Bruk av en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Bruk av en skjermleser til å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Personer som ikke bruker en skjermleser, kan du se skrive ut et regneark eller en arbeidsbok (i Windows), skrive ut et ark eller arbeidsbok (i Mac OS) eller skrive ut et regneark (i Excel Online ).

Bruk Excel 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows skjermleseren, til å skrive ut merkede celler, regneark og arbeidsbøker. Hurtigtaster hjelper deg med å skrive ut det du ønsker raskt, slik du ønsker det.

Kommentarer: 

Skrive ut arbeidsboken

 1. I regnearket eller arbeidsboken merker du det du vil skrive ut, og trykker deretter på CTRL+P (eller CTRL+F2).

 2. Excel åpnes med fokus på Skriv ut-knappen og du hører «Backstage-visning, skriv ut-gruppe, skriv ut-knapp». (I Skjermleser hører du «Av, skriv ut-knapp».)

  • Hvis du vil skrive ut én kopi, trykker du på ENTER (eller ALT+P+P).

  • For å skrive ut flere eksemplarer trykker du ALT+P+N. Kopier-kombinasjonsboksen åpnes og du hører «Kopier kolon, rediger verdivalgboksen». (I Skjermleser hører du «Kopier, 1 valgt».)

   For å velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut bruker du PIL OPP-tasten eller du skriver inn et tall, og trykk så ENTER.

  • For å velge en annen skriver trykker du ALT+P+I for å åpne Skriver-kombinasjonsboksen. Bruk PILTASTENE for å velge eller legge til en ny skriver eller faks som du kan sende regnearkrapporten til. (Excel plasserer automatisk fokus på navnet på standardskriveren i Windows.)

  • For å velge skriverinnstillinger trykker du hurtigtasten for ønsket innstillingsalternativ (eller trykk TAB-tasten til du hører navnet på kombinasjonsboksen med alternativet du vil bruke, og trykk ENTER). Skriveralternativer og -innstillinger og deres hurtigtaster er:

   Alternativ for skriverinnstillinger

   Snarvei

   Skriv ut hva-kombinasjonsboks: Bruk denne for å velge mellom bare å skrive ut de aktive (merkede) regnearkene i arbeidsboken (standard), hele arbeidsboken, merkede celler i det gjeldende regnearket eller merkede tabeller i det gjeldende regnearket.

   ALT+P+A

   Side-verdivalgboksene: Brukes til å begrense hva som skrives ut til akkurat det sideområdet du skriver inn i disse boksene, eller som du velger med verdivalgknappen.

   ALT+P+H for første side i området,

   ALT+P+J for siste side i området

   Skrive ut tosidig-kombinasjonsboks: Brukes til å velge utskrift på bare én side eller begge sidene av papiret.

   ALT+P+D

   Kollatering-kombinasjonsboks: Brukes til å velge kollatering eller ikke for utskriftene.  

   ALT+P+C

   Retning-kombinasjonsboks: Brukes til å velge sideretning, stående eller liggende.

   ALT+P+O

   Sidestørrelse-kombinasjonsboks: Brukes til å endre valg av papirstørrelse.

   ALT+P+L

   Marger-kombinasjonsboks: bruker du piltastene til å velge forhåndsdefinerte marger, eller aktivere Egendefinerte marger-alternativet for å tilpasse margene, trykker du A.

   ALT+P+M

   Tilpass-kombinasjonsboks: Brukes til å velge utskrift av siden i faktisk størrelse, eller forminske den slik at den passer på én side.

   ALT+P+S

 3. Når du er ferdig med å gjøre valgene, trykker du ALT+P, P (eller tabuler til Skriv ut-knappen og trykk ENTER).

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette en arbeidsbok i Excel 2016

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å skrive ut merkede celler, regneark og arbeidsbøker. Hurtigtaster hjelper deg med å skrive ut nøyaktig det du trenger, raskt.

Kommentarer: 

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

Excel 2016 er som standard konfigurert til å skrive ut alle aktive regneark. Men det er enkelt å justere innstillingene til å skrive ut hele arbeidsboken.

 1. Trykk på KOMMANDO+P i Excel-arbeidsboken hvis du vil åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Hvis du vil høre en liste over tilgjengelige skrivere, trykker du på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriver, hurtigmenyknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED hvis du vil høre navnet på hver skriver.

