Bruk av en skjermleser med en blogg opprettet i SharePoint Online

Bruk av en skjermleser med en blogg opprettet i SharePoint Online

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk SharePoint Online med tastaturet og en skjermleser, slik som JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å navigere i blogginnhold, høre et helt innlegg, kommentere eller like blogginnlegg, søke etter innhold og så videre.

En blogg i SharePoint Online er et flott verktøy for kunngjøring av nyheter og arrangementer i selskaper, eller for å dele idéer, observasjoner og ekspertise i teamene eller organisasjonen, for bare å nevne noen bruksområder.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil bruke hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i SharePoint Online.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker SharePoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden SharePoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker CTRL + F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL + O (åpne) for nettleseren, men ikke for SharePoint Online.

I dette emnet

Kom i gang: Rekkefølge på faner og standardinnhold i en blogg

Når en forfatter oppretter en blogg i SharePoint Online, bruker de vanligvis Blogg-malen, som setter inn standardinnhold (i nettdeler) i bloggen, i tillegg til følgende standard nettsider:

 • En hjemmeside for bloggen

 • En side for hvert blogginnlegg

 • En side for hver bloggkategori

 • En side for hvert månedlige bloggarkiv

Fanerekkefølgen for standardsider

Avsnittene nedenfor beskriver fanerekkefølgen for hver enkelt nettside. Når du blir kjent med fanerekkefølgen, blir det mye enklere å flytte rundt på de forskjellige sidene.

Fanerekkefølge for bloggsider

Hver side har følgende standardinnhold, i samsvar med rekkefølgen på fanene:

 1. Standardgrafikk som kobler til bloggens hjemmeside.

 2. Hjem-kobling på til bloggens hjemmeside.

 3. Søk i dette området-boks.

 4. Kategorier-liste. Denne inneholder koblinger til kategoriene Aktiviteter, Ideer og Meninger, og hvis du er bloggforfatteren finnes også en kobling til Legg til kategori.

 5. Arkiv-lister organiseres etter måned og med en kobling til Eldre innlegg.

hjemmeside

Hjemmesiden viser alle blogginnleggene i synkende kronologisk rekkefølge. Hvert innlegg inneholder:

 • Tittel, forfatternavn og listen over bloggkategorier

 • Kommentarer-kobling

 • Liker- og Liker ikke-koblinger

 • Slik sender du en kobling med e-post

 • (Bare forfatter) Mer -knappen, som inneholder en redigeringskobling.

 • RSS-Feed-kobling

 • Varsle meg-kobling

Nettside for et blogginnlegg

Denne listen viser fanerekkefølgen for en bloggnettside:

 • Tittelen på blogginnlegget.

 • Bloggforfatterens navn.

 • Navnene på kategoriene som blogginnlegget tilhører.

 • Liker-kobling eller Liker ikke-kobling.

 • Kommentar-kobling.

 • Mer-liste, som inneholder en kobling til Send kobling med e-post. Hvis du er bloggforfatteren, inneholder Mer-listen følgende koblinger: Send kobling med e-post-kobling og Rediger-kobling (for å redigere blogginnlegget).

 • Legg til en kommentar-tekstboksen, hvor du kan skrive inn en kommentar.

 • Publisere-knappen (for å legge inn kommentaren din).

 • Alle kommentarer til bloggen

Kategoriside

Denne siden viser alle blogginnleggene i kategorien. Hvert innlegg viser tittelen på blogginnlegget, bloggforfatterens navn og navnene på kategoriene som blogginnlegget tilhører.

Arkivside for månedlige blogger

Denne siden viser alle blogginnleggene for denne måneden. Hvert innlegg viser tittelen på blogginnlegget, bloggforfatterens navn og navnene på kategoriene som blogginnlegget tilhører.

Verktøy for bloggforfattere

Hvis du er forfatteren av bloggen du bruker, finner du flere forfatterelementer inkludert etter elementene for det siste innlegget på hver side i bloggen. Listen over Bloggverktøy gir tilgang til følgende koblinger:

 • Opprett et innlegg

 • Behandle innlegg

 • Behandle kommentarer

 • Behandle kategorier

 • Start blogg-appen

 • Velg oppsett av innlegg-boksen (alternativene er Grunnleggende, Innrammet og Linjebundet).

Slik navigerer du i en blogg på SharePoint Online

 • Navigasjonskoblinger.

  For å gå direkte til og velge navigasjonskoblingene på en bloggside, trykker du TAB-tasten til du hører «Hopp over kommandoer på båndet, kobling». Trykk ENTER.

 • Hovedinnhold.

  For å gå direkte til og velge hovedinnholdet på en bloggside, trykker du TAB-tasten rett etter at du har åpnet siden til du hører «Hopp til kobling til hovedinnhold». Trykk ENTER.

 • Hvert element på en side.

  For å gå fra ett sideelement til det neste trykker du TAB-tasten. Hvis du vil gå tilbake, trykker du SKIFT+TAB. Når fokus flytter til elementet, hører du navnet på elementet.

 • Hjemmesiden for bloggen.

  For å gå til og velge Hjem-koblingen for bloggens hjemmeside trykker du ALT+1. Du hører «Hjem, gjeldende valg». Trykk ENTER.

 • Blogginnleggene på hjemmesiden.

  For å flytte fra ett innlegg til et annet på hjemmesiden, må du tabulere gjennom informasjonselementene for hvert innlegg (slik som tittel, kategorier og kommentarer). Når fokus flyttes til tittelen på et innlegg, høre du navnet på innlegget etterfulgt av «Overskriftnivå én, kobling». Når fokus flyttes til hvert av de andre elementene i innlegget, hører du navnet på elementet etterfulgt av «Kobling.» Du velger ett av elementene i innlegget ved å trykke ENTER.

