Bruk av en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Bruk av en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Personer som ikke bruker en skjermleser kan se Skrive ut et regneark eller en arbeidsbok (i Windows), Skrive ut et ark eller en arbeidsbok (i Mac OS) eller Skrive ut et regneark (i Excel Online).

Bruk Excel med tastaturet og en skjermleser til å skrive ut regneark og arbeidsbøker med merkede celler. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Hurtigtastene hjelper du raskt vil skrive ut det du ønsker, slik du ønsker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Skjermleser vil tastaturet automatisk gå til standardoppsettet. Hvis du vil endre dette i innstillingene for Skjermleser, kan du trykke på Windows-tasten + Ctrl + N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til Eldre, trykker du på Pil Ned en gang. Du hører: «Eldre, valgt». De nye kommandoene i Skjermleser vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer er i konflikt med de nyeste funksjonene for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

Skrive ut arbeidsboken

 1. Merk det du vil skrive ut, i regnearket eller arbeidsboken, og trykk deretter på CTRL+P (eller CTRL+F2).

 2. Excel åpnes med fokus på Skriv ut-knappen, og du hører «Backstage-visning, Utskriftsgruppeboks, Skriv ut-knapp». I Skjermleser hører du «Av, Skriv ut-knapp».

  • Hvis du vil skrive ut én kopi, trykker du på ENTER (eller ALT+P,P).

  • Hvis du vil skrive ut flere eksemplarer, trykker du ALT+P, N. Kombinasjonsboksen Kopier åpnes, og du hører «Kopier, Rediger verdisettingsboks». I Skjermleser hører du «Kopier, Redigering 1».

   Du velger antall kopier du vil ha, ved å bruke PIL OPP-tasten eller skriver inn et tall og trykker deretter på ENTER.

  • Hvis du vil bruke en annen skriver, trykker du på ALT+P, I for å åpne kombinasjonsboksen Skriver. Bruk piltastene til å velge eller legge til en ny skriver eller faks som du kan sende regnearkrapporten til. Excel plasserer automatisk fokus på navnet på standardskriveren i Windows.

  • Trykk på TAB til du hører navnet på kombinasjonsboksen med alternativet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER. Du kan også trykke på hurtigtasten for innstillingene du vil bruke. Skriverinnstillingene og hurtigtastene deres er:

   Alternativ for skriverinnstillinger

   Snarvei

   Skriv ut hva-kombinasjonsboks: Bruk denne til å velge mellom bare å skrive ut de aktive (merkede) regnearkene i arbeidsboken (standard), hele arbeidsboken, merkede celler i det gjeldende regnearket eller merkede tabeller i det gjeldende regnearket.

   ALT+P, A

   Side-verdivalgboksene: Brukes til å begrense hva som skrives ut til akkurat det sideområdet du skriver inn i disse boksene, eller som du velger med verdivalgknappen.

   ALT+P, H for første side i området,

   ALT+P, J for siste side i området

   Kombinasjonsboksen Skrive ut tosidig: Brukes til å velge utskrift på bare én side eller begge sidene av papiret.

   ALT+P, D

   Kombinasjonsboksen Sortering: Brukes til å velge sortering eller ikke for utskriftene.  

   ALT+ P, C

   Kombinasjonsboksen Retning: Brukes til å velge papirretning, Stående eller Liggende.

   ALT+ P, O

   Kombinasjonsboksen Sidestørrelse: Brukes til å endre valg av papirstørrelse.

   ALT+P, L

   Kombinasjonsboksen Marger: Bruk piltastene til å velge forhåndsdefinerte marger, eller trykk på A for å aktivere alternativet Egendefinerte marger for å tilpasse margene.

   ALT+P, M

   Kombinasjonsboksen Tilpass: Brukes til å velge utskrift av siden i faktisk størrelse, eller forminske den slik at den passer på én side.

   ALT+P, S

 3. Når du er ferdig med å foreta valg, trykker du på ALT+P, P, eller du kan trykke på TAB til du hører «Skriv ut», og deretter trykker du på ENTER).