 4. Når du hører navnet på den ønskede skriveren, trykker du på ENTER.

 5. Trykk på VO+PIL HØYRE til du kommer til Kopier-boksen. Angi deretter antall kopier du ønsker å skrive ut.

 6. Trykk VO+PIL HØYRE til du hører «Hele arbeidsboken, alternativknapp». Trykk deretter på ENTER.

 7. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp».

 8. Trykk på VO+MELLOMROM hvis du vil starte utskriften.

Optimalisert utskrift

Alle tilgjengelige utskriftsinnstillinger vises ikke automatisk i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil se skjulte utskriftsalternativer, trykker du på VO+PIL HØYRE til du hører «Vis detaljer-knapp». Trykk deretter på ENTER for å gjøre flere utskriftsalternativer tilgjengelige.

Skrive ut ett enkelt regneark

Skrive ut ett enkelt regneark i arbeidsboken i stedet for å skrive ut hele arbeidsboken:

 1. I arket du vil skrive ut, trykker du på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Aktive ark, alternativknapp». Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører ordene «Skriv ut-knapp».

 4. Trykk på VO+MELLOMROM hvis du vil starte utskriften.

Skrive ut to eller flere tilstøtende regneark

Du kan skrive ut flere regneark i arbeidsboken uten å skrive ut hele arbeidsboken. Slik gjør du det:

 1. Velg fanen for det første regnearket du vil skrive ut.

 2. Hold nede SKIFT og bruk PIL HØYRE til å navigere til det siste arket du vil skrive ut. Slipp SKIFT.

 3. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp».

 5. Trykk på VO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Skrive ut merkede celler

Slik skriver du ut et utvalg av merkede celler:

 1. Merk cellene du vil skrive ut, i regnearket.

 2. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Utvalg, alternativknapp». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp».

 5. Trykk på VO+MELLOMROM hvis du vil starte utskriften.

Skrive ut en Excel-tabell

Slik skriver du ut en Excel-tabell ved hjelp av VoiceOver:

 1. Bruk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til å navigere til en celle i tabellen.

 2. Trykk på VO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Utvalg, alternativknapp». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp».

 5. Trykk på VO+MELLOMROM hvis du vil starte utskriften.

Skrive ut bestemte sider eller sideområder

Skrive ut bestemte sider eller sideområder:

 1. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Sideområde, alternativknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE én gang.

 4. Skriv inn sidetallene eller sideområdene du vil skrive ut, atskilt med kommaer.

 5. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp».

 6. Trykk på VO+MELLOMROM for å starte utskriften.

Angi dobbeltsidig utskrift

Excel 2016 er som standard satt til å skrive ut ensidige utskrifter. Velg dobbeltsidig utskrift hvis du vil skrive ut på begge sider av arket.

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Kopier og sider, popup-boks».

 2. Trykk på PIL NED til du hører «Oppsett». Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «tosidig, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

Tilpass arket til papirbredden

Funksjonene for å tilpasse ark reduserer eller forstørrer regnearkene slik at høyden og bredden passer bedre til papiret.

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER og åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Tilpass, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Siders bredde-boks». Skriv inn tallet 1 for å angi at du vil at regnearket skal være en side bredt.

 5. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Siders høyde-boks». Skriv inn tallet 0 hvis du vil at verdien fortsatt skal være uspesifisert.

Tilpass ark til størrelse

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER og åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Juster til, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE én gang. Trykk deretter på MELLOMROM for å høre alternativene for prosenttall.

 5. Bruk PIL OPP og PIL NED hvis du vil veksle mellom alternativene for prosenttall for å redusere eller forstørre regnearket. Når du hører alternativet du vil bruke, trykker du på ENTER.

Skrive ut uten rutenettlinjer eller overskrifter

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER og åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut rutenettlinjer, avmerket avmerkingsboks». Trykk på ENTER for å fjerne merket i boksen hvis du ikke vil at arket skal skrives ut med rutenettlinjer.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Skriv ut overskrifter, avmerket avmerkingsboks». Trykk på ENTER for å fjerne merket i boksen hvis du ikke vil arket skal skrive ut med overskrifter.

Endre papirstørrelse

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER og åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Side-fane». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk VO+PIL HØYRE til du hører «Alternativer-knapp». Trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Sidestørrelse, popup-boks». Trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom sidestørrelsene. Trykk på ENTER når du hører ønsket størrelse.

Angi sortering

Hvis du vil skrive ut flere kopier av arbeidsboken, konfigurerer du sorteringsfunksjonen slik at den skriver ut et helt sett før neste sett skrives ut. (I stedet for å skrive ut X kopier av side 1, deretter X kopier av side 2, osv.)

Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Sortering, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på ENTER.

