Beregne formler på nytt i PowerPivot

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du arbeider med data i en Power Pivot-arbeidsbok, kan det av og til hende at du må oppdatere dataene fra kilden, beregne formlene du har opprettet i beregnede kolonner, på nytt, eller kontrollere at dataene i en pivottabell er oppdatert.

Dette emnet forklarer forskjellen mellom oppdatering av data og ny beregning av data. I tillegg finner du en oversikt over hvordan en ny beregning utløses, og en beskrivelse av alternativene for kontroll av den nye beregningen.

Forstå forskjellen mellom oppdatering og ny beregning av data

I Power Pivot brukes både oppdatering og ny beregning av data:

Dataoppdatering betyr å hente oppdaterte data fra eksterne datakilder. Endringer i eksterne datakilder blir ikke oppdaget automatisk i Power Pivot, men du kan oppdatere data manuelt fra Power Pivot-vinduet eller automatisk hvis arbeidsboken deles i SharePoint.

Ny beregning betyr å oppdatere alle kolonner, tabeller, diagrammer og pivottabeller i arbeidsboken som inneholder formler. Siden den nye beregningen av en formel påvirker ytelsen, er det viktig å forstå avhengighetene som er knyttet til hver beregning.

Viktig: Du må aldri lagre eller publisere arbeidsboken før formlene i den er beregnet på nytt.

Ny beregning, manuell kontra automatisk

Power Pivot beregner på nytt automatisk som standard etter behov samtidig som påkrevd behandlingstid optimaliseres. Selv om ny beregning kan ta tid, er det en viktig oppgave siden kolonneavhengigheter kontrolleres under den nye beregningen. Du blir varslet hvis en kolonne er endret, hvis dataene er ugyldige, eller hvis det har oppstått en feil i en formel som pleide å fungere. Du kan velge å utelate validering og bare oppdatere beregningene manuelt, særlig hvis du arbeider med komplekse formler eller svært store datasett og vil kontrollere tidspunktet for oppdateringer.

Det er fordeler med både manuell og automatisk modus, men vi anbefaler på det sterkeste at du bruker automatisk ny beregning. Denne modusen holder Power Pivot-metadataene synkronisert og forhindrer problemer som skyldes sletting av data, endringer i navn eller datatyper eller manglende avhengigheter. 

Bruke automatisk ny beregning

Når du bruker modusen for automatisk ny beregning, vil alle dataendringer som fører til at resultatet av en DAX-formel endres, utløse en ny beregning av hele kolonnen som inneholder formelen. Følgende endringer krever alltid ny beregning av formler:

 • Verdier fra en ekstern datakilde er oppdatert.

 • Definisjonen av formelen er endret.

 • Navnet på tabeller eller kolonner som det refereres til i en formel, er endret.

 • Relasjoner mellom tabeller er lagt til, endret eller slettet.

 • Nye mål og beregnede kolonner er lagt til.

 • Andre formler i arbeidsboken er endret, slik at kolonner eller beregninger som er avhengige av denne beregningen, må oppdateres.

 • Rader er satt inn eller slettet.

 • Du har brukt et filter som krever at en spørring kjøres for å oppdatere datasettet. Filteret er kanskje brukt i en formel eller som en del av en pivottabell eller et pivotdiagram.

Bruke manuell ny beregning

Du kan bruke manuell ny beregning til å unngå ytelseskostnadene ved beregning av formelresultater til du er klar til det. Manuell modus er spesielt nyttig i følgende situasjoner:

 • Du utformer en formel ved hjelp av en mal og ønsker å endre navnene på kolonnene og tabellene som brukes i formelen, før du validerer den.

 • Du vet at enkelte data i arbeidsboken er endret, men du arbeider med en annen kolonne som ikke er endret, og ønsker derfor å utsette den nye beregningen.

 • Du arbeider i en arbeidsbok som har mange avhengigheter, og du ønsker å utsette den nye beregningen til du er sikker på at alle nødvendige endringer er utført.

Vær oppmerksom på at Power Pivot i Microsoft Excel 2013 ikke validerer eller kontrollerer formler så lenge arbeidsboken er i manuell beregningsmodus. Resultatet er følgende:

 • Nye formler du legger til i arbeidsboken, flagges som om de inneholder feil.

