Formler og funksjoner

Beregne differansen mellom to datoer

Beregne forskjellen mellom to datoer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk DATODIFF-funksjonen når du vil beregne forskjellen mellom to datoer. Plasser først en startdato i en celle, og en sluttdato i en annen. Skriv deretter inn en formel, for eksempel én av følgende:

Advarsel!: Jeg f Startdato er større enn Sluttdato, blir resultatet #NUM!.

Forskjellen i dager

=DATODIFF(D9,E9,"d") med resultatet  856

I dette eksemplet er startdatoen i celle D9 og sluttdatoen i E9. Formelen er i F9. «d» returnerer antall hele dager mellom to datoer.

Forskjellen i uker

=(DATODIFF(D13,E13,"d")/7) og resultat: 122,29

I dette eksemplet er startdatoen i celle D13 og sluttdatoen i E13. «d» returnerer antall dager. Men merk deg /7 på slutten. Dette deler antall dager på 7, fordi det er 7 dager i uken. Vær oppmerksom på at dette resultatet også må være formatert som et tall. Trykk CTRL+1. Klikk deretter Tall > Desimaler: 2.

Forskjellen i måneder

=DATODIFF(D5,E5,"m") og resultat: 28

I dette eksemplet er startdatoen i celle D5 og sluttdatoen i E5. I formelen returnerer «m» antall hele måneder mellom to dager.

Forskjellen i år

=DATODIFF(D2,E2,"y") og resultat: 2

I dette eksemplet er startdatoen i celle D2 og sluttdatoen i E2. «y» returnerer antall hele år mellom to dager.

Beregn alder i akkumulerte år, måneder og dager

Du kan også beregne alder eller en annen persons tidspunktet for tjenesten. Resultatet være noe som for eksempel «2 år, 4 måneder, 5 dager».

1. Bruk DATODIFF for å finne totalt antall år.

=DATODIFF(D17,E17,"y") og resultat: 2

I dette eksemplet er startdatoen i celle D17 og sluttdatoen i E17. I formelen returnerer «y» antall hele år mellom to dager.

2. Bruk DATODIFF på nytt med «ym» for å finne måneder.

=DATODIFF(D17,E17,"ym") og resultat: 4

I en annen celle kan du bruke DATODIFF-formelen med «ym»-parameteret. «ym» returnerer antall gjenstående måneder etter det siste hele året.

3. Bruk en annen formel for å finne dager.

=DATODIFF(D17,E17,"md") og resultat: 5

Nå må vi finne antall gjenstående dager. Vi gjør dette ved å skrive inn en annen type formel, vist ovenfor. Denne formelen trekker den første dagen i sluttdatomåneden (1.5.2016) fra den opprinnelige sluttdatoen i celle E17 (6.5.2016). Her ser du hvordan dette gjøres: Først oppretter DATO-funksjonen datoen, 1.5.2016. Den opprettes ved hjelp av året i celle E17 og måneden i celle E17. Deretter representerer 1 den første dagen i den måneden. Resultatet for DATO-funksjonen er 1.5.2016. Deretter trekker vi det fra den opprinnelige sluttdatoen i celle E17, som er 6.5.2016. 6.5.2016 minus 1.5.2016 er 5 dager.

Advarsel!: Vi anbefaler ikke å bruke argumentet DATODIFF «md», siden det kan gi unøyaktige resultater.

4. Valgfritt: Kombiner tre formler i ett.

=DATODIFF(D17,E17,"y") &" år, "& DATODIFF(D17,E17,"ym") &" måneder," & DATODIFF(D17,E17,"md") &" dager og resultat: 2 år, 4 måneder, 5 dager

Du kan sette alle tre beregninger i én celle, som i dette eksemplet. Bruk &-tegn, sitattegn og tekst. Denne formelen krever mer skriving, men du slipper i hvert fall å skrive inn mange formler og klarer deg med kun denne. Tips: Trykk ALT+ENTER for å legge inn linjeskift i formelen. Dette gjør det enklere å lese. Trykk CTRL+SKIFT+U også, hvis du ikke kan se hele formelen.

Last ned eksemplene våre

Du kan laste ned en eksempelarbeidsboken med alle eksemplene i denne artikkelen. Du kan følge med, eller du kan opprette dine egne formler.

Laste ned dato beregningen eksempler

Andre beregninger for dato og klokkeslett

Som du så ovenfor, beregner DATODIFF-funksjonen forskjellen mellom en startdato og sluttdato. I stedet for å skrive inn bestemte datoer, kan du imidlertid også bruke IDAG()-funksjon i formelen. Når du bruker IDAG()-funksjonen, bruker Excel datamaskinens gjeldende dato for datoen. Husk at dette endres når filen åpnes på nytt på en fremtidig dag.

=DATODIFF(I.DAG(),D28,"y") og resultat: 984

Vær oppmerksom på at på tidspunktet for denne skrivingen var dagen 6. oktober 2016.

Bruk NETT.ARBEIDSDAGER.INTL.-funksjonen når du vil beregne antall arbeidsdager mellom to datoer. Du kan også utelate helger og helligdager.

Før du begynner: Avgjør om du vil utelate feriedatoer. Hvis du vil gjør dette, skriver du inn en liste over feriedatoer i et eget område eller ark. Plasser hver feriekalenderdato i sin egen celle. Merk cellene, velg Formler > Definer navn. Gi navn til området MyHolidays, og klikk OK. Opprett deretter formelen ved hjelp av fremgangsmåten nedenfor.

1. Skriv inn en startdato og sluttdato.

Startdato i celle D53 er 01.01.2016, sluttdatoen i celle E53 31.12.2016

I dette eksemplet er startdatoen i celle D53 og sluttdatoen i E53.

