Office
Logg på

Behandle overføringsgrupper i Office 365

Du kan bruke instrumentbordet for overføring i Office 365-administrasjonssenteret for Exchange (EAC) til å administrere postboksoverføring til Office 365 ved hjelp av en fullstendig eller trinnvis Exchange-overføring. Du kan også bruke instrumentbordet for overføring til å overføre innholdet i brukernes postbokser fra en lokal IMAP-server til eksisterende Office 365-postbokser. Instrumentbordet for overføring viser statistikk om overføringer totalt i tillegg til statistikk om en bestemt overføringsgruppe. Du kan opprette, starte, stoppe, stanse midlertidig og redigere overføringsgrupper.

Innhold   

Instrumentbord for overføring

Hvis du vil ha tilgang til instrumentbordet for overføring i EAC, kan du velge Mottakere > Overføring. Følgende skjermbilde identifiserer de ulike områdene av instrumentbordet for overføring som du kan bruke til å få overføringsinformasjon og administrere overføringsgrupper.

Overføringsinstrumentbord

Total overføringsstatistikk

Klikk Status for alle grupper for å vise den totale statistikken for alle overføringsgrupper som har blitt opprettet. Følgende felt viser kumulativ informasjon om alle overføringsgrupper.

Felt

Beskrivelse

Totale postbokser

Totalt antall postbokser fra alle gjeldende overføringsgrupper.

Synkroniserte postbokser

Antall postbokser fra alle overføringsgrupper som ble overført.

Fullførte postbokser

Antall postbokser fra alle overføringsgrupper som har blitt fullførte. Fullføring oppstår bare når du bruker eksterne flyttoverføringer til å overføre postbokser mellom den lokale Exchange-organisasjonen og Office 365 i en hybriddistribusjon for Exchange. Postbokser kan fullføres når den første synkroniseringen er gjennomført. Hvis du vil ha mer informasjon om fullføringer i eksterne flyttoverføringer, kan du se Fullført MigrationBatch.

Mislykkede postbokser

Antall postbokser fra alle overføringsgrupper som har blitt mislykkede.

Overføringsgrupper

Overføringsgrupper som er opprettet, er oppført i overføringskøen. Følgende kolonner viser informasjon om hver overføringsgruppe.

Kolonne

Beskrivelse

Navn

Navnet på overføringsgruppen som ble definert da den ble opprettet.

Status

Statusen for overføringsgruppen. Nedenfor finner du en liste over statustilstand for overføringsgrupper, sammen med hva du kan gjøre med overføringsgrupper i hver av disse tilstandene:

 • Stoppet:    Overføringsgruppen er opprettet, men den har ikke blitt startet. I denne tilstanden, kan du starte, redigere eller slette den.

 • Synkroniserer:    Overføringsgruppen er startet, og postboksene i overføringsgruppen overføres aktivt. Når en overføringsgruppe er i denne tilstanden, kan du stoppe den.

 • Stoppe:   Umiddelbart etter du har kjørt Stop-MigrationBatch-cmdlet.

 • Stoppet:    Overføringsgruppen er stoppet, og det blir ikke overført flere postbokser fra gruppen. Når en overføringsgruppe er i denne tilstanden, kan du starte den på nytt.

 • Starte:   Umiddelbart etter du har kjørt Start-MigrationBatch-cmdlet.

 • Fullføre:   Umiddelbart etter du har kjørt Complete-MigrationBatch-cmdlet.

 • Fjerne:   Umiddelbart etter du har kjørt Remove-MigrationBatch-cmdlet.

 • Synkronisert:    Overføringsgruppen har fullført, og ingen postbokser blir aktivt overført. En overføringsgruppe i denne tilstanden kan inneholde feil hvis postboksene ikke ble overført. For fullstendige Exchange-overføringer og IMAP-overføringer med denne statusen, blir lokale postbokser og de samsvarende Office 365-postboksene synkronisert en gang i døgnet i løpet av trinnvis synkronisering.