Endre sideretning

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk deretter på ENTER.

 2. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører: «<Gjeldende retning>, retning.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Hvis du vil veksle mellom Liggende og Stående modus, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk på ENTER når du hører ønsket alternativ.

Endre sidemarger

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «Utskriftsformat-knapp». Trykk på ENTER og åpne dialogboksen Utskriftsformat.

 2. Trykk VO+PIL HØYRE for å navigere gjennom dialogboksen til Marger > Egendefinerte marger.

 3. Trykk VO+PIL HØYRE til å hører de tilgjengelige alternativene, som er: «Normal, alternativknapp, bred, alternativknapp, smal, alternativknapp og egendefinerte marger.» Trykk på ENTER for å velge utvalget.

 4. Hvis du velger Egendefinerte marger, bruker du VO+PIL HØYRE til du hører «Bredde-boks». Angi margbredden. Trykk deretter på VO+PIL HØYRE til du hører «Marghøyde». Angi marghøyden.

 5. Hvis du vil midtstille regnearket på siden, navigerer du til Egendefinerte marger. Trykk deretter på VO+PIL HØYRE til du hører «Midtstill på siden vannrett, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Trykk på VO+PIL HØYRE til du hører «Midtstill på siden vertikalt, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM

Skrive ut til PDF

Funksjonen Skrive ut til PDF skriver faktisk ikke ut regnearket, den konverterer det istedet til en PDF-fil, som du deretter kan lagre, sende via e-post eller skrive ut.

 1. Trykk på VO+PIL HØYRE i dialogboksen Skriv ut til du hører «PDF, popup-boks». Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED hvis du vil høre alternativene dine – «Lagre som PDF, lagre som PostScript, legge til PDF i iBooks, sende PDF via e-post, lagre som Adobe PDF, lagre PDF til web-mottakerens mappe, send PDF til meldinger og lagre PDF til Evernote».

 3. Trykk på ENTER når du hører ønsket alternativ.

Se også

Hurtigtaster i Excel 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver i Excel 2016 for Mac med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel 2016 med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å skrive ut en Excel-arbeidsbok fra iPhone eller iPod Touch til en AirPrint-aktivert skriver.

Kommentarer: 

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Bekreft at iOS-enheten og den AirPrint-aktiverte skriveren er koblet til samme trådløse nettverk.

 2. Velg filen du vil skrive ut, og sveip deretter mot høyre til du hører «Fil-knapp». Dobbelttrykk på Fil-knappen for å åpne Fil-menyen.

 3. Sveip mot høyre i Fil-menyen til du hører «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk på Skriv ut-knappen for å åpne dialogboksen Utskriftssenter. Du hører «Utskriftssenter.»

 4. Sveip til høyre én gang. Du hører «AirPrint». Dobbelttrykk på skjermen. Du hører «Skriveralternativer».

 5. Sveip mot høyre til du hører «Skriver, velg skriver». IOS-enhet oppdager automatisk AirPrint-skrivere i ditt trådløse nettverksområde. Dobbelttrykk på skjermen for å vise en liste over tilgjengelige AirPrint-aktiverte skrivere.

 6. Sveip til høyre eller venstre til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. VoiceOver leser navnet på den valgte skriveren. Dobbelttrykk for å skrive ut Excel-dokumentet.

 7. Hvis du vil avbryte en aktiv utskriftsjobb, går du til Hjem-knappen på skjermen og dobbelttrykker. Sveip til høyre til du hører «Utskriftssenter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører «Avbryt utskrift», og deretter dobbelttrykk. Avbryt utskriften er bare tilgjengelig hvis du har en aktiv utskriftsjobb som kjører, eller utskriftsjobber som venter i utskriftskøen.

Utskriftsinnstillinger

Merknad: Tilgjengelige utskriftsinnstillinger varierer avhengig av funksjonene i skriveren og hvilken versjon av iOS-enheten du bruker.

Angi hva som skal skrives ut

Velg mellom å skrive ut hele arbeidsboken, kun aktive ark eller det merkede området. Åpne dialogboksen Skriv ut. Sveip deretter til høyre til du hører «Skriv ut aktive ark». Dobbelttrykk for å vise menyen. Sveip deretter til høyre for å velge hva du vil skrive ut.

Antall kopier:

Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører: «Kopier». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.

Velg utskriftsfarge

Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører: «Farge». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Alternativer på denne menyen er Fargeog Svart-hvitt. Sveip til høyre for å velge alternativet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter for å gjøre alternativet aktivt.