 • Ingen resultater vises i nye beregnede kolonner.

Konfigurere arbeidsboken for manuell ny beregning

 1. I Power Pivot, klikker du Utforming > beregninger > Beregningsalternativer > Modus for manuell beregning.

 2. Hvis du vil beregne alle tabeller på nytt, klikker du Beregningsalternativer > Beregn nå.

  Formler i arbeidsboken kontrolleres for feil, og tabeller oppdateres med eventuelle resultater. Arbeidsboken kan slutte å svare en stund, avhengig av datamengden og antall beregninger.

Viktig: Før du publiserer arbeidsboken, må du alltid sette beregningsmodusen tilbake til automatisk. Dette er med på å forhindre problemer når du utformer formler.

Feilsøke ny beregning

Avhengigheter

Når en kolonne er avhengig av en annen kolonne, og innholdet i den andre kolonnen endres på en eller annen måte, kan det hende at alle relaterte kolonner må beregnes på nytt. Når det utføres endringer i Power Pivot-arbeidsboken, analyserer Power Pivot i Microsoft Excel 2013 de eksisterende Power Pivot-dataene for å avgjøre om det kreves nye beregninger. Deretter utføres oppdateringen så effektivt som mulig.

Anta for eksempel har du en tabell, Salg, som er relatert til tabellene, produkt - og ProductCategory; og formler i Sales -tabellen som er avhengige av begge de andre tabellene. Noen endring i produktet eller ProductCategory tabeller fører til alle de beregnede kolonnene i Sales -tabellen må beregnes. Dette gir mening det krever at du kanskje har formler som fremheve salg etter kategori eller produkt. Derfor er forsikre deg om at resultatene riktig. formler som er basert på dataene må beregnes på nytt.

Power Pivot utfører alltid en fullstendig ny beregning for en tabell, siden det er mer effektivt å utføre en fullstendig ny beregning enn å se etter endrede verdier. Endringene som utløser en ny beregning, kan være betydelige, for eksempel sletting av en kolonne, endring av numeriske data i en kolonne eller tilføying av en ny kolonne. Tilsynelatende uvesentlige endringer, for eksempel et nytt navn på en kolonne, kan også utløse ny beregning. Dette skyldes at navn på kolonner brukes som identifikatorer i formler.

I noen tilfeller kan Power Pivot bestemme at kolonner kan utelates fra omberegning. Hvis du har en formel som slår opp en verdi for eksempel [produktfarge fra produkter -tabellen og kolonnen som er endret er [Antall] i Sales -tabellen, trenger for eksempel ikke formelen må beregnes selv om tabellene Salg og produkter er relatert. Hvis du har eventuelle formler som er avhengige av Salg [Antall], er imidlertid omberegning nødvendig.

Rekkefølgen på ny beregning for avhengige kolonner

Avhengigheter beregnes før all ny beregning. Power Pivot følger avhengighetsrekkefølgen hvis det finnes flere kolonner som er avhengige av hverandre. På denne måten behandles kolonnene så raskt som mulig og i riktig rekkefølge.

Transaksjoner

Operasjoner som oppdaterer eller beregner data på nytt, utføres som en transaksjon. Dette betyr at hvis en hvilken som helst del av oppdateringsoperasjonen mislykkes, vil de gjenstående operasjonene rulles tilbake. PÅ den måten utsettes ikke dataene for en ufullstendig behandling. Du kan ikke behandle transaksjonene på samme måte som i relasjonsdatabaser, eller opprette kontrollpunkter.

Ny beregning av flyktige funksjoner

Enkelte funksjoner, for eksempel NOW, RAND eller TODAY, har ikke faste verdier. For å unngå ytelsesproblemer fører en utførelse av en spørring eller filtrering vanligvis ikke til at slike funksjoner blir evaluert på nytt hvis de brukes i en beregnet kolonne. Resultatene av disse funksjonene omberegnes bare når hele kolonnen beregnes på nytt. Slike situasjoner omfatter oppdatering fra en ekstern datakilde eller manuell redigering av data som forårsaker ny evaluering av formler som inneholder disse funksjonene. Flyktige funksjoner som NOW, RAND og TODAY beregnes derimot alltid på nytt hvis funksjonen brukes i definisjonen av et beregnet felt.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×