Beskrivelser av SmartArt-grafikk

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Liste

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende blokkliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Maksimaliserer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Grunnleggende blokkliste

Liste over bøyd bildeaksent

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De små sirkelfigurene er utformet med plass til bilder. Fungerer bra for illustrasjon av tekst både på nivå 1 og nivå 2. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Bøyd bildeaksent

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Detaljert prosess

Bruk med store mengder tekst på nivå 2 for å vise fremdrift gjennom faser.

Bilde av oppsettet Detaljert prosess

Gruppert liste

Bruk denne til å vise grupper og undergrupper med informasjon, eller trinn og undertrinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 tilsvarer de vannrette figurene på øverste nivå, og tekst på nivå 2 tilsvarer de loddrette undertrinnene under hver relaterte figur på øverste nivå. Fungerer bra for understreking av undergrupper eller undertrinn, hierarkisk informasjon eller flere lister med informasjon.

Bilde av oppsettet Gruppert liste

Hierarkiliste

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift på tvers av grupper. Kan også brukes til å gruppere eller vise informasjon.

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Vannrett punktliste

Bruk denne til å vise ikke-sekvensiell eller grupperte lister med informasjon. Fungerer bra med mye tekst. All tekst har samme fremhevingsnivå, og retningen er ikke antydet

Bilde av oppsettet Vannrett punktliste

Vannrett bildeliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller gruppert informasjon med understreking av relaterte bilder. Figurene øverst er utformet med plass til bilder.

Bilde av oppsettet Vannrett bildeliste

Liste over bildeaksent

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon. De små figurene i hjørnene øverst er utformet med plass til bilder. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over bildeaksent

Bildetekstliste for bilde

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Figurene øverst er utformet med plass til bilder, og bilder er understreket over tekst. Fungerer bra for bilder med korte bildetekster.

Bilde av oppsettet Bildetekstliste

Pyramideliste

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser. Tekst vises i de rektangulære figurene over pyramidebakgrunnen.

Oppsettet Pyramideliste

Segmentert prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fremhever tekst på nivå 2, ettersom hver linje vises i en egen figur.

Bilde av oppsettet Segmentert prosess

Stablet liste

Bruk denne til å vise grupper med informasjon eller trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Sirkelfigurer inneholder tekst på nivå 1, og de tilsvarende rektanglene inneholder tekst på nivå 2. Fungerer bra for mange detaljer og lite tekst på nivå 1.

Bilde av oppsettet Stablet liste

Tabellhierarki

Bruk denne til å vise grupper med informasjon bygd fra topp til bunn, og hierarkiene innenfor hver gruppe. Dette oppsettet inneholder ikke sammenkoblingslinjer.

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Tabelliste

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon med identisk verdi. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den øverste figuren, og teksten på nivå 2 brukes for etterfølgende lister.

Bilde av oppsettet Tabelliste

Målliste

Bruk denne til å vise sammenhørende eller overlappende informasjon. Hver av de første sju linjene med tekst på nivå 1 vises i rektangelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer bra med tekst både på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Målliste

Trapesliste

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon med identisk verdi. Fungerer bra med mye tekst.

Bilde av oppsettet Trapesliste

Liste over loddrette bokser

Bruk denne til å vise flere grupper med informasjon, spesielt grupper med store mengder tekst på nivå 2. Et godt valg for punktlister med informasjon.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette bokser

Loddrett blokkeringsliste

Bruk denne til å vise grupper med informasjon eller trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer bra med store mengder tekst på nivå 2. Et godt valg for tekst med et hovedpunkt og flere underpunkt.

Bilde av oppsettet Loddrett blokkeringsliste

Liste over loddrette punkt

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Fungerer bra for lister med lange overskrifter eller informasjon på øverste nivå

Bilde av oppsettet Liste over loddrette punkt

Liste over loddrette vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å understreke bevegelse eller retning. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn

Liste over loddrett bildeaksent

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De små sirklene er utformet med plass til bilder.

Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent

Loddrett bildeliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De må sirkelfigurene er utformet med plass til bilder.

