Behandle eksterne dataområder og egenskaper for disse

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre egenskapene for et eksternt dataområde til kontrolldata som har blitt importert i et regneark til en tilkobling til en ekstern datakilde, for eksempel en database, en webspørring eller en tekstfil.

Et eksternt dataområde (også kalt en spørringstabell) er et definert navn eller et tabellnavn som definerer plasseringen av dataene som er innlastet i et regneark. Når du kobler til eksterne data, opprettes automatisk et eksternt dataområde i Excel. Det eneste unntaket er en pivottabellrapport som er koblet til en datakilde, en pivottabellrapport ikke bruker et eksternt dataområde. I Excel, kan du formatere og utforme et eksternt dataområde eller brukes i beregninger, i likhet med andre data.

Egenskaper for eksternt dataområde

Et eksternt dataområde har tilleggsegenskaper (ikke forveksles med Tilkoblingsegenskaper) som du kan bruke til å kontrollere data, for eksempel bevaring av cellebredde formatering og kolonne. Du kan endre disse egenskapene for eksterne data-område ved å klikke Egenskaper i gruppen tilkoblingerData-fanen. Gjør endringene ved å gjøre følgende:

 • For eksterne dataområder som opprettes fra Microsoft Query og veiviseren for datatilkobling, kan du bruke dialogboksen Egenskaper for eksterne Data.

 • For eksterne dataområder som er opprettet fra en importert tekstfil eller en webspørring som henter HTML-data, kan du bruke dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde.

 • For eksterne dataområder som er opprettet fra en webspørring som henter XML-data, kan du bruke dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning.

Bruke maler med eksterne dataområder

Hvis du vil dele et sammendrag eller en rapport som er basert på eksterne data, kan du gi andre brukere en arbeidsbok som inneholder et eksternt dataområde, eller du kan opprette en rapportmal. En rapportmal lar deg lagre sammendraget eller rapporten uten å lagre de eksterne dataene slik at filen er mindre. De eksterne dataene hentes når en bruker åpner rapportmalen.

 1. Merk regnearket der du vil søke etter en eksternt dataområde.

 2. På formellinje, klikker du pilen ved siden av Navn-boksen, og klikk deretter navnet på det eksterne dataområdet du vil bruke.

 1. Klikk Navnebehandling i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

  Bilde av Excel-båndet

 2. Klikk navnet på det eksterne dataområdet i dialogboksen Navnebehandling, og klikk deretter Rediger. Du kan også dobbeltklikke navnet.

 3. Skriv inn det nye navnet for referansen i navn-boksen i dialogboksen Rediger navn.

Obs!: Knappen Lukk lukker bare dialogboksen Navnebehandling. Du trenger ikke å klikke Lukk for å utføre endringer som du allerede har gjort.

Du kan endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde som ble opprettet fra Microsoft Query, en importert tekstfil, en webspørring eller veiviseren for datatilkobling.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen.

 2. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Tilkoblingsegenskaper egenskaper i dialogboksen Egenskaper for eksterne Data.

 4. Klikk kategorien definisjon i dialogboksen Egenskaper for tilkobling, og klikk deretter Rediger spørring.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og redigere spørringer i Microsoft Query, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen.

 2. Klikk Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen på fanen Data.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Egenskaper i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger.

 4. Klikk kategorien definisjon i dialogboksen Egenskaper for tilkobling, og klikk deretter Rediger spørring.

 5. Klikk Importer i dialogboksen Importer tekstfil.

 6. Gjøre endringer i den importerte tekstfilen i tekstimportveiviseren, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer tekstfiler, kan du se importere eller eksportere tekstfiler.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen.

 2. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Egenskaper i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger.

 4. Klikk kategorien definisjon i dialogboksen Egenskaper for tilkobling, og klikk deretter Rediger spørring.

 5. Gjøre endringer i Web-spørring i dialogboksen Rediger webspørring, og klikk deretter Fullfør.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og redigere webspørringer, kan du se koble til en nettside (Power Query).

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen.

 2. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Tilkoblingsegenskaper egenskaper i dialogboksen Egenskaper for eksterne Data.

 4. Klikk kategorien definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Klikk tabell i boksen Skriv inn kommandoen og deretter endre verdien til navnet på en riktig tabell, visning eller spørring i tekstboksen kommandoen.