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å skrive ut regneark og arbeidsbøker med merkede celler. Hurtigtaster hjelper deg med å skrive ut nøyaktig hva du vil ha, raskt.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Excel for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

Som standard er Excel for Mac satt til å skrive ut alle aktive regneark. Det er enkelt å justere innstillingene for å skrive ut hele arbeidsboken.

 1. Trykk på KOMMANDO+P i Excel-arbeidsboken hvis du vil åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Hvis du vil høre en liste over tilgjengelige skrivere, trykker du på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Skriver, hurtigmenyknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED hvis du vil høre navnet på hver skriver.

 4. Når du hører navnet på den ønskede skriveren, trykker du på ENTER.

 5. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du kommer til Kopier-boksen. Deretter angir du antall kopier du ønsker å skrive ut.

 6. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Hele arbeidsboken, hurtigmenyknapp». Trykk deretter på ENTER.

 7. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Standardutskrift-knapp».

 8. Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Optimalisert utskrift

Ikke alle tilgjengelige utskriftsinnstillinger vises automatisk i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil se skjulte utskriftsalternativer, trykker du på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Vis detaljer-knapp». Deretter trykker du på ENTER for å gjøre flere utskriftsalternativer tilgjengelige.

Skrive ut ett enkelt regneark

Skrive ut ett enkelt regneark i arbeidsboken i stedet for å skrive ut hele arbeidsboken:

 1. Trykk på KOMMANDO+P i arket du vil skrive ut, for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Aktive ark, hurtigmenyknapp». Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på kommando+PIL HØYRE til du hører: «Standardutskrift-knapp».

 4. Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Skrive ut to eller flere tilstøtende regneark

Du kan skrive ut flere regneark i arbeidsboken uten å skrive ut hele arbeidsboken. Slik gjør du det:

 1. Velg fanen for det første regnearket du vil skrive ut.

 2. Hold nede SKIFT, og bruk PIL HØYRE til å navigere til det siste arket du vil skrive ut. Deretter slipper du SKIFT.

 3. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Skriv ut-knapp».

 5. Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Skrive ut merkede celler

Slik skriver du ut et utvalg av merkede celler:

 1. Merk cellene du vil skrive ut, i regnearket.

 2. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Merket område, alternativknapp». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på kommando+PIL HØYRE til du hører: «Skriv ut-knapp».

 5. Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Skrive ut en Excel-tabell

Slik skriver du ut en Excel-tabell ved hjelp av VoiceOver:

 1. Bruk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til å navigere til en celle i tabellen.

 2. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Skriv ut-knapp».

 4. Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Skrive ut bestemte sider eller sideområder

Skrive ut bestemte sider eller sideområder:

 1. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Sideområde, alternativknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE én gang.

 4. Skriv inn sidetallene eller sideområdene du vil skrive ut, atskilt med kommaer.

 5. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Skriv ut-knapp».

 6. Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Angi dobbeltsidig utskrift

Excel er som standard konfigurert til å skrive ut ensidige utskrifter. Velg dobbeltsidig utskrift hvis du vil skrive ut på begge sider av arket.

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører: «Skriv ut».

 2. Trykk på PIL NED til du hører «Oppsett». Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Tosidig, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

Tilpass arket til papirbredden

Funksjonene for å tilpasse ark reduserer eller forstørrer regnearkene slik at høyden og bredden passer bedre til papiret.

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Skriv ut». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Tilpass, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «siders bredde-boks». Skriv inn tallet 1 for å angi at du vil at regnearket skal være én side bredt.

 5. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «siders høyde-boks». Skriv inn tallet 0 hvis du vil at verdien fortsatt skal være uspesifisert.

Tilpass ark til størrelse

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Juster etter, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE én gang. Trykk deretter på MELLOMROM for å høre alternativene for prosenttall.

 5. Bruk PIL OPP og PIL NED for å veksle mellom alternativene for prosenttall for å redusere eller forstørre regnearket. Når du hører alternativet du vil bruke, trykker du på ENTER.

Skrive ut uten rutenettlinjer eller overskrifter

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut rutenettlinjer, avmerket avmerkingsboks». Trykk på RETURN for å fjerne merket i boksen hvis du ikke vil at arket skal skrives ut med rutenettlinjer.

