Beskjære et bilde i Office

Bruk Beskjær hvis du vil kutte av unødvendige kanter på et bilde.

Hvis du vil fjerne bakgrunnen til et bilde, kan du se Fjerne en bildebakgrunn. Hvis du vil gjøre et bilde større eller mindre, kan du se Endre størrelsen på et bilde.

I tillegg til grunnleggende beskjæring av marg kan du også beskjære bilder til bestemte figurer og størrelsesforhold, eller du kan beskjære bildefyll i en figur (i Office for Mac og i Office 2010 og nyere).

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:32

Office kan hjelpe deg med å bruke grunnleggende bilde redigering som vist i videoen ovenfor, men for mer avanserte oppgaver trenger du kanskje en dedikert bilde redigerings app. Digitale trender har anbefalinger for gratis bilde redigerings program vare.

Beskjære margene på et bilde

 1. Bruk Sett innOfficebilde for å legge til bildet i en Office fil (for eksempel et Word-dokument, PowerPoint presentasjon eller Excel arbeids bok).

 2. Høyreklikk på bildet. En hurtig meny vises med to knapper, enten rett over eller under menyen. Beskjær er en av knappene.

  Beskjær-knappen vises over eller under hurtig menyen
 3. Velg beskjær Beskjær-knappen -knappen.

  Sorte beskjæringshåndtak vises på kantene og hjørnene på bildet.

  Beskjæringshåndtak vises på kantene og i hjørnene på bildet
 4. Bruk en av disse metodene til å beskjære bildet:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskjær en side

  Dra beskjæringshåndtaket på siden mot midten

  Beskjær to motstående sider samtidig

  Dra beskjæringshåndtaket i hjørnet mot midten

  Beskjær like mye på to parallelle sider samtidig

  Trykk og hold inne CRTL og dra beskjæringshåndtaket på siden innover

  Beskjær like mye på alle fire sidene samtidig

  Trykk og hold inne CRTL, og dra beskjæringshåndtaket i et av hjørnene innover.

  Hvis du ønsker å beskjære utover eller legge til margin rundt et bilde, drar du beskjæringshåndtakene utover istedenfor innover.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil flytte beskjæringsområdet, kan du enten endre beskjæringsområdet ved å dra kantene eller hjørnene av beskjæringsrektangelet, eller du kan flytte bildet.

 6. Trykk på ESC eller klikk hvor som helst utenfor bildet i dokumentet når du er ferdig.

Obs!: Beskjæringsverktøyene er ikke tilgjengelige for figurer, men i Office 2010 og nyere kan du endre størrelsen på en figur og bruke verktøyet Redigeringspunkter for å oppnå en effekt som ligner beskjæring eller for å tilpasse figuren. Du kan se Beskjære for å tilpasse eller fylle en figur nedenfor for å få mer informasjon.

Beskjære til en bestemt figur

Endre formen på et bilde raskt ved å beskjære det til en bestemt figur. Bildet blir automatisk trimmet for å fylle den valgte figurens geometri mens det opprettholder proporsjonene.

Hvis du vil beskjære det samme bildet til mer enn en figur, oppretter du kopier av bildet og beskjærer hver bilde individuelt til ønsket figur.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:16

 1. Bruk Sett inn > Bilde for å legge bildet i en Office-fil (for eksempel et Word-dokument, en PowerPoint-presentasjon eller en Excel-arbeidsbok).

 2. Klikk på bildet.

  Du kan beskjære flere bilder samtidig, men du må beskjære dem til samme figur. (Men i Word er dette vanskelig, fordi du ikke kan velge bilder som har standard alternativet for linje med tekst oppsett.)

 3. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

 4. Velg Beskjær til figur i menyen som vises, og trykk på figuren du vil beskjære til.

  Figuren brukes umiddelbart på bildet.

 5. Hvis du vil justere figuren, klikker du beskjær Beskjær-knappen på Office 2016-båndet -knappen på båndet.

  Sorte beskjæringshåndtak kommer til syne på kantene og hjørnene på bildet.