Tabelloverskrifter

Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører «Tabelloverskrifter». Dobbelttrykk for å aktivere/deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er aktivert, skriver Excel ut samme overskriftsrad øverst på hver side i arbeidsboken.

Utskriftsområde

Bruk Utskriftsområde til å skrive ut alle sider i arbeidsboken eller velg bestemte sider du vil skrive ut. Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører «Farge», og deretter dobbelttrykk. Du hører «Sideområde, alle sider er valgt». Standardvalget er Alle sider. Sveip til høyre til du hører sidetallet eller sideområdene du vil skrive ut. Dobbelttrykk deretter for å aktivere.

Papirstørrelse

Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører «Papirstørrelse». Dobbelttrykk deretter for å vise menyen. Sveip til høyre til du hører papirstørrelsen du vil bruke, og deretter dobbelttrykk. Vanlige papirstørrelser inkluderer brev, legal (USA) og A4.

Sideretning

Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører «Retning». Dobbelttrykk deretter for å vise menyen. Menyalternativene omfatter Stående og Liggende. Sveip til høyre for å velge, og deretter dobbelttrykk.

Sidetall

Dette alternativet setter inn sidetall på hvert ark i arbeidsboken. Sveip til høyre i dialogboksen Skriv ut til du hører «Sidetall». Dobbelttrykk for å aktivere/deaktivere dette alternativet.

Se også

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Trykk på Fil-knappen øverst til venstre på skjermen. Du hører «Dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk». Dobbelttrykk for å aktivere Fil-menyen. Du hører «Fil-menyen er åpen».

 2. Trykk på Skriv ut-knappen. Du hører «Skriv ut-knapp, dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk». Dobbelttrykk på Skriv ut-knappen.

 3. Første gang du skriver ut i Excel for Android, åpnes en dialogboks, og TalkBack leser teksten: «Tillat at Excel bruker en nettbasert tjeneste fra Microsoft for å klargjøre filer for utskrift?» Trykk på Tillat-knappen. Du hører «Tillat-knapp, dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk». Dobbelttrykk for å fortsette, og åpne dialogboksen Skriv ut.

  Merknad: Excel for Android krever den nettbaserte tjenesten for Microsoft for å skrive ut. Hvis du trykker og dobbelttrykker påIkke tillat-knappen på dialogboksen for den nettbaserte tjenesten, går du tilbake til Excel-arbeidsboken uten å skrive ut. Trykk, og deretter dobbelttrykk, på hyperkoblingen Finn ut mer om i dialogboksen hvis du vil finne ut mer om nettjenesten for utskrift.

 4. Hvis du tidligere har tillatt at Excel bruker den nettbaserte tjenesten, åpnes dialogboksen Skriv ut når du dobbelttrykker på Skriv ut-knappen på Fil-menyen.

 5. Når dialogboksen Skriv ut åpnes, hører du «Skriv ut, klargjør filen for utskrift, trykk på Avbryt for å stanse». Trykk, og deretter dobbelttrykk, på Avbryt-koblingen for å avbryte utskriften.

 6. Velg skriverinnstillinger i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du se delen for utskriftsinnstillinger nedenfor.

 7. Når du velger en skriver, vises Skriv ut-knappen nær toppen til høyre på skjermen. Trykk på Skriv ut-knappen. TalkBack sier «Skriv ut-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk for å skrive ut.

Utskriftsalternativer

Følg instruksjonene i forrige del for å endre følgende innstillinger, med unntak av å velge en skriver, til du kommer til dialogboksen Skriv ut.

Trykk på Kopier, Papirstørrelse eller på pilen under disse innstillingene. Hvis du trykker på pilen, hører du «Utvid håndtak, dobbelttrykk for å aktivere». Hvis du trykker på Kopier eller Papirstørrelse, hører du «Sammendrag, kopier 1, papirstørrelse brev, dobbelttrykk for å aktivere». Du kan ha andre standardinnstillinger enn 1 og brev, avhengig av skriveren du bruker. Dobbelttrykk påUtvid-håndtaket, Kopier eller Papirstørrelse for å åpne utskriftsalternativene. Du hører «Utskriftsalternativer er utvidet.»

Angi skriver

Trykk på skriverens rullegardinliste i dialogboksenSkriv ut. Du hører «Rullegardinliste, (navnet på den valgte skriveren), dobbelttrykk for å endre». Dobbelttrykk for å åpne en liste over tilgjengelige skrivere. Trykk, og deretter dobbelttrykk, på navnet til skriveren du vil bruke, for å velge den.

