Beregnede kolonner i Power Pivot

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En beregnet kolonne gir deg mulighet til å legge til nye data i en tabell i Power Pivot datamodellen. I stedet for å lime inn eller importere verdier i kolonnen, kan du opprette en formel i Data Analysis Expressions (DAX)som definerer kolonneverdiene.

Hvis du for eksempel du trenger å legge til salg profit verdiene i hver rad i en factSales -tabellen. Ved å legge til en ny beregnet kolonne, og ved hjelp av = [SalesAmount]-[TotalCost], [ReturnAmount]formelen, beregnes nye verdier ved å trekke fra verdiene fra hver rad i kolonnene Totalpris og ReturnAmount fra verdiene i hver rad i salgsbeløp kolonnen. Profit-kolonnen kan deretter brukes i en pivottabell, pivotdiagram eller Power View-rapport, som alle andre kolonner.

Denne illustrasjonen utstillinger en beregnet kolonne i en Power Pivot.

Beregnet kolonne i Power Pivot

Obs!: Selv om beregnede kolonner og mål ligner fordi hver avhengig av en formel, er de forskjellige. Mål brukes oftest i området verdier i en pivottabell eller et pivotdiagram. Bruke beregnede kolonner når du vil plassere beregnede resultatene i et annet område av en pivottabell, for eksempel en kolonne eller rad i en pivottabell eller på en akse i et pivotdiagram. Hvis du vil ha mer informasjon om mål, kan du se mål i Power Pivot.

Forstå beregnede kolonner

Formlene i beregnede kolonner ligner mye på formlene du oppretter i Excel. Du kan imidlertid opprette forskjellige formler for ulike rader i en tabell. DAX-formel brukes i stedet automatisk til hele kolonnen.

Når en kolonne inneholder en formel, beregnes verdien for hver rad. Resultatet beregnes for kolonnen så snart du skriver inn formelen. Kolonneverdier beregnes deretter på nytt etter behov, for eksempel når de underliggende dataene oppdateres.

Du kan opprette beregnede kolonner i henhold til mål og andre beregnede kolonner. Du kan for eksempel opprette en beregnet kolonne for å trekke ut et tall fra en tekststreng, og deretter bruke dette tallet i en beregnet kolonne.

Eksempel

Du kan støtte en beregnet kolonne med data som du legger til en eksisterende tabell. Du kan for eksempel velge å kjede sammen verdiene, utføre addisjon, trekke ut delstrenger eller sammenligne verdier i andre felt. Hvis du vil legge til en beregnet kolonne, bør du ha allerede har minst én tabell i Power Pivot.

Ta en titt på denne formelen:

=EOMONTH([StartDate],0])

Denne formelen trekker ut måneden fra StartDate-kolonnen i Promotion-tabellen ved hjelp av Contoso-eksempeldataene. Deretter beregner den månedssluttverdien for hver rad i Promotion-tabellen. Den andre parameteren angir antallet måneder før eller etter måneden i StartDate. Parameteren har verdien 0, som i dette tilfellet betyr samme måned. Hvis verdien i StartDate-kolonnen for eksempel er 6/1/2001, blir verdien i den beregnede kolonnen 6/30/2001.

Hvis du vil ha mer informasjon om eksempeldata, kan du se Hente eksempeldata for DAX-opplæringer og datamodellopplæringer.

Gi navn til beregnede kolonner

Som standard legges nye beregnede kolonner til høyre for andre kolonner, og kolonnen tilordnet automatisk standardnavnet på CalculatedColumn1, CalculatedColumn2og så videre. Når du har opprettet kolonner, kan du ordne og gi nytt navn til kolonner etter behov.

Det finnes noen begrensninger på endringer i beregnede kolonner:

  • Hvert kolonnenavn må være unikt i en tabell.

  • Unngå navn som allerede har blitt brukt for mål i samme arbeidsbok. Du kan enkelt få beregningsfeil selv om det er mulig for et mål og en beregnet kolonne du vil ha samme navn hvis navn ikke er unike. Hvis du vil unngå utilsiktet aktiverer et mål, Bruk alltid kolonnereferansen fullstendige når du refererer til en kolonne.

  • Når du gir nytt navn til en beregnet kolonne, må du også oppdatere eventuelle formler som er avhengige av eksisterende kolonne. Med mindre du er i modus for manuell oppdatering, skjer oppdatere formelresultatene automatisk. Operasjonen kan imidlertid ta litt tid.

  • Det finnes enkelte tegn som ikke kan brukes i navnene på kolonner eller i navn på andre objekter i Power Pivot. For mer informasjon, kan du se "Naming Requirements" "i DAX-Syntaksspesifikasjon for PowerPivot.

Gi nytt navn til eller redigere en eksisterende beregnet kolonne:

  1. Høyreklikk overskriften i den beregnede kolonnen der du vil endre navnet, i Power Pivot-vinduet, og klikk deretter Gi nytt navn til kolonne.

  2. Skriv inn et nytt navn, og trykk deretter ENTER for å godta det nye navnet.

Endre datatypen

Du kan endre datatypen for en beregnet kolonne på samme måte som du kan endre datatypen for andre kolonner. Du kan ikke gjøre følgende endringer i datatype: fra tekst til et desimaltall, fra teksten til heltall, fra teksten til valuta og fra tekst til dato. Du kan gjøre en endring fra teksten boolsk.

Ytelse i forbindelse med beregnede kolonner

Formelen for en beregnet kolonne kan være mer ressurs-intensivt enn formelen som brukes for et mål. Én grunnen er at resultatet for en beregnet kolonne alltid skal beregnes for hver rad i en tabell, mens et mål beregnes bare for cellene som brukes i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

En tabell med en million rader har for eksempel alltid en beregnet kolonne med en million resultater og en tilhørende effekt på ytelsen. En pivottabell filtrerer imidlertid vanligvis data ved å bruke rad- og kolonneoverskrifter. Dette betyr at mål beregnes bare for delsettet med data i hver celle i pivottabellen.

En formel har avhengigheter på objektreferanser i formelen, for eksempel andre kolonner eller uttrykk som evalueres verdier. Hvis du for eksempel en beregnet kolonne som er basert på en annen kolonne, eller en beregning som inneholder et uttrykk med en kolonnereferanse, kan ikke evalueres til den andre kolonnen evalueres. Automatisk oppdatering er aktivert som standard. Husk dette er tilfelle, at formelen avhengigheter kan påvirke ytelsen.

Ved å følge disse retningslinjene unngår du ytelsesproblemer når du oppretter beregnede kolonner:

  • I stedet for å opprette en enkel formel som inneholder mange kompliserte avhengigheter, kan du opprette formler i trinnene med resultater som er lagret i kolonner, slik at du kan validere resultatene og evaluere endringene i ytelse.

  • Endringer i dataene vil ofte inkludere oppdateringer for beregnede kolonner. Du kan hindre dette ved å angi omberegningsmodus til manuelt. Husk, men hvis alle verdiene i den beregnede kolonnen er feil kolonnen vil bli deaktivert til du oppdaterer og omberegne data.

  • Hvis du endrer eller sletter relasjoner mellom tabeller, blir formler som bruker kolonner i disse tabellene, ugyldige.

  • Hvis du oppretter en formel som inneholder en sirkulær eller egenreferert avhengighet, oppstår det en feil.

Oppgaver

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med beregnede kolonner, kan du se opprette en beregnet kolonne.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×