Bilder i Power View

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke bilder til å gjøre et Power View-ark i Excel eller Power View i SharePoint mer visuelt tiltalende. Du kan gjøre følgende:

 • Legge til statiske bilder som en bakgrunn, for eksempel et vannmerke eller et utformingselement, for eksempel en firmalogo.

 • Legge til databundne bilder som er koblet til dataene du viser i rapporten.

Power View-ark med bakgrunnsbilde
Bilder av sportsdisipliner brukes til å filtrere sportsarrangementer i en delarkbeholder. Flaggbildene i sliceren brukes til å filtrere hele arket..

I denne artikkelen

Legge til statiske bilder i Power View

Legge til et bakgrunnsbilde

Legge til et bilde

Bruke databundne bilder i Power View

Bilder som faner i en delarkbeholder

Bilder i et kort

Bilder som verdien i en slicer

Angi egenskaper i PowerPivot for bruk i Power View

Angi et standardbilde i PowerPivot

Styre sorteringsrekkefølgen

Kilder for databundne bilder

Bilder på et eksternt nettsted

Bilder lagret i datamodellen

Bilder i en SharePoint-mappe

Legge til statiske bilder i Power View

Du kan legge til bilder og bakgrunnsbilder for utformings- eller identifiseringsformål. Bilder og bakgrunnsbilder gjentas ikke på hvert ark eller i hver visning i en arbeidsbok eller rapport. Du kan bruke unike bilder eller bruke bilder på nytt på hvert ark eller i hver visning.

Legge til et bakgrunnsbilde

 1. Hvis du er i Excel, kontrollerer du at du er på et Power View-ark. Hvis ikke klikker du Sett inn > Power View.

 2. Klikk Power View-fanen > Bakgrunnsbilde-delen > Angi bilde.

  Du kan plassere bildet ved å bruke Strukket, Side ved side eller Midtstilt.

 3. Angi gjennomsiktighet. Jo høyere prosent du bruker, desto mer gjennomsiktig (og mindre synlig) blir bildet.

Legge til et bilde

 1. Klikk Power View-fanen > Sett inn > Bilde på det tomme lerretet på et Power View-ark.

 2. Naviger til bildet, og klikk Åpne.

 3. Når bildet er på arket, kan du gjøre følgende:

  • Flytte det: Merk det, og hold deretter musepekeren over kanten til den endres til en pekende hånd.

   Pekende hånd i Power View

  • Endre størrelsen på det: Merk bildet, og hold deretter musepekeren over skaleringshåndtakene langs kanten på midten og i hjørnene til den endres til en dobbeltpil.

   Dobbeltpil for skalering i Power View

Til toppen av siden

Bruke databundne bilder i Power View

Databundne bilder er en del av dataene i datamodellen. Du kan for eksempel ha bilder av de ansatte i firmaet eller produkter.

Du kan bruke disse bildene i Power View på måter som gjør rapporten mer meningsfull og engasjerende, slik:

Du må kanskje Angi egenskaper i Power Pivot slik at du kan bruke bilder i Power View. Databundne bilder kan være interne eller eksterne i datamodellen. Kilden utgjør en forskjell i hvordan du kan bruke dem.

Bilder som faner i en delarkbeholder

Delarkbeholder med bilde av sportsdisiplin i Power View
Bildene av sportsdisipliner, i dette tilfellet lengdeløpsskøyting, brukes til å filtrere det liggende stolpediagrammet i denne delarkbeholderen.

Delark i Power View er beholdere med en dynamisk navigasjonsstripen. Fliser act som filtre – de filtrerer innholdet i ruten for å verdien som er valgt i kategoristripen. Bilder Vis flott fanene i fliser.

 1. Opprett en visualisering du vil bruke i delarket, på et Power View-ark eller i en Power View-visning.

 2. Dra bildefeltet til Delark etter-boksen.

Det opprettes delark med bilder i fanestripen.

Du kan gjøre mye mer med delark. Les om delark i Powerview.

Bilder i et kort

Kort med flaggbilder i Power View
Disse kortene viser flaggbildet og antall medaljer per land.
 1. Legg til ønskede felt i kortet på et Power View-ark.

 2. Klikk Utforming-fanen > Tabell > Kort.

Feltene ordnes i samme rekkefølge som i Felt-boksen, med to unntak:

 • Standardfeltet vises som en overskrift.

 • Bildet er stort og fremtredende.

Les om kort i Power View.

Bilder som verdien i en slicer

Slicer med bilder filtrerer andre visualiseringer i Power View
Bildene av ulike sportsdisipliner fungerer som filtre i sliceren til venstre. Sliceren brukes til å filtrere alle visualiseringene på dette arket etter kunstløp.
 1. Klikk det tomme lerretet på et Power View-ark eller i en Power View-visning.

 2. Merk av for feltet som inneholder bildene, i feltlisten.

 3. Det opprettes en tabell med disse bildene.

 4. Klikk Designfanen > Slicer (Utforming > Slicer).

  Tips!:  Hvis Slicer er nedtonet, kontrollerer du om du har flere felt i tabellen. Du kan bare lage en slicer fra en tabell med ett felt.

 5. Når du nå klikker bildene i sliceren, filtreres arket etter verdier som er knyttet til dette bildet.

Les om slicere i Power View.

Til toppen av siden

Angi egenskaper i Power Pivot for bruk i Power View

Angi et standardbilde i Power Pivot

Du kan angi et standardbilde i Power Pivot hvis dataene er i Excel. Standardbilder er større og mer fremtredende plassert når du legger dem til i et kort. Hvis du vil angi et bilde som standardbilde, må bildet (eller koblingen til bildet) være i en tabell der det er unikt, det vil si at hver rad inneholder et unikt bilde.

