Office
Logg på

Behandle Business Connectivity Service-programmer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I SharePoint Online kan du opprette tilknytninger for forretningstilkoblingstjenester (BCS) til datakilder, som for eksempel SQL Azure-databaser eller nettjenester for Windows Communication Foundation (WCF), som befinner seg utenfor SharePoint-nettstedet. Når du har opprettet disse tilkoblingene, kan du administrere eller redigere BCS-informasjon på administrasjonssenteret for SharePoint. Du kan logge deg på administrasjonssenteret for SharePoint direkte, eller logge på administrasjonssenteret for Office 365, og deretter gå til administrasjonssenteret for SharePoint.

SharePoint Online bruker BCS sammen med Sikker lagringstjeneste for å få tilgang til og hente data, for eksempel BDC-modeller, fra eksterne datasystemer. Hvis du vil ha mer informasjon om BCS, kan du se Planleggingsveiledning for SharePoint Online for Office 365.

I denne artikkelen

Behandle BSC-tillatelser

Objekttillatelser

Tillatelser for metadatalager

Importere eller eksportere en BDC-modell (Business Data Connectivity)

Importere en BDC-modell

Eksportere en BDC-modell

Legge til handlinger for eksterne innholdstyper

Vise eksterne data og innstillinger for eksterne data

Eksterne innholdstyper-visning

Eksterne systemer-visning

Vis egenskapsinnstillinger

Konfigurere egenskapsinnstillinger

BDC-modell-visning

Behandle BSC-tillatelser

Obs!: For informasjon om hvordan du konfigurerer BCS, kan du se MSDN SharePoint Online Developer Center.

Når oppsettet er utført, kontrollerer brukertillatelser tilgang til dataene som tilkoblingen gir. BCS har to typer tilkoblinger:

 • Objekttillatelser

 • Tillatelser for metadatalager

Et skjermbilde av Redigering-båndet i Business Connectivity Services som viser knappen for import av BDC-modell og tillatelsesinnstillinger.

Objekttillatelser

Objekttillatelser gjelder vare for et spesifikt eksternt system, BDC-modell og ekstern innholdstype (ECT). Hver ECT er et objekt som kan sikres. Hvis du for eksempel har en ECT kalt WCFBoksalg, gjelder objekttillatelsene bare for WCFBoksalg-objektet og ikke eventuelle andre ECTer som er definert.

Gjør følgende for å angi objekttillatelsene for et objekt:

 1. Logg på Office 365 med SharePoint Online-administratorkontoen.

 2. Gå til Administrasjonssenter for SharePoint.

 3. Velg bcs.

 4. Velg Behandle BDC-modeller og eksterne innholdstyper under forretningsdatakatalog.

 5. Merk av i boksen ved siden av navnet på ECTen eller det eksterne systemet du vil behandle.

 6. Velg Angi objekttillatelser på båndet.
  Et skjermbilde av dialogboksen Angi objekttillatelser for Business Connectivity Services i SharePoint Online.

 7. Angi en brukerkonto eller et gruppenavn i tekstboksen, og klikk deretter Legg til. Du kan også velge Bla gjennom for å se etter navnet du vil bruke.

 8. Velg navnet på kontoen eller gruppen som du vil angi tilgang til ECTen eller det eksterne systemet for. Du kan angi tillatelser for bare én konto om gangen. Hvis du har flere kontoer eller grupper, må du angi tilgangsnivåer separat for hver konto ved å velge dem én om gangen.
  Tabellen nedenfor beskriver tillatelsene og deres tilordnede tilgangsnivåer.

Tillatelse

Merknader

Rediger

Lar brukeren eller gruppen opprette eksterne systemer og BDC-modeller, importere BDC-modeller og eksportere BDC-modeller. Denne innstillingen bør være reservert for høyt privilegerte brukere.

Kjør

Lar brukeren eller gruppen utføre operasjoner (opprette, lese, oppdatere, slette eller spørre) med ECTer.

Kan velges i klienter

Lar brukeren eller gruppen opprette eksterne lister for alle ECTer og vise ECTene i velgeren for eksterne elementer.