  • I boksen kommandotype Klikk SQL eller standard, og deretter redigere SQL-setningen i tekstboksen kommandoen.

   Obs!: Avhengig av hvordan tilkoblingen ble definert, boksen kommandotype kan være utilgjengelig (nedtonet).

 1. Klikk pilen ved siden av Navneboksen på formellinjen, og velg navnet på det eksterne dataområdet du vil kopiere.

  Velg navnet på området for en Excel-tabell, og trykk deretter CTRL + A for å merke tabelloverskriftene.

  Hvis du vil inkludere kolonneetiketter eller formler som ikke er del av det eksterne dataområdet, merker du cellene som inneholder kolonneetikettene eller formlene du vil kopiere. Klikk pilen ved siden av Navneboksen på formellinjen, og klikk navnet på det eksterne dataområdet du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i fanen Hjem.

  Bilde av Excel-båndet

 3. Bytt til arbeidsboken der du vil lime inn det eksterne dataområdet.

 4. Klikk cellen øverst til venstre i innlimingsområde.

  Kontroller at regnearket har ingen data under eller til høyre i cellen du klikker for å sikre at eksterne data ikke erstatter eksisterende data.

 5. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

Obs!: Hvis du kopierer bare en del av et eksternt dataområde, den underliggende spørring kopieres ikke, og de kopierte dataene, kan ikke oppdateres.

Du kan kontrollere hvordan behandle et mindre eller større datasett som returneres til Excel når dataene er oppdatert.

 1. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 2. Klikk ett av følgende under Hvis antall rader i dataområdet endres etter oppdatering, i dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde:

  • Sett inn celler for nye data, Slett ubrukte celler

   Obs!: 

   • Når én eller flere rader legges til i datakilden, cellene rett under det eksterne dataområdet Flytt ned, men Flytt ikke celler til høyre for det eksterne dataområdet.

   • Når én eller flere rader er slettet i datakilden, cellene rett under det eksterne dataområdet Flytt opp, men Flytt ikke celler til høyre for det eksterne dataområdet.

  • Sette inn hele rader for nye data, Slett ubrukte celler

   Obs!: 

   • Når én eller flere rader er lagt til i datakilden, Flytt celler direkte under og til høyre for det eksterne dataområdet ned.

   • Når én eller flere rader er slettet i datakilden, flyttes ikke cellene direkte under og til høyre for det eksterne dataområdet.

  • Skriv over eksisterende celler med nye data, Slett ubrukte celler

   Obs!: 

   • Når én eller flere rader legges til i datakilden, overskrives cellene rett under det eksterne dataområdet, men Flytt ikke celler til høyre for det eksterne dataområdet.

   • Når én eller flere rader er slettet i datakilden, flyttes ikke cellene direkte under og til høyre for det eksterne dataområdet.

 1. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 2. Under Dataformatering og oppsett, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil ta med feltnavn som første rad, velger du avmerkingsboksen Inkluder feltnavn.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig for et eksternt dataområde som er konvertert fra et Microsoft Office 2003-program, eller til et eksternt dataområde som er opprettet programmatisk.

  • Merk av for Inkluder radnumrene for å legge til en kolonne med radnumrene.

   Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for en importert tekstfil, XML-fil eller en webspørring.

  • Hvis du vil beholde celleformatering du bruker, Merk av for Behold celleformatering.

   Obs!: For en webspørring tømmes automatisk dette alternativet når du velger Fullstendig HTML-formatering i dialogboksen Alternativer. Du har tilgang til dialogboksen Alternativer i dialogboksen Rediger spørring.

  • Hvis du vil beholde kolonnebredder du angir, Merk av for Juster kolonnebredde.

  • Hvis du vil beholde kolonnen velger sortering, filtrering og oppsettet som du bruker, du merket for Behold kolonnesortering/filter/oppsett.

   Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for en webspørring.

  • Hvis du vil beholde kolonne-filtrering som du bruker, merker du den for Behold kolonnefilter.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig for en webspørring som er basert på XML-data.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor gjelder bare for et eksternt dataområde som er konvertert fra et Microsoft Office 2003-program, eller til et eksternt dataområde som er opprettet programmatisk. Alle eksterne dataområder som er opprettet ved hjelp av brukergrensesnittet opprettes som Excel-tabeller. Disse tabellene utvides automatisk når nye rader legges til, og fyll ned beregnede kolonner.

