Bli bedre kjent med båndet i Office for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Båndet gjør det enkelt å finne kommandoene du trenger for å fullføre en oppgave. Kommandoene er ordnet i logiske grupper som er samlet under faner. I tidligere versjoner av Office for Mac lå mange av disse kommandoene på formateringspaletten.

Word

Utvidet båndet

Expanded ribbon

Skjult bånd

Collapsed ribbon

Gjør et av følgende:

 • To see more of the document, you can minimize the ribbon so that only the tabs appear. On the right side of the ribbon, click Knapp for å minimere båndet .

 • To expand the ribbon, on the right side of the ribbon, click Knapp for å utvide båndet .

På båndet kan du vise flere miniatyrbilder av stiler, temaer og andre formater, eller du kan utvide listen for å se alle sammen. Noen utvidede lister har flere menyelementer nederst. Følg disse trinnene hvis du vil vise et eksempel.

 1. On the Home tab, click the right arrow Rull gjennom stiler, høyre knapp to scroll through the styles.

 2. Hvis du vil utvide listen for å se alle stilene, peker du på en stil og klikker deretter på Mer-nedoverpil .

  Alternatively, you can click the Styles Pane icon to see the available styles.

  Stiler-ruten

When you insert shapes, charts, pictures, movies, or other objects, additional tabs appear that you can use to format these objects. For example, if you insert a shape, the Shape Format tab appears. To see an example of how this works, follow these steps.

 1. On the Insert tab, click Shapes Figurer-fanen .

 2. Select the shape that you want.

 3. Pek hvor du vil sette inn figuren i dokumentet, hold nede museknappen, og dra deretter pekeren til figuren har ønsket størrelse.

 4. Click the shape, and then click the Shape Format tab.

  Figurformat-fane

 5. Bruk knappene, hurtigmenyene og galleriene til å bruke formatering på figuren.

Etter hvert som dokumentvinduet blir mindre, vil også antall elementer som kan vises på båndet, også endre seg. For eksempel vil antall miniatyrbilder som vises, bli færre, og et rullegalleri endres til en knapp. Følg disse trinnene hvis du vil se hvordan dette fungerer.

 1. On the Home tab, count how many style thumbnails show.

  Tilgjengelige stiler

 2. Gjør vinduet mindre.

 3. On the Home tab, a single expandable button appears instead of individual styles.

  Tilgjengelige stiler

 • On the View menu, clear the Ribbon check mark.

PowerPoint

Utvidet båndet

Expanded ribbon

Skjult bånd

Collapsed ribbon

Gjør et av følgende:

 • To see more of the presentation, you can minimize the ribbon so that only the tabs appear, on the right side of the ribbon, click Knapp for å minimere båndet .

 • To expand the ribbon, on the right side of the ribbon, click Knapp for å utvide båndet .

På båndet kan du vise flere miniatyrbilder av stiler, temaer og andre formater, eller du kan utvide listen for å se alle sammen. Noen utvidede lister har flere menyelementer nederst. Følg disse trinnene hvis du vil vise et eksempel.

 1. On the Design tab, click the right arrow Rull gjennom stiler, høyre knapp to scroll through the themes.

 2. Hvis du vil utvide listen for å se alle temaene, peker du på et tema, og klikker deretter Mer-nedoverpil .

 3. To browse for more themes, at the bottom of the expanded list, click Browse for Themes.

 4. Click Save Current Theme to save a theme in your Themes folder or a location you choose.

When you insert shapes, charts, pictures, movies, or other objects, additional tabs appear that you can use to format these objects. For example, if you insert a shape, the Shape Format. To see an example of how this works, follow these steps.

 1. On the Insert tab, click Shapes Figurer-fanen .

 2. Select the shape that you want.

 3. On your slide, point where you want to insert the shape, hold down the mouse button, and then drag the pointer until the shape is the size that you want.

 4. Click the shape, and then click the Shape Format tab.

  Figurformat-fane

 5. Bruk knappene, hurtigmenyene og galleriene til å bruke formatering på figuren.

As the presentation window becomes smaller, the number of items that can be shown on the ribbon also changes. For example, the number of thumbnails that appear decreases or a scrolling gallery changes into a button. To see how this works, follow these steps.

 1. On the Design tab, count how many theme thumbnails show.

  Kategorien Utforming

 2. Gjør vinduet mindre.

 3. On the Design tab, a single expandable button appears instead of individual styles.

  Kategorien Utforming

 • On the View menu, clear the Ribbon check mark.