 • Hvis du vil legge til en ny skriver, trykker du, og deretter dobbelttrykker, på Alle skrivere fra rullegardinlisten. Dette åpner dialogboksen Alle skrivere. Trykk, og deretter dobbelttrykk, på Legg til skriver.

 • Excel for Android inkluderer som standard utskriftsalternativene Lagre til PDF og Lagre til Google Drive, som skriver ut til en PDF-fil som lagres til telefonen eller Google Drive-kontoen din. Når en av disse skriverne er valgt, er visse alternativer utilgjengelige. Kopier er for eksempel ikke tilgjengelig når Lagre til PDF er valgt, og Tosidig er utilgjengelig når et av disse utskriftsalternativene er valgt.

Velg hvor mange eksemplarer som skal skrives ut

Trykk på redigeringsboksen Kopier fra den utvidede Utskriftsalternativer-menyen. Du hører «1, redigeringsboks for kopier, dobbelttrykk for å skrive inn tekst, dobbelttrykk og hold for langt trykk. Dobbelttrykk og angi hvor mange kopier du vil skrive ut med talltastaturet.

Skrive ut i farger eller svart-hvitt

Trykk på rullegardinlisten Farge fra den utvidede Utskriftsalternativer-menyen. Du hører «Farge på nedtrekksliste, dobbelttrykk for å endre for farge». Dobbelttrykk og trykk på farge, svart-hvitt eller et annet tilgjengelig alternativ. Elementene i listen avhenger av skriveren. Når du trykker på et element i listen, hører du «Valgt, (elementet som er valgt), dobbelttrykk for å veksle».

Skrive ut ensidige eller dobbeltsidige sider

Trykk på rullegardinlisten Tosidig fra den utvidede Utskriftsalternativer-menyen. Du hører «Rullegardinliste, (gjeldende utvalg), for tosidig, dobbelttrykk for å ». Dobbelttrykk på listen, og trykk og dobbelttrykk deretter på utvalget ditt.

Velge papirstørrelse

Trykk på rullegardinlisten Papirstørrelse fra den utvidede Utskriftsalternativer-menyen. TalkBack sier «Rullegardinliste, (gjeldende utvalg), for papirstørrelse, dobbelttrykk for å endre». Dobbelttrykk for å åpne listen. Bla gjennom listen med to fingre, og trykk på papirstørrelsen du vil bruke. Dobbelttrykk på det merkede området for å angi papirstørrelse.

Tekstretning

Trykk på rullegardinlisten Retning fra den utvidede Utskriftsalternativer-menyen. Du hører «Rullegardinliste, (gjeldende utvalg) for retning, dobbelttrykk for å endre». Dobbelttrykk for å åpne listen, og trykk og deretter dobbelttrykk på enten Stående eller Liggende for å velge.

Angi sideområdet som skal skrives ut

Trykk på rullegardinlisten Sider fra den utvidede Utskriftsalternativer-menyen. Du hører «Rullegardinliste, (gjeldende utvalg), for sider, dobbelttrykk for å endre». Dobbelttrykk, og deretter trykk og dobbelttrykk på Alle for å skrive ut alle sider. Trykk og dobbelttrykk påOmråde for å angi et sideområde i redigeringsboksen. Skriv inn i sidene du vil skrive ut.

Merknad: Du kan også endre sidene du vil skrive ut fra dialogboksen Skriv ut. Trykk på bildet av en side fra dialogboksen. Du hører «Merket (eller ikke merket) side X av Y, avmerkingsboks, dobbelttrykk for å veksle». Dobbelttrykk på individuelle sider hvis du vil merke eller fjerne merket for dem. Merkede sider skrives ut, ikke-merkede sider skrives ikke ut.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser for å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, eller JAWS (Job Access With Speech) for Windows til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Kommentarer: 

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Merk dataene du vil skrive ut, og trykk deretter på CTRL+P.

 2. Skriv ut-rammen åpnes. Excel plasserer fokus på Skriv ut-knappen, og du hører «Backstage-visning, utskriftsgruppeboks, skriv ut-knapp». (I Skjermleser hører du «Skriv ut-knapp».)

 3. For å angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, trykker du på TAB for å gå til verdisettingsboksen Kopier eller trykker på ALT+P, N. Du hører «Kopier kolon rediger verdisettingsboks». (I Skjermleser hører du «Kopier, redigering 1».) I verdisettingskontrollen for Kopier skriver du inn antall kopier som skal skrives ut, eller du kan bruke PIL OPP for å endre antall kopier. Trykk på ENTER for å bekrefte valget.

