Beste praksis for innsending av og rapportere om faktisk arbeid

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Organisasjoner velger å spore arbeid som er utført av ressurser på mange måter. Microsoft Project Server 2010 støtter fleksibilitet for ulike sporings behov for organisasjoner. Enkelte organisasjoner krever at arbeidet som er sendt av ressurser, skal registreres på en daglig dags basis, spesielt hvis det faktiske arbeidet brukes til fakturering, lønn eller andre økonomiske formål. Project Server 2010 kan brukes til å registrere faktisk arbeid som er sendt inn av brukere. Enkelte organisasjoner velger å overføre faktisk arbeid til andre ERP-og rapporterings systemer (Enterprise Resource Planning). En organisasjon kan for eksempel velge å bruke Project Server 2010 til å fange opp faktisk arbeid, men deretter overføre det faktiske arbeidet til et regnskaps verktøy for å drive fakturering til interne og eksterne kunder.

Fordi Project Server hjelper deg med å administrere prosjekter, kan faktisk arbeid registreres på flere måter, og det vises i den måten som gjør det mest nyttig for brukeren som har tilgang til det. I time listen er fokuset for eksempel på bruker registrerte data per dag (eller periode), mens du i Microsoft Project-klienten fokuserer på mengde, eller skalarverdier, verdi for fullført arbeid og gjenstående på en aktivitet for å hjelpe med planleggingen.

Denne artikkelen beskriver settet med anbefalte Fremgangs måter for å sende og rapportere om faktisk arbeid i Project Server 2010.

I denne artikkelen

1. bruke modus for én oppføring

2. Beskytt bruker oppdateringer

3. bruke sendt faktisk arbeid fra Time lister, i stedet for prosjekt planer for tids inndelt rapportering

4. bruke administrative tids kategorier til å spore arbeid som ikke er prosjekter

5. Lukk oppgaver til oppdateringer i stedet for å bruke feltene Publiser og bestillings type

Sammendrag

Bekreftelser

1. bruke modus for én oppføring

Den beste Fremgangs måten for å sikre at faktisk arbeid fylles på riktig måte i hele Project Server 2010, er å bruke modus for enkelt registrering og få ressurser til bare å angi faktisk arbeid gjennom time liste visningen.

Slik aktiverer du modus for én oppføring:

 1. Klikk serverinnstillingeri delen Innstillinger på hurtigst Art linjen.

 2. Klikk Innstillinger og standarder for time listeri delen tids-og oppgave behandlingserverinnstillinger -siden.

 3. Merk av for avmerkings boksen enkel registrering i modus for enkelt oppføring .

Hvis organisasjonen bruker modus for én oppføring, kan det være i de beste interessene for å skjule oppgave visningen helt slik at ressurser bare kan skrive inn faktisk arbeid ved hjelp av time liste visningen. Når begge visningene er tilgjengelige, kan brukere angi faktisk arbeid i begge visningene, og dataene er beholdt i begge visningene. Hvis organisasjonen henter data fra Time lister til stasjons fakturering eller lønn, er den beste Fremgangs måten å bare tillate brukere å skrive inn faktisk arbeid i time liste visningen. Dette reduserer muligheten for at faktisk arbeid blir feilaktig overskrevet hvis en bruker også kan skrive inn faktisk arbeid i aktiviteter -visningen.

Et unntak fra denne beste Fremgangs måten er hvis det finnes Material ressurser. Eiere av tildelinger for material ressurser må angi tid for material ressursene ved å bruke aktiviteter -visningen. Hvis organisasjonen har tildelings eiere som registrerer tid for material ressurser, skal oppgave visningen forbli synlige, og brukerne bør bli bedt om bare å angi faktisk arbeid for tildelingene i time liste visningen.

Slik skjuler du oppgaver-visningen:

 1. Klikk serverinnstillingeri delen Innstillinger på hurtigst Art linjen.

 2. Klikk hurtigSt Arti delen utseende og funksjonalitetserverinnstillinger -siden.

 3. Klikk oppgaver -visningen i navn -kolonnen under Angi meny element detaljer.

 4. Klikk Nei i listen Vis kobling i hurtigst Art , og klikk deretter OK.

Det er noen viktige notater du må vurdere når modus for én oppføring er aktivert i organisasjonen. La oss si at en brukers time liste inneholder en linje for en bestemt oppgave, og denne oppgaven slettes. Neste gang brukeren åpner denne time listen, kan linjen som er tilknyttet den slettede oppgaven, bli fjernet, avhengig av følgende betingelser:

 • Hvis linjen ikke inneholder noen bruker oppføringer, fjernes den.

