Beregne alder.

Det finnes ulike måter å beregne personens alder på. Tabellen nedenfor viser vanlige metoder ved hjelp av Dato- og klokkeslett-funksjoner.

Hvis du skal bruke disse eksemplene i Excel, drar du for å merke dataene i tabellen, og høyreklikker deretter utvalget og velger Kopier. Høyreklikk celle A1 i et nytt regneark, og velg Alternativer for innliming > Behold kildeformatering.

Data

02.10.2012

02.05.2014

03.06.2014

03.07.2014

03.06.2002

Formel

Beskrivelse

=(ÅR(NÅ())-ÅR(A2))

Gir alderen til personen, 2 mellom dagens dato og fødselsdato i A2.

Dette eksemplet bruker ÅR-funksjonen og NÅ-funksjonen.

Hvis cellen ikke vises som et tall, må du kontrollere at den er formatert som tall eller generelt. Lær hvordan du formaterer en celle som tall eller dato.

=ÅR(NÅ())-1960

Gir alderen til en person som er født i 1960, uten å bruke cellereferanse.

Hvis cellen ikke vises som et tall, må du kontrollere at den er formatert som tall eller generelt. Lær hvordan du formaterer en celle som tall eller dato.

=ÅRDEL(A3,A5)

Beregner alder i brøker, 1,75 mellom datoene i A5 og A3.

=(A5-A6)/365,25

Beregner alder, 12, mellom datoene i A5 og A6

365,25 brukes i formelen for å ta hensyn til skuddår, som forekommer hvert fjerde år.

=("10/2/2014"-"5/2/2014")

Gir antall dager, 153, mellom to datoer uten å bruke cellereferanser.

=DAGER(I DAG(),"2/15/79")

Gir antall dager mellom to datoer ved hjelp av to datofunksjoner.

De to argumentene for DAGER-funksjonen kan være faktiske datoer, cellereferanser eller en annen dato- og klokkeslettfunksjon, for eksempel I DAG-funksjonen.

=(ÅR(NÅ())-ÅR(A3))*12+MÅNED(NÅ())-MÅNED(A3)

Gir antall måneder mellom A3 og gjeldende dato.

I dette eksemplet brukes ÅR-funksjonen, NÅ-funksjonen og MÅNED-funksjonen.

Når du angir denne formelen i en celle, må du sørge for at den formateres som tall. Lær hvordan du formaterer en celle som tall eller dato.

=NETT.ARBEIDSDAGER(A3,A2,A3:A5)

Gir antall hele arbeidsdager, 107, mellom to datoer i A2 og A3. Arbeidsdager utelukker helger og helligdager. Det siste argumentet, A3:A5, angir helligdagene som skal trekkes fra arbeidsdagene.

Dette eksemplet bruker NETT.ARBEIDSDAGER-funksjonen.

=DAGER360(A3,A2,SANN)

Beregner antall dager, 150, mellom to datoer basert på et år med 360 dager (tolv 30-dagers måneder) som brukes i regnskapsberegninger.

Dette eksemplet bruker DAGER360-funksjonen.

=DAG.ETTER(A3,-4)

Gir 04.01.2014, som er fire måneder (eller -4) før datoen i A3.

Dette eksemplet bruker DAG.ETTER-funksjonen, som brukes til å beregne forfallsdatoer.

Relatert

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×