 1. Angi en formel i en celle som er til den første raden med data i det eksterne dataområdet.

  Obs!: Den første raden med data kan være den første eller andre raden i det eksterne dataområdet, avhengig av om den første raden inneholder overskrifter.

 2. Merk cellen, og dobbeltklikk fyllhåndtak for å kopiere formelen til alle rader i det eksterne dataområdet.

 3. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 4. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 5. Merk av for Autofyll formler i nabokolonner i dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde.

  Obs!: Hvis det eksterne dataområdet utvides når du oppdater, Excel, kopieres bare disse formlene som står umiddelbart inntil eller i det eksterne dataområdet.

Fryse et eksternt dataområde beholdes dataene, men ikke den underliggende spørringen, slik at en fryst eksternt dataområde ikke kan oppdateres.

 1. Klikk regnearket som inneholder Excel-tabellen du vil fjerne datatilkoblingen.

 2. Klikk pilen ved siden av Navneboksen på formellinjen, og klikk deretter navnet på det eksterne dataområdet du vil fjerne datatilkoblingen. Dataområdet velges deretter.

 3. Klikk Fjern koblingVerktøy-fanen i gruppen Eksterne tabelldata. Dataområdet forblir og fortsatt med samme navnet, men tilkoblingen er slettet.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor gjelder bare for et eksternt dataområde som er konvertert fra et Microsoft Office 2003-program, eller til et eksternt dataområde som er opprettet programmatisk. Alle eksterne dataområder som er opprettet ved hjelp av brukergrensesnittet opprettes som Excel-tabeller. Disse tabellene utvides automatisk når nye rader legges til, og fyll ned beregnede kolonner.

 1. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 2. Fjern merket for Lagre spørringsdefinisjon under spørringsdefinisjonen.

Obs!: Når du lagrer arbeidsboken, slettes den underliggende spørringen fra arbeidsboken. Lagret spørring databasefilene (DQY eller ODC-filer) slettes ikke. Hvis du lagret spørringen da du opprettet den i spørringsveiviseren eller i Microsoft Query spørringsfilen er lagret på datamaskinen, og du kan bruke spørringen på nytt til å hente eksterne data. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor gjelder bare for et eksternt dataområde som er opprettet ved hjelp av veiviseren for datatilkobling eller Microsoft Query (og ikke en importert tekstfil eller en webspørring), et eksternt dataområde som er konvertert fra et Microsoft Office 2003-program eller en ekstern dataområde opprettet programmatisk. Alle eksterne dataområder som er opprettet ved hjelp av brukergrensesnittet opprettes som Excel-tabeller.

 1. Sette inn en tom rad over det eksterne dataområdet ved å gjøre ett av følgende:

  • Merk en celle ovenfor der du vil sette inn den nye raden. Klikk pilen ved siden av Sett inn i celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Sett inn arkrader. Fordi du har valgt én celle, settes inn en ny rad over den gjeldende raden.

  • Klikk radvelgeren for raden ovenfor der du vil sette inn en ny rad. Deretter klikker du Sett inn i celler-gruppen i kategorien Hjem. Fordi du har valgt en hel rad, settes inn en ny rad over den valgte raden.

 2. Skriv inn etikettene i cellene i den tomme raden.

 3. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 4. Klikk Egenskaper i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Båndet i Excel

 5. I dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde under Dataformatering og oppsett, Fjern merket for Inkluder feltnavn, og klikk deretter OK.

 6. Hvis du vil fjerne eksisterende feltnavn og oppdatere eksterne data-området, klikk en celle i det eksterne dataområdet, og klikk deretter Oppdater Data Knappesymbol .

Obs!: Når du henter data fra en database, beholdes eventuelle endringer i kolonnenavn i Microsoft Query i det eksterne dataområdet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer kolonnenavn i spørringen, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

 1. Klikk regnearket som inneholder det eksterne dataområdet du vil slette.

 2. Klikk pilen ved siden av Navneboksen på formellinjen, og klikk deretter navnet på det eksterne dataområdet du vil slette.

  Hvis det eksterne dataområdet er en Excel-tabell, trykker du CTRL + A for å merke hele tabellen.

 3. Hvis du vil slette det eksterne dataområdet, trykker du del.

 4. Hvis du vil slette den underliggende spørringen, klikker du Ja når du blir spurt du.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×