AVKAST.DISKONTERT (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av -funksjonen AVKAST.DISKONTERT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den årlige avkastningen for et diskontert verdipapir.

Syntaks

AVKAST.DISKONTERT(betalingsdato; forfallsdato; pris; innløsningsverdi; [basis])

Viktig!: Datoer bør legges inn ved hjelp av funksjonen DATO eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AVKAST.DISKONTERT har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris per pålydende kr 1000.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, vil AVKAST.DISKONTERT returnere feilverdien #VERDI!.

 • Hvis pris ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, returnerer AVKAST.DISKONTERT feilverdien #NUM!.

 • Hvis basis > 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVKAST.DISKONTERT feilverdien #NUM!.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer AVKAST.DISKONTERT feilverdien #NUM!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

16.02.2008

Betalingsdato

01.03.2008

Forfallsdato

99,795

Pris

$100

Innløsningsverdi

2

Faktisk/360 basis

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=AVKAST.DISKONTERT(A2;A3;A4;A5;A6)

Avkastning på obligasjonen med ovenstående betingelser (0,052823 eller 5,28 %)

0,052823

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×