Behandle egenskapstilordninger for metadata

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Egenskapstilordninger for metadata tilordner egenskaper som trekkes ut fra dokumenter under kravlesøk (såkalte kravlesøkte egenskaper), til forvaltede egenskaper som brukerne kan bruke i søkespørringer. Tre forskjellige dokumenttyper kan for eksempel ha tre forskjellige navn for egenskapen som angir forfatteren. I en dokumenttype heter kanskje egenskapen "forfatter", i en annen "skribent" og i en tredje "egenskap3". Du kan tilordne hver enkelt av disse kravlesøkte egenskapene til den forvaltede egenskapen Forfatter, slik at når en bruker foretar en spørring etter forfatter, inkluderes de aktuelle resultatene fra alle de tre dokumenttypene. Søk kan bare utføres på forvaltede egenskaper og ikke på kravlesøkte egenskaper.

Når du skal behandle egenskapstilordninger for metadata, må du først åpne siden Egenskapstilordninger for metadata. Slik åpner du siden Egenskapstilordninger for metadata:

 1. Klikk Programbehandling på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Behandle tjenesteprogrammer under Tjenesteprogrammer på Programbehandling-siden.

 3. Klikk søketjenesteprogrammet som du vil konfigurere, i listen over tjenesteprogrammer på siden Behandle tjenesteprogrammer, eller klikk hvor som helst i raden for søketjenesteprogrammet du vil konfigurere, og klikk deretter Behandle på båndet.

 4. På SearchServiceApplicationName: Administrasjon av søk-siden på hurtigstartlinjen under spørringer og resultater, klikker du Egenskaper for Metadata.

Hva du vil gjøre?

Legge til en forvaltet egenskap

Redigere en forvaltet egenskap

Slette en forvaltet egenskap

Redigere en kategori

Slette en kategori

Legge til en forvaltet egenskap

 1. Klikk Ny forvaltet egenskap på siden Egenskapstilordninger for metadata.

 2. Skriv inn navnet på den nye forvaltede egenskapen i Egenskapsnavn-boksen under Navn og type på siden Ny forvaltet egenskap.

  1. Skriv inn en detaljert beskrivelse av egenskapen i Beskrivelse-boksen.

  2. Velg ett av følgende alternativer som datatype for denne egenskapen under Typen informasjon i denne egenskapen:

   • Tekst

   • Heltall

   • Desimal

   • Dato og klokkeslett

   • Ja/Nei

  3. Merk av for Har flere verdier slik at du kan velge flere enn én type data.

 3. Velg ett av følgende alternativer under Tilordninger til kravlesøkte egenskaper:

  1. Ta med verdier fra alle kravlesøkte egenskaper som er tilordnet.     Velg dette alternativet hvis du vil at verdiene fra alle kravlesøkte egenskaper skal tilordnes for et gitt dokument. En spørring etter en egenskap i et dokument der alle kravlesøkte egenskaper er tilordnet, returnerer et resultat hvis noen av de kravlesøkte egenskapene som er tilordnet, samsvarer.

  2. Ta med verdier fra én enkelt kravlesøkt egenskap basert på den angitte rekkefølgen.     Velg dette alternativet hvis du bare vil at én enkelt verdi skal tilordnes. Når flere kravlesøkte egenskaper tilordnes til en forvaltet egenskap, velges den første verdien i Kravlesøkte egenskaper som er tilordnet denne forvaltede egenskapen for et dokument.

  3. Du kan endre rekkefølgen i listen ved å velge en verdi og deretter klikke Flytt opp og Flytt ned.

  4. Klikk Legg til tilordning for å legge en tilordning til i listen.

   • Utvid menyen Velg en kategori i dialogboksen Valg av kravlesøkt egenskap, og velg deretter Alle kategorier eller angi en bestemt type dokumentkategori (for eksempel Office eller XML).

   • Velg den kravlesøkte egenskapen som skal tilordnes den forvaltede egenskapen du legger til, i listen Velg en kravlesøkt egenskap.

   • Siden listen over kravlesøkte egenskaper trolig er ganske lang, kan du skrive inn navnet (eller første del av navnet) på egenskapen du er på jakt etter, i boksen Kravlesøkt egenskapsnavn og deretter klikke Søk.

