Beregne flere resultater ved å bruke en datatabell

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En datatabell er et celleområde som du kan endre verdier i noen i noen av cellene og kommer med forskjellige svar på et problem. Et godt eksempel på en datatabell omfattet AVDRAG -funksjonen med ulike lån beløp og rentesatser til å beregne hvor rimelig på et pantelån. Å eksperimentere med forskjellige verdier for å ta hensyn til den tilsvarende variasjonen i resultatene er en felles oppgave i Dataanalyse.

Datatabeller er en del av en serie med kommandoer kalt verktøy for hva-hvis-analyse i Microsoft Excel. Når du konstruere og analysere datatabeller, gjør du hva hvis-analyse.

Hva hvis-analyse er prosessen med å endre verdiene i cellene for å se hvordan disse endringene påvirker resultatet av formler i regnearket. Du kan for eksempel bruke en datatabell til variere rentesats og Periodelengde for et lån – til å evaluere potensielle månedlige betalingsbeløpet.

Obs!: Du kan utføre beregninger raskere med datatabeller og Visual Basic for Applications (VBA). Hvis du vil ha mer informasjon, se Excel datakildeverdiene datatabeller: raskere beregning med VBA.

Typer hva hvis-analyse   

Det finnes tre typer verktøy for hva-hvis-analyse i Excel: scenarioer, datatabellerog Målsøking. Scenarier og datatabeller bruksområde sett over inndataverdier beregner mulige resultatene. Målsøking er tydelig ulike, den bruker et enkelt resultat og beregner mulige inndataverdier som vil produsere resultatet.

I likhet med scenarier kan du bruke datatabeller til å utforske et sett av mulige resultater. I motsetning til scenarier viser datatabeller deg alle resultatene i én tabell i ett regneark. Bruk av datatabeller gjør det lett å få oversikt over flere muligheter. Fordi du fokuserer på bare én eller to variabler, er resultatene lette og lese og dele i tabellform.

En datatabell kan ikke inneholde flere enn to variabler. Hvis du vil analysere flere enn to variabler, må du bruke scenarier i stedet. Selv om den er begrenset til bare én eller to variabler (en for radinndatacellen og en for kolonneinndatacellen), kan en datatabell inneholde så mange ulike variabelverdier du vil. Et scenario kan ha maksimalt 32 ulike verdier, men du kan opprette så mange scenarier som du vil.

Lær mer i artikkelen Innføring i datakildeverdiene analyse.

Opprette enten én eller to variabler datatabeller, avhengig av hvor mange variabler og formler du vil teste.

Datatabeller med én variabel   

Bruke en datatabell med én variabel Hvis du vil se hvordan forskjellige verdiene i én variabel i én eller flere formler, endres resultatet av disse formlene. Du kan for eksempel bruke en datatabell med én variabel for å se hvordan forskjellige renter påvirker et månedlig avdrag ved hjelp av AVDRAG-funksjonen. Du angir de variable verdiene i én kolonne eller rad, og resultatene vises i en tilstøtende kolonne eller rad.

I følgende illustrasjon inneholder celle D2 betalingsformelen =AVDRAG(B3/12,B4,-B5), som refererer til inndatacellen B3.

Datatabell med én variabel

Datatabeller med to variabler   

Bruk en datatabell med to variabler hvis du vil se hvordan ulike verdier av to variabler i én formel vil endre resultatene av den formelen. Du kan eksempelvis bruke en datatabell med to variabler til å se hvordan ulike kombinasjoner av rentesatser og låneterminer vil påvirke månedlige låneavdrag.

I følgende illustrasjon inneholder celle C2 betalingsformelen =AVDRAG(B3/12,B4,-B5), som bruker to inndataceller, B3 og B4.

Datatabell med to variabler

Datatabellberegninger   

Når en regnearket blir omberegnet, datatabeller også beregner på nytt, selv om det er ingen endringer i dataene. Hvis du vil øke beregningshastigheten for et regneark som inneholder en datatabell, kan du endre alternativene for automatisk omberegne regnearket, men ikke datatabellene Beregning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen øke beregningshastigheten for et regneark som inneholder datatabeller.

En datatabell med én variabel inneholder inndata verdier i én kolonne (kolonneorientert) eller langs en rad (radorientert). En formel i en datatabell med én variabel, må referere til én inndatacelle.

Gjør følgende:

 1. Skriv inn listen med verdier som du vil bruke i innsettingscellen – enten nedover én kolonne eller langs en rad. La noen tomme rader og kolonner på hver side av verdiene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert (variable verdier er i en kolonne), skriver du inn formelen i cellen én raden over og én celle til høyre for kolonnen med verdier. Datatabell med én variabel er kolonneorientert, og formelen finnes i celle D2.

   Datatabell med én variabel

   Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier i andre formler, kan du angi flere formler i celler til høyre for den første formelen.

  • Hvis datatabellen er radorientert (variable verdier er i en rad), skriver du inn formelen i den celle en kolonnen til venstre for den første verdien og én celle under raden med verdier.

   Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier i andre formler, kan du angi flere formler i celler under den første formelen.

 3. Merk celleområdet som inneholder formlene og verdiene du vil erstatte. Dette området er C2:D5 i figuren ovenfor.

 4. Klikk kategorien Datadatakildeverdiene Analyse >  Datatabell (i Dataverktøy -gruppen eller Prognose gruppe med Excel 2016 ).

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferanse for inndatacellen i Innsettingscelle, kolonne-feltet. I figuren ovenfor er inndatacellen B3.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for innsettingscellen i feltet Innsettingscelle, rad.

   Obs!: Når du oppretter datatabellen, bør du endre formatet på cellene resultatet. Resultatet cellene er formatert som valuta i illustrasjonen.

Formler som brukes i en datatabell med én variabel, må referere til samme inndatacelle.

Gjør følgende

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, kan du skrive inn ny formel i en tom celle til høyre for en eksisterende formel i den øverste raden i datatabellen.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du den nye formelen i en tom celle under en eksisterende formel i den første kolonnen i datatabellen.

 2. Merk celleområdet som inneholder datatabellen og den nye formelen.

 3. Klikk Datakildeverdiene analyse Data-fanen > Datatabell (i Dataverktøy-gruppen eller Prognose gruppe med Excel 2016 ).

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, kolonne.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, rad.

En datatabell med to variabler bruker en formel som inneholder to lister over inndataverdier. Formelen må referere til to ulike innsettingsceller.

Gjør følgende:

 1. Skriv inn formelen som refererer til de to innsettingscellene, i en celle i regnearket.

  I eksemplet nedenfor, som formelen startverdiene er angitt i celle B3, B4 og B5, du skrive inn formelen =PMT(B3/12,B4,-B5) i celle C2.

 2. Skriv inn én liste over inndataverdier i den samme kolonnen, under formelen.

  I dette tilfellet du inn de ulike rentesatsene i celle C3, C4 og C5.

 3. Skriv inn den andre listen i den samme raden som formelen, til høyre.

  Skriv inn lånebetingelsene (i måneder) i celle D2 og E2.

 4. Merk celleområdet som inneholder formelen (C2), raden og kolonnen med verdier (C3:C5 og D2:E2) og cellene der du vil ha de beregnede verdiene (D3:E5).

  I dette tilfellet merker du området C2:E5.

 5. Klikk kategorien Data i Dataverktøy-gruppen eller Prognose gruppen (i Excel 2016 ), datakildeverdiene Analyse >  Datatabell (i Dataverktøy -gruppen eller Prognose gruppe med Excel 2016 ).

 6. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i raden i feltet Innsettingscelle, rad.
  Skriv inn celle B4 i boksen Innsettingscelle, rad.

 7. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i kolonnen Innsettingscelle, kolonne-feltet.
  Skriv inn B3 i boksen Innsettingscelle, kolonne.

 8. Klikk OK.

Eksempel på en datatabell med to variabler

En datatabell med to variabler kan vise ulike kombinasjoner av rentesatser og lån termer påvirker et månedlig avdrag. I illustrasjonen her inneholder celle C2 avdragsformelen, =PMT(B3/12,B4,-B5), som bruker to innsettingscellene, B3 og B4.

Datatabell med to variabler

Når du angir dette alternativet for beregning, oppstår ingen datatabell beregninger når en ny beregning er utført på hele arbeidsboken. Hvis du manuelt vil omberegne datatabellen, merker med formler og trykker F9.

Følg denne fremgangsmåten for å forbedre ytelsen for beregning:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007, klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien formler.

  • I alle andre versjoner, klikker du fil > Alternativer > formler.

 2. Klikk Automatisk unntatt for datatabellerunder Beregningi delen Beregningsalternativer.

  Tips!: Du kan også på formler-fanen, klikk pilen på Beregningsalternativer, og klikk deretter Automatisk unntatt for datatabeller (i Beregning-gruppen).

Du kan bruke noen andre Excel-verktøy til å utføre en hva-skjer-hvis-analyse hvis du har spesifikke mål eller store sett med variabeldata.

Målsøking

Hvis du vet hvilket resultat du kan forvente fra en formel, men ikke vet nøyaktig hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking funksjonen. Se artikkelen Bruke Målsøking til å finne ønsket resultat ved å justere en inndataverdi.

Excel Problemløser

Du kan bruke Excel Problemløser-tillegget til å finne optimale verdien for et sett med inndata variabler. Problemløseren arbeider med en gruppe med celler (kalt beslutning variabler eller ganske enkelt variabelceller) som brukes i databehandling formlene i cellene målsetting og begrensning. Problemløseren justerer verdiene i beslutningsvariabelceller å tilfredsstille begrensninger for begrensningsceller og produsere resultatet du ønsker for målcellen. Mer informasjon i denne artikkelen: definere og løse et problem ved hjelp av Problemløseren.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×