Beskytte et regneark i Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil hindre at andre brukere ved et uhell eller med hensikt endrer, flytter eller sletter data i et regneark, kan du låse cellene på regnearket i Excel og deretter beskytter du arket med et passord. La oss si at du eier regnearket for gruppestatusrapporten, hvor du vil at gruppemedlemmene dine skal legge til data bare i bestemte celler og ikke kunne endre noe annet. Med beskyttelse av regneark, kan du gjøre bare bestemte deler av arket redigerbare, og brukerne vil ikke kunne endre data i et annet område i arket.

Forsiktig!: Passord i Excel for Mac har en grense på 15 tegn. Du kan ikke åpne en arbeidsbok eller et dokument som er passordbeskyttet i Windows-basert versjon av Excel eller Word Hvis passordet er lengre enn 15 tegn. Hvis du vil åpne filen i Office for Mac, kan du be forfatteren av Windows-baserte til å justere hvor passord. Ark og arbeidsbøker beskyttelse må ikke forveksles med arbeidsboknivå passordsikkerhet. Beskyttelse kan ikke beskytte en arbeidsbok fra brukere som har ondsinnede hensikter. For et flere lag med sikkerhet, bør du bidra til å beskytte hele arbeidsbokfilen ved hjelp av et passord.

Beskytt ark elementer

Beskyttelse av regneark er en totrinnsprosess: Det første trinnet er å låse opp celler som andre kan redigere, og deretter kan du beskytte regnearket med eller uten et passord.

 1. Åpne arket du vil beskytte.

 2. Klikk Se gjennom > Beskytt ark.

  Beskytt ark-alternativet på båndet

 3. Velg elementene du vil at brukere skal kunne endre, i listen Tillat brukere av dette arket til.

  Elementer som er tilgjengelige for beskyttelse i et ark

  Alternativ

  Lar brukere

  Velge låste celler

  Flytt pekeren til celler som Låst er merket av for på Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler. Som standard tillates brukere å velge låste celler.

  Velge ulåste celler

  Flytt pekeren til celler som Låst ikke er merket av for på Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler. Som standard kan brukere velge ulåste celler og trykke TAB for å flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatere celler

  Endre noen av alternativene i dialogboksene Formater celler og Betinget format. Hvis du brukte betinget formatering før du beskyttet regnearket, fortsetter formateringen å endres når en bruker angir en verdi som tilfredsstiller en annen betingelse.

  Formater kolonner

  Bruk kommandoene for kolonneformatering, inkludert å endre kolonnebredde eller skjule kolonner (Hjem-fanen, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Formater rader

  Bruk kommandoene for radformatering, inkludert å endre radhøyde eller skjule rader (Hjem-fanen, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Sett inn kolonner

  Sett inn kolonner

  Sett inn rader

  Sett inn rader

  Sett inn hyperkoblinger

  Sett inn nye hyperkoblinger, også i ulåste celler.

  Slett kolonner

  Slett kolonner

  Obs!: Hvis Slett kolonner er beskyttet og Sett inn kolonner ikke er beskyttet, kan en bruker sette inn kolonner, men ikke slette dem.

  Slett rader

  Slett rader

  Obs!: Hvis Slett rader er beskyttet og Sett inn rader ikke er beskyttet, kan en bruker sette inn rader, men ikke slette dem.

  Sortere

  Bruk kommandoer til å sortere data.

  Obs!: Brukere kan ikke sortere områder som inneholder låste celler i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Filter

  Bruk kommandoer til å filtrere dataene.

  Bruke pivottabellrapporter

  Formater, endre oppsett, oppdater eller foreta andre endringer av pivottabellrapporter, eller opprett nye rapporter.

  Redigere objekter

  Gjøre noe av følgende:

  • Foreta endringer i grafiske objekter, f.eks. datakart, innebygde diagrammer, figurer, tekstbokser og kontroller, som du ikke låste opp før du beskyttet regnearket. Hvis det f.eks. ligger en knapp som kjører en makro i regnearket, kan du klikke knappen som kjører makroen, men ikke slette den.

