Behandle innstillingene for SharePoint-området

Behandle innstillingene for SharePoint-området

Når du har opprettet et område i SharePoint Online eller SharePoint Server, kan du gjøre endringer i innstillinger, informasjon og tillatelser for området. Beskrivelsene her er basert på SharePoint områder som er bygget ved hjelp av standard komponenter i bruker grensesnittet. Hvis eieren av nettstedet eller utformeren har endret utseende, kan det hende du ikke ser det samme som det som vises her. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SharePoint administrator.

Obs!: 

Slik endrer du logo, tittel og andre innstillinger for SharePoint Online gruppe-eller kommunikasjons nett steder. For SharePoint Online klassiske opplevelsen, eller SharePoint Server 2016, 2013 og 2010, kan du se kategorien 2016, 2013, 2010 . Hvis bruker grensesnittet her ikke Sams varer med det du ser, kan du se Feilsøke innstillinger.

Viktig!: Hvis du vil gjøre endringer i logoen, tittel, beskrivelse og andre innstillinger, må du ha eier-eller utformings tillatelser på SharePoint-området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administrere område tillatelser.

Endre logoen for SharePoint gruppe-eller kommunikasjons området

SharePoint Online gruppe områder som er koblet til en Office 365 gruppe, bruker samme logo som Office 365-gruppen de er koblet til. Når du endrer logoen for det SharePoint gruppe-tilkoblede gruppe nettstedet, vil logoen for den tilsvarende Office 365-gruppen endres også. Prosessen for å endre logoen for et SharePoint Online kommunikasjons nett steder eller et SharePoint Online gruppe områder som ikke er koblet til en Office 365-gruppe, er det samme. I dette tilfellet endres bare nettsteds logoen.

SharePoint Server 2019 gruppe områder og kommunikasjons nett steder har ikke grupper tilkoblet, men de bruker samme metode til å endre nettsteds logoen.

Hvis bruker grensesnittet ikke Sams varer med dette, kan du være i den klassiske SharePoint-opplevelsen eller en tidligere versjon. Se 2016, 2013, 2010- fanen for å få Fremgangs måter for å endre innstillinger.

Viktig!: Hvis du vil endre logo, tittel, beskrivelse og andre innstillinger, må du ha eier-eller utformings tillatelser på SharePoint-området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administrere område tillatelser.

 1. Gå til SharePoint gruppe eller kommunikasjons område.

 2. Klikk innstillinger Ikon for innstillinger i øvre høyre hjørne, og klikk deretter nettsteds informasjon.

  Nettsteds informasjon

 3. Klikk endreunder nettsteds logoen.

  Endre en logo for gruppe-eller kommunikasjons område

 4. Bla gjennom og velg den nye logoen, klikk Åpne,

  Velge en logo i Windows Utforsker

  og klikk deretter Lagre.

  Lagre en endret logo

Endre navn, beskrivelse, person vern nivå og nettsteds klassifisering

Viktig!: Hvis du vil endre disse innstillingene, må du ha eier-eller utformings tillatelser på SharePoint-området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administrere område tillatelser.

Disse innstillingene er bare på et gruppe nettsted som er koblet til et team.

 1. Gå til SharePoint gruppe området.

 2. Klikk innstillinger Ikon for innstillinger i øvre høyre hjørne, og klikk deretter nettsteds informasjon.

  Nettsteds informasjon

 3. Endre feltene du ønsker:

  • Navn på gruppe nettsted (obligatorisk)

  • Beskrivelse (valg fritt)

  • Person vern innstillinger (valg fritt): Allmenn betyr at alle i organisasjonen kan se innholdet og bli medlem. Privat betyr at medlemskap må godkjennes av en område eier, og bare medlemmer kan vise innholdet. Dette vises ikke på et kommunikasjons område.

  • Klassifisering av gruppe område (valg fritt): brukes til å klassifisere et nettsted ved hjelp av verdier som intern, konfidensielt, høy bedrifts innvirkning, lav innvirkning på virksomheten og så videre. Disse verdiene kan være til følsomhet for informasjon eller til informasjons syklusen. De fastsettes og opprettes av administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administrere område oppretting i SharePoint Online. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig på nettstedet ditt.

  Informasjons panel for SharePoint-område

Dette er de vanligste innstillingene for nett steder. Hvis du vil endre andre innstillinger og alternativer for området, klikker du Vis alle nettsteds innstillinger. Dette åpner siden for klassisk SharePointområde innstillinger .

