BINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer enkelttermen for sannsynlighet i binomisk fordeling. Bruk BINOM.FORDELING ved løsning av problemer med et bestemt antall tester eller forsøk, når utfallet av et forsøk enten er vellykket eller mislykket, når prøvene er uavhengige, og når sannsynligheten for at eksperimentet er vellykket, er konstant gjennom hele eksperimentet. BINOM.FORDELING kan for eksempel brukes til å beregne sannsynligheten for at to av de neste tre fødte barn er gutter.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se BINOM.FORDELING.N (funksjon).

Syntaks

BINOM.FORDELING(antall_s;forsøk;sannsynlighet_s;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen BINOM.FORDELING har følgende argumenter:

 • Antall_s     Obligatorisk. Antall forsøk med vellykket utfall.

 • Forsøk     Obligatorisk. Antall uavhengige forsøk.

 • Sannsynlighet_s     Obligatorisk. Sannsynligheten for å lykkes ved hvert forsøk.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er lik SANN, returnerer BINOM.FORDELING den kumulative fordelingsfunksjonen, eller sannsynligheten for at det maksimalt er antall_s vellykkede forsøk. Hvis kumulativ er USANN, returneres punktsannsynlighet, som er sannsynligheten for at det skal bli antall_s vellykkede forsøk.

Kommentarer

 • Antall_s og forsøk avkortes til heltall.

 • Hvis antall_s, forsøk, eller sannsynlighet_s er ikke-numeriske verdier, returnerer BINOM.FORDELING feilverdien #VERDI!.

 • Hvis antall_s < 0 eller antall_s > forsøk, returnerer BINOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Hvis sannsynlighet_s < 0 eller sannsynlighet_s > 1, returnerer BINOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Hvis x = antall_s, n = forsøk og p = sannsynlighet_s, er den binomiske funksjonen for punktsannsynlighet:

  Formel

  der:

  Formel

  er lik KOMBINASJON(n;x).

 • Hvis x = antall_s, n = forsøk og p = sannsynlighet_s, er den kumulative binomiske fordelingen:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

6.

Antall vellykkede forsøk

10

Antall uavhengige forsøk

0,5

Sannsynligheten for å lykkes ved hvert forsøk

Formel

Beskrivelse

Resultat

=BINOM.FORDELING(A2;A3;A4;USANN)

Sannsynligheten for at nøyaktig seks av ti forsøk lykkes

0,2050781

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×