Behandle dokumenter og oppgaver på Mitt område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mitt område er et personlig område som gir deg et sentralt sted for behandling av dokumentene du har opprettet, åpnet, lagret eller sjekket ut på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område i organisasjonen. Du kan vise og arbeide med dokumentene privat eller dele dem på den offentlige siden. Du kan også bruke Mitt område til å vise og åpne alle oppgavene som er tilordnet til deg på alle områder i organisasjonen.

I denne artikkelen

Oversikt

Legge til en ny område-fane i webdelen for SharePoint-områder

Skjule eller vise et område på verktøylinjen for webdelen for SharePoint-områder

Administrere oppgaver

Dele dokumenter med andre personer

Slette et område på verktøylinjen for webdelen for SharePoint-områder

Oversikt

Webdelen for SharePoint-områder på hjemmesiden for Mitt område viser en liste over de siste 15 dokumentene du har opprettet, åpnet, lagret eller sjekket ut på et område i organisasjonen. I tillegg til dokumentene vises alle oppgavene som er tilordnet til deg på området, under Oppgaver i webdelen.

Du kan bruke koblingene i webdelen for SharePoint-områder til å få tilgang til dokumentene, plasseringen og egenskapene, i tillegg til oppgavene som er tilordnet til deg.

Webdelen for SharePoint-områder viser automatisk en liste med fem områder som du er medlem. Områdene i listen er basert på det totale antallet medlemmer på området. For å være medlem av et område, må du være oppført i området navnet medlemmer SharePoint-gruppen på webområdet. Du kan øke antall områder som vises automatisk ved å endre visningen av webdelen.

Hvordan?

 1. Klikk Rediger sideOmrådehandlinger -menyen Knappesymbol .

 2. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny i webdelen for SharePoint-områder, og klikk deretter Endre delt webdel.

 3. I verktøyruten vises standardverdien 5 i boksen Antall kategorier som skal vises før rullegardinlisten Mer under Vis.

 4. Klikk 5, og skriv deretter inn antallet SharePoint-områder du vil skal vises automatisk.

Du kan legge til områder i kategoriene øverst i webdelen for SharePoint-områder, slik at det er enkelt å vise dokumenter og oppgaver på områder du besøker ofte. Du kan legge til kategorier for områder uavhengig av om du er medlem av området.

Webdelen dokumenter på den offentlige siden brukes til å dele dokumenter med andre. Alle dokumentene du legger til biblioteker på et område i organisasjonen din, vises i webdelen dokumenter. I tillegg viser webdelen dokumenter automatisk området der du er oppført i området navnet medlemmer SharePoint-gruppen. Alle dokumenter som du legger til biblioteker i disse områdene vises automatisk. Dokumenter som er lagret i Private dokumenter-biblioteket vises ikke.

Til toppen av siden

Legge til en ny områdekategori i feltet i webdelen for SharePoint-områder

Du kan enkelt få tilgang til alle dokumentene og oppgavene på et område ved å definere en områdekategori i feltet i webdelen for SharePoint-områdene.

 1. I webdelen SharePoint-områder på områder-menyen Områder-meny , klikker du Ny nettsted-fane.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Opprett en ny områdekategori:

Hvis du vil legge til en områdekategori

Gjør du følgende

For et område du er medlem av

 1. Klikk listen Velg område fra liste med medlemskap.

 2. Klikk området på menyen.

 3. Klikk Opprett.

For et område du ikke er medlem av

 1. Klikk Skriv inn URL-adresse og navn for SharePoint-område.

 2. Skriv inn URL-adressen til området du vil legge til, under URL-adresse for område.

 3. Skriv inn navnet du vil skal vises i kategorien, under Områdenavn.

 4. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Skjule eller vise et område i feltet i webdelen for SharePoint-områder

Du kan vise så mange områder i SharePoint-områder-webdelen plass til på tvers av skjermen. Avhengig av skjermoppløsningen må du kanskje rulle for å vise områder du har lagt til. Når det er et område på verktøylinjen for webdelen for SharePoint-områder, kan du raskt vil skjule eller vise den ved hjelp av menyene ved siden av områdenavnet og områder menyen Områder-meny .

Gjør ett av følgende for å vise eller skjule et område i feltet i webdelen for SharePoint-områder:

Hvis du vil

Gjør du følgende

Skjule en områdekategori fra områdefeltet.

 1. Klikk pilen ved siden av områdenavnet.

 2. Klikk Skjul.

Vise en områdekategori i områdefeltet.

 1. Klikk pilen ved siden av Områder-menyen.

 2. Klikk området du vil legge til i områdefeltet.

Til toppen av siden

Behandle oppgavene dine

Hvis du vil vise oppgavene på et område, velger du området på den i webdelen for SharePoint-områder eller på nettsteder-menyen Områder-meny . Du kan klikke navnet på oppgaven eller Kobling i webdelen oppgaver. Elementkoblingen er elementet som er tildelt arbeid på, og navnet på oppgaven er dokumentet management posten som viser fremdriften for oppgaven.

Du finner koblinger til mer informasjon om arbeid med oppgaver under Se også.

Til toppen av siden

Dele dokumenter med andre

Du kan bruke webdelen for dokumenter på den offentlige Mitt område-siden til å dele dokumenter og områder med andre. I likhet med webdelen for SharePoint-områder, webdelen dokumenter gir deg en oversikt over dokumentene etter område. For at området skal vises i webdelen for dokumenter må, du være oppført som medlem av området i områdets området navnet medlemmer SharePoint-gruppe. Det er ikke mulig å legge til andre områder i listen.

Alle dokumenter og bilder du legger til i biblioteker på områdene, inkludert Mitt område, legges til på dette stedet og er tilgjengelige for alle som har tilgang til Mitt område. Du kan hindre at et dokument vises ved å lagre det i Private dokumenter-biblioteket eller endre tillatelsene for elementet eller biblioteket.

Du finner koblinger til mer informasjon om endring av tillatelser for listeelementer og biblioteker under Se også.

Til toppen av siden

Slette et område fra feltet i webdelen for SharePoint-områder

Du kan slette et område på verktøylinjen for webdelen for SharePoint-områder. Hvis du er medlem av nettstedet, flyttes områdenavnet til delen medlemskap i områder menyen Områder-meny . Hvis du ikke er medlem av området, slettes området på verktøylinjen for webdelen for SharePoint-områder.

 • Du sletter et område fra feltet i webdelen for SharePoint-områder ved å klikke pilen ved siden av området og deretter klikke Slett.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×