Bruke en område utforming

Velg en område utforming for å bruke et konsekvent sett med handlinger eller konfigurasjoner, for eksempel å angi et tema, legge til koblinger i område navigasjonen eller opprette en liste med et bestemt sett med kolonner og innstillinger på et nettsted.

 • Gå til SharePoint gruppe området.

 • Klikk innstillinger Ikon for innstillinger Ikon for innstillinger område utformingi øvre høyre hjørne.

 • Velg utformingen du vil bruke, og klikk Bruk på område.

  Bruke en utforming på et SharePoint-område

Behandle nettsteds tillatelser

Tillatelses nivåer for området er basert på SharePoint tillatelses grupper. Medlemmer av en tillatelses gruppe for SharePoint kan enten gå til nettstedet uten å redigere det (besøkende på nettstedet), redigere området (område medlemmer) eller ha full kontroll over området (nettsteds eiere).

Viktig!: Hvis du vil endre disse innstillingene, må du ha eier tillatelser på SharePoint-området.

 1. Gå til SharePoint gruppe området.

 2. Klikk innstillinger Ikon for innstillinger i øvre høyre hjørne.

 3. Klikk område tillatelser.

  Boks for områdetillatelser

Invitere personer til SharePoint gruppe området

Hvis du vil gi personer tilgang til området, kan du enten legge til medlemmer i Office 365-gruppen som er tilknyttet området, eller du kan dele nettstedet med andre uten å legge dem til i en Office 365-gruppe. Hvis du vil ha mer informasjon om område tillatelser, kan du se forstå tillatelses nivåer i SharePoint.

Hvis du vil gi personer tilgang til nettstedet, klikker du Inviter personerSharePoint Online, og velger ett av følgende:

 • Legg til medlemmer i gruppen for å legge til medlemmer i Office 365-gruppen som er knyttet til området. Dette er den foretrukne metoden. Klikk Legg til medlemmer, Skriv inn et navn eller en e-postadresse, og klikk Lagre. Medlemmer som legges til i Office 365-gruppen, legges til i tillatelses gruppen for SharePoint område medlemmer som standard og kan redigere området. De har også full tilgang til ressurser i Office 365 grupper, for eksempel gruppe samtaler, kalender og så videre.

 • Del nettstedet bare for å dele nettstedet med andre uten å legge dem til i Office 365-gruppen som er knyttet til området. Skriv inn et navn eller en e-postadresse, klikk pil ned for å velge SharePoint tillatelses nivå, og klikk deretter Legg til. Deling av området gir brukere tilgang til nettstedet, men de har ikke tilgang til ressurser for Office 365-gruppen, for eksempel gruppe samtaler, kalender og så videre.

  Invitere personer til SharePoint-området

Klikk del områdei SharePoint Server 2019. Skriv inn navnet på brukerne eller gruppene du vil dele området til, i del område-panelet.

Del område-panelet i SharePoint 2019

Endre område tillatelser

Hvis du vil endre tilgangs nivået for en enkelt person eller gruppe, klikker du pil ned ved siden av SharePoint tillatelses nivå for personen eller gruppen og velger full kontroll for å legge dem til i gruppen eiere av område eller Les for å legge dem til i gruppen nettsteds brukere.

Obs!: Hvis du vil vise alle medlemmer av Office 365-gruppen som er knyttet til nettstedet og deres SharePoint tillatelses nivåer, klikker du medlemmer øverst til høyre på området.

Fjerne nettsteds tillatelser

Hvis du vil fjerne noen som ikke er medlem av Office 365-gruppen som er tilknyttet området, klikker du pil ned ved siden av SharePoint tillatelses nivå for denne gruppen og velger Fjern. SharePoint Online

Obs!: Fjern -alternativet er bare tilgjengelig for personer eller grupper som ikke er en del av Office 365-gruppen.

Hvis du vil fjerne noen fra Office 365-gruppen som er knyttet til nettstedet, klikker du medlemmer øverst til høyre på nettstedet, klikker pil ned ved siden av tilgangs nivået for det medlemmet og klikker Fjern fra gruppe.

Fjerne nettsteds tillatelse

Avanserte tillatelses innstillinger

Hvis du er område eier, vil du se en kobling for avanserte tillatelses innstillinger der du kan konfigurere flere SharePoint tillatelses innstillinger. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Forstå tilgangsnivåer i SharePoint.

Flere innstillinger og begrensninger for SharePoint Online-området

Feilsøke innstillinger

 • Det vanligste problemet med å prøve å endre innstillinger, har ikke riktige tillatelser. Hvis du ikke er sikker på hva tillatelsene er, kan du kontakte SharePoint, nettverket eller Office 365-administratoren.