2. I en annen celle skriver du inn en formel som dette:

= NETT.ARBEIDSDAGER. INTL(D53,E53,1) og resultat: 261

Skriv inn en formel som i eksemplet ovenfor. 1 i formelen etablerer lørdager og søndager som helgedager og utelukker dem fra totalen.

Obs: Excel 2007 har ikke NETT.ARBEIDSDAGER.INTL-funksjonen. Det har imidlertid NETT.ARBEIDSDAGER. Eksemplet ovenfor vil vært slik i Excel 2007: =NETT.ARBEIDSDAGER(D53;E53). Du angir ikke tallet 1, fordi NETT.ARBEIDSDAGER går ut fra at helgen er plassert på lørdag og søndag.

3. Hvis nødvendig endrer du tallet 1.

IntelliSense-liste som viser 2 – søndag, mandag; 3 – mandag, tirsdag og så videre

Hvis lørdag og søndag ikke er helgedagene dine, kan du endre 1 til et annet nummer fra IntelliSense-listen. Hvis du for eksempel etablerer 2 søndager og mandager som helgedager.

Hvis du bruker Excel 2007, kan du hoppe over dette trinnet. Excel 2007 sin NETT.ARBEIDSDAGER-funksjon forutsetter alltid at helgen faller på lørdag og søndag.

4. Skriv inn navnet for ferieperioden.

=NETT.ARBEIDSDAGER. INTL(D53,E53,1,MineFerier) og resultat: 252

Hvis du har opprettet et navn for ferieperiode i «Før du begynner»-inndelingen ovenfor, kan du skrive det på slutten som dette, Hvis du ikke har helligdager, kan du utelate komma og MyHolidays. Hvis du bruker Excel 2007, ville eksempelet ovenfor i stedet vært slik: =NETT.ARBEIDSDAGER(D53,E53,MyHolidays).

Tips: Hvis du vil referere til en helligdag områdenavnet, du kan også skrive inn et område i stedet, for eksempel D35:E:39. Eller du kan skrive hver ferie i formelen. For eksempel om din helligdager var den 1 og 2 av 2016, skriver du dem slik ut: = nett.arbeidsdager. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). I Excel 2007, vil det se slik ut: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Du kan beregne forløpt tid ved å trekke én tid fra en annen. Først plasserer du et starttidspunkt i en celle og et sluttidspunkt i en annen. Pass på at du skriver en full tid, inkludert time, minutter, og et mellomrom foran AM (formiddag) eller PM (ettermiddag). Slik gjør du det:

1. Skriv inn en starttid og sluttid.

Startdato/-klokkeslett kl. 07:15, sluttdato/-klokkeslett kl. 16:30

I dette eksemplet er starttidspunktet i celle D80 og sluttidspunktet er i E80. Pass på at du skriver inn time, minutt og et mellomrom foran AM eller PM.

2. Angi t.mm AM/PM-format.

Dialogboksen Formater celler, egendefinert kommando, type t:mm AM/PM

Merk begge datoer, og trykk CTRL+1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen +1 på Mac). Pass på å velge Egendefinerte > t.mm AM/PMHvis det ikke allerede er angitt.

3. Trekk fra de to tidspunktene.

=E80-D80 og resultat: kl. 09:15

I en annen celle trekker du fra verdien i cellen for starttid fra verdien i cellen for sluttid.

4. Angi formatet t.mm-format.

Dialogboksen Formater celler, egendefinert kommando, type t:mm

Trykk CTRL+1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen +1 på Mac). Velg Egendefinert > t: mm slik at resultatet utelukker AM og PM.

Hvis du vil beregne tiden mellom to datoer og klokkeslett, kan du ganske enkelt trekke dem fra hverandre. Du må imidlertid bruke formatering til hver celle for å sikre at Excel returnerer resultatet du ønsker.

1. Skriv inn to fullstendige datoer og klokkeslett.

Startdato på 01.01.16 kl. 13:00; Sluttdato på 02.01.16 kl. 14:00

I en celle skriver du inn en full startdato /-klokkeslett. Og i en annen celle skriver du inn en full sluttdato /-klokkeslett. Hver celle bør ha en dag, måned, år, time, minutt og et mellomrom foran AM eller PM.

2. Angi 14.3.12 1.30 PM format.

Dialogboksen Formater celler, Dato-kommandoen, type 14.03.12 kl. 13:30

Merk begge cellene, og trykk deretter CTRL+1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen +1 på Mac). Velg Dato > 14.3.12 1.30 PM. Dette er ikke datoen du vil angi; det er bare et utvalg av hvordan formatet vil se ut. Vær oppmerksom på at dette formatet, i tidligere versjoner enn Excel 2016, kan ha hatt en annen eksempeldato, for eksempel 14.3.01 1.30 PM.

3. Trekk fra to.

=E84-D84 og resultatet av 1.041666667

I en annen celle trekker du startdato/klokkeslett fra sluttdato/klokkeslet. Resultatet blir sannsynligvis et tall og et desimaltall. Du kan løse dette i neste trinn.

4. Angi formatet [t]:mm-format.

Dialogboksen Formater celler, egendefinert kommando, type [t]:mm

Trykk CTRL+1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen +1 på Mac). Velg Egendefinert. Skriv [t]:mm i Type-boksen.

Beslektede emner

DATODIFF-funksjonen
nett.arbeidsdager. INT. funksjonen
nett.arbeidsdager
mer dato- og klokkeslettfunksjoner
beregne forskjellen mellom to ganger

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×