 6. Bruk en av disse metodene til å beskjære bildet:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskjær en side

  Dra beskjæringshåndtaket på siden mot midten

  Beskjær to motstående sider samtidig

  Dra beskjæringshåndtaket i hjørnet mot midten

  Beskjær like mye på to parallelle sider samtidig

  Trykk og hold inne CRTL og dra beskjæringshåndtaket på siden innover

  Beskjær like mye på alle fire sidene samtidig

  Trykk og hold inne CRTL, og dra beskjæringshåndtaket i et av hjørnene innover.

 7. Klikk på Beskjær-knappen når du er ferdig.

Andre typer beskjæring

Merk en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Beskjære et bilde til en vanlig bildestørrelse eller til størrelsesforhold gjør at det passer i en standard bilderamme. Du kan også bruke dette verktøyet til å forhåndsvise hvordan et bilde vil passe til et bestemt størrelsesforhold før beskjæring.

 1. Bruk Sett inn > Bilde for å legge bildet i en Office-fil (for eksempel et Word-dokument, en PowerPoint-presentasjon eller en Excel-arbeidsbok).

 2. Klikk på bildet.

 3. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

 4. Velg Størrelsesforhold, og klikk på ønsket forhold i menyen som vises.

  Beskjæringsrektangelet viser hvordan bildet vil se ut når det er beskåret til det valgte størrelsesforholdet.

 5. Hvis du vil, kan du justere beskjæringsområdet ved hjelp av beskjæringshåndtakene som beskrevet under Beskjære et bilde.

 6. Trykk på ESC eller klikk hvor som helst utenfor bildet i dokumentet når du er ferdig.

Du kan legge til et bilde som fyll for en figur, og deretter redigere eller beskjære figuren.

Legge til et bilde i en figur

 1. Legg til en figur i dokumentet (se Legge til figurer for instruksjoner), og klikk deretter på figuren for å merke den.

 2. Klikk på Tegneverktøy > Format, og deretter på Figurfyll > Bilde i Figurstiler-gruppen.

  Legge til et bilde som en figurfyll

 3. Velg hvilken type bilde du vil bruke (for eksempel fra en fil eller fra nettet), og deretter går du til bildet du vil bruke, og setter det inn.

Endre størrelse på figuren

Hvis du vil endre dimensjonen på den fylte figuren mens du opprettholder det grunnleggende formatet, merker du den og drar i et av skaleringshåndtakene.

Velge hvordan bildet skal passe inn i figuren

Hvis bildet er skjevt, avkuttet eller ikke fyller ut figuren slik du ønsker, kan du bruke verktøyene Tilpass og FyllBeskjær-menyen for finjustering.

 1. Klikk på en figur som er opprettet ved hjelp av Figurfyll > Bilde.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og deretter på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen. En meny med beskjæringsalternativer vises.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  • Velg Tilpass hvis du vil at hele bildet skal få plass i figuren. Det opprinnelige størrelsesforholdet for bildet beholdes, men det kan hende du får tomrom i figuren.

  • Velg Fyll hvis du vil at figuren skal få plass innenfor bildegrensene og alt rundt figuren skal beskjæres.

 3. Klikk på Fyll eller Tilpass.

  • Fyll tilpasser bildestørrelsen slik at den samsvarer med figurens høyde eller bredde (det som er størst). Dette fyller figuren med bildet, og fjerner alt som går utenfor figurens område.

   Bilde der Beskjær for å tilpasse er brukt

  • Tilpass angir bildestørrelsen, slik at både høyde og bredde for bildet samsvarer med grensene til figuren. Dette tilpasser så mye av bildet i figuren som mulig, men noen områder av figuren forblir kanskje tomme.

   Beskjær for å tilpasse vist på et bilde

   Du kan dra bildet for å endre hvilket område som vises i figuren.

 4. Hvis du vil, kan du justere beskjæringsområdet ved hjelp av beskjæringshåndtakene som beskrevet under Beskjære et bilde.

 5. Trykk på ESC eller klikk hvor som helst utenfor bildet i dokumentet når du er ferdig.

Bruke redigeringspunkter for å redigere eller beskjære figuren

Selv om beskjæringsverktøyene ikke er tilgjengelige for figurer, kan du bruke verktøyet Redigeringspunkter til å redigere en figur manuelt.