 • Hvis du har tillatelser, må du kontrollere at du har den versjonen av SharePoint du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hvilken versjon av SharePoint bruker jeg? Hvis du har et nettsted som ble bygget med en eldre versjon av SharePoint Online, kan det bruke det klassiske utseendet. Hvis du vil endre logo, beskrivelse eller andre innstillinger, kan du se fanen 2016, 2013, 2010 . Den klassiske SharePoint Online-opplevelsen bruker det samme bruker grensesnittet for innstillinger som SharePoint 2016.

Slik endrer du logo, tittel og andre innstillinger på SharePoint server 2016, 2013 eller 2010. For SharePoint Online gruppe-eller kommunikasjons nett steder, kan du se fanen online, 2019 .

Endre tittel, beskrivelse og logo for SharePoint Server-nettstedet

Som eier eller bruker med full kontroll-tillatelser kan du endre tittel, beskrivelse og logo for SharePoint server-nettstedet..

 1. Gå til området.

 2. Klikk innstillinger Ikon for innstillinger i øvre høyre hjørne, eller klikk nettsteds handlinger Knapp øverst til venstre.

 3. Klikk Innstillinger for område.

  Alternativet område innstillinger under Innstillinger-knappen
 4. Under Utseende og virkemåte klikker du Tittel, beskrivelse og logo. Nettsteds innstillinger med tittel, beskrivelse, logo valgt

 5. Oppdater Tittel -feltet. Legg til eller Rediger den valg frie beskrivelsen for området.

  Siden tittel, beskrivelse og logo innstillinger
 6. For SharePoint 2016 eller 2013, gjør du ett av følgende under logo og beskrivelse:

  Klikk fra data maskin, bla gjennom etter et bilde, og klikk Åpne.

  Klikk fra SharePoint, bla gjennom for å finne et bilde på SharePoint området, og klikk Sett inn.

  For SharePoint 2010, under logo og beskrivelse, kan du sette inn en URL-adresse til et bilde som skal brukes som logo.

  Siden Innstillinger for tittel, logo og beskrivelse
 7. Fyll inn en valg fri beskrivelse eller alternativ tekst. Klikk OK for å lagre

Behandle nettsteds tillatelser

Tillatelses nivåer for området er basert på SharePoint tillatelses grupper. Medlemmer av en tillatelses gruppe kan enten gå til nettstedet uten å redigere det (besøkende på nettstedet), redigere området (område medlemmer) eller ha full kontroll over området (nettsteds eiere).

Hvis du vil gi personer tilgang til området, kan du enten legge til medlemmer i en gruppe som er tilknyttet området (foretrukket metode), eller du kan dele nettstedet med andre uten å legge dem til i en gruppe.

Hvis du vil invitere personer til området ditt, kan du invitere personer ved hjelp av knappen område del . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dele et område.

Hvis du vil legge til personer med en gruppe, kan du opprette en gruppe eller bruke en tidligere eksisterende og legge til medlemmer i denne gruppen. Grupper gir ulike nivåer av tillatelser som alle i gruppen har, slik at det er enklere å administrere en rekke brukere og hvilken tilgang de har. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette og administrere SharePoint-grupper.

Endre område tillatelser

Hvis du vil endre tilgangs nivået for en enkelt person eller gruppe, klikker du pil ned ved siden av tilgangs nivået for personen eller gruppen og velger full kontroll for å legge dem til i område eiere-gruppen, eller Les for å legge dem til i gruppen besøkende på nettstedet.

Obs!: Hvis du vil vise alle medlemmer av Office 365-gruppen som er knyttet til nettstedet og deres tilgangs nivåer, klikker du medlemmer øverst til høyre på området.

Fjerne nettsteds tillatelser

Hvis du vil fjerne noen fra en gruppe som er tilknyttet nettstedet ditt, følger du disse trinnene:

 1. Gå til området.

 2. Klikk innstillinger Ikon for innstillinger i øvre høyre hjørne, eller klikk nettsteds handlinger Knapp øverst til venstre.

 3. Klikk Innstillinger for område.

  Alternativet område innstillinger under Innstillinger-knappen
 4. Klikk område tillatelserunder brukere og tillatelser.

  Meny element for brukere og tillatelser
 5. Klikk gruppen du vil fjerne et medlem fra, i område tillatelser.

 6. Velg brukeren du vil fjerne.

 7. Klikk Handlinger, og klikk deretter Fjern brukere fra gruppe.

 8. Klikk på OK.

Avanserte tillatelses innstillinger

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan tillatelser fungerer og innstillingene du kan bruke, kan du se forstå tillatelses nivåer i SharePoint.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×