Behandle filer i SharePoint Workspace 2010

Som oftest kan du behandle filer i filverktøyet på samme måte som i Windows Utforsker. Merk at enkelte filbehandlingsoppgaver, for eksempel å gi nytt navn til eller slette filer, kan være styrt av verktøytillatelsene som er tilordnet til rollen din. Du kan gjøre følgende administrative oppgaver med filer i filverktøyet:

Hva vil du gjøre?

Kopiere eller flytte filer

Slette filer

Gi nytt navn til filer

Sortere filer

Vise filegenskaper

Opprette nye filmapper

Kopiere eller flytte filer

Hvis du vil kopiere en fil til en annen mappe (i filverktøyet eller til en mappe i Windows Utforsker), bruker du kommandoene Kopier og Lim inn på hurtigmenyen, eller du kan holde nede CTRL og dra filen. Hvis du vil flytte en fil til en annen mappe, bruker du dra og slipp.

Tabellen nedenfor beskriver dra-og-slipp-virkemåten.

Hvis du vil

Gjør det følgende

Kopiere en fil til en undermappe i det samme filverktøyet

CTRL-dra filen fra den overordnede mappen til undermappen. Du kan også CTRL-dra en fil til en hvilken som helst annen mappe på et lavere nivå i mappehierarkiet.

Kopiere en fil til en mappe på et høyere nivå i mappehierarkiet i det samme filverktøyet

Dra og slipp støttes ikke for denne operasjonen. Bruk Kopier og Lim inn på hurtigmenyen.

Kopiere en fil til en mappe i et annet filverktøy eller en Windows-mappe utenfor SharePoint Workspace

Dra og slipp filen.

Flytte en fil til en undermappe i det samme filverktøyet

Dra filen fra den overordnede mappen til undermappen. Du kan også dra en fil til en annen mappe som er på et lavere nivå i mappehierarkiet.

Flytte en fil til en mappe på et høyere nivå i mappehierarkiet i det samme filverktøyet

Dra og slipp støttes ikke for denne operasjonen. Bruk Klipp ut og Lim inn på hurtigmenyen.

Flytte en fil til en mappe i et annet filverktøy eller en Windows-mappe utenfor SharePoint Workspace

SKIFT-dra filen.

Tips!: Hvis du drar en fil til Microsoft Outlook, opprettes en ny Outlook-melding automatisk med den oppførte filen som et vedlegg.

Til toppen av siden

Slette filer

Du sletter en fil ved å høyreklikke den og deretter klikke Slett.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til filer

Du gir nytt navn til en fil ved å høyreklikke den og deretter klikke Gi nytt navn.

Til toppen av siden

Sortere filer

Slik endrer du hvordan filene sorteres i fillisten:

  1. Klikk Ordne i kategorien Hjem.

  2. Klikk et sorteringsalternativ i listen.

Til toppen av siden

Vise filegenskaper

Du viser egenskapene (for eksempel filstørrelse eller opprettelsesdato) for en fil ved å høyreklikke den og deretter klikke Egenskaper.

Til toppen av siden

Opprette nye filmapper

Du kan opprette og ordne filmapper i en trestruktur på samme måte som i Windows Utforsker. Filverktøyet inneholder én mappe med det faste navnet Filer, som alltid er på øverste nivå i listen (slik som navnet på en diskstasjon, for eksempel C:\, på datamaskinen. Alle mapper du legger til, vises hierarkisk under Filer.

Opprette en ny mappe

Nye mapper plasseres alltid hierarkisk under den merkede mappen.

  1. Merk mappen du vil plassere en ny mappe i.

  2. Klikk Ny i kategorien Hjem, og klikk deretter Mappe.

  3. Skriv inn et navn for den nye mappen, og trykk ENTER.

Gi nytt navn til en mappe

Du gir nytt navn til mapper i filverktøyet på samme måte som i Windows Utforsker.

  1. Høyreklikk mappen, og klikk deretter Gi nytt navn.

  2. Skriv inn et nytt navn for den nye mappen, og trykk ENTER.

Vise mappeegenskaper

Du viser egenskapene for en mappe ved å høyreklikke mappen og deretter klikke Egenskaper. Dialogboksen Mappeegenskaper har fire kategorier: Generelt, Varsler, Tillatelser og Last ned.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×