  • Foreta endringer, f.eks. av formatering, i et innebygd diagram. Diagrammet oppdateres fortsatt når kildedataene endres.

  • Legg til eller rediger kommentarer.

  Rediger scenarier

  Visning av skjulte scenarioer, endring av scenarioer som du har hindret endringer i, samt sletting av disse scenarioene. Brukere kan endre verdiene i cellene under endring, hvis cellene ikke er beskyttet, og legge til nye scenarier.

 4. Valgfritt – Skriv inn et passord for arket, og deretter passordet på nytt under Bekreft.

  Obs!: Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, kan en bruker Opphev arket og endre hva var beskyttet. Hvis du angir et passord, må du kontrollere at du velger et passord som er enkel å huske, eller skrive det ned og beholde den i et sikkert sted. Hvis du mister passordet, kan du ikke tilgang til beskyttet delene på arket.

 5. Klikk på OK.

Alternativet Beskytt ark på båndet endres til Opphev arkbeskyttelse når et regnearket er beskyttet.

Opphev arkbeskyttelse

 1. Velg beskyttet ark.

 2. Klikk Opphev arkbeskyttelse på fanen Se gjennom.

  Opphev arkbeskyttelse
 3. Hvis du blir bedt om det, kan du angi passordet for beskyttet ark.

Når du Opphev et regneark, kan du låse opp grafikk, objekter og formler. Se delen påfølgende for mer informasjon.

Når du Opphev et regneark, kan du låse opp grafikk, objekter, områder og formler. Nedenfor finner du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil

Gjør du dette

Lås opp alle cellene du vil at brukere skal kunne endre

Merk hver celle eller område. Klikk cellerFormat-menyen, klikk kategorien Beskyttelse, og fjern deretter merket for låst.

Låse opp grafikken du vil at brukere skal kunne endre

Merk grafikken, og klikk deretter kommandoen for grafikktypen du vil låse opp på Format-menyen: figuren, teksten eller bildet. Klikk Egenskaper i navigasjonsruten, og fjern deretter merket for låst.

Låse opp objektet eller kontrollen du vil at brukere skal kunne endre

Merk objektet eller kontrollen, og klikk deretter Formater objekt eller kontrollFormat-menyen. Klikk kategorien Beskyttelse, og fjern deretter merket for låst. Fjern merket for låst tekst hvis den finnes.

Skjule eventuelle formler som du ikke vil være synlig for brukere

Merk cellene som inneholder formlene. Klikk cellerFormat-menyen, klikk kategorien Beskyttelse, og merk deretter av for skjult.

Beskytt ark elementer

Beskyttelse av regneark er en totrinnsprosess: Det første trinnet er å låse opp celler som andre kan redigere, og deretter kan du beskytte regnearket med eller uten et passord.

 1. Åpne arket du vil beskytte.

 2. Klikk ark under Beskyttelse på fanen Se gjennom.

 3. Velg elementene du vil at brukere skal kunne endre, i listen Tillat brukere av dette arket til.

  Elementer som er tilgjengelige for beskyttelse i et ark

  Alternativ

  Lar brukere

  Velge låste celler

  Flytt pekeren til celler som Låst er merket av for på Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler. Som standard tillates brukere å velge låste celler.

  Velge ulåste celler

  Flytt pekeren til celler som Låst ikke er merket av for på Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler. Som standard kan brukere velge ulåste celler og trykke TAB for å flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatere celler

  Endre noen av alternativene i dialogboksene Formater celler og Betinget format. Hvis du brukte betinget formatering før du beskyttet regnearket, fortsetter formateringen å endres når en bruker angir en verdi som tilfredsstiller en annen betingelse.

  Formater kolonner

  Bruk kommandoene for kolonneformatering, inkludert å endre kolonnebredde eller skjule kolonner (Hjem-fanen, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Formater rader

  Bruk kommandoene for radformatering, inkludert å endre radhøyde eller skjule rader (Hjem-fanen, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Sett inn kolonner

  Sett inn kolonner

  Sett inn rader

  Sett inn rader

  Sett inn hyperkoblinger

  Sett inn nye hyperkoblinger, også i ulåste celler.