 • Hvis bruker oppdateringer ikke er beskyttet, og linjen inneholder godkjent faktisk arbeid, fjernes den.

 • Hvis bruker oppdateringene er beskyttet, og linjen inneholder godkjent faktisk arbeid, forblir linjen i time listen. Hvis imidlertid den godkjente time listen kalles tilbake, fjernes linjen.

 • Hvis linjen inneholder faktisk arbeid som er angitt i time listen, men som fremdeles venter på godkjenning, blir linjen fjernet, selv når bruker oppdateringene er beskyttet.

Prosjekt ledere bør være forsiktig når du sletter eller endrer tildelinger, for å være sikker på at alt sendt faktisk arbeid blir gjennomgått før endringen eller slettingen. Dette bidrar til å sikre at gyldige brukerangitte data ikke går tapt. Tildelinger kan være uttrykkelig eller implisitt endret i noen av scenariene som er oppført nedenfor:

 • Prosjekt lederen sletter eksplisitt en oppgave som det er ventende faktiske arbeids oppdateringer for.

 • Prosjekt planen som inneholder oppgaven, gjenopprettes fra arkivet.

 • Prosjekt planen som inneholder oppgaven, slettes.

 • Prosjekt planen som inneholder oppgaven, overskrives ved hjelp av lagre som-funksjonen i Microsoft Project 2010.

Til toppen av siden

2. Beskytt bruker oppdateringer

Enkelte organisasjoner kan velge å forhindre at en prosjekt leder oppdaterer et gruppe medlems faktiske arbeid i prosjektet.

Obs!:  Prosjekt ledere kan ikke oppdatere en ressurs' faktiske arbeid som er registrert i en time liste.

Hvis organisasjonen vil vedlikeholde ressurs registrerte verdier for faktisk arbeid i time listene, og sikre at verdien gjenspeiles i prosjekt planen, er den beste Fremgangs måten å aktivere funksjonen i Project Server 2010 som beskytter bruker oppdateringene.

Slik beskytter du bruker oppdateringer:

 1. Klikk serverinnstillingeri delen Innstillinger på hurtigst Art linjen.

 2. Klikk oppgave innstillinger og Visi delen tids-og oppgave behandlingserverinnstillinger -siden.

 3. I delen Beskytt bruker oppdateringer merker du av for bare Tillat aktivitets oppdateringer via oppgaver og time lister .

Når du beskytter bruker oppdateringer, opprettholder time lister alltid nøyaktig hva brukeren har angitt for tids inndelt arbeid, og verdiene mellom time lister og prosjekt planen er alltid konsekvente. Den tids inndelte fordelingen for skalarverdi kan imidlertid være litt forskjellig i prosjekt planen, da den er rettet mot fremtidig arbeids planlegging og ikke vedlikehold av faktiske arbeids historiske verdier. Planleggings motoren kan justere noe tids inndelt faktisk arbeid for å beholde planen konsekvent.

Til toppen av siden

3. bruke sendt faktisk arbeid fra Time lister, i stedet for prosjekt planer for tids inndelt rapportering

Faktisk arbeid kan registreres ved hjelp av enten Project 2010-klienten (prosjekt plan) eller time lister. Mange brukere registrerer imidlertid faktisk arbeid direkte fra ressursene ved å bruke time lister, spesielt hvis de også beskytter de faktiske oppdateringene som tidligere beskrevet. Når du bruker time lister til å spore innsendingen av faktiske data på en daglig eller ukentlig basis, er den beste Fremgangs måten å rapportere direkte mot det faktiske arbeidet som er registrert i time lister når du synkroniserer med eksterne ERP-og rapporterings systemer. Time liste dataene gjengis spesielt for å sikre nøyaktigheten på et historisk og periode grunnlag nøyaktig som brukeren la den inn, selv når betingelsene i prosjekt planen er endret.

Mens mange beregninger utføres i en prosjekt plan, for eksempel kostnader basert på kostnadssatser, kan disse enkelt rep like res med time liste data. Prosjekt planen, på den andre siden, gjengir de faktiske arbeids dataene (og andre tids plan dataene) med en vekt på fremtidig arbeids planlegging (beregninger for analyse og opptjent verdi). Det kan derfor oppstå tilfeller der den brukerangitte verdien i time listen ikke Sams varer nøyaktig med den samme verdien i prosjekt planen for en bestemt dag. Samlet mengde, eller skalarverdier, verdi for tildelingen, er konsekvent mellom prosjekt planen og time listen når beskyttede faktiske data er aktivert.