Angi tillatelser

Lar brukeren, gruppen eller kravet angi tillatelser i metadatalageret.

Minst én bruker eller gruppe må ha denne tillatelsen for hver BCS-tilkobling, slik at tillatelsesadministrasjon kan utføres. Med denne tillatelsen kan en bruker gi Rediger-tillatelser til metadatalageret. Denne innstillingen bør være reservert for høyt privilegerte brukere.

Til toppen av siden

Tillatelser for metadatalager

Tillatelser for metadatalager gjelder globalt for hele BCS-lageret. Det vil si at de gjelder for alle BDC-modeller, eksterne systemer, ECTer, metoder og metodeforekomster som er definert for dette eksterne datasystemet. Du kan angi tillatelser i metadatalageret for å bestemme hvem som kan redigere elementer og angi tillatelser for lageret.

Tillatelser for metadatalager gjelder for mange objekter, for eksempel BDC-modeller, ECTer og eksterne systemer. Siden tillatelser for metadatalager kan erstatte objekttillatelser, må de administreres forsiktig. Når tillatelser for metadatalager brukes med omtanke, kan de gi tilgang raskt og fullstendig.

En grafikk av dialogboksen Angi tillatelser for metadatalager i SharePoint Onlines BCS.

Følg denne fremgangsmåten for å angi tillatelser for metadatalager:

 1. Logg på Office 365 med SharePoint Online-administratorkontoen.

 2. Gå til Administrasjonssenter for SharePoint.

 3. Velg bcs.

 4. Velg Behandle BDC-modeller og eksterne innholdstyper under forretningsdatakatalog.

 5. Velg Angi tillatelser for metadatalager på båndet.

 6. Angi en brukerkonto eller en gruppe i tekstboksen, og velg deretter Legg til. Du kan også velge Bla gjennom for å se etter kontoen du vil bruke.

 7. Kontoen eller gruppen vises i den andre tekstboksen. Hvis du har flere kontoer eller grupper, må du velge du dem én om gangen for å angi tilgangsnivået.

  Tillatelse

  Merknader

  Rediger

  Lar brukeren eller gruppen opprette eksterne systemer og BDC-modeller, importere BDC-modeller og eksportere BDC-modeller. Denne innstillingen bør være reservert for høyt privilegerte brukere.

  Kjør

  Lar brukeren eller gruppen utføre operasjoner (opprette, lese, oppdatere, slette eller spørre) med ECTer.

  Kan velges i klienter

  Lar brukeren eller gruppen opprette eksterne lister for alle ECTer og vise ECTene i velgeren for eksterne elementer.

  Angi tillatelser

  Lar brukeren, gruppen eller kravet angi tillatelser i metadatalageret.

  Minst én bruker eller gruppe må ha denne tillatelsen for hver BCS-tilkobling, slik at tillatelsesadministrasjon kan utføres.

  Med denne tillatelsen kan en bruker gi redigeringstillatelser til metadatalageret. Denne innstillingen bør være reservert for høyt privilegerte brukere.

 8. Hvis du vil overføre tillatelser til alle elementer i metadatalageret, velger du Overfør tillatelser til alle BDC-modeller, eksterne systemer og eksterne innholdstyper i BDC-metadatalageret. Hvis du velger dette alternativet, erstatter du alle eksisterende tillatelser (inkludert objekttillatelser) som du har angitt andre steder i det valgte BCS-programmet.

Til toppen av siden

Importere eller eksportere en BDC-modell (Business Data Connectivity)

Med BDC-modellvisningen kan en bruker importere og eksportere det underliggende rammeverket for forretningsdatatilkoblingen. Dette er meget nyttig hvis du må opprette tilkoblingen på nytt i et nytt miljø. En BDC-modellfil kan importeres for å opprette en ECT-tilkobling til et eksternt system.

Du kan importere eller eksportere to typer modellfiler:

Modell    Eksporterer XML-metadataene for et valgt system.

Ressurs    Eksporterer de oversatte navnene, egenskapene og tillatelsene for et valgt system.

