en konto for sosiale nettverk for eksempel LinkedIn. For informasjon om import av kontakter fra en annen e-konto eller e-postprogram, kan du se importere kontakter til Outlook.

Obs!:  Hvis du vil lagre en kontaktliste i en annen mappe etter at du har opprettet den, kan du slette kontaktlisten og deretter opprette den på nytt i den andre mappen.

 1. I den midterste ruten merker du av i boksen ved siden av kontakten eller kontaktlisten du vil redigere, og deretter velger du Rediger på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Rediger-knappen på Personer-siden.

 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

 • Hvis du vil opprette en kontaktmappe, høyreklikk eller trykk og hold kontaktene i navigasjonsruten, og velg deretter Ny mappe.

 • Hvis du vil gi nytt navn til eller slette en kontaktmappe du har opprettet, høyreklikker du mappen og velger Gi nytt navn eller Slett.

 • Hvis du vil flytte en kontaktmappe du har opprettet til en mappe som heter Andre kontakter slik at mappen fortsatt er synlig, men ute av veien, høyreklikker du mappen og velger Flytt til Andre kontakter. Du vil se mappen vises under Andre kontakter.

  Hvis du vil flytte en mappe fra Andre kontakter tilbake til hovedlisten over mappene under Dine kontakter, høyreklikker du mappen og velger Flytt til «Dine kontakter».

Når du velger et element i navigasjon-ruten på personer-siden viser den midterste ruten kontakter som er i det elementet, på følgende måte:

 • Når du velger Aktuelle personer, viser den midterste ruten personer du ofte kontakter, personer på kalenderen din i dag, favorittpersonene dine, og personene du kanskje ønsker å følge opp med. Hvis du har festet en visning, vises den øverst i den midterste ruten.

 • Når du velger Dine kontakter, viser den midterste ruten alle kontaktene og kontaktlistene.

 • Når du velger en bestemt kontaktmappe, viser den midterste ruten bare kontakter og kontaktlister som er i den mappen.

Når du velger Dine kontakter eller en bestemt kontaktmappe, kan du bruke en rullegardinmeny øverst i den midterste ruten for å begrense og sortere kontaktene og kontaktlistene som vises der. Navnet på menyen beskriver sorteringsrekkefølgen som brukes for øyeblikket. Standard menynavn er Etter fornavn, fordi det er standard sorteringsrekkefølge.

Når du velger menyen for å åpne den, ser du at den inneholder følgende tre inndelinger:

 • Sorteringsrekkefølge-inndelingen der du kan sortere etter Fornavn eller Etternavn.

 • Visningsrekkefølge-inndelingen, der du kan sortere etter Fornavn eller Etternavn for å styre hvordan hvert navn vises.

 • Visning-inndelingen, der du kan velge Personer hvis du bare vil vise kontaktene som er personer, eller Lister for bare å vise kontaktene som er kontaktlister, eller Alle for å visse begge.

Et skjermbilde av filter-rullegardinmenyen på Personer-siden.

Du kan slette kontakter eller kontaktlister som du har opprettet eller importert til Outlook på nettet. Du kan ikke slette kontakter som du får ved å koble til en konto på et sosialt nettverk, for eksempel LinkedIn.

 1. Velg kontakten eller kontaktlisten.

 2. Velg Slett.

  Et skjermbilde av Slett-knappen på Personer-siden.

Skriv inn et søkeord i boksen Søk etter personer øverst i navigasjonsruten.

Et skjermbilde av boksen Søk etter personer på Personer-siden.

 • Hvis du vil søke etter en kontakt, skriver du inn navnet eller e-postadressen deres i Søk etter personer-boksen, og deretter velger du søkeikonet Søk etter kundestøtte eller trykker ENTER.

 • Hvis du vil søke etter en kontaktliste, skriver du inn hele eller deler av navnet på kontaktlisten i boksen Søk etter personer og velger deretter søkeikonet Søk etter kundestøtte eller trykker ENTER.

Du kan koble kontakter til hverandre for å indikere at de er relatert på en eller annen måte. I tillegg oppdager Outlook på nettet automatisk kontakter som har samme eller svært like navn og kobler dem sammen slik at de vises som én enkelt kontakt.

Koble sammen kontakter

 • Merk av ved siden av hver kontakt i den midterste ruten, og på verktøylinjen velger du Kobling.

  Et skjermbilde av Kobling-knappen på Personer-siden.

Koble kontakter fra hverandre

 1. I den midterste ruten merker du av ved siden av en koblet kontakt.

 2. Velg rullegardinmenyen Koblinger på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Koblinger-knappen på Personer-siden.

 3. På rullegardinmenyen velger du Koble fra-ikonet. ved siden av kontakten du vil koble fra de andre.

Hvis du vil se hvilke kontakter Outlook på nettet har koblet automatisk for en bestemt kontakt og for å se forslag til andre, lignende kontakter å koble den kontakten til, følger du disse trinnene:

 1. Merk av i boksen til venstre for navnet på kontakten. Hvis Outlook på nettet har koblet automatisk til noen kontakter som har samme eller lignende navn, vises rullegardinmenyen Koblinger på høyre side av verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Koblinger-knappen på Personer-siden.

 2. Velg rullegardinmenyen Koblinger på verktøylinjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp med Outlook.com:

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Få hjelp med Outlook på nettet for bedrifter:

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte

Les Kontakt Office 365 for bedriftsstøtte – hjelp for administratorer hvis du bruker Office 365 drevet av 21Vianet i Kina.

Se også

Importere kontakter til Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×