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut overskrifter, avmerket avmerkingsboks». Trykk på gå tilbake for å fjerne merket i boksen hvis du ikke vil at arket skal skrives ut med overskrifter.

Endre papirstørrelse

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «Alternativer-knappen». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Sidestørrelse, hurtigmeny-boks». Trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom sidestørrelsene. Trykk på ENTER når du hører ønsket størrelse.

Angi sortering

Hvis du vil skrive ut flere kopier av arbeidsboken, konfigurerer du sorteringsfunksjonen slik at den skriver ut et helt sett før neste sett skrives ut. (I stedet for å skrive ut X kopier av side 1, deretter X kopier av side 2, osv.)

Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Sortering, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

Endre sideretning

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk deretter på ENTER.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører: «<Gjeldende retning>, retning». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Hvis du vil veksle mellom Stående og Liggende modus, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk på ENTER når du hører ønsket alternativ.

Endre sidemarger

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE for å navigere gjennom dialogboksen til Marger > Egendefinerte marger.

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene:

  • Normal, alternativknapp

  • Bred, alternativknapp

  • Smal, alternativknapp

  • Egendefinerte marger

  Trykk på ENTER for å foreta et valg.

 4. Hvis du velger Egendefinerte marger, bruker du KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Bredde-boks». Angi margbredden. Trykk deretter på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Marghøyde». Angi marghøyden.

 5. Hvis du vil midtstille regnearket på siden, navigerer du til Egendefinerte marger. Trykk deretter på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Midtstill på siden vannrett, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE til du hører «Midtstill på siden loddrett, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM.

Skrive ut til PDF

Funksjonen Skrive ut til PDF skriver ikke ut regnearket. Den konverterer det istedet til en PDF-fil, som du deretter kan lagre, sende via e-post eller skrive ut.

 1. Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «PDF, hurtigmeny-boks». Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene:

  • Lagre som PDF

  • Lagre som PostScript

  • Legge PDF i iBooks

  • Sende PDF på e-post

  • Lagre som Adobe PDF

  • Lagre PDF i mottakerens mappe på nettet

  • Send PDF til Meldinger

  • Lagre PDF i Evernote

 3. Trykk på ENTER for å foreta et valg.

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster i Excel for Mac

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å skrive ut en Excel-arbeidsbok fra iPhone eller iPod Touch til en AirPrint-aktivert skriver.

Obs!: 

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Bekreft at iOS-enheten og den AirPrint-aktiverte skriveren er koblet til samme trådløse nettverk.

 2. Kontroller at Siri og VoiceOver er aktivert.

 3. Sveip mot høyre i Excel for iOS helt til du hører mappeplasseringen til Excel-filen du vil skrive ut. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne mappen.

 4. Sveip mot høyre til du hører navnet på Excel-filen du vil skrive ut. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne filen.

 5. Dra fingeren øverst til venstre på skjermen til du hører «Fil». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 6. Sveip mot høyre i Fil-menyen til du hører: «Skriv ut». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne utskriftsmenyen.

 7. Hvis du vil skrive ut arbeidsboken i stedet for det aktive arket, sveiper du mot høyre til du hører: «Skriv ut hele arbeidsboken». Dobbelttrykk på skjermen for å velge dette alternativet.

 8. Sveip mot høyre til du hører: «AirPrint». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne AirPrint.

 9. Sveip mot høyre til du hører: «Neste». Dobbelttrykk på skjermen for å fortsette til skjermbildet for skrivervalg.

 10. Sveip mot høyre til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. VoiceOver leser navnet på den valgte skriveren.

 11. Sveip mot høyre til du hører: «Skriv ut». Dobbelttrykk på skjermen for å begynne å skrive ut.

Utskriftsinnstillinger

Oppsettalternativer-menyen lar deg angi utskriftsalternativer som papirstørrelse og -retning.

Obs!: Tilgjengelige utskriftsinnstillinger varierer avhengig av funksjonene i skriveren og hvilken versjon av iOS-enheten du bruker.