Obs!: Du kan opprette en BDC-modell ved å bruke XML-kode. Hvis du gjør det, er det viktig å vite at du ikke kan bruke godkjenningsmodusene RevertToSelf og PassThrough med SharePoint Online. Selv om du kan importere en BDC-modell som er skrevet i XML, vil ikke tilkoblingen kunne brukes.

Til toppen av siden

Importere en BDC-modell

Når du importerer en BDC-modell, importerer du også tillatelsene som er angitt for den. Før du importerer en BDC-modell kan det være lurt å sette seg inn i hvordan importerte tillatelser påvirker eksisterende tillatelser.

Importerte tillatelse for en BDC-modell legges til i lageret med eksisterende tillatelser i BDC-tjenesten. Hvis en oppføring for et objekt allerede finnes i tilgangskontrollisten, overskrives den eksisterende verdien med tillatelsesinformasjonen fra den importerte filen.

Gjør følgende for å importere en BDC-modell:

 1. Logg på Office 365 med SharePoint Online-administratorkontoen.

 2. Gå til Administrasjonssenter for SharePoint.

 3. Velg bcs.

 4. Velg Behandle BDC-modeller og eksterne innholdstyper under Business Connectivity Services.

 5. Velg Importer på båndet.

 6. Skriv inn navnet på BDC-modellfilen under BDC-modell. Modellnavnet kan ikke inneholde spesialtegn, slik som ~ " # % & * : < > ? \ { | }, eller tegnet 0x7f. Du kan også velge Bla gjennom for å finne BDCM-filen for en BDC-modell.

  Skjermbilde av BCS-modellvisningen.

 7. Velg Modell eller Ressurs under Filtype, alt etter hvilken filtype du vil importere.

 8. Velg én eller flere av følgende ressurser for import under Avanserte innstillinger:

 9. Lokaliserte navn for å importere lokaliserte navn for ECTene i et bestemt land. Importerte lokaliserte navn slås sammen med de eksisterende lokaliserte navnene via Business Data Connectivity.

 10. Egenskaper for å importere egenskaper for ECTer. Importerte egenskaper slås sammen med de eksisterende egenskapsbeskrivelsene via Business Data Connectivity.

 11. Tillatelser for å importere tillatelser for ECTer og andre objekter som kan sikres, i modellen.

 12. (Valgfritt) Hvis du vil lagre ressursinnstillingene i en fil for å bruke dem senere, skriver du inn et navn på ressursfilen i tekstboksen Bruk egendefinerte miljøinnstillinger.

 13. Velg Importer.

Til toppen av siden

Eksportere en BDC-modell

Du kan eksportere en BDC-modell og deretter lese innholdet i den for å finne forskjellene mellom tilkoblinger. Dette kan være nyttig hvis du feilsøker. Du kan også importere en eksportert BDC-modellfil til et annet miljø for testing eller gjenbruk.

Gjør følgende for å eksportere en BDC-modell eller ressursfil:

 1. Logg på Office 365 med SharePoint Online-administratorkontoen.

 2. Gå til Administrasjonssenter for SharePoint.

 3. Velg bcs.

 4. Velg Behandle BDC-modeller og eksterne innholdstyper.

 5. Velg rullegardinlisten, og velg deretter BDC-modell i Visning-gruppen.

 6. Velg navnet på BDC-modellen du vil eksportere, og velg deretter Eksporter på båndet.

 7. Velg modell- eller ressursfilen som skal eksporteres, på siden Modeller for tilkoblingstjeneste for forretningsdata.

 8. Velg Modell eller Ressurs under Filtype på Eksporter-sidenfor å angi hvilken type fil du vil eksportere.

 9. Velg én eller flere av følgende under Avanserte innstillinger for å begrense dataeksporten ytterligere:

  • Velg Lokaliserte navn hvis du vil eksportere lokaliserte navn for ECT-ene i et bestemt land.

  • Velg Egenskaper hvis du vil eksportere egenskaper for ECT-er.

  • Klikk Tillatelser hvis du vil eksportere tillatelser for ECT-er.