 4. For å velge en skriver trykker du enten på TAB for å gå til Skriver-kontrollen, eller du kan trykke på ALT+P, I. Du hører navnet på den valgte skriveren. Bruk PIL OPP og PIL NED for å gå gjennom listen over skrivere. (I Skjermleser hører du «Velg navn på skriver», nummeret på den valgte skriveren og det samlede antallet tilgjengelige skriver.)

 5. Hvis du ikke hører navnet på skriveren du vil bruke, trykker du på PIL NED for å gå gjennom alle de opplistede skriveralternativene. Etter at listen over skriveralternativer er ferdig, kommer du til Legg til skriver-koblingen og deretter Skriv ut til fil-alternativet.

 6. Trykk på ENTER når du hører «Legg til skriver» for å åpne dialogboksen Finn skrivere, og bruk TAB for å navigere. Trykk på MELLOMROM når du hører «Skriv ut til fil» for å velge dette alternativet. Når du velger Skriv ut-knappen, åpnes en Filutforsker-dialogboks der du angir et filnavn.

 7. Trykk på TAB for å flytte til Innstillinger-gruppen. Velg innstillingene du vil bruke. Den neste delen av dette emnet gir mer informasjon om hvert alternativ.

 8. Trykk på TAB for å flytte til Skriv ut-knappen, eller trykk på ALT+P, P. Velg Skriv ut-knappen for å skrive ut arbeidsboken.

Utskriftsinnstillinger

I Innstillinger-gruppen kan du angi innstillinger for flere utskriftsalternativer:

Angi hva som skal skrives ut

Hvis du vil velge mellom å skrive ut bare de aktive arkene i arbeidsboken, hele arbeidsboken eller det merkede området, trykker du på TAB for å flytte til Skriv ut hva-kombinasjonsboksen eller på ALT+P, A. Du hører «Skriv ut hva, (det valgte alternativet), redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ENTER, og bruk deretter PIL OPP og PIL NED for å velge hva du vil skrive ut.

Hvis du vil ignorere et forhåndsdefinert utskriftsområde i arbeidsboken, kan du bruke PIL NED til å bla gjennom alternativene underSkriv ut hva til du hører «Ignorer utskriftsområde, fjern merke for menyelement». Trykk på MELLOMROM for å merke menyelementet Ignorer utskriftsområde.

Angi sideområdet

Hvis du vil angi et sideområde som skal skrives ut, trykker du på TAB for å flytte til verdisettingsboksene Sider. Du kan alternativt trykke på ALT+P, H for verdisettingsboksen på den første siden eller ALT+P, J for verdisettingsboksen på den siste siden. Du hører «Sider, redigering».

 • Skriv inn sidetallet for den første siden du vil skrive ut, eller bruk PIL OPP for å velge sidetallet, i boksen for første side.

 • Skriv inn sidetallet for den siste siden du vil skrive ut, eller bruk PIL OPP for å velge sidetallet, i boksen for siste side.

Angi ensidig eller dobbeltsidig utskrift

Hvis du vil angi ensidig eller dobbeltsidig utskrift, trykker du på ALT+P, D. Du hører «Skriv ut ensidig, 1 av 3». Velg ønsket alternativ i listen Skriv ut ensidig. (Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skriveren støtter dobbeltsidig utskrift.) Hvis du velger dobbeltsidig utskrift, hører du «Skriv ut på begge sider».

Angi sortering og stifting

Du ser bare sorteringsalternativet hvis skriveren din støtter det. Hvis du vil angi sortering, trykker du på TAB eller på ALT+P, C for å flytte kombinasjonsboksen Sortere. Trykk på PIL OPP og PIL NED for å velge Sortert (du hører «Sortert, 1 av 2») eller Usortert (du hører «Usortert»). Trykk deretter på ENTER.

Du ser også alternativet for stifting hvis skriveren støtter stifting. Hvis du vil angi stifting, trykker du på TAB for å gå til kombinasjonsboksen Stifting. Trykk deretter på PIL OPP og PIL NED for å velge fra alternativene for Ingen stifter, Én stift eller To stifter.

Angi sideretning

Hvis du vil angi sideretning, trykker du på TAB eller på ALT+P, O for å flytte til kombinasjonsboksen Retning. Du hører «Retning». Trykk på PIL OPP og PIL NED for å velge mellom stående retning (du hører «Stående retning») og liggende retning (du hører «Liggende retning»).

