Bidra til å unngå databasefilproblemer og rette opp eventuelle feil med Komprimer og reparer

Bidra til å unngå databasefilproblemer og rette opp eventuelle feil med Komprimer og reparer

Databasefiler kan etter hvert som du bruker dem bli meget store og noen ganger også hemme ytelsen. De kan også ved noen anledninger bli skadet eller ødelagt. Du kan bruke kommandoen Komprimer og reparer database i Microsoft Office Access, hvis du vil forhindre eller reparere disse problemene.

Denne artikkelen beskriver ikke hvordan man sikkerhetskopierer eller gjenoppretter en database. Koblinger til mer informasjon finnes i Se også-delen.

Obs!: Når du komprimerer og reparerer en publisert nettdatabase, bør du synkronisere databasen etter at du er ferdig med å komprimere og reparere den. Det å komprimere og reparere databasen løser kanskje ikke alle problemer som kan oppstå ved en publisert nettdatabase.

I denne artikkelen

Hvorfor komprimere og reparere en database

Før du begynner

Komprimere og reparere en database

Hvorfor komprimere og reparere en database

Denne oversikten forklarer hvordan bruk av kommandoen Komprimer og reparer database kan bidra til å forhindre og rette opp problemer som oppstår ved at databasefiler enten blir skadet, eller blir større ved bruk.

Databasefiler blir større ved bruk

En databasefil blir større når data legges til og oppdateres og når designen endres. Noe av veksten kommer fra nye data, mens noe kommer fra andre kilder:

 • Access oppretter midlertidige, skjulte objekter for å utføre ulike oppgaver. Disse midlertidige objektene forblir noen ganger i databasefilen etter at Access ikke lenger har behov for dem.

 • Når du sletter et databaseobjekt, blir ikke diskplassen som objektet okkuperte automatisk gjenvunnet. Databasefilen bruker fortsatt denne diskplassen, selv om objektet er slettet.

Etter hvert som databasefilen fylles opp av restene etter midlertidige og slettede objekter, kan ytelsen forringes. Objekter kan åpnes tregere, spørringer kan ta lengre tid enn normalt å kjøre, og vanlige operasjoner virker som de bruker lengre tid.

Obs!: Komprimering komprimerer ikke dataene dine, den gjør databasefilen mindre ved å fjerne ubrukt plass.

Databasefiler kan bli skadet

I spesielle tilfeller kan en databasefil bli skadet. Filen har en liten risiko for å bli skadet hvis den deles over et nettverk, og flere brukere arbeider med den samtidig. Risikoen for skade er noe større hvis brukerne ofte redigerer data i Memo-feltene, og risikoen blir større over tid. Du kan redusere risikoen ved å bruke kommandoen Komprimer og reparer database.

Denne typen feil skyldes ofte et problem med Visual Basic for Applications (VBA), modul og utgjør ingen risiko for tap av data. Denne typen feil utgjør imidlertid en risiko for skade på databaseutformingen, som for eksempel mistet VBA-kode, eller ubrukelige skjemaer.

Feil i databasefiler fører sjeldent til tap av data. Vanligvis er tapet begrenset til den siste handlingen foretatt av en bruker, det vil si én enkelt endring av data. Når en bruker endrer på data, og endringen avbrytes for eksempel på grunn av tap av nettverkstjeneste, vil Access merke databasefilen som skadet. Filen kan repareres, men noe data kan være borte etter at reparasjonen er fullført.

Tips!: Oppdeling av en database kan hjelpe deg å hindre at databasefiler ødelegges og begrense tap av data, ved at data oppbevares i en separat fil som brukere ikke har direkte tilgang til.

Access ber deg om å reparere en ødelagt databasefil

Når du prøver å åpne en databasefil som er skadet, blir du oppfordret til å la Access reparere filen automatisk. Du kan også bruke kommandoen Komprimer og reparer database manuelt for å reparere og åpne en ødelagt databasefil.

Hvis Access reparerer en skadet fil, viser den en melding som sier at reparasjonen var vellykket, og at du bør sjekke databasens innhold for å være sikker på at alt er som det skal være.

Hvis Access bare er delvis vellykket, holder den oversikt over de databaseobjekter som den ikke kunne reparere, slik at du kan finne ut hva du trenger å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Obs!: Du kan angi et databasealternativ som gjør at kommandoen Komprimer og reparer database kjøres automatisk hver gang du lukker en bestemt database. Hvis du er den eneste brukeren av en database, bør du angi dette alternativet. I databaser med flere brukere bør du ikke angi dette alternativet, da det kan umiddelbart forstyrre databasetilgjengeligheten.

Til toppen av siden

Før du begynner

Vurder følgende tiltak før du starter en operasjonen for komprimering og reparasjon:

 • Ta alltid en sikkerhetskopi    under reparasjonsprosessen, da Access kan avkorte noen data fra tabeller som er skadet. Noen ganger er det mulig å gjenopprette disse dataene fra en sikkerhetskopi. I tillegg til din vanlige rutine for sikkerhetskopiering, bør du ta en sikkerhetskopi før du bruker kommandoen Komprimer og reparer database. Du kan ta en sikkerhetskopi ved hjelp av Sikkerhetskopier database-kommandoen:

  • Klikk på Lagre og publiserFil-fanen, og klikk deretter på Sikkerhetskopier database under Avansert.

 • Komprimer og reparer automatisk    Med mindre du deler én enkelt databasefil med andre brukere på et nettverk, bør du angi databasen til å komprimere og reparere automatisk.

