Beregningsoperatorer og -rekkefølge

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Operatorer angir hva slags beregning som skal utføres på elementene i en formel. Det finnes en standardrekkefølge som beregninger utføres i, men du kan endre denne rekkefølgen ved hjelp av parenteser.

I denne artikkelen

Typer operatorer

Rekkefølgen som Excel til å utføre operasjoner i formler

Operatortyper

Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer, tekstoperatorer (slå sammen tekst) og referansen.

Aritmetiske operatorer

Til å utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon; kombinere tall og produsere numeriske resultater, bruker du følgende aritmetiske operatorer i en formel:

Aritmetisk operator

Betydning

Eksempel

Resultat

+ (plusstegn)

Addisjon

=3+3

6

– (minustegn)

Subtraksjon
Negasjon

= 3 – 1
= – 1

2

-1

* (stjerne)

Multiplikasjon

=3*3

9

/ (skråstrek)

Divisjon

= 15/3

5

% (prosenttegn)

Prosent

= 20% * 20

4

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

= 3 ^ 2

9

Sammenligningsoperatorer

Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet er en logisk verdi, enten SANN eller USANN.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

A1<>B1

Tekstsammenkoblingsoperator

Bruk et-tegnet (&) til å kjede sammen (kombinere) ett eller flere tekststrenger til én enkelt tekststreng.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

Resultat

& (og-tegn)

Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende tekstverdi

= "Nord" & "over"

Gastronor

= "Hallo" & "" & "verden"

Dette eksemplet setter inn et mellomrom mellom de to ordene. Mellomromstegn er angitt ved å omslutte et mellomrom i åpne og lukke anførselstegn ("").

hallo verden

Referanseoperatorer

Med følgende operatorer kan du sette sammen celleområder for bruk i beregninger.

Referanseoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene

B5:B15

; (semikolon)

Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse

SUMMER(B5:B15;D5:D15)

 (mellomrom)

Skjæringspunktoperator som returnerer en referanse til cellene vanlige områdene i formelen. I dette eksemplet er celle C7 finnes i begge områdene, slik at det er skjæringspunktet.

B7:D7 C6:C8

Til toppen av siden

Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler

I noen tilfeller kan rekkefølgen en beregning utføres i, påvirke returverdien for formelen. Det er derfor viktig å forstå hvordan rekkefølgen bestemmes, og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få ønsket resultat.

Beregningsrekkefølge

Formler beregner verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). Likhetstegnet forteller Excel at tegnene som kommer etter utgjør en formel. Etter likhetstegnet er elementene skal beregnes (operandene, for eksempel tall eller cellereferanser), som er atskilt av beregningsoperatorer (eksempel +, -, *, eller /). Excel beregner formelen fra venstre mot høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

Operatorprioritet

Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet, for eksempel en formel som inneholder både en operator for multiplikasjon og en for divisjon, blir operatorene evaluert fra venstre mot høyre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

  (enkelt mellomrom)

; (semikolon)

Referanseoperatorer

Negasjon (som i –1)

%

Prosent

^

Eksponentiering (øke i en potens)

* og /

Multiplikasjon og divisjon

+ og –

Addisjon og subtraksjon

&

Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Bruk av parenteser

Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for eksempel resultatet 11 fordi multiplikasjon beregnes før addisjon. Formelen multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.

=5+2*3

Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, blir 5 og 2 først lagt sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor tvinge vil parentesene rundt den første delen av formelen Excel til å beregne B4 + 25 først og deretter deler du resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×