Angi sidestørrelse

Hvis du vil angi sidestørrelse trykker du på TAB eller på ALT+P, L for å flytte til kombinasjonsboksen Sidestørrelse. Du hører «Sidestørrelse». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge ønsket sidestørrelse. Du hører sidedimensjonene eller papirstørrelsen for hver størrelse som er tilgjengelig i listen.

Velg Flere sidestørrelser-koblingen nederst i listen for å åpne dialogboksen Utskriftsformat hvis du vil se flere sidestørrelser eller angi en egendefinert sidestørrelse.

Angi sidemarger

Hvis du vil angi sidemarger, trykker du på TAB for å flytte til kombinasjonsboksen Marger eller på ALT+P. Trykk på PIL NED gjennom alle margalternativene for å angi en egendefinert margstørrelse. Etter listen over marger kommer du til Egendefinerte marger-koblingen. Trykk på ENTER for å velge koblingen.

M. Du hører «Marger». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge normale marger (du hører «Normale marger»), smale marger (du hører «Smale marger») eller brede marger (du hører «Brede marger»).

Angi sideskalering

Hvis du vil angi sidetilpassing, trykker du på TAB for å flytte til kombinasjonsboksen Tilpass til papirstørrelse eller på ALT+P, S. Du hører «Tilpass til papirstørrelse». Bruk PIL OPP og PIL NED for å velge sidetilpassingen du vil bruke.

Hvis du vil angi egendefinert sidetilpassing, trykker du på PIL NED gjennom alle alternativene under Tilpass til papirstørrelse. Etter listen kommer du til koblingen Alternativer for egendefinert tilpassing. Trykk på ENTER for å velge koblingen.

Utskriftsformat

Hvis du vil endre flere innstillinger for side, marger, topptekst/bunntekst og ark, trykker du på TAB for å flytte til Utskriftsformat-koblingen nederst i Skriv ut-rammen. Du hører «Hyperkobling for utskriftsformat». Trykk på ENTER for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.

Se også

Komme i gang med å bruke en skjermleser med Excel Mobile i Windows 10

Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Excel Mobile for Windows 10

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel Online med en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å skrive ut en Excel-arbeidsbok.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i Excel Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Skrive ut arbeidsboken

 1. Trykk på ALT+Windows-tasten for å vise båndet. Du hører «Valgt, Hjem-faneelement». Trykk på F, etterfulgt av P og deretter P en gang til for å åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online. Du hører «Dialogboks for utskriftsinnstillinger, fokuser på valgte, aktivt ark, alternativknapp».

 2. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke for Excel Online, som er beskrevet i neste del rett nedenfor, og trykk deretter på TAB til du hører «Skriv ut-knapp». Trykk på ENTER for å velge Skriv ut-knappen og åpne dialogboksen Skriv ut for Edge. Du hører «Dialogboks Skriv ut, skriver», etterfulgt av den valgte skriveren.

 3. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke for Edge, som er beskrevet i den tredje delen på denne siden, og trykk deretter på TAB til du hører «Skriv ut-knapp». Trykk på ENTER for å velge Skriv ut-knappen og skrive ut arbeidsboken.

Utskriftsinnstillinger

Velg hva som skal skrives ut

Når du åpner dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online, hører du «Dialogboks for utskriftsinnstillinger, fokuser på valgte, aktivt ark, alternativknapp». Hvis du vil skrive ut det aktive arket, lar du Aktivt ark være merket. Bruk piltastene til å endre alternativknappen til Hele arbeidsboken eller Merket område. For hver alternativknapp hører du «merket», det aktive arket, hele arbeidsboken eller merket område, «alternativknapp». Trykk på TAB for å flytte til andre innstillinger eller til Skriv ut-knappen.

Angi sideretning

I dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online trykker du på TAB til du hører «Valgt, stående, alternativknapp». Bruk piltastene til å veksle innstillingen Sideretning mellom alternativknappene Stående- og Liggende.

Velge papirstørrelsen

I dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online trykker du på TAB til du hører «Merk», etterfulgt av navnet og beskrivelsen for den standard eller tidligere valgte papirstørrelsen. Du kan for eksempel høre «Merk, brev, 8,5 x 11, redigerbar kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom de tilgjengelige papirstørrelsene til du hører ønsket størrelse. Trykk på TAB for å navigere til andre innstillinger eller Skriv ut-knappen.

Angi sideskalering

I dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online trykker du på TAB til du hører «Ingen tilpassing, ingen tilpassing, redigerbar kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge mellom Ingen tilpassing, Tilpass arket på én side, Tilpass alle kolonner på én side og Tilpass alle rader på én side. Skjermleseren leser alle elementene i listen etter hvert som du uthever dem. Når du har valgt tilpasningen du vil bruke, trykker du på TAB for å flytte til andre felt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger.