 • Fullført:   Overføringsgruppen er fullført.

 • Synkronisert med feil:    Overføringsgruppen har fullført, men overføring av enkelte postbokser mislyktes. Postbokser som ble overført i overføringsgrupper med feil synkroniseres fortsatt en gang i døgnet i løpet av trinnvis synkronisering.

Total

Angir antall postbokser i overføringsgruppen.

Synkronisert

Angir antall postbokser som ble overførte.

Fullført

Antall postbokser i overføringsgruppen som har blitt fullførte. Fullføring utføres bare for overføringsgrupper for eksterne flyttoverføringer i en hybriddistribusjon for Exchange. Hvis du vil ha mer informasjon om fullføringsprosessen, kan du se Complete-MigrationBatch.

Mislyktes

Antall postbokser i overføringsgruppen der overføringen ble mislykket. Du kan vise informasjon om bestemte postbokser som har overføringsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Statusrapport for overføringsbrukere.

Viktig!: Overføringsgrupper med statusen Synkronisert    som ikke har noen aktivitet igangsatt av administrator (for eksempel har ingen administrator stoppet og startet på nytt en overføringsgruppe eller redigert en overføringsgruppe) i løpet av de siste 90 dagene vil bli stoppet og deretter slettet 30 dager senere hvis ingen ytterligere handling er utført av administratoren.

Instrumentbordet for overføring inneholder et sett med kommandoer som du kan bruke til å administrere overføringsgrupper. Når du har opprettet en overføringsgruppe, kan du velge den, og deretter klikke en av kommandoene nedenfor. Hvis en overføringsgruppe er i en status som ikke støttes av en kommando, er enten kommandoen nedtonet eller ikke vist fordi den er ikke tilgjengelig.

Kommando

Beskrivelse

Ny Legg til-ikonet

Opprette en ny overføringsgruppe. Bruk denne kommandoen til å overføre lokale postbokser til Office 365 (også kalt pålasting) eller til å overføre Office 365 postbokser tilbake til den lokale Exchange-organisasjonen i en hybriddistribusjon.

Rediger  Redigeringsikon

Redigere en eksisterende overføringsgruppe. For trinnvise Exchange-overføringer og IMAP-overføringer, kan du sende en annen CSV-fil. Du kan også endre overføringsendepunktet for overføringsgruppen. Du kan bare redigere en overføringsgruppe som har statusen Opprettet   .

Start Start-ikonet

Starte en overføringsgruppe som er opprettet. Etter at gruppen er startet, endres statusen til Synkroniserer   .

Gjenoppta  Start-ikonet

Gjenoppta kjøringen av en overføringsgruppe som er midlertidig stoppet og har statusen Stoppet   . Hvis det er feil for en overføringsgruppe, kan du starte den på nytt med denne kommandoen, og Office 365 vil prøve å overføre de postboksene som mislyktes.

Pause Stoppikon

Stoppe en overføringsgruppe som kjører, eller som har blitt startet, men har statusen Ikø   . Du kan også stoppe en fullstendig Exchange-overføringsgruppe eller en IMAP-overføringsgruppe som har fullført den initierende synkroniseringen og har statusen Synkronisert. Dette stopper trinnvise synkroniseringer. Du kan gjenoppta trinnvise synkroniseringer ved å velge overføringsgruppen og klikke Gjenoppta.

Slett  Sletteikon

Slette en overføringsgruppe når du har kontrollert at alle postboksene i overføringsgruppen har blitt overført. Kontroller også at e-post blir rutet direkte til skybaserte postbokser etter at du har konfigurert MX-posten til å peke til Office 365. Når du sletter en overføringsgruppe, vil Office 365 rydde opp i alle poster knyttet til overføringsgruppen og fjerne dem fra listen.

Mer Flere alternativer-ikonet

Klikk denne kommandoen, og klikk deretter Overføringsendepunkter for å opprette nye overføringsendepunkter eller vise og redigere eksisterende overføringsendepunkter.