 1. Power Pivot-fanen i Excel > Manage Data Model (Behandle datamodell).

  Ikke ser kategorien Power Pivot ? Aktivere PowerPivot.

 2. Klikk Avansert > Tabellvirkemåte.

 3. Angi en Radidentifikator, for eksempel en kolonne som inneholder en unik ID. Verdiene i Radidentifikator-kolonnen må være unike.

 4. Angi navnet på bildekolonnen for Standardbilde.

Tips!:  Hvis du også angir en Standardetikett, vises den under bildet i en brikkeeske.

Les om hvordan du konfigurerer egenskaper for tabellvirkemåte for Power View-rapporter.

Styre sorteringsrekkefølgen

En annen fordel ved å angi et standardbilde er at du kan styre sorteringsrekkefølgen til bildene. Bilder i slicere og delark sorteres som standard etter filnavnet på bildet, men hvis du identifiserer et bilde som standardbildet, sorteres det etter Radidentifikator-kolonnen. Hvis du identifiserer en annen kolonne som Standardetikett-kolonnen, sorteres bildene etter verdiene i denne kolonnen.

Hvis dataene er i Excel og bildene er i en tabell der radene ikke er unike, kan du fortsatt angi sorteringsrekkefølgen etter et annet felt.

 1. Power Pivot-fanen > Manage Data Model (Behandle datamodell).

  Ikke ser kategorien Power Pivot ? Aktivere PowerPivot.

 2. Klikk i kolonnen som inneholder bilder eller nettadresser til bilder.

 3. Klikk Sorter etter kolonneHjem-fanen.

 4. Bildekolonnen er i Sorter-boksen.

 5. Velg navnet på kolonnen du vil sortere bildene etter, i Etter-boksen.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Kilder for databundne bilder

Bilder i Power View-rapporten kan komme fra flere kilder:

Bilder på et eksternt nettsted

Når bildene er på et eksternt nettsted, prøver Power View å få anonym tilgang til bildene, så anonym tilgang må tillates for bildene. Dette betyr at selv om en rapportleser har tillatelse til å vise bildene, kan det hende at bildene likevel ikke vises.

Fremgangsmåten for bilder på det eksterne nettstedet fungerer også for bilder på SharePoint, bortsett fra at nettadressen selvsagt er på et eksternt nettsted i stedet for på et SharePoint-nettsted.

La oss si at du har tilgang til et bildesett på et eksternt nettsted, og at du har en kolonne i en tabell som inneholder bildenavnene. Den mest fleksible måten å behandle koblinger til bilder på er å opprette en beregnet kolonne for å sende bildenavnet og nettadressen til plasseringen der bildene er på det eksterne nettstedet.

 1. Kopier nettadressen til det eksterne nettstedet.

 2. Power Pivot-fanen i Excel > Manage Data Model (Behandle datamodell).

  Ikke ser kategorien Power Pivot ? Aktivere PowerPivot.

 3. Klikk i en tom celle i kolonnen Legg til kolonne, og skriv inn et likhetstegn (=), nettadressen i anførselstegn ("") og bildekolonnenavnet i hakeparenteser ([]). Eksempel:

  = "http://contoso.com/images" & [ImageNameColumn]

 4. Power Pivot fyller alle cellene i kolonnen med nettadressen samt navnet på bildet.

 5. Klikk kolonneoverskriften, høyreklikk, klikk Gi nytt navn til kolonne, og gi kolonnen et informativt navn.

 6. Du kan kontrollere at dette fungerer som det skal, ved å kopiere en av verdiene og lime den inn i Adresse-boksen i en nettleser. Bildet skal dermed vises.

Obs!: Eksterne bilder kan ikke vises i Power View-ark i Office 365. Bildene må lagres i en tabell i datamodellen.

Bilder lagret i datamodellen

Du oppnår visse fordeler når du har bildene i datamodellen:

 • Arbeidsboken er komplett. Du kan se bildene selv i frakoblet modus.

 • Bildene vises i Power View-ark i Office 365.

Bildene må være i en kolonne med datatypen Binary (Binær). Du kan ikke se bildene i Power Pivot. Det står bare «Binary Data» (Binære data) i hvert felt i kolonnen. Men når du legger til feltet i Power View, vises bildene der.

Viktig!: Bilder i en binærkolonne er bare synlige i feltlisten i Power View hvis den underliggende tabellen har en rad-ID-kolonne. Les om hvordan du konfigurerer egenskaper for tabellvirkemåte for Power View-rapporter.

Hvis du har tilgang til SQL Server, kan du kan hente bildene til SQL Server og deretter laste dem opp i modellen. Se dette Microsoft blogginnlegget, å legge til bilder med PowerPivot: visualisere ol med Power View i Excel 2013, hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!:  Power View støtter ikke OLE-objekter som bilder.

Dette betyr at du ikke kan importere bilder til modellen fra Access, fordi Access lagrer bilder som OLE-objekter.

Bilder i en SharePoint-mappe

Hvis du bruker Power View i SharePoint (ikke Power View i Excel), kan du koble til bilder i en SharePoint-mappe slik du kobler til dem på et eksternt nettsted.

Obs!: I Excel på skrivebordet kan bilder som er lagret på et SharePoint-nettsted, bare vises i Power View-ark hvis anonym tilgang tillates for bildene, noe som ikke tillates i de fleste SharePoint-konfigurasjoner. Dette betyr at selv om du og arbeidsbokleserne har tillatelse til å vise bildene direkte på SharePoint-nettstedet, kan det hende at Power View i Excel ikke kan vise dem.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×