 • Legg merke til feiltabellen for systemgjenoppretting    Når Access ikke klarer å reparere alle objekter i en ødelagt databasefil, blir objekter som ikke kan gjenopprettes, oppført i en tabell med navnet MSysCompactErrors. Hvis det er noen feil, åpner Access MSysCompactErrors-tabellen i dataarkvisning.

  Hvis du har en sikkerhetskopi av databasen, som du har tatt før databasen ble ødelagt, kan du bruke MSysCompactErrors-tabellen for å finne ut hvilke objekter du vil importere fra sikkerhetskopien til den reparerte databasen.

 • Skaff deg eksklusiv tilgang til databasen for å bruke kommandoen Komprimer og reparer database    Hvis du er den eneste personen som bruker databasen, kan du hoppe over resten av denne delen og gå direkte til Komprimer og reparer en database.

  En operasjonen for komprimering og reparasjon krever eksklusiv tilgang til databasefilen, da operasjonen kan forstyrre andre brukere. Du bør varsle andre brukere når du har tenkt å kjøre en operasjonen for komprimering og reparasjon, slik at de kan unngå å bruke databasen i dette tidsrommet.

  Fortelle brukerne hvor lenge de må unngå å bruke databasen. Hvis du kjører operasjonen for komprimering og reparasjon jevnlig, hold øye med hvor lang tid det tar. Du kan da gjøre mer presise estimater som gir andre brukere veiledning om hvor lenge de bør unngå å bruke databasen.

 • Få tilstrekkelig tillatelser til å kjøre en operasjonen for komprimering og reparasjon    Hvis du bruker en tidligere versjon av en databasefil og er med i en arbeidsgruppe, er det ikke sikkert du kan komprimere og reparere databasen på egen hånd. Hvis du ikke har tilstrekkelige tillatelser, og trenger å komprimere og reparere en database, kan du kontakte systemansvarlig for arbeidsgruppen for å få hjelp.

Til toppen av siden

Bidra til å unngå databasefilproblemer og rette opp eventuelle feil med Komprimer og reparer

Komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes

Komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes

Du kan velge databasealternativet Komprimer ved lukking hvis du ønsker å komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes.

Obs!: Det å angi dette alternativet påvirker bare databasen som for øyeblikket er åpen. Du må angi dette alternativet separat for hver database som du ønsker skal komprimere og reparere automatisk.

 1. Klikk AlternativerFil-fanen.

 2. Klikk på Gjeldende database i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Merk av for Komprimer ved lukking under Programalternativer.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere en database manuelt

I tillegg til, eller i stedet for å bruke databasealternativet Komprimer ved lukking, kan du manuelt kjøre kommandoen Komprimer og reparer database. Du kan kjøre kommandoen når du har en åpen database, og du kan kjøre kommandoen på en database som ikke er åpen. Du kan også opprette en snarvei på skrivebordet som kjører kommandoen Komprimer og reparer database på en bestemt databasefil.

Komprimere og reparere en database som er åpen

Obs!: Hvis andre brukere også bruker databasefilen, kan du ikke utføre en operasjon for komprimering og reparasjon.

 • Klikk på InfoFil-fanen, og klikk deretter på Komprimer og reparer database.

Komprimere og reparere en database som ikke er åpen

Obs!: Hvis andre brukere bruker databasefilen, kan du ikke utføre en operasjon for komprimering og reparasjon. Mens du kjører operasjonen for komprimering og reparasjon kan ingen andre bruke databasefilen.

 1. Start Access, men ikke åpne en database.

 2. Pek på Info, og klikk deretter på Komprimer og reparer database.

 3. Naviger til, og dobbeltklikk på den databasen som du ønsker å komprimere og reparere i dialogboksen til Database som skal komprimeres.

Opprette en snarvei som komprimerer og reparerer en bestemt database

Du kan opprette en snarvei på skrivebordet som kan brukes til å komprimere og reparere en bestemt database.

Kontroller plasseringen av Msaccess.exe-filen på datamaskinen før du begynner. Msaccess.exe-filen er vanligvis plassert i følgende mappe:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office14

Hvis du ikke finner Msaccess.exe-filen på denne plasseringen, søker du etter filen og skriver ned hele banen.

Opprette snarveien på skrivebordet    

 1. Høyreklikk på skrivebordet, pek på Ny, og klikk deretter på Snarvei på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn et dobbelt anførselstegn («) i boksen Skriv posisjonen til elementet på første siden av veiviseren, for å opprette snarveien. Skriv inn hele banen for Msaccess.exe-filen (inkludert filnavnet), og skriv deretter inn et nytt dobbelt anførselstegn. (Alternativt kan du klikke på Bla gjennom for å finne og velge filen. I dette siste tilfellet legges anførselstegnene automatisk til.)

  Skriv for eksempel:«C: \Programfiler\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe»

 3. Skriv inn et mellomrom etter det avsluttende anførselstegnet, og skriv deretter inn den fullstendige banen til databasen du vil komprimere og reparere. Hvis banen inneholder mellomrom, må du omslutte banen med anførselstegn. Skriv inn et nytt mellomrom, og deretter /compact.

  Skriv for eksempel inn: «C:\My Folder\My Database.accdb» /compact

 4. Klikk Neste.

 5. Skriv inn et navn for snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør.

  Veiviseren oppretter snarveien og plasserer den på skrivebordet.

 6. Uansett når du ønsker å komprimere og reparere databasen, så dobbeltklikker du på snarveien.

  Tips!: Hvis du vil legge til snarveien i Start-menyen, høyreklikker du på snarveien, og deretter klikker du på Fest til Start-menyen på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×