Oppdater Oppdater-ikon

Oppdater instrumentbordet for overføring for å oppdatere informasjonen som vises for den totale overføringsstatistikken, listen over overføringsgrupper og statistikken for valgte overføringsgruppen.

Statistikk for overføringsgrupper

Detaljruten i instrumentbordet for overføring viser følgende informasjon om den valgte overføringsgruppen.

Felt

Beskrivelse

Type

Angir overføringstypen for den valgte overføringsgruppen. Verdien til dette feltet angir også typen overføringsendepunkt som er knyttet til overføringsgruppen.

 • Exchange Outlook overalt:    Overføringsgruppen er enten en fullstendig Exchange-overføring eller en trinnvis Exchange-overføring.

 • IMAP:    Overføringsgruppen er en IMAP-overføring.

 • Ekstern flyttoverføring:    Overføringsgruppen er en ekstern flyttoverføring av enten pålastings- eller avlastingstype i en hybriddistribusjon for Exchange.

Retning

Angir om postbokser overføres til Office 365 eller til den lokale Exchange-organisasjonen.

 • Pålasting    indikerer at postbokser er overført til Office 365. Overføringer av typen pålasting er trinnvise overføringer, fullstendig overføringer, IMAP-overføringer og eksterne pålastings-flyttoverføringer.

 • Avlasting    Angir at Office 365-postbokser overføres til den lokale Exchange-organisasjonen. Eksterne pålastings-flyttoverføringer er den eneste typen pålastingsoverføring.

Status

Gjeldende tilstand for den valgte overføringsgruppen.

 • Stoppet

 • Synkroniserer

 • Stoppet

 • Synkronisert

 • Synkronisert med feil

Se den forrige beskrivelsen av hver av disse tilstandene.

Forespurt

Angir antall postbokser som skal overføres i overføringsgruppen. Dette tallet svarer til antall rader i CSV-overføringsfilen for IMAP, trinnvis, eller eksterne flyttoverføringer, eller antall lokale postbokser i en fullstendig Exchange-overføring.

Synkroniserte postbokser

Antall postbokser av det totale antallet i overføringsgruppen som vellykket gjennomførte den første synkroniseringen. Dette feltet blir oppdatert i løpet av overføringen.

Fullført

Antall postbokser av det totale antallet i overføringsgruppen som har blitt fullførte. Fullføring oppstår bare i eksterne flyttoverføringer med pålasting og avlasting.

Mislykkede postbokser

Antall postbokser som mislyktes med den første synkroniseringen.

Vis detaljer

Klikk Vis detaljer for å vise informasjon om status for hver postboks i overføringsgruppen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Statusrapport for overføringsbrukere.

Opprettet av

E-postadressen til Office 365-administratoren som opprettet overføringsgruppen.

Opprettingstidspunkt

Datoen og klokkeslettet da overføringsgruppen ble opprettet.

Starttidspunkt

Datoen og klokkeslettet da overføringsgruppen ble startet.

Første synkroniseringstidspunkt

Datoen og klokkeslettet da overføringsgruppen fullførte den første synkroniseringen.

Varighet for første synkronisering

Den tiden det tok for å fullføre den første synkroniseringen for alle postboksene i overføringsgruppen.

Siste synkroniseringstidspunkt

Siste gang overføringsgruppen ble startet på nytt eller siste gang den trinnvis synkroniseringen ble utført for overføringsgruppen. Som tidligere har angitt, skjer trinnvis synkronisering en gang i døgnet for IMAP-overføringer og fullstendige Exchange-overføringer.

Tilknyttet endepunkt

Navnet på overføringsendepunktet som brukes av overføringsgruppen. Du kan klikke Vis detaljer for å vise innstillingene for overføringsendepunktene. Du kan også redigere innstillingene hvis ingen av overføringsgruppene som bruker endepunktet kjører for øyeblikket.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×