 1. Merk figuren du vil redigere.

 2. Klikk på Tegneverktøy > Format, og klikk på Rediger figur Rediger figur-knappen -knappen og deretter Rediger punkter i gruppen Sett inn figurer.

 3. Dra i figurens ytterpunkter (som vises som svarte prikker rundt figurens område) til figuren ser ut slik du ønsker.

 4. Hvis du ønsker å slette et ytterpunkt, holder du nede CTRL og klikker på det. Hvis du ønsker å legge til et ytterpunkt, holder du nede CTRL mens du klikker hvor som helst på perimeteret til figuren som ikke allerede har et ytterpunkt.

Du får hjelp til å beskjære bilder i både Paint (i flere versjoner av Windows) og Paint 3D (i Windows 10). Åpne bildet i appen, og finn Beskjær-knappen på verktøylinjen. Se denne raske videogjennomgangen av noen funksjoner i Paint 3D-appen.

Etter at du har beskjære et bilde, er de beskårne områdene fremdeles en del av bildefilen, men skjult. Du kan redusere filstørrelsen ved å fjerne de beskårne områdene fra bildefilen. Dette hindrer også at andre personer kan vise delene som du har fjernet fra bildet.

Viktig!: Hvis du sletter beskårne områder og senere ombestemmer deg, kan du klikke angre Knapp -knappen for å gjenopprette dem. Slettinger kan angres før filen er lagret.

 1. Velg bildet eller bildene du vil slette beskårne områder fra.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på Komprimer bilder i Juster-gruppen. Det vises en dialogboks som viser alternativer for bildekomprimering.

  Komprimer bilder-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen. Hvis skjermstørrelsen din er redusert, kan det også hende at du bare ser Komprimer bilder-ikonet.

  Komprimer bilder-ikon uten etikett

 3. Kontroller at det er merket av for Slett beskårne områder i bilder under Komprimeringsalternativer.

  Dialogboksen Komprimer bilder

  Hvis du vil fjerne beskjæringer bare for de merkede bildene, men ikke for alle bildene i filen, merker du av for Bruk bare på dette bildet.

  Du kan velge et alternativ for Oppløsning hvis du ønsker det.

 4. Klikk på OK.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reduserer filstørrelsen for bilder og komprimering av bilder, kan du se Redusere filstørrelsen for et bilde.

Se også

Sette inn bilder

Legge til en tegning i et Word-dokument

Redusere filstørrelsen for et bilde

Bruk Oppsettalternativer for Word til å flytte bilder

Bryt tekst rundt bilder

Beskjære margene på et bilde

 1. Bruk Sett innOfficebilde for å legge til bildet i en Office fil (for eksempel et Word-dokument, PowerPoint presentasjon eller Excel arbeids bok).

 2. Når bildet er valgt, velger du Beskjærpå fanen bilde format .

  Sorte beskjæringshåndtak vises på kantene og hjørnene på bildet.

  Beskjæringshåndtak vises på kantene og i hjørnene på bildet
 3. Bruk en av disse metodene til å beskjære bildet:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskjær en side

  Dra beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  Beskjære to motstående sider samtidig

  Trykk på og hold nede SKIFT+ALTERNATIV mens du drar det midtre beskjæringshåndtaket på en av sidene innover.

  Beskjær like mye på alle fire sidene samtidig

  Trykk på og hold nede SKIFT+ALTERNATIV mens du drar i et beskjæringshåndtak for et hjørne innover.

 4. Klikk et annet sted enn bildet for å se det beskårne bildet.

Obs!: Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret som en del av bildefilen. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bilde størrelsen, kan du se delen mer loddrett på siden «Slett beskårne områder i et bilde».

Beskjære til en bestemt figur

Endre formen på et bilde raskt ved å beskjære det til en bestemt figur. Bildet blir automatisk trimmet for å fylle den valgte figurens geometri mens det opprettholder proporsjonene.

Hvis du vil beskjære det samme bildet til mer enn en figur, oppretter du kopier av bildet og beskjærer hver bilde individuelt til ønsket figur.