 1. Kontroller at iOS-enheten og den AirPrint-aktiverte skriveren er koblet til samme trådløse nettverk.

 2. Kontroller at Siri og VoiceOver er aktivert.

 3. Sveip mot høyre i Excel for iOS helt til du hører mappeplasseringen til Excel-filen du vil skrive ut. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne mappen.

 4. Sveip mot høyre til du hører navnet på Excel-filen du vil skrive ut. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne filen.

 5. Dra fingeren øverst til venstre på skjermen til du hører «Fil». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 6. Sveip mot høyre i Fil-menyen til du hører: «Skriv ut». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Oppsettalternativer.

Tekstretning

 1. Sveip mot høyre i Oppsettalternativer til du hører: «Retning», og dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører «Liggende» eller «Stående». Dobbelttrykk på skjermen for å velge alternativet du vil bruke.

Papirstørrelse

 1. Sveip mot høyre i Oppsettalternativer til du hører: «Papirstørrelse», og dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip mot høyre for å velge papirstørrelsen du vil bruke, og dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Standard papirstørrelse er Letter.

Skalering

 1. Sveip mot høyre i Oppsettalternativer til du hører: «Skalering», og dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip mot høyre for å velge størrelsen du vil bruke, og dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Standardinnstillingen er Ingen skalering.

Utskriftsområde

 1. Gjør ett av følgende i Oppsettalternativer:

  • Sveip mot høyre til du hører: «Skriv ut aktivt ark», og dobbelttrykk på skjermen.

  • Sveip mot høyre til du hører: «Skriv ut hele arbeidsboken», og dobbelttrykk på skjermen.

  • Sveip mot høyre til du hører: «Skriv ut merket område», og dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Standardinnstillingen er Skriv ut aktivt ark.

Se også

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Kontroller at Android-enheten og skriveren er koblet til samme trådløse nettverk.

 2. Sveip mot høyre til du hører «Åpne-knapp», i en Excel for Android-arbeidsbok, og deretter dobbelttrykker du på skjermen for å åpne Steder-menyen.

 3. Sveip mot høyre til du hører plasseringen til Excel-filen du vil skrive ut, og dobbelttrykk på skjermen for å åpne plasseringen. Sveip deretter mot høyre til du hører navnet på Excel-filen du vil skrive ut, og dobbelttrykk på skjermen for å åpne filen.

 4. Dra fingeren langs øvre venstre hjørne på skjermen til du hører: «Fil». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 5. Sveip mot høyre til du hører «Skriv ut», og dobbelttrykk på skjermen for å åpne menyen Utskriftsalternativer.

 6. Sveip mot høyre til du hører «Hva som skal skrives ut», og sveip til høyre én gang til. Du hører: «Rullegardinlisten Aktivt ark». Dobbelttrykk på skjermen, og sveip mot høyre for å velge å skrive ut Aktivt ark, Hele arbeidsboken eller Merket område. Dobbelttrykk på skjermen for å bekrefte valget.

 7. Sveip mot høyre til du hører «Skriv ut-knapp»,. og deretter dobbelttrykker du på skjermen for å skrive ut dokumentet.

  Obs!: Det kan hende du må sveipe mot høyre til du hører «Skriv ut-knapp» én gang til, i appen for skrivertilkobling, for å fullføre utskriften.

Utskriftsinnstillinger

Obs!: Tilgjengelige utskriftsinnstillinger varierer avhengig av funksjonene i skriveren og hvilken Android-enhet du bruker.

 1. Dra fingeren langs øvre venstre hjørne i et Excel for Android-regneark på skjermen til du hører: «Fil». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Fil-menyen.

 2. Sveip mot høyre til du hører «Skriv ut», og dobbelttrykk på skjermen for å åpne menyen Utskriftsalternativer.

 3. Sveip mot høyre til du hører «Skalering» for å velge skaleringalternativet du ønsker. Deretter sveiper du mot høyre én gang til. Du hører: «Rullegardinlisten Ingen skalering». Dobbelttrykk på skjermen for å endre skalering. Sveip mot høyre til du hører ønsket skaleringsalternativ, og deretter dobbeltklikker du på skjermen for å bekrefte valget.