  Slett kolonner

  Slett kolonner

  Obs!: Hvis Slett kolonner er beskyttet og Sett inn kolonner ikke er beskyttet, kan en bruker sette inn kolonner, men ikke slette dem.

  Slett rader

  Slett rader

  Obs!: Hvis Slett rader er beskyttet og Sett inn rader ikke er beskyttet, kan en bruker sette inn rader, men ikke slette dem.

  Sortere

  Bruk kommandoer til å sortere data.

  Obs!: Brukere kan ikke sortere områder som inneholder låste celler i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Filter

  Bruk kommandoer til å filtrere dataene.

  Bruke pivottabellrapporter

  Formater, endre oppsett, oppdater eller foreta andre endringer av pivottabellrapporter, eller opprett nye rapporter.

  Redigere objekter

  Gjøre noe av følgende:

  • Foreta endringer i grafiske objekter, f.eks. datakart, innebygde diagrammer, figurer, tekstbokser og kontroller, som du ikke låste opp før du beskyttet regnearket. Hvis det f.eks. ligger en knapp som kjører en makro i regnearket, kan du klikke knappen som kjører makroen, men ikke slette den.

  • Foreta endringer, f.eks. av formatering, i et innebygd diagram. Diagrammet oppdateres fortsatt når kildedataene endres.

  • Legg til eller rediger kommentarer.

  Rediger scenarier

  Visning av skjulte scenarioer, endring av scenarioer som du har hindret endringer i, samt sletting av disse scenarioene. Brukere kan endre verdiene i cellene under endring, hvis cellene ikke er beskyttet, og legge til nye scenarier.

 4. Valgfritt – Skriv inn et passord for arket, og deretter passordet på nytt under Bekreft.

  Obs!: Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, kan en bruker Opphev arket og endre hva var beskyttet. Hvis du angir et passord, må du kontrollere at du velger et passord som er enkel å huske, eller skrive det ned og beholde den i et sikkert sted. Hvis du mister passordet, kan du ikke tilgang til beskyttet delene på arket.

 5. Klikk på OK.

Ark -alternativet på båndet vises aktivert når regnearket er beskyttet.

Når en regnearket er beskyttet, ark-ikon aktivert

 1. Velg beskyttet ark.

 2. Klikk ark under Beskyttelse på fanen Se gjennom.

  Når en regnearket er beskyttet, ark-ikon aktivert
 3. Hvis du blir bedt om det, kan du angi passordet for beskyttet ark.

Når du Opphev et regneark, kan du låse opp grafikk, objekter og formler. Se delen påfølgende for mer informasjon.

Når du Opphev et regneark, kan du låse opp grafikk, objekter, områder og formler. Nedenfor finner du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil

Gjør du dette

Lås opp alle cellene du vil at brukere skal kunne endre

Merk hver celle eller område. Klikk cellerFormat-menyen, klikk kategorien Beskyttelse, og fjern deretter merket for låst.

Låse opp grafikken du vil at brukere skal kunne endre

Merk grafikken, og klikk deretter kommandoen for grafikktypen du vil låse opp på Format-menyen: figuren, teksten eller bildet. Klikk Egenskaper i navigasjonsruten, og fjern deretter merket for låst.

Låse opp objektet eller kontrollen du vil at brukere skal kunne endre

Merk objektet eller kontrollen, og klikk deretter Formater objekt eller kontrollFormat-menyen. Klikk kategorien Beskyttelse, og fjern deretter merket for låst. Fjern merket for låst tekst hvis den finnes.

Skjule eventuelle formler som du ikke vil være synlig for brukere

Merk cellene som inneholder formlene. Klikk cellerFormat-menyen, klikk kategorien Beskyttelse, og merk deretter av for skjult.

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har det, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Beskytte en arbeidsbok

Begrense tilgangen til innholdet i en fil

Begrense endringer ved hjelp av skrivebeskyttet status

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×