Beholde referanseintegritet i diagrammer for databasemodell

Obs!: Diagrammet for databasemodell er bare tilgjengelig i enkelte versjoner av Visio. Se Finner du ikke funksjonene for databasemodellering? for mer informasjon.

Forstå regler for referanseintegritet

Regler for referanseintegritet hindrer database brukere i å ødelegge tilordningen mellom relaterte kolonner ved et uhell.

La oss si at du har en database kalt bøker med to tabeller kalt titler og forfattere. I dette eksemplet har hver tittel bare én forfatter, men hver forfatter kan ha flere titler, noe som skaper det som kalles en én-til-mange-relasjon. Tabellen på «én»-siden i relasjonen kalles den overordnede tabellen. Tabellen på «mange»-siden kalles den underordnede tabellen.

Hvis du vil samle inn informasjon om hver bok og forfatteren, bruker en spørring nøkler til å sammenligne hver bok i titler-tabellen med forfatteren i forfattere-tabellen. Den overordnede tabellen (forfatterne) må ha en Primær nøkkel som entydig identifiserer hver rad. Titler-tabellen må ha en kolonne som inneholder forfatter-funksjonen for hver tittel. Denne kolonnen kalles sekundær nøkkelen. Primær nøkkelen identifiserer hver forfatter, og sekundær nøkkelen identifiserer hvilke bøker som er skrevet av hvilken forfatter.

Hvis en bruker endrer forfatteren av forfatter i den overordnede tabellen, uten å oppdatere forfatter-feltet i titler-tabellen, har ikke bøkene i titler-tabellen lenger en gyldig forfatter.

I stedet for å endre forfatter-en i begge tabellene, kan du angi regler for referanseintegritet for å gjøre handlingen du ønsker. Du kan velge å la database modellen ta bestemte handlinger når en tast endres eller slettes i den overordnede tabellen.

Obs!: De overordnede og underordnede vilkårene brukes til å si noe ganske annerledes i kategorier, som opprettes med de overordnede til kategori, Kategoriog Kategori til underordnede figurer. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorier, kan du se definere kategorier i et diagram for database modell.

Angi handlinger for referanseintegritet

 1. Dobbelt klikk relasjonen du vil angi en referanse handling for.

 2. Klikk Referanse handlingunder Kategorieri vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk handlingen du vil at databasen skal bruke på den tilsvarende verdien i den underordnede tabellen. Du kan velge blant følgende handlinger:

  • Ingen handling     Når en verdi i primær nøkkelen for en overordnet tabell endres eller slettes, forblir den tilsvarende verdien i sekundær nøkkelen for den underordnede tabellen uendret.

  • Oppdater     Når en verdi i primær nøkkelen for en overordnet tabell endres eller slettes, blir den tilsvarende verdien i sekundær nøkkelen for den underordnede tabellen endret eller slettet for å samsvare med primær nøkkelen.

  • Angi NULL     Når en verdi i primær nøkkelen for en overordnet tabell endres eller slettes, er den tilsvarende verdien i sekundær nøkkelen for den underordnede tabellen satt til NULL.

  • Angi standard     Når en verdi i primær nøkkelen for en overordnet tabell endres eller slettes, settes den tilsvarende verdien i sekundær nøkkelen for den underordnede tabellen til en standard som du velger.

  • Ikke Gjennomfør     Denne handlingen deaktiverer regler for referanseintegritet for denne relasjonen.

Obs!: Hvis alternativene Angi null og Angi standard er deaktivert, er det sannsynlig at relasjonen er satt til valg fri på fanen diverse i vinduet Egenskaper for database for relasjonen.

Angi en standard verdi for en kolonne

Hvis du vil bruke Angi standard -handlingen, må du angi en standard verdi for kolonnen.

 1. Dobbelt klikk tabellen i diagrammet for å åpne vinduet Egenskaper for database.

 2. Klikk kolonnerunder Kategorier, klikk kolonnen du vil opprette en standard for, og klikk deretter Rediger.

 3. Skriv inn en verdi for standarden i kategorien definisjon i dialog boksen Egenskaper for kolonne .

Vise referanseintegritet ved hjelp av notasjon

Du kan angi alternativer for dokument for å skjule eller vise notasjon for referanseintegritet ved siden av Relasjons linjene i modellen.

Hva betyr bokstavene i notasjonen for referanseintegriteten?

Notasjon for referanseintegritet viser relasjoner med to bokstaver atskilt med et kolon, i skjemaet [handling utført i den overordnede tabellen]: [resultat i den underordnede tabellen]. D:C betyr for eksempel at når noe slettes i den overordnede tabellen, blir endringen overlappet til den underordnede tabellen.

Handlinger i den overordnede tabellen er angitt med liten bokstav:

 • p    Data i den overordnede tabellen oppdateres.

 • forskning    Data i den overordnede tabellen slettes.

Resultater i den underordnede tabellen angis med en stor bokstav:

 • R ingen handling    Ikke endre den underordnede tabellen.

 • C-kaskade     Rep likere endringen i den underordnede tabellen.

 • D angi standard    Sett inn standard verdien du tidligere har angitt for den aktuelle kolonnen i den underordnede tabellen.

 • N angi null     Sett den underordnede tabellen til NULL.

 • Skrive     Ikke Gjennomfør referanseintegritet i denne relasjonen.

Obs!: Disse innstillingene påvirker hva som skjer i en faktisk database i stedet for i en modell. I en modell som du foretar omvendt utvikling av fra en eksisterende database, kan du se hvordan databasen er utformet med hensyn til referanseintegritet. I en modell du oppretter fra bunnen av, kan du bruke disse innstillingene til å dokumentere hvordan du vil at databasen du skal modellere, skal fungere.

Vise referanseintegritet i Visio 2010

 1. Gå til Database-fanen, og klikk på Visningsalternativer i Behandle-gruppen.

 2. Merk av for Referanse handlinger under Visrelasjoner -fanen.

Finner du ikke funksjonene for databasemodellering?

Noen versjoner av Visio har ikke malen diagram for database modell.

Malen Diagram for databasemodell er ikke inkludert i Visio Standard.

Visio Professional og Premium-versjoner støtter funksjonene for omvendt utvikling for malen Diagram for databasemodell (det vil si bruk av en eksisterende database til å opprette en modell i Visio), men de støtter ikke utvikling (det vil si bruk av en Visio-databasemodell til å generere SQL-kode).

Obs!: Du finner den komplette serien med funksjoner for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og utvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium-abonnementet, som er tilgjengelig med de rollebaserte versjonene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hvis du bruker Visio Online-plan 2 og vil lære om hvordan du kan distribuere en eksisterende database til en database modell, kan du se emnet foreta omvendt utvikling av en eksisterende database.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×