 4. Velg papirstørrelsen du ønsker ved å sveipe mot høyre til du hører «Papirstørrelse». Deretter sveiper du mot høyre én gang til. Du hører: «Rullegardinlisten Letter». Dobbelttrykk på skjermen for å endre papirstørrelsen. Sveip mot høyre til du hører ønsket papirstørrelse, og dobbeltklikk deretter på skjermen for å bekrefte valget.

 5. Velg papirretningen du ønsker ved å sveipe mot høyre til du hører «Papirretning». Deretter sveiper du mot høyre én gang til. Du hører: «Rullegardinlisten Stående». Dobbelttrykk på skjermen for å endre retning. Sveip mot høyre til du hører ønsket innstilling for retning, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å bekrefte valget.

 6. Sveip mot høyre til du hører «Skriv ut-knapp»,. og deretter dobbelttrykker du på skjermen for å skrive ut dokumentet.

  Obs!: Det kan hende du må sveipe mot høyre til du hører «Skriv ut-knapp» én gang til, i appen for skrivertilkobling, for å fullføre utskriften.

Se også

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel med tastaturet og en skjermleser, for eksempel Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, eller JAWS, til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Merk dataene du vil skrive ut, og trykk deretter på CTRL+P. Skriv ut-rammen åpnes med fokus på Skriv ut-knappen, og du hører: «Backstage-visning, Utskriftsgruppeboks, Skriv ut-knapp». I Skjermleser hører du bare: «Skriv ut-knapp».

 2. For å angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, trykker du på ALT+P, N. Du hører «Kopier kolon, rediger verdisettingsboks». I Skjermleser hører du «Kopier, redigering 1». Skriv inn antall kopier som skal skrives ut i verdisettingskontrollen for Kopier, eller bruk PIL OPP til å endre antall kopier. Trykk på ENTER for å bekrefte valget.

 3. Trykk på ALT+P, I for å velge en skriver. Du hører navnet på den valgte skriveren. Bruk PIL OPP og PIL NED til å gå gjennom listen over skrivere. Når du bruker Skjermleser hører du «Velg navn på skriver», nummeret på den valgte skriveren og det samlede antallet tilgjengelige skrivere.

 4. Hvis du ikke hører navnet på skriveren du vil bruke, trykker du på PIL NED for å gå gjennom alle de opplistede skriveralternativene. Etter at listen over skriveralternativer er slutt, finner du koblingen Legg til skriver og velger deretter alternativet Skriv ut til fil.

 5. Trykk på ENTER når du hører «Legg til skriver» for å åpne dialogboksen Finn skrivere, og bruk TAB til å navigere. Trykk på MELLOMROM når du hører «Skriv ut til fil» for å velge dette alternativet. Når du velger Skriv ut-knappen åpnes en dialogboks for Filutforsker, som ber deg angi et filnavn.

 6. Trykk på TAB for å gå til Innstillinger-gruppen. Velg innstillingene du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om de tilgjengelige alternativene, kan du se Utskriftsinnstillinger.

 7. Trykk på ALT+P, P for å gå til Skriv ut-knappen, og trykk deretter på MELLOMROM for å skrive ut arbeidsboken.

Utskriftsinnstillinger

Du kan angi innstillinger i Innstillinger-gruppen for følgende alternativer når du skal skrive ut:

Hva som skal skrives ut

Hvis du vil velge mellom å skrive ut bare de aktive arkene i arbeidsboken, hele arbeidsboken eller det merkede området, trykker du på ALT+P, A. Du hører «Skriv ut hva, (det valgte alternativet), redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ENTER, og bruk deretter PIL OPP og PIL NED til å velge hva du vil skrive ut.

Hvis du vil ignorere et forhåndsdefinert utskriftsområde i arbeidsboken, kan du bruke PIL NED til å bla gjennom alternativene under Skriv ut hva til du hører «Ignorer utskriftsområde, fjern merke for menyelement». Trykk på MELLOMROM for å merke av for Ignorer utskriftsområde.

