Bildewebdel

Du kan legge til et bilde eller grafikk på en nettdelside ved hjelp av bildenettdelen. Du kan kontrollere bakgrunnsfargen og den loddrette og vannrette justeringen av bildet i bildenettdelen ved å redigere de tilpassede egenskapene i en delt visning, slik at du lettere kan koordinere bildet med andre nettdeler på siden.

I denne artikkelen

Bruke bildenettdeler

Vise et bilde

Koble en bildenettdel til en annen nettdel

Egendefinerte egenskaper for en bildenettdel

Vanlige egenskaper for nettdeler

Bruke bildenettdeler

Du kan bruke bildenettdeler til:

 • å legge en bedrifts- eller prosjektlogo logo på en side

 • å vise bilder av ansatte eller produkter

 • å gjøre siden mer visuelt tiltalende

Til toppen av siden

Vise et bilde

Det er to måter du kan vise et bilde på:

 • Skriv inn en filbane eller hyperkobling til bildefilen i egenskapstekstboksen Kobling til bilde. I dette tilfellet er bildet statisk og endrer seg ikke (med mindre du redigerer egenskapene).

 • Koble bildenettdelen til en annen nettdel som gir filens bane eller kobling. I dette tilfellet kan bildet være dynamisk og kan bli endret som følge av en handling i den andre nettdelen, som for eksempel at en bruker velger en rad i en nettdel for listevisning.

  Du kan for eksempel koble en nettdel for listevisning der nettdelen inneholder kontaktene til bildenettdelen. Hver gang du, i kontaktenes nettdel for listevisning, velger en rad som inneholder en kolonne med en hyperkobling til en fil som inneholder et bilde av kontakten, kan du se dette bildet i bildenettdelen.

Til toppen av siden

Koble bildenettdelen til en annen nettdel

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny . Pek deretter på Tilkoblinger.

 3. Pek på Hent et bilde fra. Klikk deretter navnet på nettdelen du vil koble til.

Obs!: Hvis egenskapen til Kobling til bilde allerede har en verdi og du kobler nettdelen for bildet til en annen nettdel, blir egenskapen Kobling til bilde ignorert. Hvis bildenettdelen allerede er koblet til en annen nettdel og du ønsker å angi en verdi for egenskapen til Kobling til bilde, må du først fjerne koblingen.

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for bildenettdelen

De egendefinerte egenskapene til bildenettdelen vises nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Kobling til bilde

Angir en filbane eller hyperkobling til bildet som skal vises i bildenettdelen.

Avhengig av hvilken nettleser du bruker, støttes følgende grafikkfilformater:

Grafikkfilformat

Filtype

Windows-punktgrafikk (BMP)

*.bmp

Utvidet Windows-metafil (EMF)

*.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

*.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

*.jpg, *.jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

*.png

Egenskapen til Kobling til bilde er kanskje ikke tilgjengelig fordi bildenettdelen er koblet til en annen nettdel som inneholder bildet.

alternativ tekst

Angir teksten som skal vises når musepekeren hviler over bildet. Denne teksten vises når bildet ikke er tilgjengelig.

Loddrett justering av bilde

Plasserer bildet loddrett i bildenettdelen. Velg ett av følgende: Øverst, Midtstilt eller Nederst. Standardverdien er Midtstilt.

Vannrett justering av bilde

Plasserer bildet vannrett i bildenettdelen. Velg ett av følgende: Venstre, Midtstilt eller Høyre. Standardverdien er Midtstilt.

Bakgrunnsfarge for nettdel

Bestemmer fargen på vinduet for bildenettdelen bak bildet. Standardfargen er bakgrunnsfargen i det gjeldende temaet.

Du angir en farge ved å klikke Knapp til høyre for tekstboksen. Deretter gjør du ett av følgende:

 • Velg en farge i fargekartet.

 • Skriv inn et HTML-fargenavn.

 • Skriv inn en RGB-fargeverdi.

Hvis du vil bruke samme bakgrunnsfarge som i temaet for nettstedet, klikker du Gjennomsiktig i dialogboksen Bakgrunnsfarge for nettdel.

Til toppen av siden

Vanlige egenskaper for nettdeler

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt nettdel, kan en nettdelutvikler ha valgt ikke å vise en eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i delene Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i nettdelinnholdet. Eksempel: Arabisk skrives fra høyre til venstre, mens engelsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer nettdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir nettadressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdel. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×