Bilde av oppsettet Loddrett bildeliste

Liste over loddrette piler

Bruk denne til å vise fremdrift eller sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt som beveger seg mot et felles mål. Fungerer bra for punktlister med informasjon.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette piler

Til toppen av siden

Prosess

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Aksentprosess

Bruk denne til å vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer bra for illustrasjon av tekst både på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Aksentprosess

Alternativ flyt

Bruk denne til å vise grupper med informasjon eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fremhever samhandlingen eller forbindelsene mellom gruppene med informasjon.

Bilde av oppsettet Alternativ flyt

Pilbånd

Bruk denne til å vise relaterte eller motstridende begreper med kobling, for eksempel motstående krefter. De første to linjene med tekst på nivå 1 brukes til tekst på pilene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Pilbånd

Grunnleggende prosess for bøying

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Grunnleggende prosess for bøying

Prosess for grunnleggende vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift, en tidslinje eller sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å understreke bevegelse eller retning. Tekst på nivå 1 vises inn i en pilfigur, mens tekst på nivå 2 vises under pilfigurene.

Bilde av oppsettet Prosess for grunnleggende vinkeltegn

Grunnleggende prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt.

Oppsettet Grunnleggende prosess

Grunnleggende tidslinje

Bruk denne til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å vise tidslinjeinformasjon. Fungerer bra med tekst på både nivå 1 og nivå 2.

Oppsettet Grunnleggende tidslinje

Vinkeltegnliste

Bruk denne til å vise fremdrift gjennom flere prosesser som danner en total arbeidsflyt. Fungerer også for illustrering av motstridende prosesser. Tekst på nivå 1 tilsvarer den første pilfiguren til venstre, mens tekst på nivå 2 tilsvarer vannrette undertrinn for hver figur som inneholder tekst på nivå 1.

Bilde av oppsettet Vinkeltegnliste

Prosess for sirkelbøying

Bruk denne til å vise en lang eller ikke-lineær sekvens eller trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med tekst bare på nivå 1. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av Oppsettet Prosess for sirkelbøying

Prosess for loddrett vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å fremheve bevegelse eller retning. Kan brukes til å fremheve informasjon i startfiguren. Fungerer beste med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Prosess for loddrett vinkeltegn

Prosess for kontinuerlig pil

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med tekst på nivå 1, ettersom hver linje med tekst på nivå 1 vises inni pilfiguren. Tekst på nivå 2 vises utenfor pilfiguren.

Bilde av oppsettet Prosess for kontinuerlig pil

Prosess for kontinuerlig blokk

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med litt tekst på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Prosess for kontinuerlig blokk

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går sammen i et sentralt punkt. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Detaljert prosess

Bruk med store mengder tekst på nivå 2 for å vise fremdrift gjennom faser.

Bilde av oppsettet Detaljert prosess

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går utover fra en sentral kilde. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter likhetstegnet (=). Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Formel

Trakt

Bruk denne til å vise filtreringen av informasjon eller hvordan deler flettes sammen til en helhet. Fremhever det endelige resultatet. Kan inneholde opptil fire linjer med tekst på nivå 1. Den siste av disse fire linjene med tekst på nivå 1 vises under trakten, og de andre linjene tilsvarer en sirkelfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Trakt

Tannhjul

Bruk denne til å vise sammenflettede ideer. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en tannhjulfigur, og den tilhørende teksten på nivå 2 vises i rektangler ved siden av tannhjulfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Tannhjul

Motstående piler

Bruk denne til å vise to avvikende ideer, eller ideer som går bort fra et sentralt punkt. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en pil. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Motstående piler

Prosess for bildeaksent

Bruk denne til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Rektangelfigurene i bakgrunnen er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Prosess for bildeaksent

Prosesspiler

Bruk denne til å vise informasjon som illustrerer en prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 vises i sirkelfigurene, og tekst på nivå 2 vises i pilfigurene. Fungerer best med minimal tekst og for å fremheve bevegelse eller retning.

Oppsettet Prosesspiler

Prosessliste

Bruk denne til å vise flere grupper med informasjon eller trinn og undertrinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 tilsvarer de øverste vannrette figurene, og tekst på nivå 2 tilsvarer de loddrette undertrinnene under hver relaterte figur på øverste nivå.

Bilde av oppsettet Prosessliste

Prosess for sirkelbøying

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Prosess for sirkelbøying

Segmentert prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fremhever tekst på nivå 2, ettersom hver linje vises i en egen figur.