Sideområde

Hvis du vil angi et sideområde som skal skrives ut, trykker du på ALT+P, H for verdisettingsboksen på den første siden, eller du trykker på ALT+P, J for verdisettingsboksen på den siste siden. Du hører «Sider, redigering».

 • Skriv inn sidetallet for den første siden du vil skrive ut, eller bruk PIL OPP til å velge sidetallet, i boksen for første side.

 • Skriv inn sidetallet for den siste siden du vil skrive ut, eller bruk PIL OPP til å velge sidetallet i boksen for siste side.

Ensidig eller dobbeltsidig utskrift

Hvis du vil angi ensidig eller dobbeltsidig utskrift, trykker du på ALT+P, D. Du hører «Skriv ut ensidig, 1 av 3». Velg ønsket alternativ i listen Skriv ut ensidig. Hvis du velger dobbeltsidig utskrift, hører du «Skriv ut på begge sider».

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skriveren støtter dobbeltsidig utskrift.

Sortering og stifting

Hvis du vil angi sortering, trykker du på ALT+P, C. Deretter trykker du på PIL OPP og PIL NED for å velge Sortert (du hører «Sortert, 1 av 2») eller Usortert (du hører «Usortert»). Trykk deretter på ENTER.

Obs!: Sorteringsalternativet er tilgjengelig bare hvis skriveren støtter det.

Hvis du vil angi stifting, trykker du på TAB for å gå til kombinasjonsboksen for Stifting og bruker PIL OPP og PIL NED til å velge Ingen stifterÉn stift eller To stifter.

Obs!: Stiftingsalternativet er tilgjengelig bare hvis skriveren støtter det.

Papirretning

Hvis du vil angi papirretning, trykker du på ALT+P. Du hører «Retning». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge mellom Stående retning (du hører «Stående retning») eller Liggende retning (du hører «Liggende retning»).

Sidestørrelse

Hvis du vil angi sidestørrelse, trykker du på ALT+P, L. Du hører «Sidestørrelse». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge ønsket sidestørrelse. Du hører sidedimensjonene eller papirstørrelsen for hver størrelse som er tilgjengelig i listen.

Sidemarger

Hvis du vil angi sidemarger, trykker du på ALT+P. Trykk på PIL NED for å se gjennom alle margalternativene for å angi en egendefinert margstørrelse. Etter listen over marger kommer du til Egendefinerte marger-koblingen. Trykk på ENTER for å velge koblingen. Du hører: «Marger». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge Normale marger (du hører «Normale marger»), Smale marger (du hører «Smale marger») eller Brede marger (du hører «Brede marger»).

Sideskalering

Hvis du vil angi sideskalering, trykker du på ALT+P, S. Du hører «Tilpass». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge sideskaleringen du vil bruke.

Se også

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Excel Mobile for Windows 10

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel Online med tastaturet og en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Skjermleser vil tastaturet automatisk gå til standardoppsettet. Hvis du vil endre dette i innstillingene for Skjermleser, kan du trykke på Windows-tasten + Ctrl + N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til Eldre, trykker du på Pil Ned en gang. Du hører: «Eldre, valgt». De nye kommandoene i Skjermleser vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer er i konflikt med de nyeste funksjonene for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Trykk på ALT+WINDOWS-LOGOTASTEN for å vise båndet i en Excel Online-arbeidsbok. Du hører «Valgt, Hjem-faneelement». Trykk på F, P, P for å åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online. Du hører: «Dialogboks for utskriftsinnstillinger, fokuser på valgte, aktivt ark, alternativknapp».

 2. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke for Excel Online, som er beskrevet i Utskriftsinnstillinger for Excel Online, og trykk deretter på TAB til du hører «Skriv ut-knapp». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Skriv ut. Du hører «Dialogboksen Skriv ut, skriver», etterfulgt av den valgte skriveren.

 3. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke for Microsoft Edge, som er beskrevet i Utskriftsinnstillinger for Microsoft Edge. Deretter trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp» Trykk på ENTER for å skrive ut arbeidsboken.

