Beholde referanseintegritet i diagrammer for databasemodell

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Diagrammet for databasemodell er bare tilgjengelig i enkelte versjoner av Visio. Se Finner du ikke funksjonene for databasemodellering? for mer informasjon.

Forstå referanseintegritetsregler

Regler for referanseintegritet hindre at databasen brukerne ved et uhell bryter tilordningene mellom relaterte kolonner.

La oss si at du har en database kalt bøker med to tabeller kalt titler og forfattere. Forbindelse i dette eksemplet har bare én forfatter for hver tittel, men hver forfatter kan ha flere titler, opprettes det kalles en én-til-mange-relasjon. Tabellen på "én"-siden av relasjonen kalles overordnet tabell. Tabellen på "mange"-siden kalles underordnede tabellen.

Hvis du vil samle informasjon om hver bok og forfatteren, bruker en spørring nøkler til å samsvare hver bok i Titler-tabellen med forfatteren i Forfatter-tabellen. Den overordnede tabellen (forfattere) må ha en primærnøkkel som unikt identifiserer hver rad. Titler-tabellen må ha en kolonne som inneholder forfatter-IDen for hver tittel. Denne kolonnen kalles sekundærnøkkel. Primærnøkkelen identifiserer hver forfatter, og sekundærnøkkelen identifiserer hvilke bøker som er skrevet av hvilken forfatter.

Hvis en bruker endrer forfatterens forfatter-IDen i den overordnede tabellen uten å oppdatere forfatter-IDen i Titler-tabellen, har bøker i tabellen titler ikke lenger en gyldig forfatter.

Stedet å endre forfatter-IDen i begge tabellene, kan du angi referanseintegritetsregler for å ta handlingen du vil bruke. Du kan velge å ha databasemodell utføre bestemte handlinger når en tast er endret eller slettet i den overordnede tabellen.

Obs!: Ordene overordnet og underordnet brukes betyr noe helt annet i kategorier, som er opprettet med overordnet til kategori, kategori og kategori til underordnet figurene. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorier kan du se definere kategorier i en databasemodell.

Handlinger for dokumentsett for referanseintegritet

 1. Dobbeltklikk relasjonen du vil angi en referanseintegritet handling.

 2. Klikk Referanseintegritet handling under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

 3. Velg handlingen du vil bruke databasen skal utføre den tilsvarende verdien i den underordnede tabellen. Du kan velge blant følgende handlinger:

  • Ingen handling     Når en verdi i en overordnet tabell primærnøkkelen er endret eller slettet, den tilsvarende verdien i den underordnede tabellen sekundærnøkkelen være uendret.

  • Gjennomgripende     Når en verdi i en overordnet tabell primærnøkkelen er endret eller slettet, den tilsvarende verdien i den underordnede tabellen sekundærnøkkelen endres eller slettes for å samsvare med primærnøkkelen.

  • Angi NULL     Når en verdi i en overordnet tabell primærnøkkelen er endret eller slettet, satt den tilsvarende verdien i den underordnede tabellen sekundærnøkkelen til NULL.

  • Angi standard     Når en verdi i en overordnet tabell primærnøkkelen er endret eller slettet, satt den tilsvarende verdien i den underordnede tabellen sekundærnøkkelen til en standard du velger.

  • Ikke Gjennomfør     Denne handlingen slår av regler for referanseintegritet for denne relasjonen.

Obs!: Hvis alternativene Set NULL og Angi standard er deaktivert, er det sannsynlig at relasjonen er satt til valgfri i kategorien Diverse i vinduet Egenskaper for Database for relasjonen.

Angi en standardverdi for en kolonne

Hvis du vil bruke handlingen Angi standard , må du angi en standardverdi for kolonnen.

 1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

 2. Klikk kolonner under Kategorier, velger du kolonnen som du vil opprette en standardverdi for, og deretter Rediger.

 3. Angi en verdi for standard i kategorien definisjon i dialogboksen Egenskaper for kolonne.

Vise referanseintegritet ved hjelp av notasjon

Du kan angi dokumentet alternativene for å vise eller skjule notasjon for referanseintegritet ved siden av relasjonslinjene i modellen.

Hva betyr bokstavene i notasjon for referanseintegritet?

Referanseintegritetsnotasjon viser relasjoner med to bokstaver som er atskilt med et kolon, i skjemaet [handling utført i den overordnede tabellen]: [resultat i den underordnede tabellen]. Eksempelvis betyr at når noe slettes i den overordnede tabellen, gjennomgripende endringen i den underordnede tabellen.

Handlinger i den overordnede tabellen angis med liten bokstav:

 • u    dataene i den overordnede tabellen oppdateres.

 • d    dataene i den overordnede tabellen er slettet.

Resultater i den underordnede tabellen angis med stor bokstav:

 • R Ingen handling    Ikke endre den underordnede tabellen.

 • C overlappet     Dupliser endringen i den underordnede tabellen.

 • D Bruk standard    Sette inn standardverdien du tidligere har angitt for kolonnen i den underordnede tabellen.

 • N Angi nullverdi     Angi den underordnede tabellen som NULL.

 • (Tom)     Ikke Gjennomfør referanseintegritet for denne relasjonen.

Obs!: Disse innstillingene påvirker hva som skjer på en faktisk database i stedet for i en modell. I en modell du foreta omvendt utvikling fra en eksisterende database, kan du se hvordan databasen er utformet med hensyn til referanseintegritet. I en modell som du oppretter fra grunnen av, kan du bruke disse innstillingene til å dokumentere hvordan du vil at databasen du modeling for virkemåten.

Vise referanseintegritet

I Visio 2010:

 1. Gå til Database-fanen, og klikk på Visningsalternativer i Behandle-gruppen.

 2. Merk av for referanseintegritet handlinger under Vis i kategorien relasjoner.

I Visio 2007:

 1. Pek på AlternativerDatabase-menyen, og klikk deretter på Dokument.

 2. Merk av for referanseintegritet i relasjoner-fanen under Vis.

Finner du ikke funksjonene for databasemodellering?

Enkelte versjoner av Visio har ikke databasemodell-malen.

Malen Diagram for databasemodell er ikke inkludert i Visio Standard.

Visio Professional og Premium-versjoner støtter funksjonene for omvendt utvikling for databasemodell-malen (det vil si å bruke en eksisterende database for å opprette en modell i Visio), men det støtter ikke Videresend teknikk (det vil si hvis du bruker en Visio-database modellen for å generere SQL-koden).

Obs!: Du finner den komplette serien med funksjoner for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og utvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium-abonnementet, som er tilgjengelig med de rollebaserte versjonene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hvis du bruker Visio Online-abonnement 2 og vil vite mer om hvordan du utvikler en eksisterende database til en databasemodell, kan du se emnet Foreta omvendt utvikling av en eksisterende database.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×