Behandle dokumenter i et dokumentverktøy i SharePoint Workspace 2010

Generelt sett kan du behandle dokumenter i et 2010-dokumentverktøy på samme måte som i Windows Utforsker. Legg merke til at enkelte filbehandlingsoppgaver, for eksempel det å gi nytt navn til eller slette filer, kan styres av tillatelsene for SharePoint-området eller av verktøytillatelsene som er tilordnet til din rolle (hvis dokumentverktøyet er i et Groove-arbeidsområde). Avhengig av tillatelser, kan du kanskje behandle dokumenter som følger:

Hva vil du gjøre?

Kopiere eller flytte dokumenter

Slette dokumenter

Gi nytt navn til dokumenter

Endre gjeldende visning

Sortere dokumenter

Vise dokumentegenskaper

Opprette nye dokumentmapper

Feilsøke nedlastingsproblemer

Kopiere eller flytte dokumenter

Hvis du vil kopiere et dokument til en annen mappe (enten i et dokumentverktøy eller til en mappe i Windows Utforsker), bruker du kommandoene Kopier og Lim inn på hurtigmenyen, eller du kan holde nede CTRL og dra filen. Hvis du vil flytte et dokument til en annen mappe, bruker du dra og slipp.

Tabellen nedenfor beskriver dra-og-slipp-virkemåten.

Hvis du vil

Gjør følgende

Kopiere et dokument til en annen mappe i samme dokumentverktøy.

CTRL-dra dokumentet, eller bruk Kopier og Lim inn.

Kopiere et dokument til en mappe i et annet dokumentverktøy eller en Windows-mappe utenfor SharePoint Workspace.

Dra og slipp dokumentet, eller bruk Kopier og Lim inn.

Flytte et dokument til en undermappe i samme dokumentverktøy

Bruk Klipp ut og Lim inn.

Flytte et dokument til en mappe i et annet dokumentverktøy eller en Windows-mappe utenfor SharePoint Workspace.

Bruk Klipp ut og Lim inn.

Tips!: Hvis du drar et dokument til Microsoft Outlook, opprettes det automatisk en ny Outlook-melding med det oppførte dokumentet som et vedlegg.

Til toppen av siden

Slette dokumenter

Hvis du vil slette et dokument, høyreklikker du det og klikker deretter Slett. Klikk Ja for å bekrefte at du virkelig vil slette dokumentet. Hvis dokumentet er i et SharePoint-dokumentbibliotek, vises det en melding for å minne deg om at sletting av dokumentet også vil slette det på SharePoint-serveren.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til dokumenter

Du gir nytt navn til et dokument ved å høyreklikke det og deretter klikke Gi nytt navn.

Til toppen av siden

Endre gjeldende visning

I et SharePoint-arbeidsområde tilsvarer de tilgjengelige visningene visningene som er definert på SharePoint-området. Du kan endre visninger for å vise forskjellige sett med elementer, avhengig av filtrene som er konfigurert for en valgt visning.

 1. Klikk kategorien Vis.

 2. Klikk Gjeldende visning-menyen, og klikk deretter visningen du vil bruke.

Til toppen av siden

Sortere dokumenter

 1. Velg mappen der du vil sortere dokumenter.

 2. Klikk Sorter dokumenter-menyen i kategorien Visning i et SharePoint-område, og klikk deretter et sorteringsalternativ.

  Hvis du vil se sorteringsalternativer, må du kanskje angi den gjeldende visningen til Standard for arbeidsområde. Klikk Gjeldende visning-menyen i kategorien Visning, og klikk deretter Standard for arbeidsområde.

 3. Klikk Sorter dokumenter-menyen i Visning-fanen i et Groove-arbeidsområde, og klikk deretter et sorteringsalternativ.

Til toppen av siden

Vise dokumentegenskaper

 1. Velg dokumentet.

 2. Klikk Egenskaper i kategorien Hjem.

  Hvis dokumentet er i et SharePoint-arbeidsområde, åpnes det et Egenskaper-vindu fra SharePoint-området.

  Hvis dokumentet er i et Groove-arbeidsområde, åpnes en dialogboks for Egenskaper for SharePoint-arbeidsområde.

Til toppen av siden

Opprette nye dokumentmapper

Du kan opprette og ordne dokumentmapper i en trelignende struktur, akkurat som i Windows Utforsker. Alle dokumentverktøy inneholder opprinnelig en "rotmappe", som alltid er mappen på øverste nivå i listen (analogt med et diskstasjonsnavn, for eksempel (C:\), på datamaskinen). Eventuelle mapper du legger til, vises hierarkisk under rotmappen.

Opprette en ny mappe

Nye mapper plasseres alltid hierarkisk under den merkede mappen.

 1. Merk mappen du vil plassere en ny mappe i.

 2. Klikk Ny mappe i kategorien Hjem.

  Hvis du oppretter en ny mappe i et dokumentbibliotek i et SharePoint-arbeidsområde, åpnes Ny mappe-vinduet, som er avledet fra SharePoint-området. Skriv inn et navn på den nye mappen, og klikk deretter Lagre og lukk.

  Hvis du oppretter en ny mappe i et dokumentverktøyet i et Groove-arbeidsområde, åpnes dialogboksen Ny mappe. Skriv inn et navn på den nye mappen, og trykk ENTER.

Gi nytt navn til en mappe

 1. Høyreklikk mappen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 2. Skriv inn et nytt navn på den nye mappen, og trykk ENTER.

Vise mappeegenskaper

 1. Klikk mappen.

 2. Klikk Egenskaper i kategorien Hjem.

  Hvis mappen er i et SharePoint-arbeidsområde, åpnes det et Egenskaper-vindu fra SharePoint-området.

  Hvis mappen er i et Groove-arbeidsområde, åpnes en dialogboks for Egenskaper for SharePoint-arbeidsområde.

Til toppen av siden

Feilsøke nedlastingsproblemer

Når andre arbeidsområdemedlemmer legger til nye dokumenter i et dokumentverktøy, lastes disse dokumentene automatisk ned til kopien din av arbeidsområdet. Det føyes et synkroniseringsikon til dokumenter som fremdeles lastes ned. For eksempel:

Det kan lastes ned nytt eller oppdatert innhold for dette dokumentet

Hvis du prøver å åpne et dokument som fortsatt viser et synkroniseringsikon, vises meldingen Innholdet er ikke tilgjengelig for å informere deg om at innholdet i dokumentet ikke har blitt lastet ned eller ikke er ferdig nedlastet.

I noen tilfeller må du bare vente litt på at nedlastingen av dokumentet skal bli ferdig. Det kan for eksempel ta en stund å laste ned svært store dokumenter. Du kan imidlertid også oppleve dette problemet hvis arbeidsområdemedlemmet som la til dokumentet, kobler seg fra før overføringen av dokumentet til datamaskinen din er fullført. Hvis det er tilfellet, må du vente til denne personen kobler seg til på nytt, for å motta dokumentet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×