Utskriftsinnstillinger for Excel Online

Hva som skal skrives ut

Når du åpner dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online, hører du: «Dialogboks for utskriftsinnstillinger, fokuser på merket, aktivt ark, alternativknapp». Hvis du vil skrive ut det aktive arket, lar du Aktivt ark være merket. Bruk piltastene til å endre innstillingen til Hele arbeidsboken eller Merket område. Trykk på TAB for å gå til andre innstillinger eller til Skriv ut-knappen.

Papirretning

Trykk på TAB i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online til du hører «Valgt, stående, alternativknapp». Bruk piltastene til å veksle innstillingene for Papirretning mellom Stående og Liggende.

Papirstørrelse

Trykk på TAB til du hører «Merk» i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online, etterfulgt av navnet og beskrivelsen for standard eller tidligere valgt papirstørrelse. Du kan for eksempel høre «Merk, Letter, 8,5 x 11, redigerbar kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom de tilgjengelige papirstørrelsene til du hører ønsket størrelse. Trykk på TAB for å navigere til andre innstillinger eller Skriv ut-knappen.

Sideskalering

Trykk på TAB i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online til du hører «Ingen skalering, ingen skalering, redigerbar kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge mellom Ingen skalering, Tilpass arket på én side , Tilpass alle kolonner på én side og Tilpass alle rader på én side. Når du har valgt skaleringsalternativet du ønsker, trykker du på TAB for å gå til andre innstillinger i dialogboksen Utskriftsinnstillinger.

Utskriftsinnstillinger for Microsoft Edge

Velg Skriv ut-knappen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online for å åpne dialogboksen Skriv ut for Microsoft Edge, eller trykk på å CTRL+P i Excel Online-arbeidsboken.

Obs!: Utskriftsinnstillingene som vises i dialogboksen Skriv ut, for Microsoft Edge er basert på den valgte skriveren. Noen av innstillingene nedenfor er ikke tilgjengelige, avhengig av hvilken skrivermodell du bruker.

Skrivervalg

Når du først kommer til dialogboksen Skriv ut for Microsoft Edge, hører du «Dialogboks for skriver, skriver», etterfulgt av den valgte skriveren. Bruk PIL OPP og PIL NED til å endre den valgte skriveren. Du hører navnet på hver skriver når du blar gjennom listen, og de andre innstillingene i dialogboksen Skriv ut for Microsoft Edge endres med hver skriver som er valgt.

Papirretning

Trykk på TAB for å gå til rullegardinlisten Retning. Du hører «Retning, stående, kombinasjonsboks». Trykk på PIL NED for å endre til Liggende. Du hører «Liggende». Trykk på TAB for å gå til andre innstillinger i dialogboksen.

Obs!: Retning kan også angis i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online, som beskrevet i Utskriftsinnstillinger for Excel Online.

Antall kopier du ønsker å skrive ut

Trykk på TAB for å gå til Kopier-feltet. Du hører: «Kopier, redigering, 1». Angi antall kopier du ønsker å skrive ut.

Sider som skal skrives ut

Trykk på TAB for å gå til kombinasjonsboksen Sider. Du hører «Sider», etterfulgt av merket område og «kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge mellom Alle, Gjeldende side og Sideområde. Hvis du velger Sideområde, vises Område-feltet. Trykk på TAB. Du hører «Sideområde, redigering». Angi sideområdet du vil skrive ut.

Sideskalering

Trykk på TAB for å gå til kombinasjonsboksen Skaler. Du hører «Skaler», etterfulgt av merket område, «kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge enten Tilpass til siden eller en prosentverdi for skalering.

Sidemarger

Trykk på TAB til du hører «Marger», etterfulgt av merket område og «kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge mellom Normal, Smal, Moderat og Bred for å angi marger. Du hører navnet på hver innstilling etterhvert som de velges.

Topptekst og bunntekst

Trykk på TAB til du hører «Topptekst og bunntekst», etterfulgt av merket område og «kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge Av for ikke å skrive ut topptekster og bunntekster, eller for å skrive ut topptekster og bunntekster.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til kommentarer i et Excel-regneark

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×