Bilde av oppsettet Segmentert prosess

Forskyvningsprosess

Bruk denne til å vise nedadgående fremdrift gjennom faser. Hver av de fem første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer et rektangel. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Forskyvningsprosess

Pil opp

Bruk denne til å vise en fremdrift eller trinn som går oppover i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Hver av de fem første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer et punkt på pilen. Fungerer best med minimal tekst. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Pil opp

Liste over loddrette piler

Bruk denne til å vise fremdrift eller sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt som beveger seg mot et felles mål. Fungerer bra for punktlister med informasjon.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette piler

Prosess for loddrett bøying

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer. Fremhever mellomforhold mellom figurer mer enn retning eller bevegelse.

Oppsettet Prosess for loddrett bøying

Liste over loddrette vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å understreke bevegelse eller retning. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn

Loddrett formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter pilen. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Loddrett formel

Loddrett prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med tekst på nivå 1, ettersom den loddrette plassen er begrenset.

Oppsettet Loddrett prosess

Til toppen av siden

Krets

La Oppsettmodus navn

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende krets

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker fasene eller trinnene i stedet for koblingspilene eller flyten. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Oppsettet Grunnleggende krets

Grunnleggende sektor

Bruk denne til å vise hvordan individuelle deler danner en helhet. De første sju linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer de jevnt fordelte sektorfigurer. Teksten på nivå 1 i den øverste figuren vises utenfor resten av sektoren for å fremheves. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Grunnleggende sektor

Grunnleggende strålediagram

Bruk denne til å vise relasjonen med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og teksten på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende strålediagram

Blokkrets

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker fasene eller trinnene i stedet for koblingspilene eller flyten.

Bilde av oppsettet Blokkrets

Kontinuerlig krets

Bruk denne til å representere en sammenhengende sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker tilkoblingen mellom alle komponenter. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig krets

Kretsmatrise

Bruk denne til å vise forbindelsen til en sentral idé i en syklisk fremdrift. Hver av de fire første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur, og tekst på nivå 2 vises i en rektangulær figur ved siden av sektorfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Kretsmatrise

Avvikende strålediagram

Bruk denne til å vise forbindelser med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale sirkelfiguren. Understreker de omsluttende sirklene i stedet for den sentrale ideen. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Avvikende strålediagram

Tannhjul

Bruk denne til å vise sammenflettede ideer. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en tannhjulfigur, og den tilhørende teksten på nivå 2 vises i rektangler ved siden av tannhjulfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Tannhjul

Krets med flere retninger

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser som kan forekomme i hvilken som helst retning.

Bilde av oppsettet Krets med flere retninger

Krets uten angitt retning

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Hver figur har samme viktighetsnivå. Fungerer bra når retning ikke må angis.

Bilde av oppsettet Krets uten angitt retning

Strålediagramkrets

Bruk denne til å vise forholdet til en sentral idé. Understreker både informasjon i midtsirkelen og hvordan informasjon i den ytre ringen med sirkler bidrar til den sentrale ideen. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer midtsirkelen, og test på nivå 2 tilsvarer den ytre ringen med sirkler. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Strålediagramkrets

Venn-strålediagram

Bruk denne til å vise både overlappende forbindelser og forbindelsen til en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og linjene med tekst på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Venn-strålediagram

Segmentert krets

Bruk denne til å vise en fremdrift eller en sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Fremhever mellomkoblede deler. Hver av de sju første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Segmentert krets

Tekstkrets

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker pilene eller flyten i stedet for fasene eller trinnene. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Tekstkrets

Til toppen av siden

Hierarki

Oppsett navn

Beskrivelse

Bilde

Hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift fra topp til bunn.

Bilde av oppsettet Hierarki

Hierarkiliste

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift på tvers av grupper. Kan også brukes til å gruppere eller vise informasjon.

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Vannrett hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med vannrett fremdrift. Fungerer bra for beslutningstrær.

Bilde av oppsettet Vannrett hierarki

Vannrett merket hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske forhold med vannrett fremdrift, gruppert hierarkisk. Fremhever overskriften eller tekst på nivå 1. Den første linjen med tekst på nivå 1 vises i figuren på begynnelsen av hierarkiet, og den andre og alle etterfølgende linjer med tekst på nivå 1 vises over de høye rektanglene.