Angi utskriftsinnstillinger for Microsoft Edge

Gå til dialogboksen Skriv ut for Edge ved å velge Skriv ut-knappen på dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online, eller trykk på CTRL+P fra Excel Online-arbeidsboken for å gå direkte til dialogboksen Skriv ut for Edge.

Merknad: Utskriftsinnstillingene som vises i dialogboksen Skriv ut for Edge, samt de som er tilgjengelige via hyperkoblingen Flere innstillinger, er basert på den valgte skriveren. Noen av innstillingene nedenfor er ikke tilgjengelige, avhengig av hvilken skrivermodell du bruker.

Velge en skriver

Når du først kommer til dialogboksen Skriv ut for Edge, hører du «dialogboks for skriver, skriver», etterfulgt av den valgte skriveren. Bruk PIL OPP og PIL NED til å endre den valgte skriveren. Du hører navnet på hver skriver når du blar gjennom listen, og de andre innstillingene i dialogboksen Skriv ut for Edge endres med hver skriver som er valgt.

Angi sideretning

Trykk på TAB for å flytte til rullegardinlisten Retning. Du hører «Retning, stående, kombinasjonsboks». Trykk på PIL NED for å endre til Liggende. Du hører «Liggende». Trykk på TAB for å flytte til andre felt i dialogboksen.

Merknad: Retningkan også angis i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online, som er forklart i delen Angi utskriftsinnstillinger for Excel Online ovenfor.Retning kan også være tilgjengelig som en innstilling når du har valgt hyperkoblingen Flere innstillinger på dialogboksen Skriv ut for Edge.

Angi antallet kopier du ønsker å skrive ut.

Trykk på TAB for å flytte til Kopier-feltet. Du hører «Kopier, redigering, 1». Angi antall kopier du ønsker å skrive ut. Du kan også trykke på TAB til du hører «Øk kopier-knapp». Trykk på ENTER for å øke antall kopier med én. Når to eller flere kopier er merket, gjør Reduser kopier-knappen det mulig å redusere antall kopier med én.

Velg sider som skal skrives ut

Trykk på TAB for å flytte til kombinasjonsboksen Sider. Du hører «Sider», merket område, «kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge mellom Alle, Gjeldende side og Sideområde. Hvis du velger Sideområde, vises Område-feltet. Trykk på TAB. Du hører «Sideområde, redigering». Angi sideområdet du vil skrive ut.

Angi sideskalering

Trykk på TAB for å flytte til kombinasjonsboksen Tilpass. Du hører «Tilpass», merket område, «kombinasjonsboks». Bruk PIL OPP og PIL NED til å velge enten Forminske for å tilpasse eller en prosentverdi for tilpassing.

Angi marger

Trykk på TAB til du hører «Marger», merket område, «kombinasjonsboks». Bla mellom Normal, Smal, Moderat og Bred med PIL OPP og PIL NED for å angi marger. Du hører navnet på hver innstilling etterhvert som de velges.

Skrive ut topptekster og bunntekster

Trykk Tab til du hører "Topptekster og bunntekster," det merkede området, "kombinasjonsboks." Bruk pil opp og pil ned for å merke av ikke skrive ut topptekster og bunntekster, eller skrive ut topptekster og bunntekster. Du hører "På" eller "Av" mens du ruller til hvert alternativ

Flere innstillinger

Trykk på TAB til du hører «Flere innstillinger-kobling» og trykk på MELLOMROM for å åpne dialogboksen Flere innstillinger. Innstillingene som er tilgjengelige i denne dialogboksen, avhenger av den valgte skriveren. Potensielle innstillinger inkluderer Sortering, Stifting, Sider per ark, Papirtype, fargemodus og Papirskuff. Det kan også være innstillinger som Retning og Papirstørrelse, som kan redigeres i dialogboksen Utskriftsinnstillinger for Excel Online eller dialogboksen Skriv ut for Edge. Trykk på TAB for å flytte mellom innstillingene, og bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom alternativene i hver kombinasjonsboks. Når du er ferdig med å justere innstillingene, trykker du på TAB til du hører «OK-knapp». Trykk på ENTER for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut for Edge.

Se også

Opprette en tabell i Excel Online ved hjelp av en skjermleser

Legge til kommentarer i et Excel Online-regneark med en skjermleser

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×