Excel

Utvidet båndet

Expanded ribbon

Skjult bånd

Collapsed ribbon

Gjør et av følgende:

 • To see more of the workbook, you can minimize the ribbon so that only the tabs appear. On the right side of the ribbon, click Knapp for å minimere båndet .

 • To expand the ribbon, on the right side of the ribbon, click Knapp for å utvide båndet .

På båndet kan du vise flere miniatyrbilder av stiler, temaer og andre formater, eller du kan utvide listen for å se alle sammen. Noen utvidede lister har flere menyelementer nederst. Følg disse trinnene hvis du vil vise et eksempel.

 1. On the Page Layout tab, click the down arrow next to Themes to see available themes.

 2. Click Browse for Themes to see other themes that you may have saved.

 3. Click Save Current Theme to save a theme in your Themes folder or a location you choose.

When you insert shapes, charts, pictures, or other objects, additional tabs appear that you can use to format these objects. For example, if you insert a shape, the Shape Format tab appears. To see an example of how this works, follow these steps.

 1. On the Insert tab, click Shapes Figurer-fanen .

 2. Select the shape that you want.

 3. Pek hvor du vil sette inn figuren i dokumentet, hold nede museknappen, og dra deretter pekeren til figuren har ønsket størrelse.

 4. Click the shape, and then click the Shape Format tab.

  Figurformat-fane

 5. Bruk knappene, hurtigmenyene og galleriene til å bruke formatering på figuren.

As the workbook window becomes smaller, the number of items that can be shown on the ribbon also changes. For example, the number of thumbnails that appear decreases or a scrolling gallery changes into a button. To see how this works, follow these steps.

 1. On the Formulas tab, count how many formula thumbnails show.

  Formler-fanen

 2. Gjør vinduet mindre.

 3. On the Formulas tab, the expandable Function Library button replaces the thumbnails. Click this button to see the formulas.

  Formler-fanen

 • On the View menu, clear the Ribbon check mark.

Se også

Customize the ribbon and toolbars

Word

Utvid eller minimer båndet

Bildeforklaring 1 Tabulatorer

Bildeforklaring 2 Bånd

Gjør et av følgende:

 • To see more of the document, you can minimize the ribbon so that only the tabs appear. On the right side of the ribbon, click Knapp for å minimere båndet .

 • To expand the ribbon, on the right side of the ribbon, click Knapp for å utvide båndet .

På båndet kan du vise flere miniatyrbilder av stiler, temaer og andre formater, eller du kan utvide listen for å se alle sammen. Noen utvidede lister har flere menyelementer nederst. Følg disse trinnene hvis du vil vise et eksempel.

 1. On the Home tab, under Styles, click the right arrow Rull gjennom stiler, høyre knapp to scroll through the styles.

 2. Hvis du vil utvide listen for å se alle stilene, peker du på en stil og klikker deretter på Mer-nedoverpil .

When you insert shapes, charts, pictures, movies, or other objects, additional tabs appear that you can use to format these objects. For example, if you insert a shape, the Format tab appears next to the Home tab. To see an example of how this works, follow these steps.

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen i Word, Sett inn-gruppen

 2. Hold pekeren over Rektangler på hurtigmenyen, og klikk deretter rektangelstilen du vil bruke.

 3. Pek hvor du vil sette inn figuren i dokumentet, hold nede museknappen, og dra deretter pekeren til figuren har ønsket størrelse.

 4. Klikk figuren, og klikk deretter Format-fanen.

 5. Bruk knappene, hurtigmenyene og galleriene til å bruke formatering på figuren.

Etter hvert som dokumentvinduet blir mindre, vil også antall elementer som kan vises på båndet, også endre seg. For eksempel vil antall miniatyrbilder som vises, bli færre, og et rullegalleri endres til en knapp. Følg disse trinnene hvis du vil se hvordan dette fungerer.

 1. Tell hvor mange miniatyrbilder for stiler som viser under StilerHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Stiler-gruppen

 2. Gjør vinduet mindre.

 3. Antall miniatyrbilder for stiler reduseres under StilerHjem-fanen.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Fjern merket for Aktiver båndet under Generelt.

PowerPoint

Utvid eller minimer båndet

Bildeforklaring 1 Tabulatorer

Bildeforklaring 2 Bånd

Gjør et av følgende:

 • To see more of the document, you can minimize the ribbon so that only the tabs appear, on the right side of the ribbon, click Knapp for å minimere båndet .