  • Velg Proxy-servere hvis du vil eksportere en implementeringsspesifikk proxy-server som brukes til å koble til det eksterne systemet.

 10. Hvis du har lagret en fil med ressursinnstillinger for å bruke dem senere, skriver du inn navnet på filen som skal eksporteres, i feltet Bruk egendefinerte miljøinnstillinger.

 11. Velg Eksporter for å åpne en dialogboks som lar deg lagre en BDCM-fil på den lokale stasjonen. Du kan åpne BDCM-filen i et tekstredigeringsprogram.

  Til toppen av siden

Legge til handlinger for eksterne innholdstyper

Ved å legge til handlinger i ECTer kan administrators knytte en nettadresse til en ECT. Det starter et angitt program automatisk eller åpner en angitt nettside.

Handlinger kan angi parametere som er basert på ett eller flere feltene i en ECT. Du kan for eksempel opprette en handling for en ECT som angir en nettadresse for en søkeside. Parameteren for denne handlingen kan være IDen for et element i den eksterne datakilden. Dermed kan du angi en egendefinert handling for ECTen som automatiserer søket etter dette elementet.

Obs!: Når du legger til en ny handling i en ECT, legges ikke denne handlingen til i de eksisterende generelle listene for denne ECTen. Handlingen er tilgjengelig bare i nye eksterne lister for ECTen.

Gjør følgende for å legge til en handling i en ECT:

 1. Logg på Office 365 med SharePoint Online-administratorkontoen.

 2. Gå til Administrasjonssenter for SharePoint.

 3. Velg bcs.

 4. Velg Behandle BDC-modeller og eksterne innholdstyper.

 5. Pek på navnet på ECT-en du vil legge til en handling i, og klikk deretter pilen som vises. Velg Legg til handling fra menyen for å åpne Legg til handling-siden.

 6. Gi handlingen et meningsfullt navn i Navn-feltet.

 7. Skriv nettadressen du vil handlingen skal åpne, i URL-adresse-feltet.

  Obs!: Under kontrollen kan du finne et eksempel på en nettadresse. Eksempelet viser hvordan du legger til en eller flere parameterplassholdere, som {0} eller {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1} ).

 8. Velg et av følgende alternativer hvis du vil ha nettdeler på nettstedet for å kunne bruke denne nye handlingen:

Kommando

Handling

Ja

Starter handlingen i et nytt nettleservindu (bevarer sidekonteksten).

Nei

Starter handlingen i det samme nettleservinduet.

 1. Angi parametere som kreves av nettadressen, i feltet Parametere for URL-adressen. Legg merke til at disse nummereres i grensesnittet med start på 0.

 2. Bestem deg for om du vil bruke et ikon eller ikke. Du kan også bruke standardikoner i dette feltet.

 3. Hvis du vil at en handling skal være standardhandlingen, merker du av for Standardhandling.

  Viktig!: Parametere kan inneholde personlig identifiserbar informasjon, for eksempel navn og personnumre. Når du utformer en handling, må du passe på at du ikke bruker felt som viser informasjon som identifiserer deg personlig.

Til toppen av siden

Vise eksterne data og innstillinger for eksterne data

Du kan bruke Visning-delen på båndet til å velge forskjellige visninger av BCS-tilkoblinger. De tre visningene viser informasjon om BCS-tilkoblingen på forskjellige måter og gir deg tilgang til forskjellige handlinger. Det er viktig å bli kjent med disse visningene fordi noen oppgaver er tilgjengelig bare i bestemte visninger.

De tre visningsalternativene er BDC-modeller, Eksterne systemer og Eksterne innholdstyper, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Skjermbilde av visningsvalg for BCS datakatalogvisninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke disse visningene til å behandle BCS, kan du se avsnittene som følger nedenfor.

Til toppen av siden

Eksterne innholdstyper-visning

BCS-tilkoblingen bruker som standard Eksterne innholdstyper-visningen. Denne visningen viser informasjon om tjenesteprogrammet og inneholder følgende informasjon:

 • ECT-navn

 • ECT-visningsnavn

 • ECT-navneområde

 • Navneområdeversjon

 • Navn på eksternt system

Et skjermbilde av båndet i BCS-standardvisningen Ekstern innholdstype.