  Tips!: 

  • Når fokus flyttes til Kommentar-koblingen for et blogginnlegg, hører du samlet antall kommentarer til innlegget, i tillegg til å høre «Kommentarer, kobling».

  • For å finne ut hvilke informasjonelementer som er inkludert med alle blogginnleggene, går du til Kom i gang: Rekkefølge på faner og standardinnhold i en blogg i denne artikkelen.

 • Blogginnleggene i en bestemt kategori.

  Som standard finner du Kategorier-listen etter Søk-knappen i fanerekken. Når du tabulerer til Søk-knappen, hører du «Søkeknapp». Hvis du trykker TAB-tasten på nytt, flyttes fokus til koblingene i Kategorier-listen. Du høre navnet på hver kategori etterfulgt av «Kobling.» Trykk ENTER for å velge en kategori.

 • Blogginnleggene i en bestemt måned.

  Som standard i fanerekkefølgen på en bloggside, finner du Arkiv-listen etter den siste kategorier (eller Legg til kategori hvis du er bloggforfatteren) i Kategorier-listen. Når fokus flyttes til den siste kategori, hører du kategoriens navn etterfulgt av «Kobling.» Hvis du tabulerer fremover, flyttes fokus til koblingene i Arkiv-listen. Du hører «Arkiver, kobling». Etter hvert som du tabulerer til hver måned i listen, hører du navnet på måneden etterfulgt av «kobling». Den siste koblingen i Arkiv-listen er Eldre innlegg. Når du flytter fokus til Eldre innlegg, hører du «Eldre innlegg, kobling». Trykk ENTER for å velge en måned.

Vanlige blogghandlinger

Slik hører du et blogginnlegg og kommentarene

 1. På startsiden, en kategoriside eller en arkivside i bloggen flytter du fokus til tittelen på bloginnlegget du vil åpne. Du hører tittelen på innlegget, etterfulgt av «Overskriftnivå én, kobling».

 2. Trykk ENTER. Blogginnlegget åpnes på en egen side, du hører tittelen på blogginnlegget, navnet på forfatteren av bloggen, innholdet i innlegget, hver kommentar til innlegget sammen med navnen på personen som la inn kommentaren og navnene på alle elementene på nettsiden.

Slik kommenterer du et blogginnlegg

 1. Flytt fokus til tittelen for blogginnlegget som du vil kommentere. Du hører tittelen på innlegget, etterfulgt av «Overskriftnivå én, kobling».

 2. For å flytte fokus til Legg til kommentar-tekstboksen for innlegget bruker du én av følgende to fremgangsmåter:

  • Hvis du er på startsiden for bloggen, trykker du TAB-tasten til fokus flytter til Kommentar-koblingen. Du høre det samlede antallet kommentarer for blogginnlegget, og deretter «Kommentarer, kobling». Trykk ENTER. Siden for blogginnlegget åpnes. Trykk TAB-tasten til fokus flytter til Legg til kommentar-tekstboksen. Du hører «Rediger, skriv inn tekst.»

  • Hvis du allerede er på siden for innlegget, trykk TAB-tasten til fokus flytter til Kommentar-koblingen. Du hører «Kommentar, kobling». Trykk ENTER. Når du flytter fokus til Legg til kommentar-tekstboksen for innlegget, hører du «Rediger, skriv inn tekst».

 3. Skriv inn kommentaren.

 4. For å legge inn kommentaren trykker du TAB-tasten. Når fokus flytter til Publiser-knappen og du hører «Publiser, knapp». Trykk ENTER.

Slik liker du et blogginnlegg

 1. På hjemmesiden for bloggen eller den individuelle siden for et innlegg, flytter du fokus til tittelen på blogginnlegget du liker. Du hører tittelen på innlegget, etterfulgt av «Overskriftnivå én, kobling».

 2. Trykk TAB-tasten til fokus flytter til Liker-koblingen og du hører «Like, kobling». Trykk ENTER. Du høre hvor mange «liker» innlegget har fått, og hvor mange «Liker ikke». En kobling for Liker ikke legges til, i tilfelle du forandrer mening. (For ikke å like et innlegg velger du Liker ikke-koblingen og trykker ENTER.)

Søke etter innhold

 1. Du flytter fokus til Søk i dette området-tekstboksen ved å trykke ALT+S. Du hører «Søk i dette området, skriv inn tekst».

 2. Skriv inn teksten, og trykk så ENTER. Når fokus flyttes til en ny side (åpnes i den samme fanen) med søkeresultatet, hører du søkeresultatene.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører tittelen på resultatet du ønsker, og trykk så ENTER.

Slik følger du en blogg

 • Når du åpner en blogg opprettet i SharePoint Online i en nettleser, flytter fokus til nettsiden, som er åpen i en fane i nettleseren. Du høre navnet på fanen og navnet på nettleseren du bruker.

 • For å flytte fokus til Følg-knappen som finnes øverst på alle blogger opprettet i SharePoint Online trykker du TAB-tasten til du hører «Følg dette nettstedet og gå enkelt tilbake til det fra områdesiden din», og trykk deretter ENTER.

Dette legger til en kobling i bloggen på Nettsteder-siden under Nettsteder jeg følger.

Se også

Bruk en skjermleser til å utforske påfølgende og siste nettstedliste i SharePoint Online

Hurtigtaster i SharePoint Online

Komme i gang med å bruke en skjermleser i et moderne dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tilgjengelighetsfunksjoner i SharePoint Online

Teknisk kundestøtte for kunder med problemer

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×