 • To expand the ribbon, on the right side of the ribbon, click Knapp for å utvide båndet .

På båndet kan du vise flere miniatyrbilder av stiler, temaer og andre formater, eller du kan utvide listen for å se alle sammen. Noen utvidede lister har flere menyelementer nederst. Følg disse trinnene hvis du vil vise et eksempel.

 1. On the Themes tab, under Themes, click the right arrow Rull gjennom stiler, høyre knapp to scroll through the themes.

 2. Hvis du vil utvide listen for å se alle temaene, peker du på et tema, og klikker deretter Mer-nedoverpil .

 3. Klikk Bla gjennom etter temaer nederst på den utvidede listen hvis du vil bla etter flere temaer.

When you insert shapes, charts, pictures, movies, or other objects, additional tabs appear that you can use to format these objects. For example, if you insert a shape, the Format tab appears next to the Home tab. To see an example of how this works, follow these steps.

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Hold pekeren over Rektangler på hurtigmenyen, og klikk deretter rektangelstilen du vil bruke.

 3. Pek hvor du vil sette inn figuren i dokumentet, hold nede museknappen, og dra deretter pekeren til figuren har ønsket størrelse.

 4. Klikk figuren, og klikk deretter Format-fanen.

 5. Bruk knappene, hurtigmenyene og galleriene til å bruke formatering på figuren.

Etter hvert som dokumentvinduet blir mindre, vil også antall elementer som kan vises på båndet, også endre seg. For eksempel vil antall miniatyrbilder som vises, bli færre, og et rullegalleri endres til en knapp. Følg disse trinnene hvis du vil se hvordan dette fungerer.

 1. Tell hvor mange miniatyrbilder for temaer som viser under TemaerTemaer-fanen.

  Temaer-fanen, Temaer-gruppen

 2. Gjør vinduet mindre.

 3. Antall miniatyrbilder for temaer blir mindre under TemaerTemaer-fanen.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Fjern merket for Aktiver båndet under Generelt.

Excel

Utvid eller minimer båndet

Bildeforklaring 1 Tabulatorer

Bildeforklaring 2 Bånd

Gjør et av følgende:

 • To see more of the document, you can minimize the ribbon so that only the tabs appear. On the right side of the ribbon, click Knapp for å minimere båndet .

 • To expand the ribbon, on the right side of the ribbon, click Knapp for å utvide båndet .

På båndet kan du vise flere miniatyrbilder av stiler, temaer og andre formater, eller du kan utvide listen for å se alle sammen. Noen utvidede lister har flere menyelementer nederst. Følg disse trinnene hvis du vil vise et eksempel.

 1. On the Home tab, under Format, click the right arrow Rull gjennom stiler, høyre knapp to scroll through the formats.

 2. Hvis du vil utvide listen for å se alle formatene, peker du på et format, og klikker deretter Mer-nedoverpil .

 3. Hvis du vil opprette en ny cellestil, klikker du Ny cellestil nederst i den utvidede listen.

When you insert shapes, charts, pictures, movies, or other objects, additional tabs appear that you can use to format these objects. For example, if you insert a shape, the Format tab appears next to the Home tab. To see an example of how this works, follow these steps.

 1. Standard-verktøylinjen, klikker du Vis eller skjul Medieleseren  Medieleser-knapp .

 2. Klikk Figurer Figurer-fanen , og klikk deretter Alle figurer på hurtigmenyen.

 3. Klikk figuren du vil ha.

 4. Pek hvor du vil sette inn figuren i dokumentet, hold nede museknappen, og dra deretter pekeren til figuren har ønsket størrelse.

 5. Klikk figuren, og klikk deretter Format-fanen.

 6. Bruk knappene, hurtigmenyene og galleriene til å bruke formatering på figuren.

Etter hvert som dokumentvinduet blir mindre, vil også antall elementer som kan vises på båndet, også endre seg. For eksempel vil antall miniatyrbilder som vises, bli færre, og et rullegalleri endres til en knapp. Følg disse trinnene hvis du vil se hvordan dette fungerer.

 1. Tell hvor mange miniatyrbilder for formater som viser under FormatHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Format-gruppen

 2. Gjør vinduet mindre.

 3. Miniatyrbildene blir til Stiler under FormatHjem-fanen.

  Endret størrelse på Format-gruppen i Excel

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Fjern merket for Aktiver båndet under Generelt.

Se også

Customize the ribbon and toolbars

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×