AVKAST (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente. Bruk AVKAST til å beregne obligasjonsavkastning.

Syntaks

AVKAST(betalingsdato; forfallsdato; rente; pris; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør legges inn ved hjelp av funksjonen DATO eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AVKAST har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris per pålydende kr 1000.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer AVKAST feilverdien #VERDI!.

 • Hvis rente < 0, returnerer AVKAST feilverdien #NUM!.

 • Hvis pari ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, returnerer AVKAST feilverdien #NUM!.

 • Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil AVKAST returnere feilverdien #NUM!.

 • Hvis basis > 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVKAST feilverdien #NUM!.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer AVKAST feilverdien #NUM!.

 • Hvis det er én rentebærende periode eller mindre til innløsningsverdi, vil AVKAST beregnes slik:

  Formel

  der:

  • A = antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til betalingsdatoen (påløpte dager).

  • DSR = antall dager fra betalingsdatoen til innløsningsdatoen.

  • E = antall dager i den rentebærende perioden.

 • Hvis det er mer enn én rentebærende periode frem til innløsningsverdi, blir AVKAST beregnet gjennom ett hundre iterasjoner. Oppløsningen bruker Newtons metode basert på formelen som brukers i funksjonen PRIS. Avkastningen blir endret til antatt pris hvis avkastningen er nær pris.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15.02.2008

Betalingsdato

15.11.2016

Forfallsdato

5,75 %

Rente

95,04287

Pris

$100

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig (se ovenfor)

0

30/360 basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=AVKAST(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Avkastning på obligasjonen med ovenstående betingelser (0,065 eller 6,5 %)

6,5 %

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×