   • Klikk OK.

 4. Merk av for La denne egenskapen brukes i omfang under Bruk i omfang hvis du vil at egenskapen skal være tilgjengelig for definisjon av søkeomfang.

  Tips!: Merk av for dette alternativet bare for de egenskapene du har tenkt å bruke i omfang. Hver egenskap som angis som et omfang, øker størrelsen på indeksen, noe som bør unngås hvis det er mulig.

 5. Merk av for Reduser lagringskrav for tekstegenskaper ved hjelp av en hash-kode for sammenligning under Optimaliser lagring av forvaltede egenskaper hvis du vil redusere mengden lagringsplass som er nødvendig for metadataegenskaper.

  Merk av for Legg til forvaltet egenskap i egendefinert resultatsett som hentes for hver spørring. Obs! Bare de første 2 kB med data er tilgjengelige for visning som standard hvis du bruker en egendefinert resultatside og vil vise forvaltede egenskaper på denne resultatsiden.

 6. Klikk OK. Klikk OK i meldingsboksen om at endringene ikke trer i kraft før etter neste fullstendige kravlesøk.

  Obs!: Endringer i egenskapstilordninger trer i kraft på dokumentbasis etter hvert som dokumentene kravlesøkes, uavhengig av typen kravlesøk. Et fullstendig kravlesøk sørger for at endringene gjøres konsekvent i hele indeksen.

Til toppen av siden

Redigere en forvaltet egenskap

Det kan være du vil redigere en forvaltet egenskap for å tilordne en ekstra kravlesøkt egenskap til den.

Slik redigerer du en forvaltet egenskap:

 1. Pek på den forvaltede egenskapen du vil redigere, i listen Visning av forvaltede egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata. Utvid menyen, og klikk deretter Rediger/tilordne egenskap.

 2. Konfigurer innstillingene som du vil endre, på siden Rediger forvaltet egenskap – egenskapsnavn.

  Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for forvaltede egenskaper, kan du lese Legge til en forvaltet egenskap i dette emnet.

Til toppen av siden

Slette en forvaltet egenskap

Når du sletter forvaltede egenskaper, får det følgende konsekvenser:

 • Brukerne kan ikke foreta spørringer ved hjelp av egenskapen.

 • Hvis et omfang bruker egenskapen i en av reglene, vil omfanget slutte å fungere.

 • Hvis egendefinerte søkeprogrammer eller webdeler bruker egenskapen, vil de slutte å fungere.

Slik sletter du en forvaltet egenskap:

 1. Pek på den forvaltede egenskapen du vil slette, i listen Visning av forvaltede egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata. Utvid menyen, og klikk deretter Slett.

 2. Klikk OK for å bekrefte slettingen.

Til toppen av siden

Redigere en kategori

Slik redigerer du en kategori:

 1. Klikk Kravlesøkte egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata.

 2. Pek på kategorien du vil redigere, i listen Visning av kravlesøkte egenskaper. Utvid menyen, og klikk deretter Rediger kategori.

 3. Skriv inn et nytt navn på kategorien under Navn og informasjon på siden Rediger kategori: Kategorinavn, eller la det gjeldende navnet stå.

 4. Merk av for ett eller flere av alternativene under Satsvis kravlesøkte egenskapsinnstillinger:

  • Oppdag nye egenskaper automatisk når et kravlesøk utføres

  • Tilordne alle strengegenskaper i denne kategorien til innholdsforvaltet egenskap

  • Generer automatisk en ny forvaltet egenskap for hver kravlesøkt egenskap som oppdages i denne kategorien

  • Slett alle kravlesøkte egenskaper som ikke er tilordnet

Til toppen av siden

Slette en kategori

Slik sletter du en kategori:

 1. Klikk Kravlesøkte egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata.

 2. Pek på kategorien du vil slette, i listen Visning av kravlesøkte egenskaper. Utvid menyen, og klikk deretter Slett.

 3. Klikk OK for å bekrefte slettingen.

Hvis du vil ha det mest oppdaterte og omfattende innholdet for dette produktet, kan du se http://technet.microsoft.com.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×