Oppsettet Vannrett merket hierarki

Merket hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske forhold med fremdrift fra topp til bunn, gruppert hierarkisk. Fremhever overskriften eller tekst på nivå 1. Den første linjen med tekst på nivå 1 vises i figuren på begynnelsen av hierarkiet, og den andre og alle etterfølgende linjer med tekst på nivå 1 vises til venstre for de lange rektanglene.

Bilde av oppsettet Merket hierarki

Organisasjonskart

Bruk denne til å vise hierarkisk informasjon eller rapportere relasjoner i en organisasjon. Hjelpefiguren og de hengende oppsettene for organisasjonskartet er tilgjengelige med dette oppsettet.

Oppsettet Organisasjonskart

Tabellhierarki

Bruk denne til å vise grupper med informasjon bygd fra topp til bunn, og hierarkiene innenfor hver gruppe. Dette oppsettet inneholder ikke sammenkoblingslinjer.

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Til toppen av siden

Relasjon

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Pilbånd

Bruk denne til å vise relaterte eller motstridende begreper med kobling, for eksempel motstående krefter. De første to linjene med tekst på nivå 1 brukes til tekst på pilene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Pilbånd

Balanse

Bruk denne til å sammenligne eller vise forholdet mellom to ideer. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer tekst øverst på den ene siden av midtpunktet. Fremhever tekst på nivå 2, som er begrenset til fire figurer på hver side av midtpunktet. Balansen tipper mot siden som har flest figurer som inneholder tekst på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Balanse

Grunnleggende sektor

Bruk denne til å vise hvordan individuelle deler danner en helhet. De første sju linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer de jevnt fordelte sektorfigurer. Teksten på nivå 1 i den øverste figuren vises utenfor resten av sektoren for å fremheves. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Grunnleggende sektor

Grunnleggende strålediagram

Bruk denne til å vise relasjonen med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og teksten på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende strålediagram

Grunnleggende mål

Bruk denne til å vise begrensning, graderinger eller hierarkiske forbindelser. De fem første linjene med tekst på nivå 1 er tilknyttet en sirkel. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende mål

Grunnleggende venn-diagram

Bruk denne til å vise overlappende eller sammenkoblede forbindelser. De sju første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sirkel. Hvis det er fire eller færre linjer med tekst på nivå 1, er teksten inni sirklene. Hvis det er flere enn fire linjer med tekst på nivå 1, er teksten utenfor sirklene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende venn-diagram

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går sammen i et sentralt punkt. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Motstående strålediagram

Bruk denne til å vise forbindelser mellom begreper eller komponenter og en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale sirkelfiguren, og linjene med tekst på nivå 2 tilsvarer de omsluttende rektangelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Motstående strålediagram

Motvektspiler

Bruk denne til å vise to motstående ideer eller begreper. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en pil og fungerer bra med tekst på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Motvektspiler

Kretsmatrise

Bruk denne til å vise forbindelsen til en sentral idé i en syklisk fremdrift. Hver av de fire første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur, og tekst på nivå 2 vises i en rektangulær figur ved siden av sektorfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Kretsmatrise

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går utover fra en sentral kilde. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Avvikende strålediagram

Bruk denne til å vise forbindelser med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale sirkelfiguren. Understreker de omsluttende sirklene i stedet for den sentrale ideen. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Avvikende strålediagram

Formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter likhetstegnet (=). Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Formel

Trakt

Bruk denne til å vise filtreringen av informasjon eller hvordan deler flettes sammen til en helhet. Fremhever det endelige resultatet. Kan inneholde opptil fire linjer med tekst på nivå 1. Den siste av disse fire linjene med tekst på nivå 1 vises under trakten, og de andre linjene tilsvarer en sirkelfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Trakt

Tannhjul

Bruk denne til å vise sammenflettede ideer. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en tannhjulfigur, og den tilhørende teksten på nivå 2 vises i rektangler ved siden av tannhjulfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Tannhjul

Gruppert liste

Bruk denne til å vise grupper og undergrupper med informasjon, eller trinn og undertrinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 tilsvarer de vannrette figurene på øverste nivå, og tekst på nivå 2 tilsvarer de loddrette undertrinnene under hver relaterte figur på øverste nivå. Fungerer bra for understreking av undergrupper eller undertrinn, hierarkisk informasjon eller flere lister med informasjon.

