BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen BITEKSKLUSIVELLER i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en bitvis EKSKLUSIVELLER for to tall.

Syntaks

BITEKSKLUSIVELLER(tall1; tall2)

Syntaksen for BITEKSKLUSIVELLER har følgende argumenter:

  • Tall1    Obligatorisk. Må være større enn eller lik 0.

  • Tall2    Obligatorisk. Må være større enn eller lik 0.

Merknader

  • BITEKSKLUSIVELLER returnerer et desimaltall som er resultatet av summen av en bitvis EKSKLUSIVELLER (eksklusiv ELLER) av parameterne.

  • Hvis et av argumentene er utenfor begrensningene, returnerer BITEKSKLUSIVELLER feilverdien #NUM!.

  • Hvis et av argumentene er større enn (2^48)-1, returnerer BITEKSKLUSIVELLER feilverdien #NUM!.

  • Hvis et av argumentene er en ikke-numerisk verdi, returnerer BITEKSKLUSIVELLER feilverdien #VERDI!.

  • I resultatet er hver bitposisjon 1 hvis verdiene for parameterne i bitposisjonen, ikke er like. Med andre ord er én verdi 0 og den andre 1. Ved BITEKSKLUSIVELLER(5;3) uttrykkes 5 som 101 i binærformat og 3 som 11 i binærformat. Du kan også tenke at 3 er 011. Fra høyre mot venstre er de tre posisjonene i dette eksemplet de samme (1) bare i posisjonen lengst mot høyre. Ikke lik-resultatet returnerer 1 for andre og tredje posisjon fra høyre, og er lik-resultatet returnerer 0 for posisjonen helt mot høyre.

  • Verdiene 1 som returneres fra bitposisjonene, går fra høyre mot venstre som potens av 2. Biten lengst mot høyre returnerer 1 (2^0), biten til venstre for denne returnerer 2 (2^1) og så videre.

  • I samme eksempel returneres 0 for bitposisjonen lengst mot høyre fordi det er en 0, 2 (2^1) returneres for den andre bitposisjonen fra høyre (verdien 1) og 4 (2^2) returneres for biten lengst mot venstre (også verdien 1). Totalen er 6 i desimalformat.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

Slik fungerer det

=BITEKSKLUSIVELLER(5;3)

Returnerer totalen av den bitvise eksklusiv-eller-sammenligningen i hver bitposisjon.

6.

Tallet 5 er 101 i binærtall, og 3 er 11. Du kan uttrykke 11 som 011, slik at begge tallene har 3 sifre. En bitvis eksklusiv-eller-sammenligning kontrollerer om begge sifrene i hver posisjon er ulike. Hvis dette er sant, returnerer den en positiv verdi for denne posisjonen.

Test: I hvilke posisjoner er sifrene ulike?

5 i binærtall = 101

3 i binærtall = 011

jjn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×