 1. Bruk Sett inn > Bilde for å legge bildet i en Office-fil (for eksempel et Word-dokument, en PowerPoint-presentasjon eller en Excel-arbeidsbok).

 2. Merk bildet som du vil beskjære i filen.

 3. Klikk på pilen ved siden av BeskjærBildeformat-fanen.

  Beskjær-knappen på Bildeformat-fanen

  (Hvis du ikke ser Bildeformat-fanen, må du kontrollere at du har merket et bilde og ikke en figur.)

 4. Pek på Beskjær til figur , og velg deretter figuren du vil beskjære til.

  Beskjær-menyen i PPT for Mac

  Figuren brukes umiddelbart på bildet.

 5. Klikk på Beskjær-knappen på båndet hvis du vil justere figuren.

  Sorte beskjæringshåndtak kommer til syne på kantene og hjørnene på bildet.

 6. Bruk en av disse metodene til å beskjære bildet:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskjær en side

  Dra beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  Beskjære to motstående sider samtidig

  Trykk på og hold nede SKIFT+ALTERNATIV mens du drar det midtre beskjæringshåndtaket på en av sidene innover.

  Beskjær like mye på alle fire sidene samtidig

  Trykk på og hold nede SKIFT+ALTERNATIV mens du drar i et beskjæringshåndtak for et hjørne innover.

Andre typer beskjæring

Merk en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Når du har lagt til et bilde i en figur, kan du velge hvordan bildet skal passe inn i figuren ved å bruke tilpasnings-og Fyll verktøyene for fin justering:

 • Velg Fyll hvis du vil fjerne (eller beskjære) deler av bildet, men likevel fylle hele figuren.

 • Hvis du vil at hele bildet skal få plass i figuren, velger du Tilpass. Det opprinnelige størrelsesforholdet for bildet opprettholdes, men det kan hende at det blir noe tom plass i figuren.

 1. Merk bildet som du ønsker inne i figuren i filen.

 2. Klikk på pilen ved siden av BeskjærBildeformat-fanen.

  Beskjær-knappen på Bildeformat-fanen

  Hvis du ikke ser Bildeformat-fanen, må du kontrollere at du har merket et bilde (og ikke en figur).

 3. Klikk på Fyll eller Tilpass, og klikk deretter utenfor bildet.

  Beskjær-menyen i PPT for Mac

Selv etter at du har beskjære deler av et bilde, beholdes de beskårne delene som deler av bildefilen. Du kan redusere filstørrelsen ved å fjerne de beskårne delene fra bildefilen. Dette hindrer også at andre personer kan vise delene som du har fjernet fra bildet.

Viktig!: Sletting av beskårne områder av et bilde kan ikke angres. Derfor bør du bare gjøre dette når du er sikker på at du har utført alle ønskede beskjæringer og endringer.

 1. Klikk på bildet eller bildene du vil slette beskårne områder fra.

 2. Klikk Komprimer bilder Komprimer bilder-knappen på fanen bilde format .

  (Hvis du ikke ser Bildeformat-fanen, må du kontrollere at du har valgt et bilde.)

 3. Merk av for Slett beskårne områder av bilder.

  Merk av for Bare merkede bilder hvis du vil fjerne beskjæringer bare for det merkede bildet eller de merkede bildene, og ikke for alle bildene i filen.

Se også

Sette inn bilder i Office for Mac

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt i Office for Mac

Endre størrelse på et bilde, en figur, en tekstboks eller WordArt

Kontrollere tekstbryting rundt objekter i Word for Mac

Beskjære margene på et bilde

 1. Merk bildet som du vil beskjære i filen.

 2. Når bildet er merket, velger du BeskjærFormater bilde -fanen.

  Formater bilde-fanen, Juster gruppe

  Sorte beskjæringshåndtak vises på kantene og hjørnene på bildet.

  Beskjæringshåndtak vises på kantene og i hjørnene på bildet
 3. Dra beskjæringshåndtakene etter behov for å trimme margene på bildet, og klikk deretter utenfor bildet.

  Du kan plassere beskjæringen ved å flytte enten beskjæringsområdet (ved å dra kantene av beskjæringsrektangelet) eller bildet.

Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret som en del av bildefilen. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bildestørrelsen, kan du se Slette beskårne områder i bilder.

Beskjære til en bestemt figur

Du kan raskt endre formen på bildet ved å beskjære det til en bestemt figur. Når du beskjærer til en bestemt figur, blir bildet automatisk trimmet for å fylle geometrien til figuren. Proporsjonene til bildet beholdes.

 1. Merk bildet eller bildene i filen som du vil beskjære til en bestemt figur.

 2. Klikk på Formater bilde-fanen.

  (Hvis du ikke ser Formater bilde-fanen, må du kontrollere at du har merket et bilde, og ikke en figur).

 3. Klikk pilen ved siden av Beskjær under Juster, pek på Masker til figur, pek på en figurtype, og klikk deretter figuren du vil beskjære bildet til.

  Figuren brukes umiddelbart på bildet.

 4. Klikk på Beskjær-knappen på båndet hvis du vil justere figuren.

  Sorte beskjæringshåndtak vises på kantene og hjørnene på bildet.

 5. Dra beskjæringshåndtakene etter behov for å trimme margene på bildet, og klikk deretter utenfor bildet.

 6. Klikk utenfor bildet når du er ferdig.

Andre typer beskjæring

Merk en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Når du har lagt til et bilde i en figur, kan du velge hvordan bildet passer inn i figuren ved hjelp av verktøyene for Beskjær for å tilpasse og Beskjær for å fylle for å finjustere:

 • Velg Beskjær for å fylle for å fjerne (eller beskjære) deler av bildet, men fortsatt fylle hele figuren.

 • Hvis du vil at hele bildet skal få plass i figuren, velger du Beskjær for å tilpasse. Det opprinnelige størrelsesforholdet for bildet opprettholdes, men det kan hende at det blir noe tom plass i figuren.

 1. Klikk på bildet du vil bruke i figuren.

 2. Klikk på Formater bilde-fanen.

  (Hvis du ikke ser Formater bilde-fanen, må du kontrollere at du har merket et bilde).

 3. Klikk på pilen ved siden av Beskjær under Juster, klikk på Beskjær for å fylle eller Beskjær for å tilpasse, og klikk deretter utenfor bildet.

 4. Trykk på ESC når du er ferdig.

Selv etter at du har beskjære deler av et bilde, beholdes de beskårne delene som deler av bildefilen. Du kan redusere filstørrelsen ved å fjerne de beskårne delene fra bildefilen. Dette hindrer også at andre personer kan vise delene som du har fjernet fra bildet.

Viktig!: Sletting av beskårne områder av et bilde kan ikke angres. Derfor bør du bare gjøre dette når du er sikker på at du har utført alle ønskede beskjæringer og endringer.

 1. Klikk på bildet eller bildene du vil slette beskårne områder fra.

 2. Klikk på Formater bilde-fanen.

  (Hvis du ikke ser Formater bilde-fanen, må du kontrollere at du har merket et bilde).

 3. Klikk på Komprimer under Juster, og merk deretter av for Fjern beskårne bildeområder.

Se også

Sette inn bilder i Office for Mac

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt

Kontrollere tekstbryting rundt objekter i Word for Mac

Beskjære et bilde

 1. Høyre klikk bildet på lysbildet, og velg deretter Beskjær.

  Høyreklikk på bildet, og klikk deretter på Beskjær

 2. Plasser markøren på en av de svarte beskjæringshåndtakene som vises langs kantene av bildet.

  Når du plasserer markøren på de svarte beskjæringshåndtakene, vil markøren se omtrent slik ut:

  • Hjørnehåndtak for beskjæring: Hjørnehåndtak for beskjæring

  • Side beskjærings håndtak: Sidehåndtak for beskjæring

 3. Dra det svarte beskjæringshåndtaket innover for å beskjære hver side.

 4. Når du er ferdig med beskjæringen, trykker du på ESC eller klikker utenfor bildet.

  Eller velg Beskjær for å fullføre beskjærings prosessen i OneNote Online.

Obs!: Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret, en del av bildefilen. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bildestørrelsen, kan du åpne filen på skrivebordet og se Slette beskårne områder i bilder.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×