Bilde av oppsettet Gruppert liste

Hierarkiliste

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift på tvers av grupper. Kan også brukes til å gruppere eller vise informasjon.

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Lineært venn-diagram

Bruk denne til å vise overlappende forbindelser i en sekvens. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Lineært venn-diagram

Nestet mål

Bruk denne til å vise begrensningsforbindelser. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer teksten øverst til venstre i figurene, og tekst på nivå 2 tilsvarer de små figurene. Fungerer best med litt tekst på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Nestet mål

Krets uten angitt retning

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Hver figur har samme viktighetsnivå. Fungerer bra når retning ikke må angis.

Bilde av oppsettet Krets uten angitt retning

Motstående piler

Bruk denne til å vise to avvikende ideer, eller ideer som går bort fra et sentralt punkt. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en pil. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Motstående piler

Liste over bildeaksent

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon. De små figurene i hjørnene øverst er utformet med plass til bilder. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over bildeaksent

Strålediagramkrets

Bruk denne til å vise forholdet til en sentral idé. Understreker både informasjon i midtsirkelen og hvordan informasjon i den ytre ringen med sirkler bidrar til den sentrale ideen. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer midtsirkelen, og test på nivå 2 tilsvarer den ytre ringen med sirkler. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Strålediagramkrets

Strålediagramliste

Bruk denne til å vise forbindelser med en sentral idé i en krets. Midtfiguren kan inneholde et bilde. Tekst på nivå 1 vises i mindre sirkler, og eventuell relatert tekst på nivå 2 vises ved siden av de mindre sirklene.

Bilde av oppsettet Strålediagramliste

Venn-strålediagram

Bruk denne til å vise både overlappende forbindelser og forbindelsen til en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og linjene med tekst på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Venn-strålediagram

Segmentert pyramide

Bruk denne til å vise inneslutning, proporsjonelle forhold eller mellomkoblede forhold. De første ni linjene med tekst på nivå 1 vises i trekantfigurer. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Segmentert pyramide

Stablet venn-diagram

Bruk denne til å vise overlappende forbindelser. Et godt valg for understreking av vekst eller gradering. Fungerer best med tekst bare på nivå 1. De sju første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sirkelfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Stablet venn-diagram

Tabellhierarki

Bruk denne til å vise grupper med informasjon bygd fra topp til bunn, og hierarkiene innenfor hver gruppe. Dette oppsettet inneholder ikke sammenkoblingslinjer.

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Målliste

Bruk denne til å vise sammenhørende eller overlappende informasjon. Hver av de første sju linjene med tekst på nivå 1 vises i rektangelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer bra med tekst både på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Målliste

Loddrett formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter pilen. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Loddrett formel

Til toppen av siden

Matrise

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende matrise

Bruk denne til å vise relasjonen mellom komponenter som en helhet i kvadranter. De fire første linjene med tekst på nivå 1 vises i kvadrantene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende matrise

Rutenettmatrise

Bruk denne til å vise plasseringen av begreper langs to akser. Fremhever de individuelle komponentene i stedet for helheten. De første fire linjene med tekst på nivå 1 vises i kvadrantene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Rutenettmatrise

Matrise med tittel

Bruk denne til å vise relasjonene mellom fire kvadranter som en helhet. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og de fire første linjene med tekst på nivå 2 vises i kvadrantene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Matrise med tittel

Til toppen av siden

Pyramidediagram

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende pyramide

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser med den største komponenten nederst og gradvis smalere oppover. Tekst på nivå 1 vises i pyramidesegmentene, og tekst på nivå 2 vises i figurer ved siden av hvert segment.

Oppsettet Grunnleggende pyramide

Invertert pyramide

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser med den største komponenten øverst og gradvis smalere nedover. Tekst på nivå 1 vises i pyramidesegmentene, og tekst på nivå 2 vises i figurer ved siden av hvert segment.

Bilde av oppsettet Invertert pyramide

Pyramideliste

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser. Tekst vises i de rektangulære figurene over pyramidebakgrunnen.

Oppsettet Pyramideliste

Segmentert pyramide

Bruk denne til å vise inneslutning, proporsjonelle forhold eller mellomkoblede forhold. De første ni linjene med tekst på nivå 1 vises i trekantfigurer. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Segmentert pyramide

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×