For de fleste prosesser i BCS er denne visningen tilstrekkelig. Hvis det er mange ECTer, kan det imidlertid være vanskelig å navigere i denne visningen.

Til toppen av siden

Eksterne systemer-visning

Eksterne systemer-visningen viser en BCS-tilkobling uttrykt i sitt opprinnelige system. Denne visningen er nyttig hvis du vil ha informasjon om BCS-tilkoblingen etter at du har opprettet BCSen. I denne visningen kan du se egenskapsinnstillingene for et navngitt eksternt system. I tillegg kan du konfigurere noen av egenskapsinnstillingene.

Et skjermbilde av båndet i visning for eksternt system for SharePoint Onlines BCS.

Vis egenskapsinnstillinger

Navnet på det eksterne systemet vises på siden som en klikkbar kobling (en navigerbar nettadresse). Du kan klikke nettadressen for å åpne et vindu som viser de opprinnelige egenskapsinnstillingene for dette lageret. Hvis du er koblet til SQL Azure, kan du dessuten se databaseservernavnet og databasen i denne visningen.

Avhengig av typen BCS-tilkobling kan egenskapsinnstillingene inkludere hvilken som helst kombinasjon av følgende elementer:

 • Tilgangsleverandør (for eksempel en WCF-tjeneste)

 • Godkjenningsmodus (for eksempel IDen for en bruker)

 • Databaseserver

 • Representasjonsnivå (for eksempel Ingen, Anonym, Identifikasjon, Representasjon, Delegering)

 • Første databasenavn

 • Integrert sikkerhet (for eksempel SSPI)

 • Implementering av sikker lagring

 • Målprogram-ID for sikker lagring (som IDen angitt i sikker lagring)

 • Endepunktadresse for tjeneste (for eksempel nettadressen som peker til SomeWCFService.svc)

 • Tilkoblingsgruppering (Aktiv/inaktiv)

 • Målprogram-ID for sekundært sikkert lager

 • Implementering av sikker lagring

Konfigurere egenskapsinnstillinger

Hvis du peker på et eksternt systemnavn, kan du åpne en hurtigmeny som inneholder en Innstillinger-kommando. Det er nyttig for SharePoint Online-tilkoblinger som bruker WCF-nettjenester (Windows Communication Foundation). Ved å velge alternativet Innstillinger fra menyen kan du konfigurere følgende innstillinger:

 • Nettadresse for metadata

 • Søkemodus for metadatautveksling

 • WSDL-godkjenningsmodus (Web Services Description Language)

 • ID for målprogram for sikker lagring for WSDL

 • Implementering av sikker lagring

Til toppen av siden

BDC-modell-visning

BDC-modell-visningen har båndkommandoer som lar deg importere eller eksportere BDC-modeller. I tillegg kan BDC-modell-visningen gjøre det enklere å bevege seg rundt om i en meget stor samling av ECTer. I og med at BDC-modellen viser hyperkoblinger for hver distinkte tilkobling i setdet for å vise alle ECTene for hver tilkobling, kan den gi en mer håndterbar liste.

En grafikk av båndet i BDC-modell-visningen i SharePoint Onlines BCS.

Hvis du vil se alle ECT-ene for en BDC-modell, velger du bare navnet på modellen. Hvis du så klikker navnet på en ECT, åpnes det en tabell som viser feltene som er definert for ECT-en. Den vil se ut omtrent som tabellen nedenfor.

Navn

Type

Vises som standard

Ordre-ID

System.String

Nei

Ansatt-ID

System.String

Nei

Frakt

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Nei

Denne visningen kan ligne mye på oppsettet for datakilden som er koblet til via en ECT, og gi bedre innsikt i strukturen for de underliggende dataene.

I tillegg viser denne siden eventuelle tilknytninger, handlinger eller filtre for denne ECTen nederst på siden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×