Hvis du rapporterer om sendt faktisk arbeid fra Time lister, er det viktig at ressursene blir bedt om å ikke tilordne eller opprette egen aktiviteter. Alle oppgaver skal gå gjennom prosjekt lederen eller ressurs behandlingen. Dette bidrar til å sikre riktig behandling av faktiske arbeids data.

BI Center i Microsoft Project Web App inneholder rapport maler som drar nytte av rapporterings database (T-SQL) og Analysis Services (OLAP). Disse malene kan hjelpe deg med å redigere rapporter mot data lageret til time listen.

Til toppen av siden

4. bruke administrative tids kategorier til å spore arbeid som ikke er prosjekter

Enkelte organisasjoner krever sporing av administrative aktiviteter eller arbeid som ikke er prosjekter. Eksempler på administrative aktiviteter er syke fravær, ferie og arbeids relaterte gjentakende aktiviteter som kunde støtte, system vedlikehold eller møter. Vi anbefaler at disse aktivitetene spores ved hjelp av administrative tids kategorier. Disse kategoriene krever minimal vedlikehold, og tiden som registreres i disse kategoriene, kan brukes til å generere data analyse rapporter fra den tilsvarende OLAP-kuben.

Hvis administrative tids kategorier ikke oppfyller organisasjonens behov, og du bestemmer deg for å bruke prosjekter til å spore administrative aktiviteter, skal prosjekt eieren følge disse retnings linjene for mer effektive prosjekter:

 • Begrense antall ressurser som er tildelt prosjekt planen, til mindre enn 100 ressurser.

 • Begrens varigheten av prosjekt planene til å spore administrative aktiviteter på et kvartals-eller halv års grunnlag.

 • Hold aktiviteter i prosjekt planen automatisk planlagt, med en aktivitets type for faste enheter.

 • Behold planen for prosjekt planen i linje med tids rapporterings perioder.

Til toppen av siden

5. Lukk oppgaver til oppdateringer i stedet for å bruke feltene Publiser og bestillings type

Prosjekt ledere kan finne feltene Publiser og bestillings type nyttig for å kontrollere aktivitets-og ressurs synlighet. Publiser -feltet kan brukes til å kontrollere hvilke oppgaver som er synlige i Project Web App, og bestillingstype -feltet kan brukes til å kontrollere hvilke ressurser som er synlige under ressurs planleggings prosessen. Vær imidlertid oppmerksom på at disse feltene er en del av den tidlige planleggings prosessen. De er ikke utformet for å begrense brukernes mulighet til å fortsette å spore tid på en bestemt oppgave. Hvis feltene Publiser og bestillings type brukes feil, kan de føre til fjerning av aktivitets oppføringer fra en brukers time liste eller oppgave status. Dette er spesielt viktig fordi fjerning av aktivitets oppføringer kan innebære tap av sendt tid.

Hvis du vil lukke en bestemt oppgave, slik at det ikke kan sendes noe ekstra tidspunkt, kan du bruke alternativet Lukk oppgave til oppdatering i Project Server 2010.

Til toppen av siden

Sammendrag

Hvis organisasjonen bruker faktisk arbeid som er registrert i Project Server 2010 sammen med andre ERP-eller rapporterings systemer, er det i de beste interessene for å følge retnings linjene som er beskrevet i denne artikkelen:

 • Bruke modus for én oppføring

 • Beskytt bruker oppdateringer

 • Bruke sendt faktisk arbeid fra Time lister i stedet for prosjekt planer for tids inndelt rapportering

 • Bruke administrative tids kategorier til å spore arbeid som ikke er prosjekter

 • Lukk oppgaver til oppdateringer i stedet for å bruke feltene Publiser og bestillings type

Ved å følge disse anbefalte Fremgangs måtene, arbeider du med å beholde nøyaktigheten til de faktiske arbeids dataene som registreres i time lister etter organisasjonens ressurser.

Til toppen av siden

Bekreftelser

Project Server Content Publishing team takker følgende bidrags ytere til denne artikkelen:

 • Robert-Brenn, program manager II, Project/Project Server

 • AIK-post-tekniker, senior støtte for eskalering, prosjekt/Project Server

 • Christophe Fiessinger, senior teknisk produkt sjef, Project/Project Server

 • Heather O'Cull, leder program for senior sjef, prosjekt/Project Server

 • Keshav Puttaswamy, Principal Group program manager, Project/Project Server

 • Matt roe, program behandling, Project/Project Server

 • Saurabh Sanghvi, program behandling, Project/Project Server

 • Eli Sheldon, program behandling, Project/Project Server

 • Brian Smith, teknisk støtte for eskalering, prosjekt/Project Server

 • Eric Zenz, leder program for senior sjef, prosjekt/Project Server

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×